Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 15. října 2022

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Štěstí

Pojem, výraz, heslo, co je to Štěstí?

Vnitřní osobní pocit spokojenosti a trvalého naplnění života. Pocit štěstí a blaženosti je u každého člověka trochu jiný, pro někoho symbolem štěstí bohatství a blahobyt, pro jiného rodina nebo osobní svoboda. V jiném smyslu vnímáme štěstí i jako konkrétní radostnou událost v...

Termín Štěstí patří do kategorie Psychologie

Dialektika

Pojem, výraz, heslo, co je to Dialektika?

Dialektika je pojem odvozený z řeckého slova rozmlouvat. Jedná se o výraz z oblasti filozofie, jehož definice se různě pozměňovala a ani dnes není jednoznačná. Původně se tedy jednalo o schopnost vést rozhovor, diskutovat o něčem.V takové diskusi se uváděla tvrzení podložená...

Výraz Dialektika se nachází v kategorii Filozofie

Borax

Pojem, výraz, heslo, co je to Borax?

Název borax označuje jednoklonný minerál. Tento název pochází z arabštiny, ale ve středověku se mu říkalo tinkal, jelikož byl do Evropy dovážen z Tibetu. Borax pochází z ložisek evaporitů, vzniká vysrážením ve slaných jezerech a jako výkvět na půdách aridních oblastí.Na Mohsově...

Heslo Borax je v sekci Chemie

Betlém

Pojem, výraz, heslo, co je to Betlém?

Betlém je město, ve kterém se podle Bible narodil Ježíš Kristus. Nachází se nedaleko Jeruzaléma, na západním břehu Jordánu. Město je označováno jako centrum palestinské kultury, měl zde být korunován David jako izraelský král. Betlém je sídlem křesťanského společenství, kt...

Heslo Betlém se nachází v kategorii Náboženství

Establishment

Pojem, výraz, heslo, co je to Establishment?

Establishment je pojem anglického původu s více významy. Často je užíván pro označení vládnoucí skupiny nebo třídy tradičního a konzervativního charakteru. Často mívá negativní nádech, hlavně tehdy, je-li používán jako určitý protest nebo kritika určité společnosti, která zaujímá...

Výraz Establishment patří do sekce Politika

Akcelerace

Pojem, výraz, heslo, co je to Akcelerace?

Akcelerace znamená zrychlení. Jedná se o popis druhu pohybu, způsob, jak se v určitém čase mění rychlost nějakého tělesa. Protože akcelerace označuje i směr rychlosti pohybu, je vektorovou fyzikální veličinou.Rozlišuje se akcelerace průměrná a akcelerace okamžitá. Akcelerace...

Heslo Akcelerace patří do kategorie Fyzika

Algoritmus

Pojem, výraz, heslo, co je to Algoritmus?

Algoritmus je teoretický, přesně daný návod - postup, jak vyřešit problém. Slovo algoritmus se často objevuje v souvislosti s programováním....

Heslo Algoritmus je v kategorii Počítače

Rydlo

Pojem, výraz, heslo, co je to Rydlo?

Rydlo je název ručního nástroje jednoduché konstrukce. Tímto nástrojem se odebírá materiál. Rydlo má pouze jeden ostrý břit a tvarově může mít více variant. Rydla používají hlavně rytci, grafici, zlatníci nebo kutilové. Tyto nástroje lze rozdělit podle toho, pro jaký materiál...

Výraz Rydlo patří do kategorie Nástroje

Banka

Pojem, výraz, heslo, co je to Banka?

Banka je označení pro instituci, jejíž hlavní náplní činnosti jsou finanční služby. Soustřeďuje volné peníze nebo dočasně volné peníze, a ty potom nabízí ve formě úvěrů. Díky tomu se peníze v ekonomice pohybují a v peněžním oběhu je tak mnohem větší množství dočasně volných prostředků....

Pojem Banka patří do kategorie Bankovnictví

Kaldoun

Pojem, výraz, heslo, co je to Kaldoun?

Co si představit pod pojmem kaldoun? Jedná se o staročeský recept, který proslavila proslulá kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová. Speciální krémová polévka z drůbežích drobů je poměrně časově náročná na přípravu. Při vytváření kaldounu se nejčastěji využívá husích drůbků,...

Pojem Kaldoun patří do kategorie Jídlo


Klíčová slova: názvosloví, formulace, význam, co znamená, heslo, význam slova, odborný výraz, informace, termín, definice, význam pojmu, Banka, slovník, Borax, vysvětlení, popis, synonymum, slovo, přesný výraz, co to je, popis, přesný význam, Rydlo, Dialektika, wiki, odborné názvosloví, Algoritmus, Štěstí, Akcelerace

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Stalker

kdo to je Stalker?

Stalker je osoba dopuštějící se stalkingu, což je od ledna 2012 v ČR trestný čin. Stalking znamená obtěžování nevhodným chováním, vyhledáváním nežádoucího kontaktu s objektem zájmu stalkera, narušováním soukromí, které může vést k pocitu ohrožení. Stalkerem může být fanatický...

Text Stalker patří do kategorie Zločin

Ladislav Tondl

kdo to je Ladislav Tondl?

Ladislav Tondl byl český filosof, vědecký teoretik, logik, doktor filosofie a sémantik. Tondl se narodil ve Znojmě, kde vystudoval gymnázium a po maturitě odešel do Prahy, kde na Univerzitě Karlově začal studovat filosofii, sociologii, ekonomii a matematickou statistiku. V roce...

Text Ladislav Tondl se nachází v kategorii Filozofie

Vojtěch Filip

kdo to je Vojtěch Filip?

Vojtěch Filip je politik, v současnosti ve funkci předsedy Komunistické strany Čech a Moravy, poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a také její místopředseda.Vojtěch Filip je absolventem právnických studií UJEP v Brně. Před politickým...

Text Vojtěch Filip je v sekci Politici

Cholerik

kdo to je Cholerik?

Cholerik je jeden ze čtyř typů temperamentu podle Hippokratovy typologie. Cholerik je labilní exrovert, člověk s popudlivým chováním, vzteklý, nedůtklivý, impulzivní, nevrlý, nepříjemný, může být i útočný a agresivní. Své životní postoje a hodnoty nemění. Podle Hippokrata ho...

Text Cholerik se nachází v kategorii Psychologie

Steve Wozniak

kdo to je Steve Wozniak?

Steve Wozniak je spoluzakladatel firmy Apple, profesí počítačový inženýr a člověk, který se věnuje dobročinnosti. Svou kariéru začínal jako návrhář kalkulátoru ve firmě HP. Společně se Stevem Jobsem založil Apple Computer, později se osamostatnil a založil firmu CL 9. Zde pracoval...

Heslo Steve Wozniak patří do sekce Podnikání

Trestanec

kdo to je Trestanec?

Trestanec je osoba, která je postižena trestem v podobě nějakého omezení, ztráty něčeho, určité újmy, popřípadě bolesti, kterými se někdo snaží o dodržení určitých pravidel nebo norem, platných v určitém společenství. Jedná se o normy právní, mravní či společenské. Trestanec...

Heslo Trestanec patří do kategorie Zločin

Havíř

kdo to je Havíř?

Havíř neboli horník je osoba, která pracuje v hlubinném dole. Úkolem havíře je těžit nerostné suroviny. V České republice havíři těží nejčastěji černé uhlí a to především na Ostravsku. Dříve se na území ČR těžilo i stříbro, zlato, železná ruda, uranová ruda a další nerostné suroviny....

Slovo Havíř je v kategorii Profese

Konduktér

kdo to je Konduktér?

Slovo konduktér dnes už zní poněkud zastarale. Znamená totéž co průvodčí ve vlaku. ...

Slovo Konduktér patří do kategorie Profese

Anthony Fauci

kdo to je Anthony Fauci?

Anthony Fauci je přední americký imunolog, který se stal veřejně známým především v období pandemie Covid-19.Vystudoval medicínu a od roku 1984 působí jako ředitel amerického National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Specializuje se na infekční choroby, před Covidem-19...

Heslo Anthony Fauci patří do kategorie Lékařství

Šprt

kdo to je Šprt?

Šprt je označení pro velmi pilného žáka, který má tendence naučit se vše nazpaměť. Typické pro šprta je to, že nerozumí vtipu a má specifické chování – pociťuje nutnost usměrňovat ostatní, napomínat je, popřípadě na ně a jejich chování upozorňovat a donášet.Ve třídě sedí co nejblíže...

Heslo Šprt patří do kategorie Hanlivé


Klíčová slova: biografie, formulace, Rydlo, co znamená, Establishment, význam slova, termín, lidé, Dialektika, Borax, informace, Banka, slovo, slovník, heslo, Akcelerace, Algoritmus, Kaldoun, pojem, osobnosti, co to je, Betlém, přesný význam, životopis, synonymum, popis, wiki, definice, význam pojmu

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022