Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 21. března 2023

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

CNC stroj

Pojem, výraz, heslo, co je to CNC stroj?

CNC stroj znamenal velký pokrok ve všech výrobních procesech. Jedná se o zařízení, které je vylepšeno počítačem, takže se jedná o počítačově číslicově řízený stroj. Hlavní předností CNC stroje je vysoká automatizace a možnost kombinace komponentů.CNC stroje se používají tam,...

Heslo CNC stroj patří do sekce Technika

Jailbreak

Pojem, výraz, heslo, co je to Jailbreak?

Úprava softwaru v mobilních telefonech značky Apple iPhone se nazývá jailbreak. Slovo pochází z anglického jazyka a dá se rozložit na dvě části: jail (vězení), break (zlomit). V případě softwaru to znamená, že se uživatel chystá prolomit brány uzavřeného operačního systému iOS.Jakmile...

Výraz Jailbreak patří do kategorie Software

Pejorativní

Pojem, výraz, heslo, co je to Pejorativní?

Pejorativní je slovo latinsko – francouzského původu, týkající se takového jazykového výrazu, který nese negativní odsudek. Může jít o slovo, sousloví nebo určitý tvar více slovních druhů. Dá se přeložit také jako hanlivý.Pejorativní bývá i emočně zabarvený výraz, spisovný či...

Heslo Pejorativní je v kategorii Latina

SSL

Pojem, výraz, heslo, co je to SSL?

SSL je pojem z oblasti informačních technologií. Jedná se o zkratku slov Secure Sockets Layer, která se překládají jako vrstva bezpečných socketů. Jedná se o protokol, který zabezpečuje komunikaci šifrováním a potvrzuje autenticitu stran, které spolu komunikují.Nejběžnější je...

Heslo SSL patří do kategorie Internet

Kilogram

Pojem, výraz, heslo, co je to Kilogram?

Kilogram, hovorově také zkráceně kilo, je název jednotky hmotnosti. Je definován jako jednotka soustavy SI, kde se pro jeho určení používá metr a sekunda a fixní hodnota Planckovy konstanty. Jeden kilogram se přibližně shoduje s jedním litrem vody. Značkou pro kilogram je kg....

Termín Kilogram se nachází v kategorii Fyzika

Botnet

Pojem, výraz, heslo, co je to Botnet?

Každý se jistě již někdy setkal s automaticky pracujícími internetovými roboty nebo softwarovými agenty. V informatice se označují jako botnet. Termín se v současnosti spojuje hlavně s hrozbou malwaru. Botnet totiž provádí nežádoucí činnosti jako rozesílání spamu nebo útoky.Botnet...

Výraz Botnet je v kategorii Internet

Rychlosůl

Pojem, výraz, heslo, co je to Rychlosůl?

Rychlosůl je označení pro dusitanovou směs, která se používá k nakládání masa určeného k dalšímu zpracování (na výrobu salámů, klobás, konzerv atd.). Rychlosůl stabilizuje chuťové vlastnosti a vůni výrobků a je zodpovědná za růžové zbarvení uzenin. Rychlosůl se prodává i pod...

Výraz Rychlosůl je v sekci Jídlo

Chladítko

Pojem, výraz, heslo, co je to Chladítko?

Chladítko patří ke sklářským nástrojům. Podobně jako další náčiní slouží k uhlazování. Jeho pomocí se uhlazují kuličky, umístěné mezi kalíškem a nožičkou sklářova díla.Vzhledově jde o menší vydlabanou krychli ze dřeva. Ta je opatřena dřevěným držadlem. Před použitím je vždy nutno...

Termín Chladítko je v kategorii Nástroje

Ampérhodina

Pojem, výraz, heslo, co je to Ampérhodina?

Ampérhodina se používá v elektrotechnice. Je to jednotka elektrického náboje. Označuje se zkratkou Ah. Jde o kapacitu proudu, kde ampérhodina vyjadřuje hodnotu celkového náboje, který pojímá akumulátor nebo galvanický článek při plném nabití.Přesná definice označuje ampérhodinu...

Termín Ampérhodina patří do kategorie Fyzika

Atrofie

Pojem, výraz, heslo, co je to Atrofie?

Atrofie je obecně zmenšení nebo zeslabení jinak normálně vyvinuté buňky, tkáně nebo orgánu. Nejznámější je svalová atrofie, při které vlivem vrozeného onemocnění dochází k ubývání svalstva.Jiným častým druhem tohoto onemocnění je atrofie mozku. Ta se projevuje především zmenšováním...

Pojem Atrofie je v kategorii Lékařství


Klíčová slova: Pejorativní, přesný význam, informace, termín, slovo, Chladítko, vysvětlení, odborné názvosloví, popis, co znamená, přesný výraz, Botnet, slovník, formulace, význam slova, Kilogram, význam pojmu, popis, význam, odborný výraz, SSL, Atrofie, heslo, Ampérhodina, co to je, synonymum, názvosloví, Jailbreak, pojem

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Natalie Portman

kdo to je Natalie Portman?

Natalie Portman je významnou herečkou oceněnou Oscarem. Její vlastní jméno je Natalie Heršlag, herečka je americko – izraelského původu.Jejím prvním filmem byl slavný Leon, ale hvězdu se stala díky roli Padmé Amidaly ve Star Wars. Své herecké umění prokázala i v dalších populárních...

Heslo Natalie Portman patří do sekce Herectví

Fašista

kdo to je Fašista?

Fašista je příznivec politické ideologie vzniklé v Itálii a rozšířené také ve Španělsku. Fašismus byl podobně jako nacismus typický silně nacionalistickými postoji, principem vůdčí autority apod. Fašismus byl krajní pravicovou ideologií. Jeho "reprezentantem" byl italský diktátor...

Text Fašista patří do kategorie Politika

Jiřina Švorcová

kdo to je Jiřina Švorcová?

Jiřina Švorcová byla filmová i divadelní herečka a politička, zapálená komunistka. Její největší rolí byla hlavní role v seriálu Žena za pultem. Vystudovala pražskou DAMU, poté působila v Divadle na Vinohradech. Po Sametové revoluci odešla do důchodu.Jako herečka proslula výrazným...

Slovo Jiřina Švorcová je v kategorii Herectví

Bambula

kdo to je Bambula?

Bambula je výraz pro naivního, přihlouplého člověka. Není to však nijak drsná nadávka, mnohem důraznější jsou ve stejném případě někdejší lékařské termíny pro různé stupně postižení, zejména v rovině intelektu (debil, idiot, imbecil, kterén apod.). Pokud o někom řekneme, že je...

Slovo Bambula patří do kategorie Hanlivé

Sekundář

kdo to je Sekundář?

Sekundář je označení pro lékaře, kteří jsou podřízeni primáři.Na odděleních v nemocnicích a dalších léčebních zařízeních panuje mezi zdravotnickým personálem určitá hierarchie. Nejvyšší post mívá primář (z latinského primus - první), další lékaře na oddělení můžeme označit za...

Slovo Sekundář se nachází v kategorii Lékařství

Alexandr Veliký

kdo to je Alexandr Veliký?

Alexandr Veliký nebo též Makedonský byl syn Filipa II. Makedonského. Jeho vychovatelem byl filozof Aristoteles. Po otcově smti se stal králem Makedonie a vedl velmi úspěšné, 11 let trvající vojenské tažení přes Persii až do Indie. Kromě tehdejšího Řecka ovládl Egypt, území dnešního...

Heslo Alexandr Veliký je v kategorii Panovníci

Keith Richards

kdo to je Keith Richards?

Keith Richards je anglický kytarista, zakladatel The Rolling Stones.K hudbě tíhnul už do dětství a tento jeho talent našel naplnění, když se potkal s Mickem Jaggerem a společně v roce 1962 založili kapelu The Rolling Stones.Na začátku byl Richards především kytaristou, postupně...

Heslo Keith Richards je v kategorii Hudba

Kominík

kdo to je Kominík?

Kominík je řemeslník, jehož úkolem je čisti, kontrolovat a opravovat komíny nebi jiná zařízení, kterými se odvádí zplodiny spalování a zařízení, která s touto činností souvisí. Jde o živnost, kterou kominík vykonává ve výškách, proto se nehodí pro lidi, kteří trpí záchvaty, mají...

Heslo Kominík patří do kategorie Profese

Kovotepec

kdo to je Kovotepec?

Kovotepec je příslušník řemesla, které se řadí mezi umělecké. Ručně obrábí kovy, vytváří z nich různé výrobky jako zdobené nádoby, náboženské předměty, ozdoby, sošky a další. Jeho práce je podobná činnosti zlatníka, klempíře, kotláře, mědikovce apod.Kovotepec pracuje nejvíce...

Heslo Kovotepec je v kategorii Profese

John Dalton

kdo to je John Dalton?

John Dalton byl anglický vědec přelomu 18. a 19. století zabývající se fyzikou a chemií.Na začátku své vědecké kariéry se John Dalton věnoval meteorologii a studiu plynů. Představil Daltonův zákon parciálních tlaků, který říká že tlak směsi plynů bude součtem tlaku jednotlivých...

Slovo John Dalton je v kategorii Věda


Klíčová slova: heslo, životopis, lidé, Jailbreak, pojem, synonymum, Botnet, definice, SSL, co znamená, osobnosti, význam, slovník, formulace, význam slova, popis, Ampérhodina, Rychlosůl, Chladítko, termín, přesný význam, vysvětlení, přesný výraz, Kilogram, slovo, co to je, Atrofie, biografie, popis

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023