Co je to?
Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Co je to Podmět? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Podmět

Podmět čili subjekt je název pro druh větného členu, který označuje původce děje, popřípadě nositele vlastnosti, stavu nebo činnosti. Pokud by se jednalo o věty v trpném rodě, mohl by podmět být i označením cíle děje. V češtině je podmět společně s přísudkem jedním ze základních větných členů. Je ve shodě s přísudkem v osobě a čísle, někdy i v rodu. V ohebných jazycích se podmět vyskytuje pouze v 1. pádě.

Význam slova, termín, co je to Podmět? Výraz, termín, definice slova Podmět. Co znamená odborný pojem Podmět z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Podmět doporučujeme sdílet s přáteli na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru  

Výraz Podmět se nachází v sekci Český jazyk

Klíčová slova: slovník, co to je, Český jazyk, slovo, co znamená, formulace, Podmět, popis, termín, význam slova, wiki, Podmět, heslo, význam, Český jazyk, pojem

Co označuje termín Podmět? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Podmět je větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti. V pasivních větách může podmět představovat cíl děje. Spolu s přísudkem je základním větným členem. Ve flektivních jazycích se podmět shoduje s přísudkem v osobě, čísle, popř. i rodě. Užívá-li jazyk pády, v akuzativním jazyce mu odpovídá nominativ, v ergativním pak ergativ, nebo absolutiv. V jiných jazycích je třeba podmět vymezit specifickým způsobem; např. v izolačních jazycích (jako je čínština) se podmět musí definovat ve vztahu k slovesu. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou: 1.pádu kdo? co? a přísudkem Slovo pod-mět je kalk z latinského sub-jectum.

Definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Podmět? resp. co se skrývá pod slovem Podmět? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Podmět, odpověď na dotaz co je to Podmět?. Víte např. kdo to je Matt Groening? Znáte a víte kdo je Modista? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Podmět v jiné sekci než Český jazyk. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.