Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 4. prosince 2022

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Reiki

Pojem, výraz, heslo, co je to Reiki?

Reiki patří mezi tradiční léčitelské techniky, které vycházejí z východního učení. Za zemi původu bývá označováno Japonsko, konkrétně doktor Mikao Usui. Opravdový počátek Reiki však pravděpodobně vystopovat nelze. Existují totiž podobnosti s dalšími metodami.Reiki předpokládá...

Pojem Reiki patří do kategorie Lékařství

Elastan

Pojem, výraz, heslo, co je to Elastan?

Elastan je druh vlákna s typickou vlastností natažení a následného návratu do původního stavu. Označují se tak vlákna, které je možno natáhnout alespoň na trojnásobek délky a po povolení se vrátí skoro do původního rozměru.Může se jednat o elastan nebo elastodien. Pokud bylo...

Výraz Elastan je v kategorii Materiály

Segway

Pojem, výraz, heslo, co je to Segway?

Segway je dvoukolový vozík, ve kterém jede pouze jeden pasažér. Má velmi jednoduché ovládání, stačí pohyb pasažérova těla. Tento dopravní prostředek je zcela bezpečný, ze segway není možné vypadnout. Náklonem dopředu se segway rozjede rychleji, zakloněním dozadu zpomalí a zastaví....

Heslo Segway je v kategorii Technika

Skialpining

Pojem, výraz, heslo, co je to Skialpining?

Skialpining je nový druh zimního sportu. Je k němu potřeba speciální vybavení – sjezdové lyže vhodné pro volný terén, stoupací pásy, boty pro sjezd i chůzi a teleskopické turistické hole. Takto vybaven vystoupá skialpinista na vrchol a z něj pak sjede zpět do údolí.Oblíbený je...

Termín Skialpining se nachází v sekci Sport

Čekanka

Pojem, výraz, heslo, co je to Čekanka?

Čekanka je rostlina i označení celého rodu rostlin. Patří k čeledi hvězdnicovitých, podčeleď čekankové. Její latinský název je Cichorium. Patří sem čekanka obecná, setá nebo listová. Rostlina může dosáhnout výšky až jeden metr. Má velké jasně modré květy.Je léčivá, využívá se...

Termín Čekanka je v sekci Rostliny

Územní rozhodnutí

Pojem, výraz, heslo, co je to Územní rozhodnutí?

Územní rozhodnutí je výsledkem územního řízení. Musí být zveřejněno písemně nebo veřejnou vyhláškou. Jedná se o rozhodnutí o umisťování staveb, využití území, ochraně zájmů území, dělení a zcelování pozemků.Řízení, které vede k územnímu rozhodnutí, vede stavební úřad. Je požadováno...

Výraz Územní rozhodnutí patří do sekce Stavebnictví

Bílá sobota

Pojem, výraz, heslo, co je to Bílá sobota?

Bílá sobota je náboženský křesťanský svátek, součást Velikonoc. Následuje po Velkém pátku a předchází Velikonoční neděli. Křesťané věří, že se jedná o den, kdy Ježíš Kristus ležel v hrobě před svým zmrtvýchvstáním. Na Bílou sobotu neprobíhají žádné bohoslužby a je zvykem navštěvovat...

Termín Bílá sobota je v kategorii Náboženství

Deflace

Pojem, výraz, heslo, co je to Deflace?

Jako deflace se v ekonomice označuje meziroční pokles cenové hladiny. Většinou se měří indexem spotřebitelských cen. Jedná se o přesný opak inflace. K deflaci obvykle dochází, pokus ve světové nebo specificky orientované národní ekonomice dojde k nadbytku konkrétního zboží nebo...

Heslo Deflace se nachází v sekci Ekonomie

Respekt

Pojem, výraz, heslo, co je to Respekt?

Slovo respekt označuje úctu k někomu nebo k něčemu. Někdy mluvíme o přirozeném respektu, kdy má někdo takové charisma, že mu okolí prokazuje úctu takřka automaticky, jindy je respekt k někomu podložený něčím, co na daném člověku můžeme obdivovat (např. jeho dovednosti, zkušenosti,...

Termín Respekt je v sekci Filozofie

Expirace

Pojem, výraz, heslo, co je to Expirace?

Expirace má více významů. V lékařství znamená smrt, zástavu dýchání. S expirací se častěji setkáváme ve významu uplynutí lhůty platnosti – může se jednat o záruku, rezervaci, datum spotřeby, trvanlivost a další. Datem expirace neboli minimální trvanlivosti musí být označeny léky,...

Výraz Expirace je v sekci Latina


Klíčová slova: Expirace, co znamená, co to je, Elastan, Respekt, pojem, význam, odborný výraz, odborné názvosloví, formulace, názvosloví, popis, Skialpining, heslo, přesný význam, vysvětlení, informace, slovník, popis, synonymum, Bílá sobota, Územní rozhodnutí, Segway, slovo, Reiki, Čekanka, Deflace, termín, význam slova

Podívejtvazy, pojmy, termíny a slova

Soudkyně Barbara

kdo to je Soudkyně Barbara?

Soudkyně Barbara je hlavní hrdinkou televizního seriálu uváděného TV Barrandov. Odehrává se v prostředí soudu a advokacie. Seriál vychází z reálných případů, jednotlivé kauzy jsou podávány zjednodušeně, ne vždy děj, postupy a prostředí odpovídají realitě. Soudkyně Barbara často...

Slovo Soudkyně Barbara patří do kategorie Fikce

František Matouš Klácel

kdo to je František Matouš Klácel?

František Matouš Klácel byl český filosof, novinář, básník a katolický kněz. Klácel se narodil v České Třebové a studoval na gymnáziu v Litomyšli. Zde vystudoval filosofii a v 19 letech (1827) odešel do Brna do starobrněnského augustiniánského kláštera. V klášteře přijal nové...

Slovo František Matouš Klácel je v kategorii Filozofie

Jiří Drahoš

kdo to je Jiří Drahoš?

Jiří Drahoš je vysokoškolský profesor, učitel, vědec, fyzikální chemik a kandidát na úřad prezidenta České republiky pro volby v roce 2018 jako nezávislý kandidát. Byl také předsedou Akademie věd České republiky.Má několik čestných doktorátů (Slovenská technická univerzita, Univerzita...

Text Jiří Drahoš je v kategorii Politici

Chamtivec

kdo to je Chamtivec?

Chamtivec je lakomý a skoupý člověk, který je schopen i pro malý zisk udělat cokoli. Pokud někde kyne možnost obohacení se, chamtivec po ní okamžitě skočí.Chamtivost a touha vlastnit se nemusí týkat jen peněz, někdy taková osoba nesmyslně hromadí věci, které nemůže ve větším...

Slovo Chamtivec se nachází v sekci Vlastnosti

Seneca

kdo to je Seneca?

Seneca byl filosof, politik a spisovatel. Jeho otec byl učitel rétoriky a poslal Senecu studovat rétoriku a filosofii do Říma. V Římě prohloubil své řečnické schopnosti a ujasnil si vlastní filosofické postoje. Nejblíže měl ke stoické filosofii, která kladla důraz na duševní...

Heslo Seneca je v sekci Filozofie

Oldřich Kaiser

kdo to je Oldřich Kaiser?

Oldřich Kaiser je český herec.Vystudoval pražskou AMU. Co se divadla týče, po studiích nastoupil do Divadla na Vinohradech, hrál však i na dalších pódiích. Od roku 1993 byl potom stálým členem souboru Národního divadla. Diváci jej tak mohli vidět například v Revizorovi, Othellovi,...

Slovo Oldřich Kaiser patří do sekce Herectví

Arabista

kdo to je Arabista?

Arabista je absolvent studia humanitních věd, speciálního oboru z oblasti filologie. Zaměřuje se nejen na arabský jazyk, ale také na arabskou kulturu, literaturu a také historii států Blízkého východu, Afriky a oblastí islámské civilizace. Kromě toho se orientuje také na poznání...

Slovo Arabista je v kategorii Věda

Kulak

kdo to je Kulak?

Kulak je historické označení pro ruského zemědělce, který vlastnil větší majetek. V Sovětském svazu byli kulaci nepřiměřeně bohatí, a proto byli velkými nepřáteli. Slovo "kulak" je hanlivé. Při tzv. kolektivizaci (zabavování státem a poté sjednocování zemědělské půdy, o kterou...

Slovo Kulak se nachází v sekci Historie

Překladatel

kdo to je Překladatel?

Překladatel je takový člověk, který umí převést jeden jazyk do druhého, převážně písemně. Pokud by se jednalo o převod ústního projevu, neměl by se tento člověk označovat jako překladatel, ale jako tlumočník. Bývá také nazýván translátorem. V každém případě musí představitel...

Text Překladatel je v sekci Profese

Leader

kdo to je Leader?

Leader je anglické slovo běžně používané v češtině ve významu vůdce, vůdčí osobnost, např. v souvislosti s politickými stranami. ...

Slovo Leader je v sekci Profese


Klíčová slova: přesný výraz, co znamená, co to je, popis, slovo, Reiki, Deflace, přesný význam, termín, definice, formulace, biografie, Bílá sobota, vysvětlení, Čekanka, životopis, Územní rozhodnutí, lidé, slovník, Skialpining, informace, Expirace, význam pojmu, význam, heslo, pojem, etymologie, popis, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2022        Tip na čtvrtek 8. prosince 2022
Tip na středu 7. prosince 2022        Tip na úterý 6. prosince 2022
Tip na pondělí 5. prosince 2022        Tip na neděli 4. prosince 2022
Tip na sobotu 3. prosince 2022        Tip na pátek 2. prosince 2022
Tip na čtvrtek 1. prosince 2022        Tip na středu 30. listopadu 2022
Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022