Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 10. června 2023

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Legionella

Pojem, výraz, heslo, co je to Legionella?

Legionella je pojmenování cca 40 druhů různých bakterií, z čehož polovina jsou zdraví a životu velice nebezpečné bakterie. Nakazit legionellou se člověk může vdechnutím nebo při požití vody, která bakterii obsahuje.Nejčastěji se lidé legionellou nakazí v uzavřených vlhkých prostorách,...

Pojem Legionella je v sekci Nemoce

Ašvaganda

Pojem, výraz, heslo, co je to Ašvaganda?

Ašvaganda je léčivá rostlina původem z Indie a vyskytující se také v Africe a Středomoří. Jedná se o středně vysoký polokeř, známý již od starověku. Pro léčebné účely se používá kořen. Jeho využití bylo a je široké – jako narkotikum, uklidňující prostředek, tonikum, prostředek...

Termín Ašvaganda se nachází v sekci Rostliny

Pilates

Pojem, výraz, heslo, co je to Pilates?

Mezi metody tělesného cvičení patří pilates. Tato metoda byla vytvořena již na počátku dvacátého století. Autorem je Němec Joseph Pilates. Cílem pilates je zlepšit kontrolu nad tělem, posílit ho a také zlepšit ohebnost. Pilatesova metoda se snaží dosáhnout řízeného pohybu ze...

Termín Pilates je v sekci Sport

Deprese

Pojem, výraz, heslo, co je to Deprese?

Deprese je dlouhodobý chorobný stav. Vzniká i bez viditelné příčiny. Jedná se o vážný stav, který je potřeba léčit, i když člověk s depresí potřebu léčby nemá. Deprese působí negativně jak na fyzickou tak psychickou stránku člověka. Člověk trpí pocity smutku, únavy, poklesne...

Výraz Deprese se nachází v sekci Psychologie

Důvěra

Pojem, výraz, heslo, co je to Důvěra?

Důvěra je založena na spolehnutí se jednoho člověka na druhého, ochota riskovat budoucí děje, vlastní důvěryhodnost nebo čest tím, že jedinec bude důvěřovat jinému jedinci, kterého nemůže zkontrolovat a ani neřídí jeho činnost.Důvěrou chce člověk většinou získat nějakou výhodu....

Heslo Důvěra patří do sekce Psychologie

Příslovce

Pojem, výraz, heslo, co je to Příslovce?

Příslovce neboli adverbia patří k neohebným slovním druhům. Slouží k vyjádření bližších okolností děje, například místa, času, způsobu, příčiny a dalších. Mohou také určovat stupeň nebo míru. Jako větný druh jsou většinou příslovečné určení nebo neshodný přívlastek.Tvar příslovce...

Termín Příslovce patří do kategorie Český jazyk

Alternátor

Pojem, výraz, heslo, co je to Alternátor?

Alternátor je elektrické zařízení, který přeměňuje rotační kinetickou energii na střídavý elektrický proud pomocí elektromagnetické indukce. Alternátory dělíme na jednofázové i vícefázové (obvykle třífázové). Využívají se ve vodních, tepelných i jaderných elektrárnách. Alternátor...

Pojem Alternátor je v kategorii Technika

Extrahovat

Pojem, výraz, heslo, co je to Extrahovat?

Z latiny - extrahovat znamená získat z něčeho výtažek. Tento výraz se používá zejména ve farmacii a kosmetice. Na obalech různých přípravků se můžeme často dočíst, že obsahují výtažek čili extrakt např. z nějaké léčivé byliny....

Pojem Extrahovat patří do kategorie Latina

Embargo

Pojem, výraz, heslo, co je to Embargo?

Embargo, jinak také bojkot, může mít více významů. Nejčastěji je slovo embargo užíváno pro označení zákazu obchodování s určitými státy. Znamená to jak zákaz vývozu, tak dovozu vybraných druhů zboží. Embargo patří k nátlakovým prostředkům popř. možnostem odvety vůči jinému státu.Embargo...

Heslo Embargo je v sekci Právo

Mořská cibule

Pojem, výraz, heslo, co je to Mořská cibule?

Mořská cibule je léčivá rostlina, která u nás bývá často zaměňována se snědkem. Pravá mořská cibule ovlivňuje srdeční činnost, ale při vyšších dávkách by mohla srdce i zastavit, proto se ve své domovině využívá i jako jed. Po přiložení řezů cibule k ráně by způsobila puchýře...

Heslo Mořská cibule je v sekci Rostliny


Klíčová slova: Příslovce, odborné názvosloví, Důvěra, informace, odborný výraz, formulace, wiki, přesný výraz, Extrahovat, Legionella, slovník, význam, vysvětlení, přesný význam, Pilates, popis, co znamená, slovo, heslo, popis, co to je, Alternátor, Deprese, synonymum, Ašvaganda, názvosloví, význam slova, význam pojmu, termín

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Vladimir Iljič Lenin

kdo to je Vladimir Iljič Lenin?

Vladimír Iljič Lenin, původním jménem Vladimír Iljič Uljanov, byl především politik a revolucionář. Byl vůdcem Bolševické strany a prvním předsedou vlády. Jako politický teoretik provedl adaptaci marxizmu v leninizmus. Byl vůdčí osobností ruské Velké říjnové socialistické revoluce...

Text Vladimir Iljič Lenin je v sekci Politici

Hochštapler

kdo to je Hochštapler?

Hochštapler je typ podvodníka. Jedná se o člověka, který se snaží předstírat, že je někým "lepším", někým z vyšší společnosti, tzv. z "horních deseti tisíc". Hochštapler je přesvědčen, že patřit mezi smetánku společnosti znamená mít mnoho výhod, což je pochopitelně pravda jen...

Slovo Hochštapler se nachází v sekci Hanlivé

Andrej Čikatilo

kdo to je Andrej Čikatilo?

Andrej Romanovič Čikatilo byl sovětský vrah, jeden z nejhorších sériových vrahů novodobé historie a kanibal, který byl známý pod přezdívkou rostovský řezník. Čikatilo se narodil v obci Jabločnoje v Sumské oblasti (dnešní Ukrajina) do rodiny vojáka Rudé armády. V dětství zažil...

Text Andrej Čikatilo se nachází v sekci Zločin

Smažka

kdo to je Smažka?

Smažka je hanlivé označení uživatele drog, narkomana, člověka závislého na drogách. Za smažku považujeme uživatele závislého na tvrdých drogách aplikovaných nitrožilně, které si před aplikací předehřívá - "smaží". Závislost na drogách vede většinou k vážným zdravotním, sociálním...

Text Smažka patří do sekce Hanlivé

Zámečník

kdo to je Zámečník?

Zámečník je odborník na práci se zámky nebo kováním. Zámečník pracuje v prodejně zámků, kde se nabízí kování, zámky a další podobné věci. Provádí také servis zámků, například při ztrátě klíčů zámky otvírá.Strojní zámečník opracovává různé další výrobky nebo konstrukce, umělecký...

Heslo Zámečník je v kategorii Profese

Franklin Pierce

kdo to je Franklin Pierce?

Franklin Pierce byl právník, politik a 14. prezident Spojených států amerických. Jelikož byl prezidentem pouze jedno funkční období, nezanechal po sobě v americké historii silnou stopu. Jeho administrativa totiž čelila mnoha výzvám, včetně sporů kolem rozšiřování otroctví na...

Text Franklin Pierce patří do kategorie Politici

Introvert

kdo to je Introvert?

Introvert je opakem extroverta a je to člověk, který je spíše uzavřený, nevyhledává společnost, je méně komunikativní, uvážlivý, má rád klid a soukromí. Většina lidí jsou extroverti. ...

Heslo Introvert je v sekci Psychologie

Bolševik

kdo to je Bolševik?

Jako bolševici byli označováni členové Sociálně demokratické dělnické strany Ruska. Její radikální frakce se později odštěpila a byla v roce 1917 přejmenována na Komunistickou stranu sovětského svazu a jejím vůdcem byl nechvalně proslulý Vladimir Iljič Lenin. 7. listopadu 1917...

Slovo Bolševik je v sekci Politika

Donchuán

kdo to je Donchuán?

Donchuán je pojmenování pro záletníka, sukničkáře a obecně milovníka veškeré ženské populace. Označení je odvozeno od umělecké postavy Dona Juana, milovníka, který vystupoval jak v literatuře, tak v divadelních hrách i ve filmu.Obecně jsou donchuáni promiskuitní, někdy jde také...

Heslo Donchuán patří do kategorie Vlastnosti

Sekundář

kdo to je Sekundář?

Sekundář je označení pro lékaře, kteří jsou podřízeni primáři.Na odděleních v nemocnicích a dalších léčebních zařízeních panuje mezi zdravotnickým personálem určitá hierarchie. Nejvyšší post mívá primář (z latinského primus - první), další lékaře na oddělení můžeme označit za...

Text Sekundář se nachází v kategorii Lékařství


Klíčová slova: význam, definice, popis, lidé, termín, formulace, wiki, osobnosti, synonymum, etymologie, slovník, Extrahovat, Příslovce, informace, životopis, heslo, Deprese, přesný význam, co znamená, pojem, Důvěra, Alternátor, co to je, význam pojmu, vysvětlení, Mořská cibule, popis, biografie, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 24. září 2023        Tip na sobotu 23. září 2023
Tip na pátek 22. září 2023        Tip na čtvrtek 21. září 2023
Tip na středu 20. září 2023        Tip na úterý 19. září 2023
Tip na pondělí 18. září 2023        Tip na neděli 17. září 2023
Tip na sobotu 16. září 2023        Tip na pátek 15. září 2023
Tip na čtvrtek 14. září 2023        Tip na středu 13. září 2023
Tip na úterý 12. září 2023        Tip na pondělí 11. září 2023