Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 18. března 2023

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Pankreas

Pojem, výraz, heslo, co je to Pankreas?

Pankreas je odborný termín (z latiny) pro slinivku břišní. Jedná se o žlázu s vnitřní i vnější sekrecí. Pankreas produkuje trávicí enzymy (proteazy, lipázy, amylázy) a hormony inzulin a glukagon....

Termín Pankreas je v kategorii Lékařství

Epizeuxis

Pojem, výraz, heslo, co je to Epizeuxis?

Epizeuxis je poměrně neznámá a nepříliš často využívaná básnická figura, tj. umělecký prostředek, způsob práce s jazykem, který má ozvláštnit poetický text. Jedná se o opakování stejných slov či slovních spojení za sebou v jednom verši. Takové hromadění slov má obvykle za účel...

Heslo Epizeuxis se nachází v sekci Literatura

Kavitace

Pojem, výraz, heslo, co je to Kavitace?

Kavitací se rozumí vznik dutin v kapalině při místním poklesu tlaku. Následuje jejich imploze. Pokles tlaku může mít souvislost s lokálním zvýšením rychlosti. Kavitace je nejprve vyplněna vakuem, ale později se naplní párou z okolní kapaliny. Jakmile vymizí podtlak, následuje...

Pojem Kavitace patří do kategorie Technika

Creatin

Pojem, výraz, heslo, co je to Creatin?

Creatin je jedním z velmi populárních doplňků výživy, které využívají především příznivci fitness a kulturistiky. Funguje jako zábrana proti ukládání nadměrného množství karbohydrátů. Jeho působením se mění tuk v energii, kterou využívají svaly. Současně se zadržuje voda v těle...

Termín Creatin se nachází v sekci Jídlo

Inkontinence

Pojem, výraz, heslo, co je to Inkontinence?

Inkontinence je termín označující samovolné unikání moči z těla. Laikové ji nazývají pomočováním, souvisí se zdravotním stavem a může být dočasná nebo trvalá. Tímto problémem trpí většinou ženy. Tato odlišnost je způsobována stavbou ženského močového ústrojí, těhotenstvími, porody...

Termín Inkontinence je v kategorii Lékařství

Ragby

Pojem, výraz, heslo, co je to Ragby?

Ragby, v angličtině rugby football je druh míčového sportu, který má tradici již od 19. století. Pochází z Anglie, z města Rugby, po kterém hra získala jméno. V tomto druhu fotbalu běží hráč s míčem v ruce. Nahrává se jen dozadu nebo do strany. Za určitých podmínek lze do míče...

Pojem Ragby se nachází v sekci Sport

Nekrolog

Pojem, výraz, heslo, co je to Nekrolog?

Nekrolog je druh novinového článku. Je zaměřen na vzpomínku na člověka, který v nedávné době zesnul. Většinou se jedná o článek o nějaké významnější osobnosti. Shrnují se zde nejdůležitější etapy života daného člověka, především takové, které měl vliv na jeho společenský i profesní...

Výraz Nekrolog patří do sekce Literatura

Enduro

Pojem, výraz, heslo, co je to Enduro?

Enduro je druh motocyklového sportu. Jedná se o kolektivní sport. Název enduro je převzat z angličtiny, od slova endurance čili výdrž. Vítězný jezdec endura musí projet na motocyklu vytyčený úsek v terénu v co nejkratším čase a co nejvíc krát. Trať je přírodním, á hlinitý nebo...

Pojem Enduro je v kategorii Sport

Fejeton

Pojem, výraz, heslo, co je to Fejeton?

Pro novinářskou poznámku pod čarou se vžilo pojmenování původem z francouzštiny - fejeton. Je to publicistický žánr, který většinou vtipně zpracovává nějaké aktuální téma. Téma nemusí být nijak významné a autor ho zpracovává ryze subjektivně. Mezi naše nejvýznamnější fejetonisty...

Výraz Fejeton se nachází v sekci Literatura

Himalájská sůl

Pojem, výraz, heslo, co je to Himalájská sůl?

Himalájská sůl je zvláštní druh růžové soli, která je považována za nejčistší na světě. Jedná se o krystalizovanou mořskou sůl, která byla miliony let ukrytá pod lávou, ledem a sněhem, takže se uchránila před znečištěním a zachovala si všechny původní hodnoty. Těží se v oblasti...

Termín Himalájská sůl patří do kategorie Jídlo


Klíčová slova: Nekrolog, význam pojmu, slovník, informace, Fejeton, přesný výraz, Epizeuxis, pojem, formulace, Kavitace, odborný výraz, slovo, význam, názvosloví, co znamená, wiki, odborné názvosloví, význam slova, co to je, termín, přesný význam, popis, Creatin, popis, Ragby, definice, Inkontinence, Himalájská sůl, Enduro

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Sociolog

kdo to je Sociolog?

Sociolog je vědec, který se zabývá výzkumem sociálního života, jednání lidí, strukturou společnosti, společenskými systémy, strukturou společnosti a vlivy, které se odrážejí v životě jednotlivých osob, skupin nebo celé společnosti.Sociologové se začali objevovat v 19. století,...

Text Sociolog je v kategorii Profese

Jakub Janda

kdo to je Jakub Janda?

Jakub Janda je český sportovec, bývalý skokan na lyžích, a současně politik. Největším úspěchem jeho sportovní kariéry bylo vítězství ve Světovém poháru, kterého dosáhl jako první z českých reprezentantů. Na závodech získal větší počet druhých a třetích míst a vždy se umístil...

Slovo Jakub Janda se nachází v sekci Sport

Muslim

kdo to je Muslim?

Muslim je věřící člověk vyznávající islám. Jedná se o monoteistické náboženství, boha označují muslimové jako Alláha. Jeho prorokem je Mohamed, posvánou knihou muslimů je korán, svatým místem Mekka. Islám vznikl v 7. století n.l. a dnes patří mezi nejrozšířenější náboženství....

Slovo Muslim patří do kategorie Náboženství

Loupežník

kdo to je Loupežník?

Loupežník je ten, kdo loupí či okrádá. Páchá tedy trestný čin loupeže, což znamená, že se snaží získat cizí věci pomocí násilí nebo vyhrožováním násilím. Omezuje tak svobodu rozhodování jiného člověka a dopouští se újmy na majetku.U loupežníka se více hledí na posouzení toho,...

Heslo Loupežník je v kategorii Zločin

Jaroslav Flegr

kdo to je Jaroslav Flegr?

Jaroslav Flegr je evoluční biolog a parazitolog. Získal doktorát z biologie na Univerzitě Karlově. Poté vystudoval ještě fyziologii a v roce 2008 byl jmenován profesorem. Ve vědecké práci se zabývá různými tématy z oblasti evoluční psychologie, ekologie nebo parazitologie. Popularitu...

Slovo Jaroslav Flegr se nachází v sekci Věda

Marcus Aurelius

kdo to je Marcus Aurelius?

Marcus Aurelius byl císař a filosof. Pocházel z rodiny vysokého římského úředníka a o jeho vzdělání se starali přední učenci a básníci. Aurelius od mládí jevil silný zájem o filosofii a věnoval se jí po celý život, přestože byl hlavně politik a vojevůdce. Díky urozenému původu...

Text Marcus Aurelius patří do sekce Panovníci

Cameo

kdo to je Cameo?

Cameo je velmi krátká role, kterou si v seriálu či filmu zahraje nějaká populární osobnost nebo někdo z tvůrčího štábu, například režisér, scénárista či autor předlohy.Jedná se o velmi krátký výstup, který slouží jako pocta dané osobnosti nebo jako zábavné gesto pro fanoušky.V...

Heslo Cameo je v kategorii Herectví

Dan Horyna

kdo to je Dan Horyna?

Dan Horyna, známý pod přezdívkou Zeppelin, je český hudebník, zpěvák, kytarista, výtvarník, sportovec, psychoterapeut, vyznavač buddhismu, občasný filmový a seriálový herec. Horyna se narodil v Praze a záhy se kvůli otcově práci odstěhoval s rodiči do Číny, kde prožil první roky...

Slovo Dan Horyna se nachází v sekci Hudba

Léčitel

kdo to je Léčitel?

Léčitel je člověk, který nemá patřičné medicínské vzdělání a používá při léčení postupy alternativní či nekonvenční medicíny, kterými chce dosáhnout stejného výsledku jako klasické lékařství. Používané metody a postupy nemají testy dokazující jejich účinek a bezpečnost pro pacienta...

Text Léčitel patří do kategorie Lékařství

Antisemita

kdo to je Antisemita?

Antisemita je zastánce odporu, nepřátelského postoje a předpojatosti vůči židům – bez ohledu na to, zda se jedná o zástupce judaistické víry, příslušníky rasy nebo etnika. Antisemita je xenofob, který své názory a pocity vyjadřuje různě – může se jednat o osobní nenávist, která...

Text Antisemita je v sekci Vlastnosti


Klíčová slova: význam pojmu, Fejeton, slovník, lidé, slovo, osobnosti, popis, Pankreas, formulace, heslo, přesný význam, termín, pojem, Enduro, biografie, co znamená, wiki, definice, význam slova, co to je, informace, Epizeuxis, životopis, Nekrolog, vysvětlení, Creatin, význam, Kavitace, popis

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023