Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 24. prosince 2022

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Ex offo

Pojem, výraz, heslo, co je to Ex offo?

Ex offo je výraz užívaný především v oblasti práva. Pojem ex offo pochází z latiny a jeho význam je z moci úřední, z úřední povinnosti nebo na úřední příkaz. V právu takto bývá označován především soudem přidělený obhájce.To znamená, že obviněný má ze zákona nárok na obhájce,...

Termín Ex offo se nachází v kategorii Právo

Chlamydie

Pojem, výraz, heslo, co je to Chlamydie?

Lidské zdraví ohrožují různé druhy bakterií, mezi něž patří i chlamydie. Chlamydie nejsou pohyblivé a usazují se uvnitř eukaryotických buněk, kde parazitují. Může se stát, že bakterie žijí v organismu, aniž by mu způsobovaly nějaké obtíže. Chlamydie mohou být stejně velké jako...

Termín Chlamydie je v sekci Nemoce

Hybridní pohon

Pojem, výraz, heslo, co je to Hybridní pohon?

Hybridní pohon je označení pohonu využívajícího pro jeden dopravní prostředek několik různých zdrojů energie. Kombinovány jsou například spalovací motory a elektromotory s akumulátory, spalovací motory a setrvačníky nebo elektromotory s akumulátory a palivový článek.Nejčastěji...

Výraz Hybridní pohon je v kategorii Technika

Islámský stát

Pojem, výraz, heslo, co je to Islámský stát?

Islámský stát je název teroristické islámské organizace pocházející z Iráku. Tato organizace vyhlásila samostatný stát v obsazené oblasti na území Iráku a Sýrie. Tento stát není uznáván žádnou zemí, i když sám se prohlašuje za chalífát, který by měl vládnout nad všemi oblastmi...

Termín Islámský stát patří do kategorie Náboženství

Dimise

Pojem, výraz, heslo, co je to Dimise?

Dimise je pojem, který se běžně používá ve zdravotnictví především v lůžkové péči. Lze ho vysvětlit jako propuštění ze zdravotnického zařízení. V naprosté většině případů jde o propuštění pacienta z lůžkového oddělení. K dimisi dochází z několika různých důvodů. Nejčastěji se...

Pojem Dimise je v kategorii Lékařství

Wikipedie

Pojem, výraz, heslo, co je to Wikipedie?

Wikipedie je svobodná internetová encyklopedie jejíž obsah je tvořen dobrovolníky z nejrůznějších koutů světa. Jedná se o projekt nadace Wikimedia Foundation. Ta provozuje další projekty (např. Commons - úložiště multimediálního obsahu; Wikicitáty, Wikislovník, Wikiknihy atd.)...

Heslo Wikipedie patří do kategorie Internet

Okopanina

Pojem, výraz, heslo, co je to Okopanina?

Jako okopaniny se souhrnně označují polní plodiny, které se dříve okopávaly manuálně. Je důležité dodržet správné rozmístění rostlin na poli do širokých řádků. Patří sem brambory, cukrová řepa, mrkev, kedlubny, tykve, melouny a podobně. Sklízí se z nich hlízy nebo bulvy. Ty mohou...

Pojem Okopanina se nachází v kategorii Rostliny

VIP

Pojem, výraz, heslo, co je to VIP?

VIP je zkratkou anglického sousloví "very important person" - tedy velmi důležitá osoba. Může se jednat o někoho z politiky, vysokého managementu anebo (a to asi především) z oblasti showbusinessu. Termín VIP označuje něco exkluzívního, vyhrazeného pouze dané skupině, nikoliv...

Pojem VIP je v kategorii Zkratky

Sklivec

Pojem, výraz, heslo, co je to Sklivec?

Sklivec je pojmenování pro rosolovitou a průhlednou tkáň. Vyplňuje oční dutinu a z vnitřní strany vyvíjí tlak na oční sítnici. Zaujímá 80 % oční dutiny a je v něm umístěna čočka. Je tvořen z 98 % vodou, zbývající 2 % zaujímá chlorid sodný, kyselina hyaluronová a stopy bílkovin.Pokud...

Heslo Sklivec patří do sekce Lékařství

Habakuk

Pojem, výraz, heslo, co je to Habakuk?

Habakuk nebo jinak také Abakuk byl jedním z dvanácti starozákonních proroků, aspoň to tak tvrdí Bible. Habakuk měl údajně žít kolem roku 600 př. n. l. a měl předvídat zničení města. Jeho proroctví je shrnuto do samostatné knihy. Někdy se stane, že si lidé pletou slovo Habakuk...

Heslo Habakuk se nachází v sekci Náboženství


Klíčová slova: názvosloví, Islámský stát, Wikipedie, Chlamydie, vysvětlení, Dimise, Sklivec, Okopanina, co to je, popis, pojem, Habakuk, Hybridní pohon, popis, heslo, odborné názvosloví, formulace, odborný výraz, wiki, definice, Ex offo, význam, informace, VIP, význam pojmu, synonymum, termín, význam slova, slovo

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Čeledín

kdo to je Čeledín?

Čeledín, jinak také zvaný pacholek, byl pomocník u sedláka. Čeledín pomáhal s různými pracemi v zemědělství, za odměnu u sedláka bydlel a stravoval se. ...

Text Čeledín je v sekci Historie

Varuna

kdo to je Varuna?

Varuna je jméno hinduistického boha oblohy a deště. Ve védské literatuře se vyskytuje jako jeden z významných démonů a také jako hlavní bůh. V pozdějších dobách se Varuna stal i vládcem oceánů. Brahmou byl pověřen ke dohledu nad západem.K jeho nejčastějším zobrazením patří bůh...

Heslo Varuna patří do kategorie Mytologie

Zorka Kohoutová

kdo to je Zorka Kohoutová?

Zorka Kohoutová Valdaufová byla česká zpěvačka a herečka. Kohoutová se narodila v Praze. Již od dětství prokazovala pěvecký talent a ráda také tančila. Poprvé vystupovala v roce 1952, když nahradila herečku Natašu Gollovou, která zrovna natáčela film. Roku 1954 získala nabídku...

Text Zorka Kohoutová je v kategorii Hudba

Hugo Haas

kdo to je Hugo Haas?

Hugo Haas byl československý filmový a divadelní herec, filmový režisér. Haas se narodil v Brně do rodiny židovského obchodníka s obuví. Mladý Hugo studoval na Brněnské konzervatoři zpěv spolu se svým starším bratrem Pavlem a sám studoval také fonetiku u Leoše Janáčka. Roku 1920...

Heslo Hugo Haas patří do kategorie Herectví

Technický ředitel

kdo to je Technický ředitel?

Technický ředitel je osoba, která působí v oblasti řízení, koordinace a kontroly. Má na starosti řízení různých činností a jejich organizaci ve svěřené oblasti. Je tvůrcem nových postupů a metod, které mají vést ke zvýšení produktivity a výkonnosti produkce. Musí také kontrolovat...

Text Technický ředitel se nachází v kategorii Profese

Jirka Král

kdo to je Jirka Král?

Jirka Král je velmi úspěšný český youtuber. Známým se stal také jako soutěžící v reality show Farma. Po absolvování střední školy odešel do Prahy, kde pracoval v reklamní administrativě. V roce 2012 se zúčastnil reality show Farma a po návratu do zaměstnání zveřejnil na YouTube...

Slovo Jirka Král je v kategorii Umělci

John Stuart Mill

kdo to je John Stuart Mill?

John Stuart Mill byl filosof, ekonom a politik. Jeho otec byl ekonom a zajistil mu kvalitní vzdělání. Díky tomu se Mill naučil řecky nebo latinsky a získal základní poznatky z vědy, matematiky, ekonomie i filosofie. Otec na něj kladl velké nároky, z čehož se Mill nakonec psychicky...

Slovo John Stuart Mill patří do sekce Filozofie

Daňový rezident

kdo to je Daňový rezident?

Daňový rezident je označení pro daňového poplatníka, který může mít příjmy jak z domácích, tak zahraničních zdrojů, ale všechny jeho příjmy se zdaňují v zemi domovské. Pro daňového rezidenta tedy platí neomezená daňová povinnost, což znamená, že musí přiznat ke zdanění všechny...

Slovo Daňový rezident se nachází v sekci Státní správa

Jean Reno

kdo to je Jean Reno?

Jean Reno je známý francouzský herec se španělským původem. Do Francie se přestěhoval z Afriky již v dětství. Jeho vlastní jméno zní Juan Moreno y Herrera Jiménez. Hraje jak ve filmech francouzských, tak amerických.Proslavil se filmy Magická hlubina, Brutální Nikita, Léon, Mission:Impossible,...

Text Jean Reno je v kategorii Herectví

Neoliberál

kdo to je Neoliberál?

Neoliberál je člověk hlásící se k ekonomické a filozofické ideji neoliberalismu.Neoliberalismus se začal objevovat v 1. polovině 20. století a navazoval na liberalismus, zároveň však byl reakcí na hospodářskou krizi z 30. let a sociální problémy.Liberalismus se vyvíjel již od...

Heslo Neoliberál je v kategorii Politika


Klíčová slova: biografie, vysvětlení, význam, popis, Wikipedie, popis, informace, slovo, význam pojmu, co to je, Okopanina, Ex offo, přesný výraz, heslo, Islámský stát, přesný význam, Dimise, definice, formulace, termín, wiki, Hybridní pohon, etymologie, VIP, lidé, synonymum, Sklivec, Habakuk, Chlamydie

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2022        Tip na čtvrtek 8. prosince 2022
Tip na středu 7. prosince 2022        Tip na úterý 6. prosince 2022
Tip na pondělí 5. prosince 2022        Tip na neděli 4. prosince 2022
Tip na sobotu 3. prosince 2022        Tip na pátek 2. prosince 2022
Tip na čtvrtek 1. prosince 2022        Tip na středu 30. listopadu 2022
Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022