Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 5. března 2023

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Pomlázka

Pojem, výraz, heslo, co je to Pomlázka?

Pomlázka je jedním z typických symbolů Velikonoc a také jedním z velikonočních zvyků. Traduje se z dávných pohanských dob a jako zvyk mrskání je obvyklá v Čechách a na Slovensku. Dle lidových tradic by se výprask měl provádět zelenou větvičkou a měl by vyšlehanou osobu pomladit,...

Výraz Pomlázka je v kategorii Kultura

Tamaryšek

Pojem, výraz, heslo, co je to Tamaryšek?

Tamaryšek je keř nebo nižší strom z čeledi tamaryškovitých. Má drobnější listy i květy. Může být stálezelený nebo opadavý, s růžovými nebo bělavými květy v hroznech nebo latách. Plody jsou tobolky s ochlupenými semeny. Množí se pomocí řízků.Tamaryšek má rád světlo a teplo. Dobře...

Pojem Tamaryšek patří do sekce Rostliny

Reiki

Pojem, výraz, heslo, co je to Reiki?

Reiki patří mezi tradiční léčitelské techniky, které vycházejí z východního učení. Za zemi původu bývá označováno Japonsko, konkrétně doktor Mikao Usui. Opravdový počátek Reiki však pravděpodobně vystopovat nelze. Existují totiž podobnosti s dalšími metodami.Reiki předpokládá...

Pojem Reiki se nachází v kategorii Lékařství

Marketing

Pojem, výraz, heslo, co je to Marketing?

Pod pojmem marketing si lze v současné době představit celou řadu významů. Asi tím nejrozšířenějším je propagace určitých produktů nebo služeb vhodnými nástroji.Zmiňme internetový marketing, ten se stará o to, aby byl konkrétní projekt co nejviditelnější na internetu a tím byla...

Výraz Marketing je v sekci Věda

Okultismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Okultismus?

Okultismus je název vytvořený z latinských slov znamenající tajnost něco skrytého, tajnou vědu či magii. Příznivci této nauky se domnívají, že na světě existuje nejen racionální a rozumové uvažování, ale také síly, které jsou neznámé, ale přesto na svět působí. Vnímat je dokážou...

Termín Okultismus je v kategorii Náboženství

Mluvnické kategorie

Pojem, výraz, heslo, co je to Mluvnické kategorie?

Mluvnické kategorie jsou kategorie, které se v češtině určují u jmen, číslovek a sloves. U podstatných, přídavných jmen, zájmen a číslovek se určuje pád, číslo, rod a vzor, u sloves mluvnická osoba, číslo, způsob, čas, slovesný vid, rod, třída a vzor.Různé jazyky mají odlišné...

Výraz Mluvnické kategorie je v kategorii Český jazyk

Tuberkulóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Tuberkulóza?

Tuberkulóza, jinak též starším názvem úbytě nebo souchotiny, je bakteriální onemocnění, které postihuje jak lidi, tak zvířata. Onemocnění je infekční, začíná většinou napadením plic, ale postiženy mohou být i další části těla.Tuberkulóza se šíří vzduchem, jejím příznakem je horečka,...

Termín Tuberkulóza je v sekci Nemoce

Evoluce

Pojem, výraz, heslo, co je to Evoluce?

Dlouhodobý proces vývoje probíhající úplně samovolně bez vnějšího zásahu. V biologii jde o vývoj, během něhož postupně z neživé hmoty vznikl na Zeměkouli rozmanitý život. Kulturní evoluce je vývoj dosažený pomocí sociálního učení a předávání vzorců chování a schopnost adaptovat....

Heslo Evoluce je v kategorii Věda

Rondon

Pojem, výraz, heslo, co je to Rondon?

Rondon je část pracovního oděvu kuchaře profesionála. Jde o kuchařskou vestu. Slovo rondon však může být také označením pro určitou část oblečení číšníka. Zde pak zakrývá horní část těla, pod ním se běžně nosí tričko. Svého nositele má ochraňovat před možnými úrazy, ke kterým...

Výraz Rondon patří do sekce Jídlo

Eradikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Eradikace?

Eradikace je medicínské označení pro naprosté vymýcení onemocnění i vyhlazení jeho původce z populace. Může se jednat o celosvětové vymýcení, to se pak označuje jako globální eradikace, nebo jde o místní vyhlazení, v tom případě jde o eradikaci lokální. V souvislosti s různými...

Výraz Eradikace je v kategorii Lékařství


Klíčová slova: význam pojmu, definice, význam slova, wiki, slovník, Marketing, Reiki, Mluvnické kategorie, popis, přesný výraz, informace, vysvětlení, pojem, termín, Tamaryšek, co znamená, Okultismus, Evoluce, odborný výraz, formulace, slovo, odborné názvosloví, význam, názvosloví, heslo, Tuberkulóza, synonymum, Eradikace, Pomlázka

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Soused

kdo to je Soused?

Soused je člověk, který bydlí ve vedlejším bytě či domě. Ženská varianta slova je sousedka. Pro označení oblasti okolo našeho bydliště se někdy používá slovo sousedství.Sousedé jsou lidé, se kterým se pravidelně potkáváme v okolí našeho bydliště. Řada lidí se snaží pěstovat přátelské...

Heslo Soused je v kategorii Vztahy

Owen Wilson

kdo to je Owen Wilson?

Owen Cunningham Wilson je americký komediální herec, producent a scénárista. Narodil se v Dallasu ve státě Texas. Navštěvoval vojenskou akademii v Novém Mexiku a poté začal studovat umění na University of Texas v Austinu, kde následně získal bakalářský titul.Owen Wilson o sobě...

Text Owen Wilson patří do sekce Herectví

Primátor

kdo to je Primátor?

Primátor je označení pro politickou funkci. Jedná se o starostu tzv. statutárního města (tj. města, jehož správa se dělí na dílčí samosprávné části, jedná se tedy o města s vyšším počtem obyvatel)....

Heslo Primátor se nachází v kategorii Politika

Tchán

kdo to je Tchán?

Pokud se vdám - ožením, otec mého manžela/ manželky se stane mým tchánem. Já budu jeho snacha/ zeť. S novým svazkem tak každý člověk získá i nové, ačkoliv ne pokrevní příbuzenstvo. O rodinných vztazích se vyprávějí učiněné legendy, zejména pokud jde o tchyně. Ty jsou obecně neoblíbené,...

Text Tchán je v sekci Vztahy

Technik BOZP

kdo to je Technik BOZP?

Technik BOZP je středoškolsky vzdělaný pracovník, jehož úkolem je informovat zaměstnavatele o všech povinnostech týkajících se BOZP. Tyto povinnosti mají oporu v technických normách a předpisech právního i jiného charakteru.Technik BOZP provádí také prevenci, kontroluje pracoviště,...

Slovo Technik BOZP je v kategorii Profese

Lubomír Nový

kdo to je Lubomír Nový?

Lubomír Nový byl český sociolog, filosof a vysokoškolský pedagog Masarykovy univerzity v Brně. Nový se narodil v Třebíči. V Třebíči během 1941-1948 úspěšně dokončil osmileté gymnázium (během let 1946-48 studoval na lyceu ve francouzském Nimes). Po maturitě na gymnáziu odešel...

Text Lubomír Nový je v kategorii Filozofie

Hejkal

kdo to je Hejkal?

Hejkal neboli divý muž je démonická bytost, která žije v lesích. Říká se mu také hejkadlo nebo hýkal. Pojmenování vzniklo podle zvuku, který hejkal vydává a který lidi děsí. Hejkal má vypadat jako muž, jehož tělo je pokryté srstí a mechem, na hlavě nosí pokrývku z kapradin. Děsí...

Slovo Hejkal je v sekci Mytologie

Delegát

kdo to je Delegát?

Slovem delegát označujeme zvoleného, zmocněného zástupce pro nějaký sjezd či kongres, který je pověřen (delegován) pravomocemi od jiných lidí. ...

Heslo Delegát je v kategorii Profese

Ratko Mladić

kdo to je Ratko Mladić?

Ratko Mladić je bývalý vojenský velitel a válečný zločinec. Vychovávala ho matka, protože otec patřil mezi jugoslávské partyzány a zemřel během druhé světové války. Po ukončení základní školy pracoval jako bělič v Sarajevu. Poté nastoupil na Vojenskou průmyslovou školu, pokračoval...

Slovo Ratko Mladić patří do sekce Zločin

Socialista

kdo to je Socialista?

Socialista je člověk vyznávající ideje socialismu, to jest levicového politicko-ekonomického směru, který stojí na myšlence kolektivního vlastnictví.Socialismus jako myšlenkový směr se začal vyvíjet v 19. století, jeho základy však můžeme hledat už v dobách humanismu, a dokonce...

Text Socialista je v kategorii Politika


Klíčová slova: Rondon, Reiki, význam slova, wiki, slovník, informace, vysvětlení, heslo, přesný význam, význam, Marketing, osobnosti, lidé, Mluvnické kategorie, Pomlázka, Tamaryšek, popis, co znamená, popis, synonymum, termín, formulace, pojem, definice, Evoluce, biografie, Okultismus, význam pojmu, Eradikace

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023