Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 4. března 2023

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Ampérhodina

Pojem, výraz, heslo, co je to Ampérhodina?

Ampérhodina se používá v elektrotechnice. Je to jednotka elektrického náboje. Označuje se zkratkou Ah. Jde o kapacitu proudu, kde ampérhodina vyjadřuje hodnotu celkového náboje, který pojímá akumulátor nebo galvanický článek při plném nabití.Přesná definice označuje ampérhodinu...

Termín Ampérhodina patří do kategorie Fyzika

Urbex

Pojem, výraz, heslo, co je to Urbex?

Urbex neboli infiltrátorství je netradiční poznávání objektů vzniklých při lidské činnosti, jako jsou továrny, rozpadající se budovy, opuštěné průmyslové objekty, mosty, tunely, komíny a podobně. Tyto objekty nejsou běžně přístupné, mnohdy je vstup do nich dokonce zakázán, takže...

Termín Urbex se nachází v sekci Kultura

Dekadentní

Pojem, výraz, heslo, co je to Dekadentní?

Pokud někde uslyšíte, že je něco dekadentní, pak to má leccos společného s kulturou. Dekadence znamená úpadek a poprvé se spojuje s kulturou antického Říma, která v době dekadence byla na ústupu ze své někdejší slávy. Nově se poté slovo dekadence používá od poloviny devatenáctého...

Termín Dekadentní se nachází v kategorii Kultura

Mene tekel

Pojem, výraz, heslo, co je to Mene tekel?

Mene tekel je výraz pro naléhavé a tajemné varování nebo výstrahu. Mělo se jednat o slova krále Belsazara, která údajně měla být prvními z jeho záhadného varování.Podle příběhu ze Starého zákona – knihy Daniel – měl být Belsazar synem krále Nebukadnesara II., i když jeho opravdovým...

Pojem Mene tekel se nachází v kategorii Náboženství

Čedič

Pojem, výraz, heslo, co je to Čedič?

Čedič, jinak také bazalt, je druh vyvřelé horniny. Jedná se o tmavý vylitý druh, který má strukturu skla nebo porfyru šedé nebo černé barvy. Označení bazalt pochází již ze starověku.Jemně zrnitá struktura čediče vznikla při rychlém zatuhnutí lávy. Tato hornina se vyskytuje i...

Termín Čedič je v kategorii Materiály

5G

Pojem, výraz, heslo, co je to 5G?

5G čili pátá generace bezdrátových systémů je název telekomunikačního standardu nových mobilních sítí, které přicházejí po současných 4g sítích. Předností 5G je možnost výrazně navýšit přenosovou rychlost obousměrně a snížit dobu odezvy. Díky této novince může spolupracovat větší...

Heslo 5G patří do sekce Zkratky

BPEJ

Pojem, výraz, heslo, co je to BPEJ?

BPEJ je zkratka pro pojem bonitovaná půdně ekologická jednotka. Jedná se o základní jednotku zemědělské půdy, která slouží pro mapování a ocenění. BPEJ vyjadřuje pětimístný číselný kód. Každá číslice má svůj význam, jako celek kód vypovídá o zásadních klimatických a půdních podmínkách,...

Termín BPEJ patří do sekce Zkratky

Glutamát

Pojem, výraz, heslo, co je to Glutamát?

Glutamát (někdy také glutaman) sodný je sůl kyseliny glumatové, jedná se o bezbarvý prášek a používá se jako přísada do pokrmů za účelem zvýraznění chuti a vůně. Má označení E 621. Tuto látku běžně živé organismy obsahují. Stále se vedou debaty o jeho (ne)bezpečnosti. Platí,...

Výraz Glutamát se nachází v sekci Jídlo

Karcinom

Pojem, výraz, heslo, co je to Karcinom?

Karcinom je pojem pocházející z řečtiny, dříve se označoval jako rakovina, což je dnes širší pojem. Jedná se o nádorové onemocnění, které vychází z epitelové tkáně. Klasickým příkladem jsou vrstvy sliznic a kůže, nádorové onemocnění pochází tedy z vnějších i vnitřních vrstev....

Termín Karcinom se nachází v sekci Nemoce

Korelace

Pojem, výraz, heslo, co je to Korelace?

Vztah, jenž funguje mezi dvěma veličinami nebo procesy. Pokud se jedna z veličin změní nebo odlišně probíhá jeden z procesů, dojde logicky i ke změně druhého procesu. Korelace je formou vzájemní závislosti dvou procesů nebo dvou veličin na sobě, ovšem nelze přesně říct, která...

Termín Korelace patří do kategorie Matematika


Klíčová slova: přesný význam, co to je, popis, Dekadentní, 5G, přesný výraz, Ampérhodina, význam, význam slova, informace, slovo, definice, Čedič, co znamená, heslo, wiki, Korelace, vysvětlení, Urbex, formulace, Karcinom, BPEJ, názvosloví, Mene tekel, termín, synonymum, slovník, pojem, význam pojmu

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Kominík

kdo to je Kominík?

Kominík je řemeslník, jehož úkolem je čisti, kontrolovat a opravovat komíny nebi jiná zařízení, kterými se odvádí zplodiny spalování a zařízení, která s touto činností souvisí. Jde o živnost, kterou kominík vykonává ve výškách, proto se nehodí pro lidi, kteří trpí záchvaty, mají...

Heslo Kominík patří do kategorie Profese

Patrik Schick

kdo to je Patrik Schick?

Patrik Schick je český fotbalový reprezentační útočník. Narodil se v Praze, kde také započal kariéru v klubu AC Sparta Praha. Dal o sobě nejvíce vědět v dorostenecké lize v sezoně 2013/2014, kdy ve 29 zápasech nastřílel 22 gólů. Tímto výkonem se vypracoval až do A-týmu a hned...

Text Patrik Schick se nachází v sekci Sport

Podnikatel

kdo to je Podnikatel?

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká, a to buď jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) - to platí u fyzických osob, nebo se může jednat např. o akciovou společnost, společnost s ručením omezením atd. Podnikatel podniká na základě živnostenského...

Text Podnikatel se nachází v kategorii Podnikání

Karel Fiala

kdo to je Karel Fiala?

Karel Fiala byl český zpěvák – tenorista, operní a muzikálový zpěvák, herec. Narodil se v Hrušově, v části Ostravy, kde se půsovdně vyučil kominíkem. Od roku 1947 studoval na pražské konzervatoři zpěv, kterou absolvoval roku 1952. Pokračoval studiem zpěvu na pražské AMU až do...

Text Karel Fiala je v kategorii Hudba

Dalida

kdo to je Dalida?

Dalida, vlastním jménem Iolanda Cristina Gigliotti, byla úspěšná francouzská zpěvačka, občasná filmová herečka. Dalida se narodila v egyptském hlavním městě Káhira dvoum italským rodičům a měla dva starší bratry Orlanda a Bruna (Orlando se později stal jejím manažerem a producentem)....

Heslo Dalida patří do sekce Hudba

Lakomec

kdo to je Lakomec?

Lakomec je ten, kdo je hrabivý, nenasytný a chamtivý, a to i na účet jiných osob. Říká se mu také mamonář, skrblík, hamoun, krkoun či škudlil. Lakomec hromadí majetek a není ochoten se s nikým rozdělit. Říká se o něm, že by si pro pětník nechal vrtat koleno. Majetkem nemusí být...

Text Lakomec patří do sekce Vlastnosti

Udavač

kdo to je Udavač?

Hanlivým slovem udavač označujeme osobu, která udává. Z nízkých pohnutek oznamuje autoritě skutečné či domnělé jednání, které je v dané komunitě, společnosti, kolektivu považováno za málo závadné, avšak hrozí za něj neadekvátní trest.Za motivaci udavače lze považovat ekonomické...

Heslo Udavač se nachází v sekci Hanlivé

Lucifer

kdo to je Lucifer?

Lucifer je podle křesťanské tradice jedním ze třech padlých andělů. Slovo lucifer znamená světlonoš, jitřní hvězda, jitřenka. V různých pohádkách je Lucifer označován jako vládce pekla, nejvyšší čert. ...

Heslo Lucifer se nachází v sekci Křesťanství

Nemesis

kdo to je Nemesis?

Nemesis byla jednou z vedlejších bohyní ve starověkém Řecku. Nemesis byla bohyní odplaty, dcera Ereba, boha temnoty, a Nyx, bohyně noci. Nemesis trestala pouze ty, kteří si to zasluhovali svým málo příkladným životem, jiné lidi mohla obdařit štěstím. ...

Text Nemesis patří do kategorie Mytologie

Sirota

kdo to je Sirota?

Sirota je pojmenování dítěte ženského pohlaví, kterému zemřeli jak otec, tak matka. Často se se tak nazývali i chlapci. Termín se již příliš nepoužívá, pro děti bez obou rodičů se častěji užívá pojmenování sirotek.Nejvíce sirot se vyskytovalo v období válečném. O siroty pečovala...

Slovo Sirota patří do kategorie Vztahy


Klíčová slova: životopis, co to je, BPEJ, heslo, význam, osobnosti, etymologie, Glutamát, význam slova, lidé, pojem, Dekadentní, popis, co znamená, Čedič, wiki, přesný výraz, 5G, popis, formulace, slovo, význam pojmu, biografie, vysvětlení, Urbex, Korelace, slovník, Ampérhodina, Karcinom

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023