Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 12. ledna 2023

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Pohledávka

Pojem, výraz, heslo, co je to Pohledávka?

Pokud jsem věřitel a má vůči mně někdo pohledávku, znamená to, že mi někdo dluží nějakou finanční částku. Pohledávka je zkrátka to, co má dlužník uhradit věřiteli. Pohledávka ale může být i nepeněžitá....

Termín Pohledávka se nachází v kategorii Účetnictví

Ledek

Pojem, výraz, heslo, co je to Ledek?

Ledek je běžné označení pro nerost nitronatrit, chemicky dusičnan sodný. Průmyslově byl využíván jako hnojivo. Je rozpustný ve vodě a pod označením E 251 se používá jako konzervant v masných výrobcích. Hlavní naleziště ledku je v Chile....

Pojem Ledek patří do kategorie Chemie

Nostalgie

Pojem, výraz, heslo, co je to Nostalgie?

Každému se jistě někdy stýskalo po domově nebo věcech dávno minulých. Tento stesk má odborný název - nostalgie. Slovo bylo poprvé použito v sedmnáctém století německým lékařem, nicméně původ má v řeckém jazyce. V psychologii se jedná o chorobný stesk po minulých dobách. Pacient...

Termín Nostalgie patří do sekce Psychologie

Mandala

Pojem, výraz, heslo, co je to Mandala?

Mandala je chápána jako magický kruh. Původem se jedná o pojem, který pochází z východních oblastí. Mandala má však i nadnárodní význam, v tomto případě se jedná o symbol rovnováhy a jednoty.Mandaly jsou velmi staré, jejich kořeny sahají do období starověkého...

Termín Mandala je v kategorii Psychologie

Datum splatnosti

Pojem, výraz, heslo, co je to Datum splatnosti?

Datum splatnosti je den, ve který musíte uhradit své finanční závazky. Datum splatnosti bývá uváděn na faktuře nebo je sjednán ve smlouvě. Povinností plátce je uhradit částku tak, aby v den splatnosti byly peníze již na účtu věřitele.Aby byl datum splatnosti určitě dodržen, je...

Heslo Datum splatnosti patří do kategorie Bankovnictví

Duše

Pojem, výraz, heslo, co je to Duše?

Nehmotný princip života, kterým se živé bytosti odlišují od ostatních neživých předmětů a věcí. Duše znamená zároveň nezaměnitelnou osobní identitu určitého jedince. Psychologie, věda o duši o ní mluví jako o vědomí nebo o mysli, zahrnující osobní jedinečné myšlení, mravní cítění...

Termín Duše patří do sekce Psychologie

Dekadentní

Pojem, výraz, heslo, co je to Dekadentní?

Pokud někde uslyšíte, že je něco dekadentní, pak to má leccos společného s kulturou. Dekadence znamená úpadek a poprvé se spojuje s kulturou antického Říma, která v době dekadence byla na ústupu ze své někdejší slávy. Nově se poté slovo dekadence používá od poloviny devatenáctého...

Termín Dekadentní patří do kategorie Kultura

Judikát

Pojem, výraz, heslo, co je to Judikát?

Judikát je jiný termín pro soudní rozhodnutí, nebo také pro rozhodnutí soudu vyšší úrovně, podle kterého se pak řídí rozhodnutí podobných případů. Označení judikát pochází z latiny, iudicare znamená soudit. Je to tedy rozhodnutí podle praxe soudu nebo rozhodnutí, které se dotýká...

Heslo Judikát je v sekci Právo

Mořská cibule

Pojem, výraz, heslo, co je to Mořská cibule?

Mořská cibule je léčivá rostlina, která u nás bývá často zaměňována se snědkem. Pravá mořská cibule ovlivňuje srdeční činnost, ale při vyšších dávkách by mohla srdce i zastavit, proto se ve své domovině využívá i jako jed. Po přiložení řezů cibule k ráně by způsobila puchýře...

Heslo Mořská cibule je v kategorii Rostliny

Nespolehlivý plátce

Pojem, výraz, heslo, co je to Nespolehlivý plátce?

Nespolehlivý plátce je status firmy, který uděluje finanční úřad.Jedná se o titul pro takovou firmu, které byla vyměřena nebo doměřena DPH vyšší než půl milionu korun nebo na kterou vydal správce daně zajišťovací rozkaz, protože obchodovala tak, že vznikla oprávněná obava z neuhrazení...

Pojem Nespolehlivý plátce je v sekci Účetnictví


Klíčová slova: Pohledávka, pojem, definice, heslo, Mořská cibule, odborné názvosloví, formulace, synonymum, termín, wiki, informace, názvosloví, Dekadentní, popis, Nostalgie, popis, Ledek, přesný význam, odborný výraz, Duše, význam pojmu, co to je, co znamená, přesný výraz, Mandala, Nespolehlivý plátce, Datum splatnosti, význam, slovo

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Horský vůdce

kdo to je Horský vůdce?

Horský vůdce je profesionální horolezec, který většinou za úplatu provází horolezce a vysokohorské turisty po horách. Horský vůdce má dostatek znalostí a zkušeností s místními podmínkami a tím zajišťuje bezpečnost klientů a úspěšný výstup. Některé oblasti je zakázáno navštěvovat...

Text Horský vůdce se nachází v kategorii Profese

Satan

kdo to je Satan?

Satan je v křesťanské tradici zlý démon, Antikrist. V pohádkách je podobně jako Lucifer, zobrazován jako čert, případně jako člověk s tmavými vlasy a bradkou, který mezi lidmi svou pravou identitu skývá. Různé satanské kulty vznikaly jako protipól křesťanství. ...

Slovo Satan patří do sekce Náboženství

Egoista

kdo to je Egoista?

Výrazu egoista odpovídá české slovo sobec. Egoista je člověk, který myslí výhradně na sebe a na své zájmy. Někteří tak činí zcela vědomě, neboť altruismus (dělat něco nezištně ve prospěch ostatních) zkrátka nepatří do jejich hodnotového žebříčku. Egoista dosáhne často svých cílů...

Slovo Egoista je v kategorii Vlastnosti

Specialista ERP

kdo to je Specialista ERP?

Specialista ERP je pracovník, který se stará o informační systém pro koordinaci a řízení zdrojů, informací a úkolování, tedy systém ERP. Specialista ERP ho instaluje a pečuje o jeho provoz.Tento speciální program poskytuje služby, složené z modulů – částí HW a SW. Úkolem specialisty...

Slovo Specialista ERP patří do kategorie Profese

Jeptiška

kdo to je Jeptiška?

Jeptiška nebo jinak také zvaná řeholnice je členkou ženského církevního řádu, tedy mužský protějšek mnicha. Jeptišky po přijetí do řádu skládají slib. Pokud jej ještě nesložily, jsou označovány jako novicky. Pravidla života v klášteře jsou pro jeptišky stejná jako pro mnichy....

Heslo Jeptiška patří do sekce Křesťanství

Majordomus

kdo to je Majordomus?

Majordomus nebo také majordom je historické označení pro správce šlechtického dvora nebo paláce. Majordomus byl nadřízeným veškerého služebnictva. Ve Franské říši byli majordomové správci královského dvora a někteří z nich vešli do dějin a proslavili se, protože převzali práva...

Heslo Majordomus patří do kategorie Historie

Důvěrník

kdo to je Důvěrník?

Důvěrník bylo označení pro kategorii osob, zařazených pod tímto pojmenováním v registrech Státní bezpečnosti. Nemuselo se vždy jednat o vědomou spolupráci.Úkolem důvěrníka bylo shromažďování informací, kterých využívala kontrarozvědka při prověrkách nebo úkolech orientační a...

Slovo Důvěrník je v sekci Zločin

Steve Ballmer

kdo to je Steve Ballmer?

Steve Ballmer, celým jménem Steven Anthony Ballmer, je úspěšný manažer. 14 let působil jako výkonný ředitel Microsoftu. Ještě jako zaměstnanec získal akciové opce, díky kterým se stal jedním z nejbohatších lidí na světě.Steve Ballmer je absolventem Harvardské univerzity. V průběhu...

Text Steve Ballmer je v kategorii Podnikání

Specialista marketingu

kdo to je Specialista marketingu?

Specialista marketingu je absolvent magisterského studijního programu, který je zodpovědný za tvorbu marketingové analýzy. Ta by měla zvýšit ziskovost společnosti. Proto je jeho úkolem sledování konkurence a situace na trhu a nalezení nových možností pro prosazení firmy a jejích...

Text Specialista marketingu je v sekci Profese

Povaleč

kdo to je Povaleč?

Povaleč je líná osoba, která se nejraději povaluje. Typická pro povaleče je poloha vleže a povalování, odtud pochází název druhu nábytku - válenda. Jde o člověka, který místo práce upřednostňuje stálý odpočinek. V nuceném pracovním nasazení se pohybuje pomalu, nelze od něj očekávat...

Heslo Povaleč se nachází v sekci Hanlivé


Klíčová slova: etymologie, Pohledávka, Nostalgie, Datum splatnosti, slovo, definice, formulace, Nespolehlivý plátce, Ledek, wiki, lidé, biografie, význam pojmu, Dekadentní, heslo, Mandala, popis, životopis, termín, význam, Mořská cibule, co to je, co znamená, osobnosti, přesný význam, vysvětlení, přesný výraz, popis, Judikát

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023