Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 14. října 2022

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Adenovirus

Pojem, výraz, heslo, co je to Adenovirus?

Adenovirus je jedním z virů skupiny, která je původcem více nemocí a která čítá 57 druhů. Adenoviry se nalézají v různých místech na celém světě a nenapadají jen člověka, ale i zvířata. Jsou příčinou především zánětů a nemocí respiračního a trávicího ústrojí. Může jít například...

Heslo Adenovirus patří do kategorie Nemoce

Monarchie

Pojem, výraz, heslo, co je to Monarchie?

Monarchie je spojením řeckých slov jeden a vláda. Jedná se tedy o typ vlády, v jejímž čele stojí panovník nebo panovnice (monarcha). Tento monarcha většinou vládne dědičně a doživotně, může však být i volen.Základní rozdělení typů monarchií je na monarchii absolutní nebo konstituční....

Termín Monarchie patří do kategorie Politika

Plugin

Pojem, výraz, heslo, co je to Plugin?

Plugin je možno chápat jako speciální software, který však nepracuje samostatně, nýbrž je zapotřebí základního programu nebo aplikace, pro který je určen. Plugin vhodným způsobem upravuje nebo nejčastěji rozšiřuje funkce základního softwarového balíku.Plugin představuje žádaný...

Termín Plugin je v kategorii Počítače

Tantra

Pojem, výraz, heslo, co je to Tantra?

Nauka budhistického náboženství zaměřená na meditaci jako cestu k dosažení životní moudrosti. V doslovném překladu značí tantra pavučinu nebo tkanivo, které chápeme ve smyslu složité struktury světa. Tantra symbolizuje mužský a ženský princip. Oba tyto principy na sebe působí...

Termín Tantra se nachází v kategorii Kultura

Skolióza

Pojem, výraz, heslo, co je to Skolióza?

Skolióza označuje vychýlení páteře do strany, což způsobuje vznik deformací a později může dojít i ke vzniku hrbu. Typickými příznaky jsou asymetrické držení těla, ramena jsou nestejně vysoká, postižený má kulatá nebo plochá záda mezi lopatkami a lopatky odstávají od páteře.Pokud...

Heslo Skolióza je v kategorii Nemoce

Tětiva

Pojem, výraz, heslo, co je to Tětiva?

Úsečka spojující v geometrii dva různé body umístěné na kružnici. Nejdelší tětiva je ta procházející středem kružnice. Taková tětiva zároveň splývá s průměrem zkoumané kružnice. Tětiva zároveň rozděluje kruh jako geometrický objekt na dvě takzvané úseče. Plochu úseče ohraničuje...

Heslo Tětiva je v sekci Matematika

Brownfield

Pojem, výraz, heslo, co je to Brownfield?

Brownfield je pojem z angličtiny, který se používá v urbanistice pro pojmenování nevyužívaných území. Může se jednat o plochy s budovami nebo bez budov, průmyslové areály a skladiště, zemědělské stavby a pozemky, obytné domy, nákupní centra a podobně. Tyto objekty a pozemky nejsou...

Pojem Brownfield patří do sekce Stavebnictví

Šnaps

Pojem, výraz, heslo, co je to Šnaps?

Šnaps čili destilát, pálenka nebo kořalka je druh lihoviny vyráběné z rozdrcených částí rostlin. Destiluje se z rmutu, získaného kvašením různých rozdrcených plodů nebo rostlin. Ze suroviny, která byla pro kvašení použita, přebírá šnaps typické aroma.Alkohol v pálence se pohybuje...

Termín Šnaps je v sekci Nápoje

VGA

Pojem, výraz, heslo, co je to VGA?

VGA je zkratka běžná v prostředí počítačů. Pochází z anglického Video Graphics Array a jedná se o počítačový standard pro zobrazovací techniku. Vyvinula ho v roce 1987 společnost IBM. VGA standard má několik zobrazovacích režimů. Pro grafiku například: 640x480 pixelů a 16 barev,...

Termín VGA patří do sekce Hardware

Inulin

Pojem, výraz, heslo, co je to Inulin?

Inulin je druh nestrukturalizovaného uhlohydrátu. Je čistě rostlinného původu, vyskytuje se v kořenech nebo hlízách mnoha rostlin, např. póru, cibule, česneku, artyčoku, topinambur, chřestu a podobně. Je složen z jednotek fruktózy, na konci je vždy glukózová molekula. Tyto jednotky...

Termín Inulin patří do sekce Jídlo


Klíčová slova: Inulin, názvosloví, popis, Brownfield, co to je, význam slova, wiki, pojem, Plugin, VGA, přesný výraz, odborné názvosloví, formulace, slovo, přesný význam, Tantra, Tětiva, slovník, popis, Monarchie, co znamená, význam, odborný výraz, definice, Skolióza, Adenovirus, termín, vysvětlení, význam pojmu

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Lech

kdo to je Lech?

Lech je bájnou postavou českých a polských mýtů. Údajně měl být bratrem Čecha, se kterým přišel společně na dnešní české území. Odtud pak se svými lidmi odešel směrem na východ do dnešního Polska, kde založil město Hnězdno, Krakov a další města.Lech je mnohem proslulejší v polských...

Text Lech patří do kategorie Mytologie

Elton John

kdo to je Elton John?

Elton John je proslulý anglický zpěvák, komponista a klavírista. Jeho vlastní jméno je Reginald Kenneth Dwight. Patří k nejslavnějším homosexuálně zaměřeným umělcům.Elton John má klasické hudební vzdělání, první větší komerční úspěchy zaznamenal nejdříve v Americe, další alba...

Slovo Elton John patří do kategorie Hudba

Kurátor

kdo to je Kurátor?

Slovo kurátor v obecném významu označuje správce nebo opatrovníka. Nejčastěji se s tímto označením profese setkáme pravděpodobně v oblasti umění. Kurátor je tedy pracovník nějaké galerie nebo muzea, který má v popisu práce péči o umělecké sbírky. To konkrétně znamená pořizování...

Slovo Kurátor je v kategorii Profese

Joulupukki

kdo to je Joulupukki?

Joulupukki je postava, která ve finské tradici rozdává vánoční dárky.Joulupukki je velmi podobnou fiktivní postavou, jak Santa Claus, kterého známe z anglosaského světa. Jde o staršího muže s výrazným plnovousem oblečeného do červeného teplého oblečení, obvykle se pohybuje na...

Heslo Joulupukki se nachází v kategorii Mytologie

George Lucas

kdo to je George Lucas?

George Lucas je jedním z předních představitelů amerického filmového průmyslu. Patří k nejúspěšnějším a nejbohatším filmovým režisérům, scénáristům a producentům. K jeho nejproslulejší tvorbě patří sága Hvězdné války a filmy s Indianou Jonesem.Své první filmy točil s režisérem...

Slovo George Lucas je v kategorii Umělci

Pastor

kdo to je Pastor?

Pastor je titul, který pro své duchovní - kněze používají protestantské církve. Setkáme se s ním hlavně v anglicky mluvících zemích. ...

Heslo Pastor je v sekci Křesťanství

Daniel Hůlka

kdo to je Daniel Hůlka?

Daniel Hůlka je zpěvák a herec. Je populární především v opeře a muzikálech. Sám také tvoří jak populární, tak klasické skladby. Je absolventem konzervatoře. Vystupoval v pražských i mimopražských divadlech, mj. Divadlo J.K. Tyla v Plzni, Stavovské divadlo, Hudební divadlo Karlín,...

Heslo Daniel Hůlka patří do sekce Hudba

Slibotechna

kdo to je Slibotechna?

Slibotechna je taková osoba, která má ve zvyku často slibovat něco, co nemůže nebo nechce splnit. Může se jednat i o instituci. Původ má pojmenování v minulosti, kdy v podniku Mototechna slibovali prodavači náhradní automobilové díly, které v daném termínu málokdy přišly.Slibotechna...

Heslo Slibotechna je v sekci Vlastnosti

Ivan Gabal

kdo to je Ivan Gabal?

Ivan Gabal je český politik a sociolog.Vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy Univerzity, dosáhl titulu PhDr. a po studiích pracoval na Československé akademii věd jako sociolog.V roce 1989 byl zakládajícím členem Kruhu nezávislé inteligence, což byla iniciativa odborných pracovníků,...

Text Ivan Gabal patří do sekce Politici

Karel Zima

kdo to je Karel Zima?

Karel Zima je český filmový, divadelní a seriálový herec. Zima se narodil v Liberci, kde docházel na základní školu v Barvířské ulici. Na základní škole byl členem dětského pěveckého souboru Ještědská nota. Navštěvoval lidovou školu umění, kde se učil hře na klavír, na trombón...

Heslo Karel Zima patří do kategorie Herectví


Klíčová slova: přesný výraz, biografie, Tantra, význam pojmu, co to je, význam slova, wiki, Adenovirus, heslo, slovo, osobnosti, definice, formulace, pojem, přesný význam, životopis, vysvětlení, význam, slovník, Brownfield, popis, informace, co znamená, Šnaps, termín, Plugin, popis, etymologie, Monarchie

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022
Tip na pátek 25. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022
Tip na středu 23. listopadu 2022        Tip na úterý 22. listopadu 2022
Tip na pondělí 21. listopadu 2022        Tip na neděli 20. listopadu 2022
Tip na sobotu 19. listopadu 2022        Tip na pátek 18. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022        Tip na středu 16. listopadu 2022