Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 12. října 2022

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

USB-C

Pojem, výraz, heslo, co je to USB-C?

USB – C je nový druh USB portu pro chytré telefony, který umožňuje velké zrychlení přenosu dat a zvýšenou dodávku energie. USB-C port je univerzální. Jeho obrovskou předností je to, že ho lze využít na veškeré potřebné činnosti a tyto je možné provádět současně – například nabíjet...

Heslo USB-C se nachází v sekci Hardware

Aceton

Pojem, výraz, heslo, co je to Aceton?

Aceton čili propanon nebo dimethylketon je látka bez barvy a s typickým zápachem. Jedná se o hořlavinu, jeho páry v kombinaci s kyslíkem vytváří silně výbušnou směs. Oxidací se aceton mění na peroxidy s nízkou stabilitou. Ty se sice snadno připravují, ale vynikají vysokou výbušností....

Heslo Aceton je v sekci Chemie

ŠVP

Pojem, výraz, heslo, co je to ŠVP?

ŠVP je zkratka pro školní vzdělávací program. Jedná se o zásadní dokument vytvářený školou na základě rámcového vzdělávacího programu. ŠVP podrobně rozpracovává klíčové kompetence žáka a témata výuky. Umožňuje škole vlastní rozdělení obsahu vzdělávání do předmětů či modulů.Vydává...

Pojem ŠVP je v kategorii Školství

Rejsek

Pojem, výraz, heslo, co je to Rejsek?

Rejsek je pojmenování nástroje, který využívají především truhláři nebo koláři a jiní řemeslníci, kteří mají co do činění se dřevem. Slouží k rýsování čar na dřevo. Tyto čáry jsou rovnoběžné s hranou výrobku, například desek nebo různých hranolů. S jeho pomocí se také rýsují...

Pojem Rejsek patří do sekce Nástroje

Jerlín

Pojem, výraz, heslo, co je to Jerlín?

Jerlín je druh rostliny patřící do čeledi bobovitých. Jerlíny mohou být jak stromy, tak byliny. Původními místy jejich rozšíření jsou Asie, Nový Zéland a Jižní Amerika. U nás jsou jerlíny vysazovány jako okrasné dřeviny....

Výraz Jerlín je v kategorii Rostliny

Dialektika

Pojem, výraz, heslo, co je to Dialektika?

Dialektika je pojem odvozený z řeckého slova rozmlouvat. Jedná se o výraz z oblasti filozofie, jehož definice se různě pozměňovala a ani dnes není jednoznačná. Původně se tedy jednalo o schopnost vést rozhovor, diskutovat o něčem.V takové diskusi se uváděla tvrzení podložená...

Výraz Dialektika se nachází v kategorii Filozofie

Americká hypotéka

Pojem, výraz, heslo, co je to Americká hypotéka?

Americká hypotéka je označení pro neúčelový úvěr jištěný nemovitostí. Není tedy nutné využít finance pouze k nákupu nemovitosti, mohou posloužit třeba k financování její rekonstrukce. Úrokové sazby amerických hypoték bývají vyšší než u standardních hypoték, ale zároveň nižší...

Výraz Americká hypotéka se nachází v sekci Bankovnictví

Bafuňář

Pojem, výraz, heslo, co je to Bafuňář?

Slovo "bafuňář" znamená fukncionář a používá se především v souvislosti s fotbalem, a to jako slangový výraz s poněkud hanlivým zabarvením. V češtině se slovo bafuňář začalo objevovat zhruba v polovině 20. století v prostředí sportu. Vychází z anglického výrazu "buffon" s význame...

Pojem Bafuňář je v kategorii Sport

Krásná literatura

Pojem, výraz, heslo, co je to Krásná literatura?

Krásná literatura je souhrnné pojmenování beletrie a poezie. Její podstatou jsou pojmy, které bývají abstraktní i smyšlené, čímž se krásná literatura liší od populárně naučné a odborné literatury.Beletrie zahrnuje i skutečná témata.Krásná literatura se vyznačuje fikcí příběhu,...

Heslo Krásná literatura je v kategorii Literatura

Futsal

Pojem, výraz, heslo, co je to Futsal?

Futsal je označení pro fotbal hraný v hale. Jeho původ lze najít v Brazílii, kde ho původně hráli fotbaloví veteráni. Název je složenina se slov futbol a sala (salon). Neměl by být zaměňován s halovým fotbalem nebo sálovou kopanou.Hraje se v hale na hrací ploše ve tvaru obdélníku....

Výraz Futsal se nachází v sekci Sport


Klíčová slova: názvosloví, heslo, Rejsek, USB-C, přesný význam, Aceton, slovník, popis, slovo, Bafuňář, význam, přesný výraz, pojem, definice, Futsal, co to je, Americká hypotéka, Krásná literatura, odborné názvosloví, význam slova, formulace, wiki, informace, termín, synonymum, popis, Jerlín, vysvětlení, význam pojmu

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Christian Bale

kdo to je Christian Bale?

Christian Bale, celým jménem Christian Charles Philip Bale, je herec, proslulý svou schopností dokonale se přizpůsobit roli i proměnou vlastního těla. Svou první roli získal již ve 13 letech ve válečném filmu Říše slunce. Kromě vedlejších rolí se stal známý hlavními rolemi ve...

Text Christian Bale se nachází v sekci Herectví

Osoba blízká

kdo to je Osoba blízká?

Osoba blízká je pojem z českého práva, který označuje blízké příbuzné nebo osoby, které jsou pro člověka stejně důležité v rámci rodiny (např. rodiče nebo sourozence, manžela/ manželku, partnera/ partnerku). Oblíbené bylo vymlouvání se na osobu blízkou při spáchání dopravního...

Text Osoba blízká je v sekci Zločin

Alan Turing

kdo to je Alan Turing?

Alan Turing byl britský matematik, kryptoanalytik a také jeden ze zakladatelů informatiky. Narodil se v Londýně v Anglii. Jeho rodiče odcestovali do Indie a Alana museli vychovávat příbuzní a chůvy. V mládí nevykazoval žádné známky vyjímečnosti. Na střední školu nastupoval v...

Slovo Alan Turing je v kategorii Věda

Nacionalista

kdo to je Nacionalista?

Nacionalista je jedinec, který neúměrně vyzdvihuje význam a důležitost vlastního národa a vymezuje se vůči jiným národům. Nacionalismus je výraznější než patriotismus (vlastenectví)....

Slovo Nacionalista patří do sekce Politika

Sluha

kdo to je Sluha?

Sluha je muž, který má za úkol zajišťovat běžné činnosti v něčí domácnosti. Nejčastější činnosti vykonávané sluhy a služkami jsou vaření, úklid, praní a žehlení, drobná údržba, nakupování, krmení domácích zvířat, hlídání dětí apod. Skupina sluhů a služek v jedné domácnosti se...

Text Sluha je v kategorii Profese

Ladislav Tondl

kdo to je Ladislav Tondl?

Ladislav Tondl byl český filosof, vědecký teoretik, logik, doktor filosofie a sémantik. Tondl se narodil ve Znojmě, kde vystudoval gymnázium a po maturitě odešel do Prahy, kde na Univerzitě Karlově začal studovat filosofii, sociologii, ekonomii a matematickou statistiku. V roce...

Text Ladislav Tondl se nachází v kategorii Filozofie

Personalistka

kdo to je Personalistka?

Personalistka je pracovnice v odvětví činnosti, které se specializuje na nábor kvalitních zaměstnanců pro firmu, další práci se zaměstnanci, jejich motivaci a zvyšování výkonu a optimalizaci práce s platovými postupy a odměnami.Nejdůležitější součástí práce personalistky je zajištění...

Text Personalistka se nachází v sekci Profese

Tereza Engelová

kdo to je Tereza Engelová?

Tereza Engelová je žurnalistka a působí také jako moderátorka. Žurnalistiku absolvovala na FSV UK. Stala se externí spolupracovnicí České televize a následně pracovala jako redaktorka, editorka a moderátorka zahraničního zpravodajství. V Anglii studovala také dokumentární film...

Slovo Tereza Engelová je v kategorii Novináři

Martin Urza

kdo to je Martin Urza?

Martin Urza je český představitel a propagátor anarchokapitalismu.Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.Zastává myšlenky anarchokapitalismu, což je myšlenkový a ekonomický směr, který se snaží omezit moc státu, posílit osobní svobodu a právo chránit soukromý...

Slovo Martin Urza je v kategorii Politici

Nihilista

kdo to je Nihilista?

Nihilista je představitel nihilismu, filozofického směru či stanoviska, které pouze popírá a odmítá. Nihilisté například nevěří v možnost pravdivého poznání, nevěří v Boha a podobně. Sloho nihilista může mít poněkud hanlivý nádech. ...

Heslo Nihilista se nachází v sekci Vlastnosti


Klíčová slova: biografie, Jerlín, vysvětlení, etymologie, životopis, popis, slovník, Rejsek, pojem, synonymum, Bafuňář, osobnosti, USB-C, ŠVP, přesný výraz, co to je, význam pojmu, slovo, definice, význam slova, formulace, wiki, lidé, Aceton, informace, Futsal, Americká hypotéka, popis, Dialektika

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022