Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 16. října 2022

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Artróza

Pojem, výraz, heslo, co je to Artróza?

Nemoc známá jako artróza se označuje též jako osteoartróza nebo osteoartritida. Jedná se o nejčastější onemocnění kloubů. Možnost výskytu většinou stoupá s přibývajícím věkem. Rentgenové změny typické právě pro artrózu můžeme nalézt v USA u takřka sedmdesáti procent osob starších...

Výraz Artróza je v sekci Nemoce

GPU

Pojem, výraz, heslo, co je to GPU?

GPU je zkratka pro graphic processing unit neboli procesor se speciální funkcí, který se nachází na grafické kartě nebo základní desce počítače. Hlavním úkolem GPU je zajistit grafické výpočty, které jsou nezbytné pro zobrazení dat uložených v operační paměti, a další druhy výpočtů....

Heslo GPU je v kategorii Hardware

Kastrace

Pojem, výraz, heslo, co je to Kastrace?

Kastrace znamená odstranění těch pohlavních žláz, které jsou zodpovědné za produkci pohlavních hormonů a tvorbu pohlavních buněk. U žen jsou odstraňovány vaječníky, popřípadě i děloha, u mužů varlata. Po kastraci dochází často ke snížení potence a zájmu o sex.Mužští kastráti,...

Heslo Kastrace je v kategorii Lékařství

Echogenita

Pojem, výraz, heslo, co je to Echogenita?

Echogenita je pojmenování pro vlastnost orgánů a tkání, které jsou schopné vytvořit při vyšetření sonografem zřetelný obraz. K tomu musí být splněny určité podmínky. Musí se jednat o takové tkáně, které dokážou přenášet ultrazvuk a nesmí být homogenní. Od odlišností se při vyšetření...

Výraz Echogenita patří do kategorie Lékařství

Ionosféra

Pojem, výraz, heslo, co je to Ionosféra?

Ionosféra je označení pro jednu z vrstev zemské atmosféry, která má vlastní nebo indukované magnetické pole. Skládá se z neutrálních plynů, elektronů a iontů. Ionosféra je ionizovaná, ovlivňuje šíření elektromagnetických signálů. Začíná ve výšce přibližně 60 km nad povrchem Země....

Výraz Ionosféra se nachází v sekci Příroda

Konvence

Pojem, výraz, heslo, co je to Konvence?

Konvence je označení buď pro shromáždění, úmluvu nebo dohodu. Může jít také o mezinárodní smlouvu. Konvence patří k hlavním základům v mezinárodním právu. Jejím prostřednictvím mohou vznikat, měnit se nebo rušit vzájemné povinnosti nebo práva různých účastníků, nejčastěji států....

Termín Konvence se nachází v sekci Právo

Tiráž

Pojem, výraz, heslo, co je to Tiráž?

Tiráž je souhrn informací technického rázu a vydavatelských informací, které bývají umístěny v závěru knihy. Jedná se o povinné údaje, které vyžaduje zákon, doplněné o další údaje.Těmi vyplývajícími ze zákona jsou především autor, titul, popřípadě překladatel, adresa a název...

Výraz Tiráž se nachází v sekci Literatura

Právo

Pojem, výraz, heslo, co je to Právo?

Právo je vyjadřováno jako jakási norma, která definuje, co vše si můžeme v životě dovolit. Právo je tvořeno souborem právních norem, jde o příkazy, zákazy nebo dovolení.Každý stát má svoje práva, která jsou v dané zemi nastolena. Právo je v průběhu společenského vývoje nejrůznějšími...

Heslo Právo patří do sekce Právo

Sinice

Pojem, výraz, heslo, co je to Sinice?

Sinice je název kmene nebo oddílu baterií gramnegativního typu. Jejich charakteristickým znakem je schopnost provádět fotosyntézu, při které vzniká kyslík. Jedná se o jednobuněčné organizmy, žijící samostatně nebo v koloniích. Ty tvoří shluky či vlákna většinou modrozelené barvy,...

Termín Sinice je v kategorii Příroda

Mac adresa

Pojem, výraz, heslo, co je to Mac adresa?

MAC adresa – Media Access Control – slouží k jedinečné identifikaci síťových zařízení. Jinak může být označována jako fyzická adresa, přiřazuje se síťové kartě již při výrobě a dodatečně může být měněna. MAC adresa se obvykle zapisuje jako šestice dvojciferných hexadecimálních...

Heslo Mac adresa patří do kategorie Počítače


Klíčová slova: termín, Ionosféra, Sinice, přesný význam, odborný výraz, Konvence, Artróza, Právo, význam slova, význam pojmu, slovník, informace, synonymum, co to je, popis, GPU, co znamená, wiki, pojem, formulace, Mac adresa, názvosloví, definice, Echogenita, Tiráž, přesný výraz, heslo, popis, vysvětlení

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Prostitutka

kdo to je Prostitutka?

Prostitutka je žena poskytující sexuální služby za úplatu. Nejčastěji prostitutka poskytuje pohlavní styk, anální sex, orální sex a různé masáže. Místem výkonu práce prostitutky je obvykle podnik zvaný noční klub, nevěstinec (lidově bordel), případně tzv. privát. Některé prostitutky...

Text Prostitutka je v sekci Profese

Skrblík

kdo to je Skrblík?

Skrblík čili lakomec je přehnaně šetrný člověk, který raději bude sám žít v chudobě, jen aby nemusel vydat nějaké peníze. Finance šetří a střádá, stejným způsobem přistupuje k výdajům svých blízkých a nutí je k přehnané šetrnosti.Pokud má skrblík možnost získat další peníze,...

Heslo Skrblík je v kategorii Vlastnosti

Choreograf

kdo to je Choreograf?

Choreograf je odborník a současně umělec, který je tvůrcem sestavy a koncepce nějakého tanečního projevu, který se realizuje jako tanec nebo balet. Takto bývá nazýván také technický a umělecký vedoucí uměleckého tanečního či baletního souboru.Choreografem se může stát i profesionální...

Slovo Choreograf patří do kategorie Profese

Abiturient

kdo to je Abiturient?

Slovo abiturient pochází z němčiny (das Abitur - maturita) a označuje buď studenta maturitního ročníku krátce před jeho závěrečnou zkouškou, nebo se tak nazývá absolvent (střední) školy. ...

Text Abiturient se nachází v sekci Školství

Frank Sinatra

kdo to je Frank Sinatra?

Frank Sinatra byl významný americký zpěvák a herec.Svou pěveckou kariéru začínal nejdříve s amatérskou skupinou, brzy však přešel k profesionální hudbě a připojil se nejdříve k orchestru Harryho Jamese a poté k orchestru Tommyho Dorseyho. Velmi brzy získal velkou popularitu....

Slovo Frank Sinatra se nachází v sekci Hudba

Alibista

kdo to je Alibista?

Alibista je člověk, který se snaží vyhýbat zodpovědnosti, pokrytec. Alibista se distancuje od určitých skutků, omítá převzít odpovědnost za rozhodnutí nebo čin. Místo aktivního přístupu k věci hledá spíše cestu, jak se zodpovědnosti zbavit.Je - li po alibistovi požadováno rozhodnutí,...

Heslo Alibista patří do sekce Vlastnosti

Seismolog

kdo to je Seismolog?

Seismolog je vědec, který se zabývá seismologií. Ta je jedním z oborů geofyziky a zabývá se objasněním historie, účinků a procesů pohybů zemských desek a také složení planety Země.Nejznámějším zaměřením činnosti seismologa je výzkum a sledování zemětřesení. Seismolog pracuje...

Slovo Seismolog je v kategorii Věda

Eddie Vedder

kdo to je Eddie Vedder?

Eddie Vedder je americký zpěvák.K hudbě tíhnul od mládí. Pomáhala mu zvládat složitou rodinnou a později finanční situaci.Vystřídal několik kapel, například působil ve skupině Bad Radio, první úspěchy však začal slavit až v devadesátých letech s kapelou Pearl Jam. Skupina hrála...

Text Eddie Vedder je v kategorii Hudba

Diktátor

kdo to je Diktátor?

Diktátor je vládce s neomezenou mocí, tedy ten, kdo svou vůli diktuje ostatním. Jeho forma vlády se označuje jako diktatura, je nedemokratická a autoritativní. Sám diktátor nebo jím ovládaná skupina má ve svých rukou politickou moc.Označení diktátor má původ ve starověkém Římě,...

Slovo Diktátor se nachází v kategorii Panovníci

Vašo Patejdl

kdo to je Vašo Patejdl?

Vašo Václav Patejdl je český zpěvák, skladatel, textař a jedním ze zakládajících členů slovenské kapely Elán. Patejdl se narodil v Karlových Varech. Jeho matka pocházela ze Slovenska a když měl Vašo pět let, přestěhovali se do Bratislavy. Hudba ho zajímala již na základní škole...

Text Vašo Patejdl se nachází v sekci Hudba


Klíčová slova: GPU, popis, slovo, životopis, termín, význam, etymologie, synonymum, význam slova, Sinice, slovník, lidé, Mac adresa, co to je, Echogenita, popis, co znamená, wiki, Artróza, formulace, přesný výraz, přesný význam, biografie, informace, Kastrace, vysvětlení, význam pojmu, osobnosti, Ionosféra

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022