Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 17. listopadu 2023

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Zápustka

Pojem, výraz, heslo, co je to Zápustka?

Zápustka je označení pro kovovou formu. jedná se nejčastěji o dvoudílné provedení formování, které má po složení dutinu v podobě požadovaného výkovku.Zápustka se využívá primárně v oblasti zápustkového kování, což je sice náročnější operace, která se však vyznačuje mnohem větší...

Pojem Zápustka se nachází v kategorii Nástroje

Islámský stát

Pojem, výraz, heslo, co je to Islámský stát?

Islámský stát je název teroristické islámské organizace pocházející z Iráku. Tato organizace vyhlásila samostatný stát v obsazené oblasti na území Iráku a Sýrie. Tento stát není uznáván žádnou zemí, i když sám se prohlašuje za chalífát, který by měl vládnout nad všemi oblastmi...

Výraz Islámský stát se nachází v sekci Náboženství

Hotspot

Pojem, výraz, heslo, co je to Hotspot?

Hotspot nebo také wi-fi hotspot je místo, kde je k dispozici bezdrátové připojení k internetu. To může být bez hesla a tak volně přístupné, nebo zaheslované. Wi-fi hotspoty bývají např. v restauracích, v nákupních centrech, v kavárnách, na nádražích a podobně....

Výraz Hotspot je v sekci Hardware

Kasační stížnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Kasační stížnost?

Kasační stížnost je pojmenování z oblasti správního soudnictví. Jedná se o opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Pomocí kasační stížnosti se účastník řízení domáhá zrušení tohoto rozhodnutí.Důvodem pro kasační stížnost může být nezákonnost, vady řízení,...

Pojem Kasační stížnost je v kategorii Právo

Inflace

Pojem, výraz, heslo, co je to Inflace?

V ekonomice sledujeme nárůst cenové hladiny u zboží a služeb za určitý časový úsek. Míra inflace nám stanovuje změnu cenové hladiny. Účinky na ekonomiku jsou rozličné a mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Vysoká míra inflace bývá způsobována velkými zásobami financí ve...

Termín Inflace se nachází v sekci Ekonomie

Meziúvěr

Pojem, výraz, heslo, co je to Meziúvěr?

Meziúvěr nebo také překlenovací úvěr, je druh úvěru ze stavebního spoření. Je možné využít ho pouze pro potřeby bydlení. Bývá poskytován tehdy, jestliže žadatel nesplňuje podmínky k tomu, aby mohl získat řádný úvěr ze stavebního spoření, a potřebuje určité období překlenout....

Pojem Meziúvěr je v sekci Bankovnictví

Židokřesťanství

Pojem, výraz, heslo, co je to Židokřesťanství?

Židokřesťanství patří k novějším náboženským termínům. Pochází z poloviny 19. století a jeho pravděpodobným autorem je F.Ch.Baur, který byl uznávaným odborníkem zabývajícím se počátky křesťanského náboženství.Existuje více pohledů na význam tohoto pojmu, vědci se shodují na výkladu,...

Heslo Židokřesťanství se nachází v kategorii Náboženství

Přímé inkaso

Pojem, výraz, heslo, co je to Přímé inkaso?

Přímé inkaso, označované také jako direct debit, je název platební metody, která umožňuje organizacím, firmám nebo jednotlivcům inkasovat platby přímo z bankovního účtu zákazníka. K tomu je zapotřebí jeho souhlas. Tato metoda je často využívána k pravidelným platbám, jako jsou...

Pojem Přímé inkaso je v sekci Bankovnictví

Sociopatie

Pojem, výraz, heslo, co je to Sociopatie?

Sociopatie je druh poruchy osobnosti, která je příčinou abnormálního chování člověka k okolnímu prostředí. Projevuje se většinou u dospělých, ale byla už diagnostikována u mladších jedinců. Diagnózu mohou potvrdit pouze odborníci, tedy psychologové, psychiatři, popřípadě sociální...

Termín Sociopatie patří do kategorie Psychologie

Benchmark

Pojem, výraz, heslo, co je to Benchmark?

Ukazatel výkonnosti, porovnávání výkonů v různých firmách pomocí provedených ekonomických analýz. Ve výpočetní oblasti výsledek práce počítačového programu hodnotícího výkonnost určitého zařízení, například grafické karty nebo procesoru. V geologii je benchmark bodem, který se...

Výraz Benchmark je v kategorii Počítače


Klíčová slova: definice, termín, význam, Inflace, co znamená, význam slova, Kasační stížnost, Židokřesťanství, Hotspot, Islámský stát, přesný význam, odborné názvosloví, slovník, slovo, Benchmark, popis, přesný výraz, názvosloví, pojem, Sociopatie, Přímé inkaso, odborný výraz, Zápustka, co to je, popis, vysvětlení, význam pojmu, synonymum, Meziúvěr

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Emmy Noether

kdo to je Emmy Noether?

Emmy Noether byla německá vědkyně a matematička. Noether se narodila v bavorském městě Erlangen do židovské rodiny profesora matematiky Univerzity v Erlangenu Dr. Maxe Noethera. Měla další tři mladší bratry. V letech 1889-1897 se učila na Vyšší dívčí škole v rodném Erlangenu....

Slovo Emmy Noether se nachází v kategorii Věda

Brad Pitt

kdo to je Brad Pitt?

Brad Pitt, celým jménem William Bradley Pitt, je populární americký herec, nositel Zlatého glóbu. O film se zajímal již od dětství, kvůli herectví opustil univerzitní studium. Postupně se propracovával k velkým a závažným rolím a v současnosti patří k nejžádanějším americkým...

Heslo Brad Pitt se nachází v sekci Herectví

Švica

kdo to je Švica?

Je to zkomolenina z německého "Die Schwester" a znamená sestra. ...

Slovo Švica je v kategorii Vztahy

Žoldnéř

kdo to je Žoldnéř?

Žoldnéř je profesionální voják, který se nechává za mzdu, tj. žold, či příslib jiného obohacení najímat k bojům.Žoldnéři tedy nejsou vojáci, kteří by bojovali v armádě své vlasti, ale nechávají se najímat různými stranami konfliktu. Obecně se předpokládá, že žoldnéř bojuje s...

Heslo Žoldnéř je v sekci Profese

Romy Schneider

kdo to je Romy Schneider?

Rosemarie Magdalena Albach-Retty, známá pod uměleckým jménem Romy Schneider, byla německá filmová herečka, držitelka dvou filmových cen César. Schneider se narodila ve Vídni v době Velkoněmecké říše, a právě kvůli tomu následně získala německé občanství. Oba její rodiče byli...

Slovo Romy Schneider se nachází v kategorii Herectví

Narkoman

kdo to je Narkoman?

Narkoman je drogově závislý člověk.Narkomanie je stav vyvolaný dlouhodobým užíváním drog. Narkoman je na návykové látce závislý, potřebuje ji pravidelně užívat a v případě absence drogy trpí silnými abstinenčními příznaky. Narkomanie je obvykle doprovázena celou řadou zdravotních...

Slovo Narkoman je v sekci Zločin

Mudrc

kdo to je Mudrc?

Mudrc je obecně respektovaná moudrá osoba. Může jít o myslitele a filozofa, ale též neobvykle vzdělanou osobu nebo náboženského mystika.Jde o spíše starší termín. Spojujeme si s ním obvykle muže, který má široké spektrum vědomostí a nadání, které ho povyšuje nad ostatní lidi....

Heslo Mudrc patří do kategorie Historie

Miroslav Žbirka

kdo to je Miroslav Žbirka?

Miroslav Žbirka, řečený též Meky Žbirka, je zpěvák a skladatel slovenské národnosti. Jeho matka je Angličanka, Žbirka zpívá své písně v obou jazycích rodičů.Je spoluzakladatelem skupiny Modus, která byla velmi úspěšná na Zlaté bratislavské lyře. Se svou další skupinou Limit se...

Text Miroslav Žbirka patří do sekce Hudba

Petr Malásek

kdo to je Petr Malásek?

Petr Malásek je český hudební skladatel a klavírista, příležitostně i herec.Petr se narodil 10. června 1964 v Praze, jeho otec Jiří Malásek se živil jako skladatel a pianista, proto měl chlapec k hudbě a tomuto nástroji blízko od dětství. Od pěti let hrál sám na klavír. Po maturitě...

Text Petr Malásek se nachází v kategorii Hudba

Námořník

kdo to je Námořník?

Námořník je osoba, jejíž činnost je spojena s plněním úkolů na lodi, plavidle nebo ponorce, které se pohybují na moři. Je členem posádky a je zodpovědný za zajištění činností, které s plavbou na moři souvisejí. Námořník může sloužit na civilním dopravním plavidle, na lodi s vědeckým...

Heslo Námořník patří do kategorie Profese


Klíčová slova: Hotspot, Islámský stát, Přímé inkaso, popis, co znamená, význam slova, vysvětlení, význam pojmu, heslo, popis, životopis, definice, slovník, pojem, přesný výraz, Židokřesťanství, přesný význam, osobnosti, biografie, Zápustka, slovo, synonymum, termín, etymologie, co to je, Kasační stížnost, Meziúvěr, Sociopatie, Benchmark

Další, minulé tipy dne

Tip na středu 6. prosince 2023        Tip na úterý 5. prosince 2023
Tip na pondělí 4. prosince 2023        Tip na neděli 3. prosince 2023
Tip na sobotu 2. prosince 2023        Tip na pátek 1. prosince 2023
Tip na čtvrtek 30. listopadu 2023        Tip na středu 29. listopadu 2023
Tip na úterý 28. listopadu 2023        Tip na pondělí 27. listopadu 2023
Tip na neděli 26. listopadu 2023        Tip na sobotu 25. listopadu 2023
Tip na pátek 24. listopadu 2023        Tip na čtvrtek 23. listopadu 2023