Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 31. října 2022

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

E-learning

Pojem, výraz, heslo, co je to E-learning?

E-learning je pojmenování pro vzdělávací proces, který využívá informační technologie pro vytváření různých kurzů, řízení studia, dálkovou komunikaci mezi lektory a studujícími a pro dostupnost elektronických studijních materiálů pro všechny účastníky procesu. Může se jednat...

Heslo E-learning se nachází v kategorii Školství

Inkluze

Pojem, výraz, heslo, co je to Inkluze?

Inkluze je pojem z oblasti sociologie a její podstatou je začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do většinové společnosti a změna postoje okolí k těmto jedincům. Objektem inkluze jsou především osoby zdravotně postižené, příslušníci menšin, přistěhovalci nebo uprchlíci,...

Pojem Inkluze se nachází v sekci Školství

Kartel

Pojem, výraz, heslo, co je to Kartel?

Kartel je označení jisté formy obchodní dohody, ke které dochází mezi účastníky hospodářské soutěže. Taková obchodní dohoda hospodářskou soutěž narušuje. Kartel se snaží omezit nebo úplně vyloučit konkurenci a získat tak v odvětví maximální zisk.V některých zemích jsou kartelové...

Pojem Kartel patří do kategorie Ekonomie

Memento mori

Pojem, výraz, heslo, co je to Memento mori?

Memento mori znamená "pamatuj na smrt". Ve středověku to bylo upozornění na pomíjivost života, na jeho dočasnost a časovou ohraničenost se záměrem, aby se člověk choval v souladu s mravními zásadami. Setkáme se s ním i ve výtvarném umění (obrazy, sochy, plastiky), kde mívá podobu...

Termín Memento mori se nachází v kategorii Latina

Viber

Pojem, výraz, heslo, co je to Viber?

Viber je aplikace pro chytré mobilní telefony, která umožňuje uživateli zdarma volat a odesílat textové zprávy komukoliv, kdo má tuto aplikaci nainstalovanou....

Pojem Viber se nachází v sekci Počítače

Hypercholesterolémie

Pojem, výraz, heslo, co je to Hypercholesterolémie?

Hypercholesterolémie je označení pro zvýšenou hladinu celkového cholesterolu v krvi. Znamená to koncentraci cholesterolu vyšší než 5 mmol/l, z toho LDL cholesterolu nad 3 mmol/l. Toto onemocnění má nenápadné příznaky, které se podobají ateroskleróze.Hypercholesterolémie způsobuje...

Termín Hypercholesterolémie se nachází v kategorii Lékařství

Triatlon

Pojem, výraz, heslo, co je to Triatlon?

Triatlon je závod jednotlivců, který se skládá ze tří částí – plavání, jízdy na kole a běhu. Jednotlivé části mají stanovené pořadí a nejsou mezi nimi přestávky. Jednotlivé druhy triatlonu se mohou lišit délkami tratí. Vyvinul se z francouzských závodů a byl inspirován testy...

Pojem Triatlon je v sekci Sport

Bazální stimulace

Pojem, výraz, heslo, co je to Bazální stimulace?

Bazální stimulace je návrh pomoci mentálně postiženým nebo pacientům v nemocnici, který v sobě spojuje pedagogiku a ošetřovatelství. Cílem je poskytnut těmto jedincům jednoduché podněty pro rozvoj jejich osobnosti.Bazální stimulace se uplatňuje také ve školství i v sociální oblasti....

Termín Bazální stimulace je v kategorii Lékařství

Železná opona

Pojem, výraz, heslo, co je to Železná opona?

Železná opona je pojmenování z období studené války. Označovala se takto neprůchodná hranice, která oddělovala západní a východní blok. Byla vytvořena na západě Československa, Maďarska, NDR a SSSR a na jihu Bulharska a Albánie. Vznikla na konci druhé světové války a skončila...

Heslo Železná opona je v sekci Politika

Maligní

Pojem, výraz, heslo, co je to Maligní?

Maligní čili zlý nebo zhoubný je označení, používané především pro druh nádoru. Maligní nádor je invazivní, rychle rostoucí a ničící okolní tkáně. Většinou metastázuje, zavléká nádorové buňky do jiných částí těla, kde se pak vytvoří nový nádor. Postupně se tak – nejčastěji krevním...

Pojem Maligní patří do sekce Lékařství


Klíčová slova: popis, Železná opona, formulace, E-learning, význam pojmu, Viber, význam, co to je, přesný výraz, vysvětlení, odborný výraz, popis, pojem, názvosloví, Triatlon, slovník, co znamená, Hypercholesterolémie, informace, slovo, odborné názvosloví, wiki, Memento mori, Bazální stimulace, heslo, Maligní, Kartel, Inkluze, přesný význam

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Kecka

kdo to je Kecka?

Kecka je osoba, která neustále mluví, aniž by se příliš starala o obsah toho, co říká. Velmi často si to, co líčí, přibarvuje nebo si vymýšlí úplně nové nepravdivé příběhy, aby se udělala zajímavější. Mnohdy lže tak dlouho a hodnověrně, až svému vyprávění sama uvěří.Kecka se...

Heslo Kecka se nachází v sekci Vlastnosti

Bonviván

kdo to je Bonviván?

Bonvián je označení pro člověka, který si užívá života i všech jeho požitků. Česky bychom ho mohli označit za požitkáře.Bonvián má rád dobré gurmánské zážitky, ale užívá si i komfortu, společnosti, milostných vztahů, kultury atd. Zkrátka si umí vychutnat vše, co život nabízí,...

Heslo Bonviván patří do kategorie Vlastnosti

Spojená osoba

kdo to je Spojená osoba?

Spojená osoba je pojmenování z oblasti účetnictví a daní. Tento pojem je definován především v zákoně o daních příjmů. Spojenou osobou může být osoba spojená kapitálově, tedy podílí se na kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby přímo nebo nepřímo, nebo jinak spojená osoba.Do...

Heslo Spojená osoba se nachází v kategorii Podnikání

Paranoik

kdo to je Paranoik?

Paranoik je člověk postižený chronickou psychickou poruchou. Jedná se o člověka inteligentního, který je však vztahovačný, podezíravý, žárlivý a trpí bludy. Základními znaky je přeceňování sama sebe, duševní strnulost a chyby v úsudku. Paranoik se cítí pronásledovaný a žije ve...

Slovo Paranoik se nachází v sekci Poruchy

Konstantin Jireček

kdo to je Konstantin Jireček?

Konstantin Jireček byl český historik a politik, který významně ovlivnil vznik bulharského státu v 19. století.V Praze vystudoval Filozofickou fakultu, stal se docentem v oboru východních dějin.Na konci 70. let 19. století se vydal do Bulharska, kde se zapojil do budování nově...

Slovo Konstantin Jireček se nachází v kategorii Věda

Kurt Meyer

kdo to je Kurt Meyer?

Kurt Meyer, přezdívaný Panzer, byl německý nacistický voják, generálmajor SS a válečný zločinec druhé světové války. Meyer se narodil v Jerxheimu do chudé rodiny. Chvíli se učil na obchodního příručího, ale místo učení odešel pracovat do dolů jako horník. V devatenácti letech...

Heslo Kurt Meyer je v sekci Zločin

Cukrář

kdo to je Cukrář?

Cukrář je člověk, který se zabývá vytvářením cukrářských produktů, popřípadě těst, podle daných technologických postupů a norem. Vyrábí čokoládu a z ní dělá čokoládové výrobky, zmrzliny, dorty, zákusky a drobnější cukrovinky. Nakupuje nebo přijímá různé suroviny nebo polotovary,...

Heslo Cukrář je v kategorii Profese

Podivín

kdo to je Podivín?

Podivín je člověk, který se nechová podle běžných společenských norem a jeho vystupování je jinými lidmi považováno za nestandardní.Neexistuje přesná definice slova. Může jít například o velmi uzavřeného člověka, který nemá zájem o kontakt se svým okolím. Lze tak označit jak...

Slovo Podivín je v sekci Vlastnosti

Technical writer

kdo to je Technical writer?

Technical writer čili pisatel technických textů je člověk, který tvoří odbornou technickou dokumentaci. Provádí také aktualizace těchto dokumentů a reviduje je v souvislosti s novými poznatky. Do této dokumentace patří například systémové manuály, příručky pro uživatele, návody,...

Slovo Technical writer patří do sekce Profese

Hrobník

kdo to je Hrobník?

Hrobník je označení pro pracovníka, který má na starosti správu hřbitova. Pracuje na smlouvu uzavřenou s provozovatelem veřejného nebo neveřejného pohřebiště. Povolené práce jsou ve smlouvě vymezeny. Jedná se většinou o s pohřebnictvím související výkopové práce, pohřbívání ostatků...

Slovo Hrobník se nachází v kategorii Profese


Klíčová slova: Triatlon, slovo, informace, formulace, etymologie, Železná opona, popis, Bazální stimulace, co to je, přesný význam, osobnosti, Hypercholesterolémie, termín, Memento mori, E-learning, biografie, význam pojmu, slovník, co znamená, význam, lidé, pojem, definice, wiki, vysvětlení, synonymum, Viber, přesný výraz, heslo

Další, minulé tipy dne

Tip na pátek 9. prosince 2022        Tip na čtvrtek 8. prosince 2022
Tip na středu 7. prosince 2022        Tip na úterý 6. prosince 2022
Tip na pondělí 5. prosince 2022        Tip na neděli 4. prosince 2022
Tip na sobotu 3. prosince 2022        Tip na pátek 2. prosince 2022
Tip na čtvrtek 1. prosince 2022        Tip na středu 30. listopadu 2022
Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022