Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 28. února 2023

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Chalífát

Pojem, výraz, heslo, co je to Chalífát?

Chalífát je náboženská instituce islámu a znamená následnictví proroka Mohameda (Muhammada) ve vedení muslimské obce. Chalífát znamená řízení moci světské i náboženské. Chalífa vyžaduje stejné projevy úcty, které byly původně prokazovány pouze Prorokovi.Titul chalífa je odvozen...

Pojem Chalífát patří do kategorie Náboženství

Zubní můstek

Pojem, výraz, heslo, co je to Zubní můstek?

Zubní můstek slouží jako náhrada části chrupu. Upevňuje se na zdravé zuby sousedící s poškozenou částí chrupu. K ukotvení se používají kovové korunky nebo jiné speciální konstrukce.Zubní můstek je řešením takových případů, kdy chybí jeden nebo více zubů a není možno použít implantáty....

Termín Zubní můstek patří do kategorie Lékařství

Cysta

Pojem, výraz, heslo, co je to Cysta?

Cysta je patologický útvar. Jedná se o dutinu s výstelkou, bývá vyplněná tekutinou. Výstelka ohraničuje cystu od vlastní tkáně. Existují i útvary, které se cystám pouze podobají – např. pseudocysty (jsou ohraničeny tenko membránou) nebo abcesy (dutiny vyplněné hnisem).Cysta vzniká...

Termín Cysta je v kategorii Lékařství

Adblue

Pojem, výraz, heslo, co je to Adblue?

AdBlue je název název kapalného aditiva, používaný v obchodním styku v Evropě a zemích, které používají evropské emisní limity. Využívá se pro úpravu výfukových plynů. AdBlue je založeno na principu selektivní katalytické redukce. Je to vodní roztok syntetické močoviny.AdBlue...

Výraz Adblue se nachází v sekci Chemie

Tourettův syndrom

Pojem, výraz, heslo, co je to Tourettův syndrom?

Tourettův syndrom je vrozené onemocnění, které postihuje mozek. Má negativní vliv na chování a hybnost lidského těla. Je způsoben postižením bazálních ganglií, tedy částí, nacházejících se hluboko v mozku.Typické pro Tourettův syndrom jsou tiky pohybové i zvukové, které se mohou...

Heslo Tourettův syndrom je v kategorii Nemoce

Frustrace

Pojem, výraz, heslo, co je to Frustrace?

Frustrace je stav lidské mysli, ke kterému dojde při dlouhodobém neuspokojení různých lidských potřeb. Pokud trvá příliš dlouho, způsobí psychické problémy a může vyústit v duševní poruchu. Ovlivňuje chování negativním směrem a může dojít až k patologickým změnám, agresi, apatii,...

Termín Frustrace patří do sekce Psychologie

Domicil

Pojem, výraz, heslo, co je to Domicil?

Domicil byl dříve považován za velmi důležitý údaj o člověku. Slovo domicil znamená v obecném významu místo stálého pobytu, bydliště fyzické osoby, popř. sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště osoby v jistém státě.Právní význam pojmu domicil určuje, na kterém místě bude směnka...

Heslo Domicil patří do sekce Právo

Zpětná vazba

Pojem, výraz, heslo, co je to Zpětná vazba?

Zpětná vazba je pojmenování takové situace, kdy systémový výstup zpětně ovlivní vstup. Nazývá se také zpětnovazební smyčka. Může se jednat například o elektronický obvod nebo jiný mechanizmus.Zpětná vazba je využívána v mnoha odvětvích, především ve fyzice, kybernetice, automatizaci,...

Výraz Zpětná vazba patří do sekce Fyzika

Čtyřstěn

Pojem, výraz, heslo, co je to Čtyřstěn?

Čtyřstěn se označuje také jako tetraedr. Jedná se o prostorové trojrozměrné těleso. Stěny čtyřstěnu jsou tvořeny čtyřmi obecnými trojúhelníky. Nejvyužívanější je pravidelný čtyřstěn, který tvoří čtyři stejné rovnostranné trojúhelníky. Jedná se o druh mnohostěnu.Čtyřstěn patří...

Výraz Čtyřstěn je v sekci Matematika

Represe

Pojem, výraz, heslo, co je to Represe?

Represe je druh útisku nebo postihu vůči jedincům, skupině občanů, národům nebo státům. V právu se jedná o druh potrestání, společenského trestu, který je uložen právní cestou. Jde o působení na pachatele trestného činu za účelem zabránit páchání další trestné činnosti, vytvořit...

Pojem Represe patří do kategorie Právo


Klíčová slova: co to je, Chalífát, Frustrace, slovník, Represe, význam, Zubní můstek, heslo, Domicil, wiki, Tourettův syndrom, informace, přesný význam, co znamená, odborné názvosloví, Cysta, význam slova, definice, popis, slovo, popis, Adblue, synonymum, vysvětlení, názvosloví, odborný výraz, Čtyřstěn, význam pojmu, pojem

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Dezertér

kdo to je Dezertér?

Dezertér (neboli zběh) je voják, který nedovoleně opustil svoji vojenskou jednotku. Jedná se o závažný trestný čin, za který v době války hrozí trest smrti (obvykle zastřelením). V českém právu se dezerci věnuje § 322 trestního zákona č. 40/2009 Sb. Za dezerci hrozí trest odnětí...

Slovo Dezertér patří do kategorie Zločin

Jimi Hendrix

kdo to je Jimi Hendrix?

James Marshall Hendrix byl známý americký kytarista, skladatel a zpěvák. Řadí se mezi nejvýznamnější kytaristy v hudbě v historii. Narodil se v Seattlu, ve státě Washington. Když se narodil, měla jeho matka 17 let a otec byl v armádě. Měl dalších 5 sourozenců a jeho rodiče se...

Text Jimi Hendrix patří do kategorie Hudba

Editor

kdo to je Editor?

Editor je pracovník, který zodpovídá za celkovou podobu, obsah a formu tištěného nebo internetového média. Totéž platí v případě rozhlasu a televize. ...

Text Editor je v kategorii Profese

Sylvester Stallone

kdo to je Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone, celým jménem Sylvester Gardenzio Stallone, je herec, režisér a scénárista italského původu. Často je oslovován přezdívkou Sly. Je absolventem College ve Švýcarsku. Začínal rolemi v erotických a nezávislých snímcích a v komparzu. Jeho kariéru zcela změnila...

Slovo Sylvester Stallone je v kategorii Herectví

Trotl

kdo to je Trotl?

Trotl je synonymem k výrazům jako hlupák, blbec nebo třeba moula. Trotlem myslíme někoho slabomyslného, se zřejmým deficitem v oblasti intelektu. Nemusí se však nutně jednat o mentální retardaci. Lidé, které můžeme hanlivě nazvat trotly, mívají intelekt v pásmu dolního průměru...

Slovo Trotl patří do sekce Hanlivé

Soumař

kdo to je Soumař?

Slovem soumař byl dříve označován majitel soumara, tedy zvířete, které sloužilo k přepravě nákladů. Nejčastěji se jednalo o koně, osly, muly, mezky nebo velbloudy. Dnes, pokud někdo řekne, že se cítí jako soumar, znamená to, že si stěžuje na to, že musí nosit něco těžkého, třeba...

Heslo Soumař patří do sekce Historie

Cukrář

kdo to je Cukrář?

Cukrář je člověk, který se zabývá vytvářením cukrářských produktů, popřípadě těst, podle daných technologických postupů a norem. Vyrábí čokoládu a z ní dělá čokoládové výrobky, zmrzliny, dorty, zákusky a drobnější cukrovinky. Nakupuje nebo přijímá různé suroviny nebo polotovary,...

Slovo Cukrář patří do sekce Profese

Ben Stiller

kdo to je Ben Stiller?

Ben Stiller, celým jménem Benjamin Edward Stiller, je herc, režisér a scénárista. Pochází z herecké rodiny, takže již jako dítě účinkoval v televizi. Filmová studia nedokončil a plně se věnoval herectví. Debutoval ve filmu Říše slunce, pracoval jako scénárista a herec u NBC....

Slovo Ben Stiller patří do kategorie Herectví

Psychiatr

kdo to je Psychiatr?

Psychiatr je lékař, jehož oborem je diagnostika a léčba duševních poruch. Psychiatr se zpravidla zabývá těžšími případy pacientů než psycholog. ...

Heslo Psychiatr je v sekci Lékařství

Mediátor

kdo to je Mediátor?

Mediátor je v obecném smyslu zprostředkovatel. Jedná se o profesi, u nás poměrně novou, která má své místo při dobrovolném řešení mimosoudních sporů (např. majetkové vyrovnání při rozvodu). Meditátor je nezávislá osoba, která obou stranám usnadňuje komunikaci a pomáhá dospět...

Slovo Mediátor je v sekci Profese


Klíčová slova: co to je, informace, etymologie, význam, slovník, přesný výraz, Zpětná vazba, popis, Tourettův syndrom, význam pojmu, wiki, popis, lidé, životopis, co znamená, definice, heslo, význam slova, Cysta, Adblue, pojem, Domicil, vysvětlení, Represe, Frustrace, biografie, termín, slovo, Čtyřstěn

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023