Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 22. března 2023

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Pýcha

Pojem, výraz, heslo, co je to Pýcha?

Pýcha patří k vlastnostem, jejichž základem je přehnaně vysoké hodnocení sebe sama. Je považována za negativní jev, kterým se zabývá jak etika, tak i náboženství. Protikladem je pokora nebo ctnost.V křesťanském náboženství je pýcha dokonce zařazena mezi sedm hlavních hříchů....

Heslo Pýcha je v kategorii Psychologie

BBQ

Pojem, výraz, heslo, co je to BBQ?

BBQ je zkratka pro Bar – B – Q, čili tepelnou úpravu masa, která probíhá na grilu, bez rozdílu, zda se jedná o gril otevřený nebo uzavřený. Jedná se o zkratku s původem v anglicky mluvících zemích, především ve Spojených státech, Anglie či Kanady. Je běžná také na Novém Zélandu....

Výraz BBQ je v kategorii Zkratky

Těžiště

Pojem, výraz, heslo, co je to Těžiště?

Místo či bod tělesa, které označuje střed působení tíhových sil. Za tíhovou sílu přitom přitom považujeme součet přitahující gravitační síly, kterou působí planeta Země na předměty na svém povrchu, a odstředivé síly projevující se otáčivým pohybem Země kolem své osy. V těžišti...

Heslo Těžiště se nachází v kategorii Fyzika

Morbus perthes

Pojem, výraz, heslo, co je to Morbus perthes?

Morbus perthes je jméno dětského onemocnění kyčelního kloubu. Při této nemoci se poruší prokrvení hlavy stehenní kosti a může dojít k její deformaci. Příčiny morbus perthes nejsou zcela jasné, postupně vedou k zástavě růstu hlavice a nekróze.Onemocnění postihuje především věkovou...

Termín Morbus perthes patří do sekce Lékařství

Bit

Pojem, výraz, heslo, co je to Bit?

Bit je jednotka používaná v číslicové i výpočetní technice. Jedná se o základní jednotku informace, která je současně i jednotkou nejmenší. Při praktickém užití se s bitem setkáváme jako se základní jednotkou kapacity paměti.Znamená množství informace, které je možné uložit v...

Termín Bit se nachází v sekci Počítače

Pilates

Pojem, výraz, heslo, co je to Pilates?

Mezi metody tělesného cvičení patří pilates. Tato metoda byla vytvořena již na počátku dvacátého století. Autorem je Němec Joseph Pilates. Cílem pilates je zlepšit kontrolu nad tělem, posílit ho a také zlepšit ohebnost. Pilatesova metoda se snaží dosáhnout řízeného pohybu ze...

Termín Pilates se nachází v kategorii Sport

Socialismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Socialismus?

Socialismus je hnutí i idea, jejichž cílem je změna kapitalistického řádu se soukromým vlastnictvím na společenským systém se společným vlastnictvím. Základem je dosáhnout spravedlnosti, rovnosti a solidarity reformami sociálního systéme, popřípadě radikálněji revolucí. Jde o...

Heslo Socialismus je v kategorii Politika

Štóla

Pojem, výraz, heslo, co je to Štóla?

Štóla je oblíbené vánoční pečivo. Jde o moučník, ve kterém jsou zapečené ořechy a sušené ovoce a který je na povrchu důkladně zasypán moučkovým cukrem. Tvarově připomíná bochník. Štóla je původem z Německa, poprvé měla být upečena v Drážďanech jako vánoční dárek biskupovi z Naumburgu.V...

Heslo Štóla patří do sekce Jídlo

Skydrive

Pojem, výraz, heslo, co je to Skydrive?

Skydrive je původní název služby OneDrive poskytované společností Microsoft. Jedná se o cloudové úložiště, k němuž má uživatel přístup ze všech připojených zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon apod.). Nahrané soubory mohou být i veřejně přístupné. Uživatel služby OnoDrive...

Výraz Skydrive patří do kategorie Internet

Prekluze

Pojem, výraz, heslo, co je to Prekluze?

Prekluze je právní pojem. Setkat se s ním můžete v oblasti soukromého i trestního práva. V právu soukromém je jako prekluze označován zánik nároku, který vyplývá ze subjektivního práva, nebo zánik nároku obecně. Prekluze však není pojem totožný s promlčením, užívá se jen tam,...

Heslo Prekluze je v kategorii Právo


Klíčová slova: Socialismus, Pýcha, názvosloví, BBQ, synonymum, Štóla, odborné názvosloví, Skydrive, význam, přesný výraz, termín, co znamená, popis, odborný výraz, vysvětlení, Morbus perthes, význam slova, popis, co to je, slovník, přesný význam, formulace, Těžiště, slovo, informace, pojem, definice, Prekluze, Pilates

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Jan Dolanský

kdo to je Jan Dolanský?

Jan Dolanský je český herec.Vystudoval Pražskou konzervatoř. Jeho divadlení kariéra zahrnuje několik let strávených na prknech Národního divadla, působení v Divadle Komedie i na dalších pražských scénách (např. Divadlo na Jezerce nebo Divadlo Palace).V Národním divadle hrál Dolanský...

Text Jan Dolanský je v kategorii Herectví

Kašér

kdo to je Kašér?

Kašérství patří mezi umělecká řemesla. Úkolem kašéra je vytváření kulis a dekorací pro film a divadlo. ...

Text Kašér se nachází v kategorii Profese

Všeználek

kdo to je Všeználek?

Všeználek je osoba, která si myslí, že ví vše nejlépe. Je namyšlený a bývá svému okolí často nesympatický. Z jeho projevů vyplývá, že všude byl, všechno zná a ke všemu má co říci.Všeználek může být obtížný, vtíravý a nesnesitelný, zvláště pokud je ještě upovídaný. Nedokáže si...

Heslo Všeználek patří do sekce Vlastnosti

Jiřina Štěpničková

kdo to je Jiřina Štěpničková?

Jiřina Štěpničková byla česká filmová a divadelní herečka. Štěpničková se narodila v Praze, kde po střední škole studovala herectví na pražské konzervatoři. Během studií hostovala v Osvobozeném divadle. Nicméně studium nedokončila a v roce 1930 se připojila k Národnímu divadlu...

Text Jiřina Štěpničková se nachází v sekci Herectví

Student

kdo to je Student?

Student je (většinou) mladý člověk, který denně dochází do školy (střední nebo vysoké) a systematicky se vzdělává v oboru, na nějž je škola zaměřena a připravuje se tak na budoucí povolání. Studenti denního studia zpravidla nemívají vlastní příjem trvalejšího charakteru, živí...

Text Student se nachází v kategorii Školství

Charlie Puth

kdo to je Charlie Puth?

Charles Otto Puth Junior je americký zpěvák, skladatel a producent. Narodil se v New Jersey ve čtvrti Rumson. Jeho matka byla učitelkou hudby. Když měl Charlie 4 roky, začala ho učit na piano. V 10 letech začal studovat jazz a už o 2 roky později hrál v jazzovém uskupení v Count...

Slovo Charlie Puth je v kategorii Hudba

Amber Valletta

kdo to je Amber Valletta?

Amber Valleta je americká modelka a herečka.Její modelingová kariéra začala v 15 letech, a to hned poměrně velkou zakázkou - fotila v Miláně pro Vogue. Mladé modelky si začaly všímat ostatní módní časopisy a oděvní značky a Amber Valleta se především v 90. letech stala v modelingu...

Heslo Amber Valletta patří do sekce Herectví

Sirota

kdo to je Sirota?

Sirota je pojmenování dítěte ženského pohlaví, kterému zemřeli jak otec, tak matka. Často se se tak nazývali i chlapci. Termín se již příliš nepoužívá, pro děti bez obou rodičů se častěji užívá pojmenování sirotek.Nejvíce sirot se vyskytovalo v období válečném. O siroty pečovala...

Slovo Sirota patří do kategorie Vztahy

Archeolog

kdo to je Archeolog?

Archeolog je odborník věnující se archeologii, tj. vědnímu oboru, který zkoumá zachovalé hmotné pozůstatky z minulosti (pravěk, starověk, středověk...). Archeologie má své specifické metody a postupy při výzkumu, provádí jeho dokumentaci a často využívá poznatků z příbuzných...

Slovo Archeolog je v kategorii Věda

Sigourney Weaver

kdo to je Sigourney Weaver?

Sigourney Weawer, původně Susan Alexandra Weawer, je populární americká herečka. Pochází z uměleckého prostředí, studovala na Yale a Stanfordu. Její herecké počátky jsou spjaté s Woody Allenem, popularitu jí však přinesl film Vetřelec a jeho další pokračování.Velmi úspěšná byla...

Heslo Sigourney Weaver se nachází v kategorii Herectví


Klíčová slova: význam pojmu, etymologie, biografie, popis, Prekluze, synonymum, přesný význam, definice, slovo, Štóla, osobnosti, BBQ, co znamená, Socialismus, termín, Pilates, vysvětlení, význam slova, informace, Morbus perthes, co to je, slovník, životopis, formulace, heslo, pojem, lidé, Pýcha, Těžiště

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023