Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 8. února 2023

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Ganache

Pojem, výraz, heslo, co je to Ganache?

Ganache je odborný název pro francouzský krém, tvořený pouze čokoládou a smetanou. Nejčastěji se s ním setkáváme na dortech, pralinkách nebo lanýžích. Suroviny pro přípravu ganache musejí mít vysokou kvalitu a velmi záleží na pečlivé přípravě.Čokoláda nesmí mít nižší obsah kakaa...

Termín Ganache je v sekci Jídlo

Dělitel

Pojem, výraz, heslo, co je to Dělitel?

Dělitel je v matematice pojmenování pro prvek, kterým se dělí, užívá se i pro pojem dělitelnosti, kde označuje prvek, který dělí jiné prvky. V aritmetice je dělitel jedním ze členů binárních operací, které probíhají mezi dvěma čísly číselného oboru. Výsledkem tohoto dělení nemusí...

Pojem Dělitel patří do sekce Matematika

Arboretum

Pojem, výraz, heslo, co je to Arboretum?

Arboretum označuje úmyslně a cíleně shromažďovaný soubor živých dřevin. Může sloužit i jako botanická zahrada. Úprava arboreta se řídí jeho účelem, může být tedy upraveno jako okrasná zahrada či park nebo zde mohou rostliny růst volně.Výběr rostlin je buď úzce specializovaný...

Heslo Arboretum patří do kategorie Příroda

Inkaso

Pojem, výraz, heslo, co je to Inkaso?

Inkasem se rozumí peněžní vyrovnání, které je nutné uhradit kvůli předešlé objednávce služeb nebo produktů. Na faktuře bývá uvedeno datum splatnosti. Inkasem se také často rozumí automatické inkaso prováděné na základě příkazu k inkasu nebo SIPO. Inkaso může být hotovostní nebo...

Výraz Inkaso je v kategorii Bankovnictví

Urbi et orbi

Pojem, výraz, heslo, co je to Urbi et orbi?

Urbi et Orbi, tedy Městu a světu, je označení požehnání, kterým papež doprovází svůj projev z balkónu baziliky Sv. Petra v Římě. Je pronášeno při speciálních příležitostech, tj. na Velikonoce, na Vánoce a při papežské inauguraci. "Městem" je samozřejmě míněn Řím. Toto požehnání...

Heslo Urbi et orbi je v kategorii Náboženství

Gabion

Pojem, výraz, heslo, co je to Gabion?

Gabion je pojmenování z oblasti stavebnictví. V dřívějších dobách se tímto slovem nazývaly proutěné koše, které byly naplněny hlínou a používaly se k budování polních opevnění. V současnosti se jedná o drátěné koše ve tvaru kvádru nebo krychle, které se plní kamenem či štěrkem.Jejich...

Termín Gabion patří do kategorie Stavebnictví

Hydrosféra

Pojem, výraz, heslo, co je to Hydrosféra?

Hydrosféra je název vodního obalu Země. Zahrnuje všechno vodstvo, které k zemi patří, tzn. vodu v živých organizmech, vodu v atmosféře, povrchové i podpovrchové vodstvo. Výzkumem hydrosféry se zabývají různé vědní disciplíny, především hydrologie a hydrogeologie, hydrogeografie...

Termín Hydrosféra patří do kategorie Věda

Kachní zobák

Pojem, výraz, heslo, co je to Kachní zobák?

Kachní zobák, jinak také přesazovací vidlice, je druh jeřábového závěsu. Ten je upravený pro lehčí vytažení stolového bednění, které se nachází pod hotovým železobetonovým stropem. Samotné vytažení provádí jeřáb. Kachní zobák podebere díl bednění a vytáhne ho ven.Výhodou je,...

Pojem Kachní zobák je v kategorii Nástroje

Sněžnice

Pojem, výraz, heslo, co je to Sněžnice?

Sněžnice je nástroj, který pomáhá při chůzi ve sněhu. Připevňují se na nohy nebo na boty. Pokud se člověk vydá do hlubokého sněhu, sněžnice jeho tíhu rozloží na větší plochu. Díky tomu se pak méně boří. Sněžnice jsou známy již několik tisíc let, používány byly především v krajích...

Výraz Sněžnice je v sekci Sport

Kronika

Pojem, výraz, heslo, co je to Kronika?

Popisování jednotlivých událostí v rámci různých kronik pamatují dějiny již stovky let. Literární žánr kronika vznikl již ve středověku a dodnes patří mezi důležité prameny poznání dřívějších dob. Na rozdíl od letopisů bývají kroniky složitější. Chronologicky popisují historické...

Termín Kronika je v kategorii Literatura


Klíčová slova: vysvětlení, Inkaso, popis, význam slova, význam pojmu, Ganache, Gabion, Hydrosféra, heslo, slovo, slovník, co to je, Urbi et orbi, pojem, Dělitel, co znamená, Arboretum, wiki, odborný výraz, přesný význam, význam, Kachní zobák, synonymum, názvosloví, termín, popis, Sněžnice, informace, Kronika

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Josef Dobrovský

kdo to je Josef Dobrovský?

Josef Dobrovský byl významný český osvícenec, filolog a historik. Někdy též zmiňován jako Modrý abbé.Pocházel z chudého jazykově německého prostředí, už v dětství se však naučil česky. Studoval na jezuitském gymnáziu a následně se zaměřil na studium filozofie a teologie na Karlo-Ferdinandově...

Text Josef Dobrovský je v sekci Věda

Nuzák

kdo to je Nuzák?

Nuzák je dnes už méně používané slovo. Označuje se jím člověk ve špatné hmotné situaci, bez majetku a bez finančních prostředků. Nuzák může být člověkem s velkým množstvím dluhů a s exekucemi, což je velmi častý případ, kdy lidé s nedostatečnou finanční gramotností podlehnou...

Text Nuzák patří do kategorie Hanlivé

Tomte

kdo to je Tomte?

Tomte je podle skandinávských tradic a legend vánoční skřítek, který ve vánočním čase rozdává dárky.Postava skřítka Tomte má podobný charakter jako Santa Claus v anglosaském světě nebo Ježíšek u nás. Jde o dobromyslnou postavu, která na Štědrý den rozdává dárky. Tomte vypadá...

Heslo Tomte je v kategorii Mytologie

Lenka Zlámalová

kdo to je Lenka Zlámalová?

Lenka Zlámalová je novinářka, redaktorka, analytička a komentátorka. Zaměřuje se především na ekonomiku a politickou problematiku. K těmto tématům publikovala ve většině hlavních deníků. Jako redaktorka vedla ekonomickou rubriku MF Dnes a později i týdeníku Respekt. Byla i hlavní...

Heslo Lenka Zlámalová je v kategorii Novináři

Mirek Topolánek

kdo to je Mirek Topolánek?

Mirek Topolánek v politice působí již delší dobu, od roku 2002 byl předsedou Občanské demokratické strany a od roku 2006 do roku 2009 předsedou vlády ČR. Na svou funkci v roce 2009 rezignoval. Půl roku působil také jako předseda Rady Evropské unie.Mirek Topolánek je původní profesí...

Text Mirek Topolánek patří do kategorie Politici

Kristýna Hrušínská

kdo to je Kristýna Hrušínská?

Kristýna Hrušínská je česká filmová a divadelní herečka z rodu Hrušínských. Její otec je známý český herec Jan Hrušínský a matka je česká herečka Miluše Šplechtová. Hrušínská se narodila v Praze, kde studovala Střední odbornou školu cestovního ruchu (obor průvodce). Po maturitě...

Text Kristýna Hrušínská je v kategorii Herectví

Lesba

kdo to je Lesba?

Lesba je označení pro ženu s homosexuální orientací - jde tedy o ženu, kterou sexuálně přitahují ženy.Homosexualita je dnes především v západním světě považována za standardní sexuální orientaci, v mnoha zemích mohou lesby legálně uzavírat manželství a jsou chráněny proti diskriminaci....

Heslo Lesba je v sekci Vlastnosti

Bohuš Záhorský

kdo to je Bohuš Záhorský?

Bohuš Záhorský, rodným jménem Bohumil Záhorský, byl český divadelní, filmový, dabingový a seriálový herec, pedagog. Záhorský se narodil na pražském Smíchově do rodiny profesora ČVUT Jana Záhorského a měl dalších pět sourozenců. Po základní škole studoval reálné gymnázium v Praze,...

Slovo Bohuš Záhorský je v kategorii Herectví

Chábr

kdo to je Chábr?

Chábr je vězeňské označení pro kamaráda, nejlepšího přítele, parťáka.Slovo pochází z argotu, konkrétně vězeňského slangu. Označuje někoho, s kým se člověk ve vězení spřátelil, komu důvěřuje a kdo je mu v tomto prostředí blízký.V některých oblastech, sociálních skupinách nebo...

Text Chábr je v kategorii Zločin

Beduín

kdo to je Beduín?

Beduín je obyvatel oblasti sahající od Sahary až k Arabské poušti. Jedná se o arabské kočovné kmeny, nomády, kteří se přemisťují po pouštních územích. Beduíni žijí v kmenech, které fungují na základě příbuzenských vztahů, základem je vždy samotná rodina, kterou řídí šejk, a k...

Text Beduín patří do sekce Náboženství


Klíčová slova: Gabion, přesný význam, vysvětlení, Inkaso, význam slova, informace, Sněžnice, etymologie, význam, význam pojmu, Urbi et orbi, pojem, slovník, co to je, popis, Ganache, popis, co znamená, heslo, wiki, termín, životopis, Kachní zobák, synonymum, Kronika, biografie, Dělitel, Hydrosféra, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023