Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 26. listopadu 2022

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Anafylaktický šok

Pojem, výraz, heslo, co je to Anafylaktický šok?

Anafylaktický šok je jedním ze život ohrožujících stavů organizmu. Jde o nepřiměřeně silnou reakci imunity organizmu na běžný alergen.Anafylaktický šok funguje na principu vytvoření protilátek při prvním kontaktu s alergenem. Při dalším setkání s alergenem se uvolňuje větší množství...

Pojem Anafylaktický šok je v kategorii Lékařství

Postmoderna

Pojem, výraz, heslo, co je to Postmoderna?

Postmoderna je označením určitých způsobů myšlení, jednání, orientací, systémů hodnot a dalších pojmů, spojených s postindustriální společností 20. století. Dotýká se mnoha oblastí, například estetiky, malířství, architektury, literatury, filozofie, sociologie a dalších oborů....

Heslo Postmoderna je v kategorii Filozofie

Úžeh

Pojem, výraz, heslo, co je to Úžeh?

Úžeh vzniká při přílišném působení přímého slunečního záření na mozek a mozkové blány. Většinou probíhá současně s úpalem. Úžeh i úpal mají velmi podobné příznaky, ovšem při úžehu přicházejí tyto příznaky se zpožděním. Přílišné opálení, spálená kůže, ztuhnutí šíje a další postižení...

Termín Úžeh patří do kategorie Nemoce

Hepa filtr

Pojem, výraz, heslo, co je to Hepa filtr?

Pojem HEPA filtr pochází z anglického „high efficiency particulate arrestance“ - vysoce efektivní filtr vzduchových částic. Jedná se o typ vzduchového filtru, který se používá jako prachový filtr nejen ve vysavačích, ale pro zajištění sterilního prostředí i ve zdra...

Pojem Hepa filtr je v kategorii Technika

ZOH

Pojem, výraz, heslo, co je to ZOH?

ZOH je zkratka pro zimní olympijské hry neboli zimní olympiádu. Jde o sportovní událost velkého významu. Tento sportovní svátek se koná jednou za čtyři roky. Poprvé se ZOH odehrály v roce 1924 ve Francii ve městě Chamonix ještě pod názvem Týden zimních sportů. Od té doby se tato...

Termín ZOH je v kategorii Zkratky

Lol

Pojem, výraz, heslo, co je to Lol?

Lol je druh zkratky, označovaný jako akronym, tedy taková zkratka, která není hláskovaná a je ji možno používat jako slovo, popř. skloňovat. Lol vzniklo spojením počátečních písmen slov, která osvětlují význam zkratky.V doslovném překladu se jedná o slova „Smíchy se mohu strhat“,...

Termín Lol je v kategorii Zkratky

Občanský zákoník

Pojem, výraz, heslo, co je to Občanský zákoník?

Občanský zákoník je zákonná úprava hmotného soukromého práva v určitém státě. V různých zemích má občanský zákoník odlišný obsah. Buď se zabývá celým hmotným soukromým právem, nebo jen jeho některými částmi a další části pak upravují samostatné zákony.U nás se občanský zákoník...

Termín Občanský zákoník je v sekci Právo

Pejorativní

Pojem, výraz, heslo, co je to Pejorativní?

Pejorativní je slovo latinsko – francouzského původu, týkající se takového jazykového výrazu, který nese negativní odsudek. Může jít o slovo, sousloví nebo určitý tvar více slovních druhů. Dá se přeložit také jako hanlivý.Pejorativní bývá i emočně zabarvený výraz, spisovný či...

Heslo Pejorativní je v kategorii Latina

Ramadán

Pojem, výraz, heslo, co je to Ramadán?

Ramadán je devátý měsíc islámského kalendáře. Jeho datum je proměnlivé, protože v islámu má měsíc jen 28 dní, a celý rok je tak o 11 dní kratší, než jak jsme zvyklí u našeho gregoriánského kalendáře. Během ramadánu drží muslimové ve dne půst - nesmějí jíst, pít, kouřit nebo mít...

Výraz Ramadán se nachází v sekci Náboženství

HDMI

Pojem, výraz, heslo, co je to HDMI?

Rozložením písmen HDMI dostaneme anglická slova High-Definition Multimedia Interface. Jedná se o nekomprimovaný zvukový a obrazový signál v moderním digitálním formátu. HDMI konektor dokáže převádět signál mezi některými zařízeními, jako jsou DVD přehrávač či satelitní TV přehrávač...

Heslo HDMI patří do kategorie Počítače


Klíčová slova: popis, slovník, termín, názvosloví, Občanský zákoník, význam pojmu, slovo, formulace, Pejorativní, synonymum, význam slova, Lol, význam, vysvětlení, wiki, definice, informace, přesný výraz, Anafylaktický šok, Hepa filtr, Postmoderna, přesný význam, Ramadán, co znamená, Úžeh, heslo, popis, odborné názvosloví, co to je

Podívejtvazy, pojmy, termíny a slova

Osvětlovač

kdo to je Osvětlovač?

Osvětlovač se stará o celkové řízení scénického osvětlení. Spolupracuje s kameramanem a společně zařizují a dohlížejí na osvětlování jednotlivých scén.Osvětlovač podává návrh na provedení osvětlení po technické stránce, je vedoucím celého osvětlovacího týmu. Řídí a organizuje...

Slovo Osvětlovač je v kategorii Profese

Walter Funk

kdo to je Walter Funk?

Walter Funk byl německý ministr hospodářství během let 1938-45, novinář, válečný zločinec a člen NSDAP. Funk se narodil ve Východním Prusku ve městě Trakehnen do rodiny obchodníka. Po střední škole se rozhodl pro studium ekonomie, filosofie a zákonů. Nejprve studoval na univerzitě...

Text Walter Funk je v kategorii Zločin

Martin Baxa

kdo to je Martin Baxa?

Martin Baxa je český politik, člen ODS, primátor Plzně.Na Masarykově univerzitě vystudoval učitelství dějepisu a zeměpisu.Do komunální politiky vstoupil v roce 2002, kdy byl za ODS zvolen do plzeňského zastupitelstva. V roce 2010 se pak stal primátorem Plzně. V roce 2014 se mu...

Slovo Martin Baxa je v kategorii Politici

Gauner

kdo to je Gauner?

Gauner je taková osoba, která se dopouští některého druhu trestné činnosti. Bývá označován také jako lump, darebák, nevychovanec, zloděj, vrah, násilník, ničema, popřípadě zlosyn nebo syčák a podobně.Přesné pojmenování tohoto člověka záleží na trestných činech, kterých se dopouští,...

Text Gauner je v kategorii Hanlivé

Zdeněk Izer

kdo to je Zdeněk Izer?

Zdeněk Izer je český komik, herec, moderátor zábavných televizních pořadů, imitátor a dabér. Izer se narodil v Praze. Po základní škole se hlásil na grafickou střední školu, ale nebyl přijat. Místo toho se vyučil automechanikem. Od mala bavil své okolí napodobováním slavných...

Heslo Zdeněk Izer je v kategorii Herectví

Umělec

kdo to je Umělec?

Umělec je označení pro osobu, která buď sama různým způsobem vytváří či vykládá nebo provádí umělecké dílo a tato činnost je pro něj zdrojem obživy. Vytváření vlastních děl je pro umělce významnou částí života. Umělec se tedy věnuje činnosti, která není běžná, pojímá ji tvořivě,...

Text Umělec se nachází v sekci Umělci

Jiří VI

kdo to je Jiří VI?

Jiří VI., celý jménem Albert Frederick Arthur George, byl britský král, poslední irský král, poslední císař Indie a první panovník Commonwealthu. Jiří VI. se narodil jako druhý syn krále Jiřího V. z rodu Windsor na zámku York Cottage v Norfolku a byl až čtvrtým v pořadí nástupnického...

Heslo Jiří VI patří do kategorie Panovníci

Specialista logistiky

kdo to je Specialista logistiky?

Specialista logistiky je profese, ve které je hlavní náplní práce optimalizace dopravy a využití efektivních dopravních prostředků, zodpovídá za použití nejvhodnějších prostředků pro manipulaci a mechanizaci. Musí také zajistit dostatečný přísun materiálu nebo surovin.Specialista...

Heslo Specialista logistiky patří do sekce Profese

Helen Mirren

kdo to je Helen Mirren?

Dame Helen Lydia Mirren je divadelní, seriálová a filmová herečka, držitelka ceny Oscar, Zlatý glóbus a BAFTA původem z Londýna. Mirren se narodila na předměstí Londýna zvaném Hammersmith do rodiny Angličanky a otce původem z Ruska, který patřil do šlechtické rodiny. Navštěvovala...

Text Helen Mirren je v kategorii Herectví

Gay

kdo to je Gay?

Gay je muž s homosexuální orientací. Jedná se tedy o muže, které sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví. Homosexuální ženu označujeme jako lesbu.Homosexualita je odbornou veřejností považována za standardní sexuální orientaci. Již ve 2. polovině 20. století se upustilo od...

Heslo Gay patří do sekce Vlastnosti


Klíčová slova: Občanský zákoník, slovník, Postmoderna, biografie, význam pojmu, Ramadán, pojem, přesný význam, formulace, informace, synonymum, HDMI, význam slova, význam, Pejorativní, Lol, wiki, Úžeh, lidé, osobnosti, etymologie, vysvětlení, popis, životopis, slovo, co znamená, heslo, ZOH, Hepa filtr

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2022        Tip na čtvrtek 8. prosince 2022
Tip na středu 7. prosince 2022        Tip na úterý 6. prosince 2022
Tip na pondělí 5. prosince 2022        Tip na neděli 4. prosince 2022
Tip na sobotu 3. prosince 2022        Tip na pátek 2. prosince 2022
Tip na čtvrtek 1. prosince 2022        Tip na středu 30. listopadu 2022
Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022