Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 25. prosince 2022

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Ampér

Pojem, výraz, heslo, co je to Ampér?

Ampér je název jedné ze základních jednotek soustavy SI. Jde o jednotku intenzity elektrického proudu. Jako ampér byl označován stálý elektrický proud, který protéká dvěma rovnoběžnými vodiči a při tomto průtoku vyvolává sílu 2/107N na 1m délky. Tyto vodiče musí být velmi dlouhé,...

Heslo Ampér patří do kategorie Fyzika

Korporátní daň

Pojem, výraz, heslo, co je to Korporátní daň?

Korporátní daň je označení pro daň z příjmů, kterou platí různé společnosti a firmy, například akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti, veřejné obchodní společnosti a další. Platí ji však zástupci těchto firem a společností, majitelé či spolumajitelé...

Pojem Korporátní daň je v kategorii Ekonomie

Chirurgie

Pojem, výraz, heslo, co je to Chirurgie?

Chirurgie je pojmenování jednoho z lékařských oborů, který se zabývá léčením úrazů a nemocí pomocí operací prováděných pomocí rukou a nástrojů. Název pochází z řeckých slov cheir a ergein, tedy ruka a pracovat. Lékaři, kteří si chirurgii zvolili jako svůj obor, se označují jako...

Heslo Chirurgie je v kategorii Lékařství

Invence

Pojem, výraz, heslo, co je to Invence?

Invence, jinak také kreativita nebo tvořivost, je označení pro skupinu zvláštních schopností, díky kterým je osoba s těmito vlastnostmi schopna tvůrčí činnosti například v oblasti umění nebo vědy.Invence je příčinou vzniku nových věcí, myšlenek nebo nového řešení nějakého problému....

Termín Invence se nachází v kategorii Psychologie

Seraf

Pojem, výraz, heslo, co je to Seraf?

Seraf neboli serafín je podle Starého zákona Bible nebeská bytost, anděl. Starý zákon dělí anděly do několika řádů uspořádaných v hierarchii....

Termín Seraf se nachází v sekci Náboženství

Myom

Pojem, výraz, heslo, co je to Myom?

Nezhoubné nádory vznikající v děloze se nazývají myomy. Patří mezi nejčastější gynekologické nádory a celkově nejčastější ženská onemocnění. Myomy mohou být ojedinělé nebo mnohočetné. Ze začátku se nemusí projevovat žádné symptomy. Léčba závisí na obtížích a věku pacientky. V...

Heslo Myom je v sekci Nemoce

Tourettův syndrom

Pojem, výraz, heslo, co je to Tourettův syndrom?

Tourettův syndrom je vrozené onemocnění, které postihuje mozek. Má negativní vliv na chování a hybnost lidského těla. Je způsoben postižením bazálních ganglií, tedy částí, nacházejících se hluboko v mozku.Typické pro Tourettův syndrom jsou tiky pohybové i zvukové, které se mohou...

Heslo Tourettův syndrom je v kategorii Nemoce

Benigní

Pojem, výraz, heslo, co je to Benigní?

Benigní znamená v překladu nezhoubný. Tento pojem se užívá především pro označení nemoci, která nepoškozuje organizmus příliš těžce a je ji možné vyléčit. Pokud se jedná o benigní nádor, znamená to, že tento útvar roste omezeně a pomalu a nemá založena dceřiná ložiska, takže...

Heslo Benigní je v kategorii Lékařství

Go

Pojem, výraz, heslo, co je to Go?

Go je strategická desková hra, která patří k nejstarším hrám na světě. Její vznik se datuje do doby před 4 až 5 tisíciletími. Jako země původu je označována Čína. Nejvíce příznivců má go v oblasti východní Asie, kde je nejvíce aktivních hráčů. Jejich počet se pohybuje v milionech....

Termín Go je v sekci Sport

Pamflet

Pojem, výraz, heslo, co je to Pamflet?

Obecně se slovem pamflet rozumí nějaký literární výtvor nevalné kvality. V literatuře pamflet představuje dílo kratšího rozsahu, které něco nebo někoho kritizuje a uráží, tedy hanopis. Častým námětem je kritika různých společenských nešvarů nebo napadání oponenta, zejména v politice....

Heslo Pamflet patří do kategorie Literatura


Klíčová slova: Tourettův syndrom, co to je, význam pojmu, popis, Seraf, pojem, význam slova, odborný výraz, informace, Go, význam, popis, wiki, přesný výraz, heslo, co znamená, slovník, Pamflet, Invence, definice, formulace, termín, synonymum, názvosloví, Ampér, Korporátní daň, Myom, vysvětlení, Benigní

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Satanista

kdo to je Satanista?

Satanista je osoba vyznávají satanismus, to jest kult Satana.Satanismus v podstatě stojí v opozici vůči křesťanství, případně vůči víře či náboženství vyznávajícímu dobro. Satan, Lucifer, ďábel či padlý anděl je obecně vnímán jako symbol zla. V křesťanské mytologii se objevuje...

Heslo Satanista patří do kategorie Náboženství

Ulamá

kdo to je Ulamá?

Ulamá je označení pocházející z arabštiny a znamená totéž jako vědoucí. Jedná se o učence, znalce islámu a islámského práva, kteří vykládají také právo šaría. Ulamá mají různé úkoly podle jednotlivých islámských zaměření.Jako právně ustanovená role působí ulamá především v islámu...

Heslo Ulamá je v kategorii Náboženství

Tereza Martincová

kdo to je Tereza Martincová?

Tereza Martincová je profesionální tenistka. Není vítězkou žádného turnaje okruhu WTA Tour, čtyři tituly ve dvouhře získala v okruhu ITF. Ve dvouhře byla v žebříčku WTA v roce 2017 na 114. místě a ve čtyřhře v roce 2015 na 343. místě. Její trenérkou je externistka Iveta Melzerová.Tereza...

Heslo Tereza Martincová se nachází v kategorii Sport

Spammer

kdo to je Spammer?

Spammer je tvůrce a šiřitel spamu, nevyžádaného sdělení, které se hromadně šíří prostřednictvím internetu. Z původního výskytu v mailové komunikaci se spam rozšířil i do dalších částí komunikace v internetu.Spammer svou činností zahlcuje a zpomaluje výkon počítače a adresáty...

Heslo Spammer se nachází v sekci Zločin

Obchodní zástupce

kdo to je Obchodní zástupce?

Ochodní zástupce je profese označovaná také jako dealer. Jeho náplní práce je zjišťování situace na trhu, poskytování informací o produktech a službách, šíření produktů firmy, pro niž pracuje, sjednávání obchodních schůzek a podobně. Obchodní zástupce se zpravidla pohybuje v...

Text Obchodní zástupce je v sekci Profese

Sylvester Stallone

kdo to je Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone, celým jménem Sylvester Gardenzio Stallone, je herec, režisér a scénárista italského původu. Často je oslovován přezdívkou Sly. Je absolventem College ve Švýcarsku. Začínal rolemi v erotických a nezávislých snímcích a v komparzu. Jeho kariéru zcela změnila...

Slovo Sylvester Stallone je v kategorii Herectví

Milan Štěch

kdo to je Milan Štěch?

Milan Štěch byl politikem a odborářským předákem. Pochází z rodiny zemědělců, sám pracoval jako strojní zámečník, dispečer a mistr. Byl členem KSČ, levicově orientovaný byl po celou dobu svého politického působení. Předsedou odborů závodu Škoda se stal v roce 1979, po listopadu...

Heslo Milan Štěch je v kategorii Politici

Íkaros

kdo to je Íkaros?

Íkaros je postava z řecké mytologie. Narodil se v Athénách jako syn největšího řeckého vynálezce a stavitele Daidala. Z Athén musel však se svým otcem utéct a nakonec se usadili na ostrově Kréta, kde byli přijati krétským králem Mínósem. Pro Mínóse postavil Daidalos labyrint...

Slovo Íkaros je v sekci Mytologie

Denzel Washington

kdo to je Denzel Washington?

Denzel Washington, celým jménem Denzel Hayes Washington Jr., je uznávaný herec a režisér. Má bakalářský titul z herectví a žurnalistiky a je absolventem herecké konzervatoře. Po začátcích s menšími rolemi v televizi a filmu byl velmi úspěšný v televizním seriálu z lékařského...

Slovo Denzel Washington patří do kategorie Herectví

Přítel

kdo to je Přítel?

Přítel v obecnějším smyslu je totéž co kamarád, blízká osoba, se kterou někoho pojí přátelský vztah. Slovem přítel může svého partnera označit žena, která s ním žije s nesezdaném svazku, jeho družka. ...

Slovo Přítel se nachází v sekci Vztahy


Klíčová slova: význam pojmu, co to je, Go, Tourettův syndrom, popis, Ampér, přesný význam, význam slova, termín, lidé, informace, slovo, Benigní, Invence, wiki, osobnosti, Seraf, co znamená, slovník, přesný výraz, vysvětlení, Chirurgie, formulace, Korporátní daň, Pamflet, biografie, etymologie, popis, význam

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2022        Tip na čtvrtek 8. prosince 2022
Tip na středu 7. prosince 2022        Tip na úterý 6. prosince 2022
Tip na pondělí 5. prosince 2022        Tip na neděli 4. prosince 2022
Tip na sobotu 3. prosince 2022        Tip na pátek 2. prosince 2022
Tip na čtvrtek 1. prosince 2022        Tip na středu 30. listopadu 2022
Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022