Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na čtvrtek 1. prosince 2022

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Prognóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Prognóza?

Prognóza je pojem z řečtiny, kde označuje to, co je ještě před poznáním. Jedná se tedy o určitou předpověď, která má vědecké základy a opírá se o systematický průzkum. Prognóza může být subjektivní - využívá subjektivních metod, nebo objektivní – jejím základem je statistika...

Pojem Prognóza je v kategorii Věda

Habakuk

Pojem, výraz, heslo, co je to Habakuk?

Habakuk nebo jinak také Abakuk byl jedním z dvanácti starozákonních proroků, aspoň to tak tvrdí Bible. Habakuk měl údajně žít kolem roku 600 př. n. l. a měl předvídat zničení města. Jeho proroctví je shrnuto do samostatné knihy. Někdy se stane, že si lidé pletou slovo Habakuk...

Heslo Habakuk se nachází v sekci Náboženství

Pastvina

Pojem, výraz, heslo, co je to Pastvina?

Pastvina je druh pozemku, který je porostlý především bylinami. Využívá se pro pastvu různých hospodářských zvířat, ovcí, koz, koňů, krav i jiných. Pastvinou může být louka, obvykle se jedná o louku v podhorské nebo horské krajině. Pastva může být zcela volná nebo alespoň přechodně...

Heslo Pastvina patří do sekce Příroda

Myrta

Pojem, výraz, heslo, co je to Myrta?

Myrta je název stálezelené rostliny, která se stala symbolem lásky a štěstí a má zvláštní úlohu na svatbách. Latinský název této keřovité rostliny je Myrtus communis čili myrta obecná. Má velké množství drobných tuhých lístků tmavě zelené barvy. Květy jsou malé a bílé, plod je...

Výraz Myrta patří do sekce Rostliny

Instagram

Pojem, výraz, heslo, co je to Instagram?

Instagram je název jedné z populárních sociálních sítí. Jedná se o aplikaci určenou různým mobilním operačním systémům, která je volně dostupná. Funguje na více rozšířených platformách a umožnuje sdílet fotografie a videa, komentovat je a také chatovat s dalšími uživateli. Fotografie...

Heslo Instagram se nachází v sekci Software

Dystonie

Pojem, výraz, heslo, co je to Dystonie?

Dystonie je název neurologického onemocnění, které se projevuje mimovolným stahováním svalů. Dochází tak k abnormálním pohybům a zaujímání neobvyklých pozic. Toto postižení zasahuje buď jednu část těla, nebo více částí současně.Dystonie sice ovlivňuje hybnost, ale nezasahuje...

Výraz Dystonie se nachází v kategorii Lékařství

Denzitometrie

Pojem, výraz, heslo, co je to Denzitometrie?

Denzitometrie je metoda, která se používá ke zjištění osteoporózy čili řídnutí kostí. Stanovuje se při ní hustota kostní tkáně a určuje se obsah minerálů v kostech. Přístroj pro provádění denzitometrie se jmenuje denzitometr a pracuje na principu ultrazvuku či rentgenu. Za základní...

Heslo Denzitometrie patří do kategorie Lékařství

Přísudek

Pojem, výraz, heslo, co je to Přísudek?

Přísudek je jeden ze základních větných členů. Nejčastěji je slovesný a vyjadřuje činnost vykonávanou podmětem. Slovesně jmenný přísudek se skládá z tzv. sponového slovesa (být, bývat, stát, stávat se někým/ něčím) a jmenné části (podstatného nebo přídavného jména)....

Výraz Přísudek je v sekci Český jazyk

Epitaf

Pojem, výraz, heslo, co je to Epitaf?

Velmi krátký text informující o zemřelé osobě. Zabývá se životem zesnulého, nebo se nějak tematicky vrací k jeho myšlenkám, názorům, hodnotám, životním postojům a dílu. Může, ale také nemusí jít přímo o nápis vyrytý na náhrobku. V dalším smyslu může epitaf označovat i přímo náhrobní...

Heslo Epitaf je v kategorii Literatura

Fair trade

Pojem, výraz, heslo, co je to Fair trade?

Fair trade lze přeložit jako férový neboli spravedlivý obchod. Jedná se o název sociálního hnutí nebo tržního přístupu, které si kladou za cíl pomoci lidem ze zemí třetího světa, aby se mohli za dobrých podmínek uživit vlastní prací a žít důstojný život. Výrobci tak za své produkty...

Pojem Fair trade je v kategorii Ekonomie


Klíčová slova: heslo, odborný výraz, názvosloví, informace, Fair trade, Prognóza, Habakuk, vysvětlení, Instagram, popis, synonymum, Denzitometrie, význam pojmu, Myrta, co znamená, termín, formulace, pojem, slovo, co to je, význam, Dystonie, wiki, slovník, přesný význam, definice, Pastvina, význam slova, Epitaf

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Matouš Ruml

kdo to je Matouš Ruml?

Matouš Ruml je populární herec, absolvent Pražské konzervatoře. V divadlech vystupoval již v průběhu studia. Stal se členem souboru Městského divadla v Mladé Boleslavi, v dalších divadlech hostuje. Známý je také z televizního seriálu Comeback, kde ztvárnil roli puberťáka Lexy,...

Text Matouš Ruml je v kategorii Herectví

Daňový rezident

kdo to je Daňový rezident?

Daňový rezident je označení pro daňového poplatníka, který může mít příjmy jak z domácích, tak zahraničních zdrojů, ale všechny jeho příjmy se zdaňují v zemi domovské. Pro daňového rezidenta tedy platí neomezená daňová povinnost, což znamená, že musí přiznat ke zdanění všechny...

Slovo Daňový rezident se nachází v sekci Státní správa

Zombie

kdo to je Zombie?

Zombie je oživlá mrtvola. Vyskytuje se často v literatuře a filmu, nejčastěji v žánrech horor, postapo či fantasy. Můžeme se též setkat s počeštěnou verzí: zombík.Zombie je člověk, který zemřel, ale náhle ožil - už však není tím, kým byl, obvykle jde jen o chodící tělo, proto...

Heslo Zombie patří do sekce Nadpřirozené

Eva Klepáčová

kdo to je Eva Klepáčová?

Eva Klepáčová byla česká filmová a televizní herečka, rozhlasová herečka, moderátorka a manželka herce Josefa Zímy. Klepáčová se narodila v Praze do umělecké rodiny. Jejím otcem byl tanečník Národního divadla Antonín Klepáč a její matkou byla tanečnice a herečka Kamila Klepáčová....

Heslo Eva Klepáčová patří do sekce Herectví

Čeledín

kdo to je Čeledín?

Čeledín, jinak také zvaný pacholek, byl pomocník u sedláka. Čeledín pomáhal s různými pracemi v zemědělství, za odměnu u sedláka bydlel a stravoval se. ...

Heslo Čeledín se nachází v sekci Historie

Bolek Polívka

kdo to je Bolek Polívka?

Bolek Polívka je herec, komik, mim, scénárista a dramatik. Je absolventem JAMU v Brně a spoluzakladatelem Divadla Husa na provázku. Založil i vlastní Divadlo Boka Polívky. Vystupuje v televizi, divadle a filmu. V divadelní tvorbě vyniká jako autor inscenací, ve kterých je režisérem...

Slovo Bolek Polívka se nachází v kategorii Herectví

Kovotepec

kdo to je Kovotepec?

Kovotepec je příslušník řemesla, které se řadí mezi umělecké. Ručně obrábí kovy, vytváří z nich různé výrobky jako zdobené nádoby, náboženské předměty, ozdoby, sošky a další. Jeho práce je podobná činnosti zlatníka, klempíře, kotláře, mědikovce apod.Kovotepec pracuje nejvíce...

Text Kovotepec patří do kategorie Profese

Napoleon Bonaparte

kdo to je Napoleon Bonaparte?

Napoleon Bonaparte byl francouzským generálem a císařem a je považován za jednoho z největších vojevůdců dějin. Za dobu svého života prošel rychlou kariérou, největším úspěchem byla vláda nad většinou oblastí západní Evropy.Svůj život však dožil ve vyhnanství a jako vězeň. Jeho...

Slovo Napoleon Bonaparte je v sekci Panovníci

Velký vezír

kdo to je Velký vezír?

Velký vezír je označení nejvyššího úředníka sultána. Byl nejvyšším ministrem, mohl jednat sultánovým jménem a pouze sultán ho mohl z funkce odvolat. V Osmanské říši vedl velký vezír úřad nazývaný Vysoká Porta. Ostatní vezíry svolával k jednáním. ...

Heslo Velký vezír je v kategorii Státní správa

Blbeček

kdo to je Blbeček?

Blbeček je zdrobnělina slova blbec. Blbeček je stejně jako blbec ryze české hanlivé slovo a oblíbená nadávka. Čeština má mnoho synonym ke slovu blbeček, například hňup, magor, moula, hlupák, vůl, blboun, blb, trouba, pitomec atd. Slovo blbeček je použito v legendární hlášce v...

Text Blbeček je v kategorii Hanlivé


Klíčová slova: Instagram, termín, biografie, lidé, přesný výraz, etymologie, popis, Dystonie, popis, Denzitometrie, Fair trade, význam pojmu, Epitaf, informace, vysvětlení, co znamená, Habakuk, formulace, Prognóza, pojem, co to je, Přísudek, význam, wiki, slovník, životopis, Pastvina, heslo, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2022        Tip na čtvrtek 8. prosince 2022
Tip na středu 7. prosince 2022        Tip na úterý 6. prosince 2022
Tip na pondělí 5. prosince 2022        Tip na neděli 4. prosince 2022
Tip na sobotu 3. prosince 2022        Tip na pátek 2. prosince 2022
Tip na čtvrtek 1. prosince 2022        Tip na středu 30. listopadu 2022
Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022