Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 16. ledna 2023

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Paragraf

Pojem, výraz, heslo, co je to Paragraf?

Paragraf je pojem z oblasti práva. Jde o základní část právního předpisu, která je číslovaná. V některých právních předpisech se místo členění na paragrafy používá členění na články. Významově se od sebe paragraf a článek neliší. Paragraf má svou značku, článek zkratku čl. Jak...

Heslo Paragraf se nachází v sekci Právo

Ppm

Pojem, výraz, heslo, co je to Ppm?

Zkratka ppm pochází z anglického "parts per million", případně z latinského "pars per milion" a označuje (počet) dílů či částic na jeden milion. Vyjadřuje poměr části vůči celku. 1 ppm je tedy jedna miliontina. Analogicky k ppm existují i zkratky ppb (jedna miliardtina), ppt...

Termín Ppm patří do sekce Zkratky

Epitaf

Pojem, výraz, heslo, co je to Epitaf?

Velmi krátký text informující o zemřelé osobě. Zabývá se životem zesnulého, nebo se nějak tematicky vrací k jeho myšlenkám, názorům, hodnotám, životním postojům a dílu. Může, ale také nemusí jít přímo o nápis vyrytý na náhrobku. V dalším smyslu může epitaf označovat i přímo náhrobní...

Heslo Epitaf je v kategorii Literatura

Konvektomat

Pojem, výraz, heslo, co je to Konvektomat?

Konvektomat je pojmenování pro kuchyňský přístroj využívaný především profesionály. Hlavní předností je kombinace funkcí parní a horkovzdušné trouby. Při rozdílných teplotách je tak možno využívat vlhké i suché teplo a také oba druhy tepla kombinovat. Hodí se tak pro většinu...

Výraz Konvektomat patří do sekce Technika

Windows defender

Pojem, výraz, heslo, co je to Windows defender?

Windows Defender je bezpečnostní nástroj, který je obsažen v novějších operačních systémech Windows. Je to antivirový program poskytující základní úroveň antivirové ochrany. Funguje od prvního spuštění Windows, kdy se zapne a začne chránit počítač před viry, malware a bezpečnostními...

Pojem Windows defender patří do sekce Software

Shyb

Pojem, výraz, heslo, co je to Shyb?

Shyb patří k základním cvikům, kterými se posiluje na základě využití hmotnosti vlastního těla. K jeho provedení je nutné nářadí typu hrazda nebo její přírodní varianta. Při shybu se cvičenec musí přitáhnout rukama z volného visu a dostat se nahoru. Přitom se musí dostat brada...

Pojem Shyb je v sekci Sport

Pervitin

Pojem, výraz, heslo, co je to Pervitin?

Pervitin je stimulační droga. Pervitin, péčko, peří, perník nebo piko jsou nejčastější označení této chemické látky, odborně nazývané metamfetamin. Původně se jednalo o lék proti spavosti a astmatu a povzbuzující prostředek v době 2. světové války. Pervitin je cenově dostupný...

Pojem Pervitin je v kategorii Chemie

Paradigma

Pojem, výraz, heslo, co je to Paradigma?

Paradigma je pojem pocházející z řečtiny, znamená totéž jako vzor, model či příklad. Jde o nějaký vzorec myšlení, model nebo obecně uznávané schéma. Definici slova jako první zveřejnil v druhé polovině 20. století Thomas Samuel Kuhn. Paradigma se objevila v jeho knize Struktura...

Výraz Paradigma je v sekci Filozofie

Disimulace

Pojem, výraz, heslo, co je to Disimulace?

Disimulace je definována jako popírání, utajování, zastírání nebo zakrývání skutečného stavu. S pojmem disimulace se člověk může setkat v oblasti lékařství nebo práva. V lékařství se tak označuje stav, kdy pacient zastírá, že trpí určitou chorobou. Zlehčuje své potíže a snaží...

Termín Disimulace se nachází v kategorii Nemoce

Anekdota

Pojem, výraz, heslo, co je to Anekdota?

Anekdota je řecký výraz pro texty předávané ústně nebo z nějakých důvodů nezveřejněné. Nejstarší anekdoty bylo možno nalézt v kronikách, kázáních nebo satirách. Později se staly základem, ze kterého vznikaly novely. Po rozšíření tisku se anekdoty nacházely v dalších textech,...

Termín Anekdota se nachází v kategorii Literatura


Klíčová slova: Disimulace, Windows defender, co to je, přesný význam, odborný výraz, slovník, význam, Konvektomat, slovo, Paradigma, vysvětlení, wiki, heslo, informace, Shyb, pojem, Pervitin, definice, přesný výraz, Epitaf, Paragraf, názvosloví, synonymum, popis, co znamená, formulace, význam slova, odborné názvosloví, Anekdota

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Richard Hes

kdo to je Richard Hes?

Richard Hes byl český filmový herec, tanečník, muzikálový choreograf, scenárista, producent a režisér. Hes se narodil v Mladé Boleslavi do taneční rodiny. Ve 13 letech ztvárnil dětskou roli v oblíbené pohádce Ať žijí duchové! (1977). Následně se přihlásil taneční obor na Pražské...

Text Richard Hes se nachází v sekci Herectví

Bigfoot

kdo to je Bigfoot?

Bigfoot, v doslovném překladu z angličtiny velká noha, je pojmenování pro hominida, jehož existence nebyla zatím vědeckým způsobem prokázána. Tato dvounohá postava lidského typu žije údajně v lesním prostředí severní části USA a v kanadské Britské Kolumbii.Bigfoot je nejčastěji...

Heslo Bigfoot patří do sekce Nadpřirozené

Velký vezír

kdo to je Velký vezír?

Velký vezír je označení nejvyššího úředníka sultána. Byl nejvyšším ministrem, mohl jednat sultánovým jménem a pouze sultán ho mohl z funkce odvolat. V Osmanské říši vedl velký vezír úřad nazývaný Vysoká Porta. Ostatní vezíry svolával k jednáním. ...

Heslo Velký vezír je v kategorii Státní správa

Jiří Maštálka

kdo to je Jiří Maštálka?

Jiří Maštálka je lékař, politik a poslanec. Lékařský institut absolvoval ve Volgogradu a v Kyjevě. Působil na oddělení kardiologie na interní klinice FN v Plzni, kde složil atestaci z interní medicíny a kardiologie.Od roku 1990 se Jiří Maštálka věnuje i politickému působení jako...

Text Jiří Maštálka patří do sekce Politici

Dirigent

kdo to je Dirigent?

Dirigent je osoba, která vede orchestr, hudební soubor či zpěváky při hudebním vystoupení. Ke své činnosti používá taktovku.Dirigenty můžeme nejčastěji vidět u velkých hudebních těles, kde je jejich vedení důležité kvůli souhře všech aktérů. Dirigent udává hudebníkům tempo a...

Text Dirigent je v sekci Hudba

Mirka Čejková

kdo to je Mirka Čejková?

Mirka Čejková je česká moderátorka.Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Dosáhla titulu Ing.Do veřejného povědomí vstoupila v letech 1989-1995, kdy moderovala hlavní zpravodajskou relaci na České televizi. Poté vystřídala zpravodajské redakce i ostatních...

Heslo Mirka Čejková je v sekci Novináři

Lama

kdo to je Lama?

Lama je buď druh jihomaerického sudokopytníka z čeledi velbloudovitých, nebo hovorové označení pro nešiku, moulu, který neumí pracovat s počítačem a otravuje s tím ostatní. Tento výraz, užívaný hlavně v prostředí počítačů a internetu, se zmíněným zvířetem nijak nesouvisí. Pochází...

Slovo Lama se nachází v kategorii Hanlivé

Olašský Rom

kdo to je Olašský Rom?

Olašský Rom je příslušník jedné z částí romské komunity. Jedná se o větev, která pochází z rumunského Valašska, do střední Evropy se dostávali od 19. století. V ČR tvoří olašští Romové jednu desetinu z celkového počtu Romů – cca 25 000. Této skupině vládne olašský král.U nás...

Slovo Olašský Rom se nachází v kategorii Národnost

Podruh

kdo to je Podruh?

Podruh byl námezdním pracovníkem, který bydlel a pracoval u sedláka. Známější je synonymum čeledín, setkat se můžeme i s výrazem pacholek. Slovo pacholek však může mít i hanlivý význam ve smyslu "mizera". Oproti tomu čeledín je slovo neutrální a označuje již zaniklou profesi....

Text Podruh patří do sekce Historie

Grafik

kdo to je Grafik?

Grafik nebo též grafický designér je člověk věnující se grafickému designu. Náplní jeho práce je tedy tvorba takových úprav stránky, které zahrnují rozložení textů a obrázků, ať už pro její tištěnou, nebo pro elektronickou podobu. Rozmístění textu a obrázků na stránce musí být...

Heslo Grafik se nachází v sekci Profese


Klíčová slova: přesný význam, slovo, popis, co to je, životopis, termín, slovník, Paradigma, vysvětlení, pojem, synonymum, informace, Shyb, wiki, Windows defender, lidé, význam, Paragraf, význam pojmu, Epitaf, osobnosti, heslo, etymologie, biografie, Anekdota, Konvektomat, co znamená, formulace, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023