Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 8. ledna 2023

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Metamfetamin

Pojem, výraz, heslo, co je to Metamfetamin?

Metamfetamin je název nabuzovací drogy, která se aplikuje nitrožilně, šňupe nebo kouří. Jde o látku, která je neurotoxická a při jejím užívání dochází k odumírání určité části neuronů v mozku, což znamená dlouhé odbourávání abstinenčních příznaků a při delším užívání také změnu...

Heslo Metamfetamin je v kategorii Chemie

Elektronka

Pojem, výraz, heslo, co je to Elektronka?

Elektronka je druh elektronické součástky, která funguje díky vedení elektřiny v prostředí vakua. Jde o trubici, která je hermeticky uzavřena, a ve které se nacházejí elektrody, Z trubice se odsaje vzduch a prostřednictvím elektrod se dovnitř zavede elektrický proud.Trubice může...

Termín Elektronka patří do kategorie Technika

Římsa

Pojem, výraz, heslo, co je to Římsa?

S římsami se dnes a denně setkáváme u různých staveb. Jedná se totiž o architektonický prvek, který je vystouplý a bývá z kamene, cihel, dřeva nebo je štukovaný. Římsa vodorovně člení stěnu. Jejím hlavním účelem je ochrana stěny budovy, okna či dveří a také působí esteticky,...

Termín Římsa se nachází v kategorii Stavebnictví

Dystonie

Pojem, výraz, heslo, co je to Dystonie?

Dystonie je název neurologického onemocnění, které se projevuje mimovolným stahováním svalů. Dochází tak k abnormálním pohybům a zaujímání neobvyklých pozic. Toto postižení zasahuje buď jednu část těla, nebo více částí současně.Dystonie sice ovlivňuje hybnost, ale nezasahuje...

Výraz Dystonie patří do sekce Lékařství

Synchronizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Synchronizace?

Synchronizace je pojmenování užívané pro situaci, kdy současně probíhá více koordinovaných dějů. S pojmem se lze setkat nejčastěji v informatice, programování, při stavbě strojů nebo jejich částí, ale také při organizování různých činností nebo akcí.Hlavním cílem synchronizace...

Výraz Synchronizace se nachází v kategorii Software

Kapary

Pojem, výraz, heslo, co je to Kapary?

Kapary jsou poněkud exoticky znějící přísadou různých pokrmů, ale jsou běžně k sehnání i u nás. Jedná se nerozvinutá poupata květů keře kapary trnité. Bývají naložená v soli nebo solném nálevu, případně v solném nálevu s vinným octem. Používají se ve středomořské kuchyně do salátů,...

Výraz Kapary patří do kategorie Jídlo

Halloween

Pojem, výraz, heslo, co je to Halloween?

Z amerických seriálů je velice známý svátek Halloween. Jedná se o oblíbený anglosaský svátek, jenž se oslavuje poslední říjnový den. Tradičně je spojen s výrobou strašidelných kostýmů a vydlabávání dýní, do kterých se umísťují svíčky. Děti chodí od domu k domu a snaží se od obyvatel...

Výraz Halloween se nachází v sekci Kultura

Fandom

Pojem, výraz, heslo, co je to Fandom?

Fandom je výraz převzatý z angličtiny, dá se přeložit jako skupina příznivců, fanoušků především science fiction, fantasy, hororů a podobně. Někdy se používá i pro označení společenství, které má stejný zájem.Aktivní čtenáři nebo sledovatelé fandomů mají aktivní přístup, organizují...

Heslo Fandom se nachází v sekci Literatura

Píštěl

Pojem, výraz, heslo, co je to Píštěl?

Píštěl je lékařské označení pro propojení mezi cévami nebo orgány a může vystupovat i ven na kůži. Jedná se o nepřirozené propojení v podobě kanálku. Píštěl může být závažný zdravotní problém, ale někdy se píštěle tvoří úmyslně chirurgicky a jsou součástí léčby některých chorob....

Termín Píštěl se nachází v sekci Nemoce

Patch

Pojem, výraz, heslo, co je to Patch?

Patch je v oblasti informatiky synonymem pro předpis změn mezi starými a novými soubory. Jedná se v podstatě o aktualizaci nejrůznějšího systému nebo aplikace, díky které jsou staré soubory opraveny a tím je docílen lepší a bezproblémovější chod.Patch je tedy velmi užitečný a...

Pojem Patch se nachází v sekci Software


Klíčová slova: slovník, Římsa, pojem, heslo, Elektronka, význam, vysvětlení, co znamená, definice, Fandom, odborné názvosloví, Kapary, Dystonie, Halloween, slovo, Synchronizace, formulace, Metamfetamin, popis, informace, význam pojmu, odborný výraz, popis, přesný výraz, synonymum, co to je, Patch, termín, Píštěl

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Lubomír Nový

kdo to je Lubomír Nový?

Lubomír Nový byl český sociolog, filosof a vysokoškolský pedagog Masarykovy univerzity v Brně. Nový se narodil v Třebíči. V Třebíči během 1941-1948 úspěšně dokončil osmileté gymnázium (během let 1946-48 studoval na lyceu ve francouzském Nimes). Po maturitě na gymnáziu odešel...

Slovo Lubomír Nový patří do kategorie Filozofie

Chiméra

kdo to je Chiméra?

1. Chiméra byla fantastická příšera z antické mytologie. Její tělo se skládalo z částí těl lva, hada, divoké kozy a draka. Navíc měla tři hlavy a schopnost chrlit oheň. Tu využívala při plnění svého úkolu, a to byla stráž u vchodu do podsvětí. Chiméra dopadla neslavně, zabil...

Heslo Chiméra se nachází v kategorii Mytologie

Evžen Tošenovský

kdo to je Evžen Tošenovský?

Evžen Tošenovský je původním povoláním systémový inženýr, již dlouhou dobu je politikem. Působil jako primátor Ostravy, do roku 2008 byl i hejtmanem Moravskoslezského kraje. V roce 2009 kandidoval so Evropského parlamentu, kde je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku....

Heslo Evžen Tošenovský patří do sekce Politici

Hastrman

kdo to je Hastrman?

Hastrman je označení pro vodního muže, který měl různou podobu – muže, starce či menšího mužíka se zelenými vlasy a vousy. Typickým znakem vodníka byl kapající šos. Oblečení bylo většinou zelené s červenými doplňky. Mohl se měnit v člověka nebo zvíře. Jeho hlavní činností bylo...

Slovo Hastrman se nachází v kategorii Nadpřirozené

Bohém

kdo to je Bohém?

Bohém je osoba žijící odlišným a netradičním způsobem života, většinou značně neuspořádaným. Nejčastěji se jedná o různé umělce, například malíře, hudebníky, spisovatele a další.Typické pro tento životní styl je soužití s podobně zaměřenými lidmi, setkávání na společenských podnicích,...

Slovo Bohém patří do kategorie Vlastnosti

Jindřich VIII Tudor

kdo to je Jindřich VIII Tudor?

Jindřich VIII. Tudor byl král anglický a irský, následník trůnu po Jindřichu VII. a také druhý panovník z rodu Tudorovců. Jindřich VIII. se narodil jako třetí potomek Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku.Protože byl mladším mužským potomkem, vychovávali jej spíše v církevním duchu...

Slovo Jindřich VIII Tudor se nachází v sekci Panovníci

Kim Ir-sen

kdo to je Kim Ir-sen?

Kim Ir-sen byl politik a severokorejský vůdce. Pobýval v čínském Mandžusku, kde se setkal s marxistickými myšlenkami. Vstoupil do Komunistické strany Číny a v roce 1935 se stal politickým komisařem. Rovněž změnil své původní jméno Kim Song-džu na Kim Ir-sen, pod kterým je známý...

Slovo Kim Ir-sen se nachází v sekci Politici

Zběh

kdo to je Zběh?

Zběh neboli dezertér je voják, který o své vlastní vůli uteče (zběhne) z armády, aniž by k tomu měl povolení. Dezerce bývala přísně trestána. V době války smrtí zastřelením, jinak vězením....

Slovo Zběh se nachází v sekci Zločin

Nihilista

kdo to je Nihilista?

Nihilista je představitel nihilismu, filozofického směru či stanoviska, které pouze popírá a odmítá. Nihilisté například nevěří v možnost pravdivého poznání, nevěří v Boha a podobně. Sloho nihilista může mít poněkud hanlivý nádech. ...

Heslo Nihilista se nachází v sekci Vlastnosti

Anna Šabatová

kdo to je Anna Šabatová?

Anna Šabatová je česká zástupkyně veřejného práva, ochránkyně lidských práv, signatářka Charty 77, mluvčí Charty 77 roku 1986 a předsedkyně Českého helsinského výboru v letech 2008-2013. Šabatová se narodila v Brně do rodiny pracovníka KSČ a pedagoga místní univerzity Jaroslava...

Heslo Anna Šabatová patří do kategorie Politici


Klíčová slova: slovník, heslo, Metamfetamin, přesný význam, Synchronizace, popis, Fandom, Kapary, co znamená, Římsa, synonymum, definice, význam, vysvětlení, význam pojmu, pojem, popis, formulace, etymologie, Dystonie, lidé, Píštěl, termín, Halloween, informace, osobnosti, Patch, co to je, přesný výraz

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2023        Tip na čtvrtek 8. prosince 2023
Tip na středu 7. prosince 2023        Tip na úterý 6. prosince 2023
Tip na pondělí 5. prosince 2023        Tip na neděli 4. prosince 2023
Tip na sobotu 3. prosince 2023        Tip na pátek 2. prosince 2023
Tip na čtvrtek 1. prosince 2023        Tip na středu 30. listopadu 2023
Tip na úterý 29. listopadu 2023        Tip na pondělí 28. listopadu 2023
Tip na neděli 27. listopadu 2023        Tip na sobotu 26. listopadu 2023