Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 26. prosince 2022

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Fundus

Pojem, výraz, heslo, co je to Fundus?

Fundus je pojem převzatý z latiny a používaný v různých oblastech. V lékařství označuje nejhlubší místo tělní dutiny nebo orgánu.Podle umístění bývá slovo fundus doplněno ještě dalším označením, např. fundus ventriculi je nejvyklenutější část velkého žaludečního oblouku u ústí...

Pojem Fundus je v kategorii Lékařství

Anarchismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Anarchismus?

Anarchismus je název pojmu z oblasti politiky. Jde o ideologii, jejímž cílem je nastolit bezvládí, tedy anarchii. Klasičtí anarchisté se zaměřují na myšlenky osobní svobody a socialisticky zaměřených idejí týkajících se hlavně zodpovědnosti za komunitu a společnost. Jde o jeden...

Výraz Anarchismus je v sekci Politika

PageRank

Pojem, výraz, heslo, co je to PageRank?

PageRank je základem fungování vyhledávače Google. Jedná se o algoritmus, který posuzuje relevanci (důležitost) webových stránek. Základem algoritmu je hodnocení příchozích a odchozích hypertextových odkazů na webových stránkách. Hodnocení stránky vychází z počtu a hodnocení...

Výraz PageRank se nachází v kategorii Internet

Hybridní televize

Pojem, výraz, heslo, co je to Hybridní televize?

Hybridní televize kombinuje televizní vysílání s širokopásmovým internetem. Cílem je dosáhnout interaktivních služeb v přístrojích různých značek, aby použití bylo univerzální a divák nemusel vždy zjišťovat, které služby mu budou fungovat a které naopak nebude moci využívat.Pro...

Heslo Hybridní televize patří do kategorie Technika

Glosa

Pojem, výraz, heslo, co je to Glosa?

Glosa byla v původním významu vpisek, poznámka na okraji textu, který vysvětloval či zpřesňoval jeho význam. Glosy byly často doplňovány do textů Bible pro snadnější pochopení historických textů. V současné žurnalistice je glosa útvar, který subjektivně, v nadsázce, s nadledem...

Termín Glosa je v kategorii Literatura

Velikonoční pondělí

Pojem, výraz, heslo, co je to Velikonoční pondělí?

Velikonoční pondělí je označováno také jako pondělí červené. Je vrcholem oslav Zmrtvýchvstání Páně a dobou tradičních křesťanských zvyků a hodů. Je to den pomlázky, kdy muži a chlapci chodí s pomlázkami koledovat a za vymrskání dostanou od děvčat malované vajíčko. Při šlehání...

Termín Velikonoční pondělí se nachází v kategorii Náboženství

Warez

Pojem, výraz, heslo, co je to Warez?

Warez patří mezi současné termíny z počítačového slangu. Warez označuje autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s autorským právem. Slovo bylo vytvořeno z anglického slova wares (zboží, patrně v souvislosti se slovem softwares). Podle druhu bývá někdy warez rozdělován...

Pojem Warez je v kategorii Internet

7-Zip

Pojem, výraz, heslo, co je to 7-Zip?

7-Zip je souborový manažer, který je na rozdíl od dalších stejné úrovně open source. Umí však také komprimovat a dekomprimovat. Používá svůj vlastní formát komprimace, ale zvládá i komprimaci jiných programů, např. BZip2 nebo ZIP. Lze si také zvolit kvalitu komprese v poměru...

Pojem 7-Zip se nachází v sekci Software

Off-road

Pojem, výraz, heslo, co je to Off-road?

Off-road je termín pocházející z angličtiny, v překladu znamená terén. Jde o označení povrchu pro jízdu, který však není upravený pro jízdu standardními vozidly. Ve většině případů jde o přírodní cesty se štěrkovým nebo pískovým povrchem, s blátem, vodou, sněhem a podobně. Takové...

Termín Off-road je v kategorii Technika

Gulag

Pojem, výraz, heslo, co je to Gulag?

Gulag je zkratka, pocházející s ruského překladu označení Hlavní správa nápravně pracovních táborů. Jednalo se o speciální oddělení sovětské tajné policie, které se věnovalo řízení a správě pracovních a koncentračních táborů.Slovo se pak rozšířilo a používalo se pro pojmenování...

Pojem Gulag je v sekci Právo


Klíčová slova: informace, přesný výraz, význam pojmu, popis, definice, vysvětlení, Fundus, Glosa, Anarchismus, Gulag, 7-Zip, wiki, popis, názvosloví, Velikonoční pondělí, Hybridní televize, synonymum, co to je, co znamená, PageRank, Off-road, Warez, význam, význam slova, přesný význam, slovník, odborné názvosloví, slovo, formulace

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Jan Bašta

kdo to je Jan Bašta?

Jan Bašta byl český železniční inženýr.Vystudoval pražský Polytechnický ústav (později České vysoké učení technické). Jeho kariéra od samého začátku souvisela se železnicemi.Po studiích nastoupil k Císařsko-královským státním dráhám a zastával zde poměrně vysoké posty. Na začátku...

Slovo Jan Bašta je v kategorii Věda

Princ William

kdo to je Princ William?

Princ William Arthur Philip Louis, vévoda z Cambridge, hrabě ze Strathearnu, je druhým dědicem v pořadí na britský trůn hned po svém otci. Princ William se narodil v londýnské nemocnici ve čtvrti Paddington princi Charlesovi a princezně Dianě. O dva roky později se mu narodil...

Slovo Princ William je v sekci Panovníci

Šiva

kdo to je Šiva?

Šiva patří k nejdůležitějším hinduistickým bohům. Někdy je považován za apokalyptického Boha, protože k jeho úlohám patří ničení vesmíru vytvořeného Brahmou a udržovaného Višnu. Šiva jezdící na býku Nandim však ničí vesmír proto, aby mohl být znovu vytvořen.Šiva má typické znaky...

Slovo Šiva se nachází v kategorii Mytologie

Anne Hathaway

kdo to je Anne Hathaway?

Anne Hathaway je herečka, která nese stejné jméno jako manželka Williama Shakespeara. Je rodilou New Yorčankou, která se o umění zajímala již od dětství. Pochází z právnické rodiny, dědeček se věnoval rozhlasovému vysílání. Od studia angličtiny přešla k divadlu. Filmový úspěch...

Slovo Anne Hathaway patří do kategorie Herectví

Aristokratka

kdo to je Aristokratka?

Aristokratka je příslušnice privilegované vrstvy, aristokracie. Patří tedy mezi jedince, kteří jsou nositeli určitých výsad. Jedná se o moc a práva a také šlechtický titul a rodový znak čili erb.Aristokratka bývá uznávána doma i v cizině, i když v cizině platí především výsady...

Heslo Aristokratka je v kategorii Historie

Koncipient

kdo to je Koncipient?

Koncipient je osoba, která se praxí připravuje na své budoucí povolání v oblasti práva. Nejčastěji se setkáváme s advokátním koncipientem. Student práv se stává v zavedené advokátní kanceláři koncipientem a vykonává zde právní praxi, díky které se poté může sám stát advokátem....

Heslo Koncipient se nachází v kategorii Profese

Atentátník

kdo to je Atentátník?

Atentátník je člověk, který provede útok, jehož cílem je zabít jednu či více osob. Atentát je obvykle veden náboženskými nebo politickými úmysly, méně často k němu dochází z osobních důvodů. V historii se objevovali i atentátníci, kteří trpěli nějakou duševní nemocí, případně...

Text Atentátník se nachází v sekci Zločin

Lída Nopová

kdo to je Lída Nopová?

Lída Nopová je česká zpěvačka, hudební pedagožka, klávesistka, aranžérka a hudební skladatelka. Nopová se narodila v Domažlicích a po základní škole odešla studovat hru na klavír na Plzeňskou konzervatoř. Zpěv a kompozici studovala u soukromého učitele.Po úspěšném dokončení konzervatoře...

Slovo Lída Nopová je v kategorii Hudba

Lenka Kabrhelová

kdo to je Lenka Kabrhelová?

Lenka Kabrhelová je česká novinářka, zahraniční zpravodajka a rozhlasová moderátorka.Vystudovala žurnalistiku na Karlově univerzitě. Její profesní působení je spojeno s Českým rozhlasem, pro který pracovala jako zahraniční zpravodajka, v Rusku i v USA. Po návratu ze zahraničí...

Text Lenka Kabrhelová je v sekci Novináři

Debil

kdo to je Debil?

Debil je člověk trpící debilitou, tj. lehkou mentální retardací při které má jedinec IQ v rozmezí 50-69. Příčiny stavu mohou být v prenatální, perinatální nebo postnatální fázi vývoje. Příčinou mohou být i genetické vady jako Downův syndrom. Výraz debilita se v psychiatrii používal...

Slovo Debil je v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: lidé, osobnosti, Off-road, Hybridní televize, PageRank, Velikonoční pondělí, etymologie, popis, popis, přesný výraz, synonymum, wiki, Warez, biografie, význam, vysvětlení, Gulag, co to je, co znamená, heslo, informace, slovo, význam pojmu, 7-Zip, význam slova, životopis, slovník, definice, přesný význam

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2022        Tip na čtvrtek 8. prosince 2022
Tip na středu 7. prosince 2022        Tip na úterý 6. prosince 2022
Tip na pondělí 5. prosince 2022        Tip na neděli 4. prosince 2022
Tip na sobotu 3. prosince 2022        Tip na pátek 2. prosince 2022
Tip na čtvrtek 1. prosince 2022        Tip na středu 30. listopadu 2022
Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022