Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 10. října 2022

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Recese

Pojem, výraz, heslo, co je to Recese?

Poklesu hrubého domácího produktu po minimálně dvě za sebou jdoucí roční čtvrtletí se v makroekonomii říká recese. Může v sobě zahrnovat souběžný pokles měřítek celkové aktivity, kterými jsou zaměstnanost, zisky společností a investice. Proces recese může být zároveň doprovázen...

Pojem Recese patří do kategorie Ekonomie

Natura 2000

Pojem, výraz, heslo, co je to Natura 2000?

Natura 2000 je název soustavy chráněných území, která mají chránit biologickou různost. Na vytváření této soustavy se společně podílejí členské státy Evropské unie. Pro zařazení musí území splňovat přesně stanovené podmínky.Předmětem ochrany jsou nejohroženější a nejvzácnější...

Pojem Natura 2000 je v kategorii Příroda

Tourettův syndrom

Pojem, výraz, heslo, co je to Tourettův syndrom?

Tourettův syndrom je vrozené onemocnění, které postihuje mozek. Má negativní vliv na chování a hybnost lidského těla. Je způsoben postižením bazálních ganglií, tedy částí, nacházejících se hluboko v mozku.Typické pro Tourettův syndrom jsou tiky pohybové i zvukové, které se mohou...

Heslo Tourettův syndrom je v kategorii Nemoce

Almanach

Pojem, výraz, heslo, co je to Almanach?

Almanachy se řadí mezi neperiodicky vycházející publikace, které v sobě tematicky sdružují příbuzné stati, jež jsou spojené v jeden knižní celek se souborným názvem. Samotné slovo almanach se používá v literatuře a geografii. Můžeme se setkat i s pojmenováním sborník.Od osmnáctého...

Heslo Almanach se nachází v kategorii Literatura

Habakuk

Pojem, výraz, heslo, co je to Habakuk?

Habakuk nebo jinak také Abakuk byl jedním z dvanácti starozákonních proroků, aspoň to tak tvrdí Bible. Habakuk měl údajně žít kolem roku 600 př. n. l. a měl předvídat zničení města. Jeho proroctví je shrnuto do samostatné knihy. Někdy se stane, že si lidé pletou slovo Habakuk...

Heslo Habakuk patří do sekce Náboženství

Webový prohlížeč

Pojem, výraz, heslo, co je to Webový prohlížeč?

Webový prohlížeč je pojem z oblasti informatiky, kde označuje takový program, který umožňuje prohlížení webových stránek. Používá se také pojmenování browser. Uživatel dává prohlížeči pokyn zadáním URL adresy nebo klikem na odkaz. Webový prohlížeč pak zahájí komunikaci s webovým...

Pojem Webový prohlížeč je v kategorii Software

Pólo

Pojem, výraz, heslo, co je to Pólo?

Pólo je název kolektivního jezdeckého sportu. Na venkovním hřišti proti sobě hrají dvě družstva jezdců na koních. Tyto týmy mají po čtyřech členech. Hraje se s míčkem a dlouhými pálkami, cílem je dostat míček do soupeřovy branky. Hra vznikla již ve starověké Persii a stala se...

Výraz Pólo patří do kategorie Sport

Tajga

Pojem, výraz, heslo, co je to Tajga?

Jehličnaté lesy o obrovské rozloze, které na zeměkouli rostou hlavně v oblastech severních zeměpisných šířek. Nejvíce se vyskytují především v Kanadě a na Sibiři. V ruském jazyce pro ně také vzniklo pojmenování tajga. Pro vznik tajgy musí existovat vhodné přírodní a ...

Pojem Tajga je v kategorii Příroda

Tumor

Pojem, výraz, heslo, co je to Tumor?

Tumor znamená původně zduření nebo zatvrdnutí či otok tkáně. Tumor tohoto typu nemusí vždy způsobovat jen nádor, ale i infekce nebo alergická reakce. Slovo tumor se postupně začalo užívat pro nádorová onemocnění. Přítomnost, popřípadě rozsah nejrůznějších nádorových onemocnění...

Termín Tumor je v sekci Nemoce

Peklo

Pojem, výraz, heslo, co je to Peklo?

Peklo je náboženské pojmenování pro místo, kam se duše člověka může dostat v posmrtném životě. Zde si zemřelí odpykávají své hříchy, podstupují tzv. věčný trest. Některá náboženství jako křesťanství nebo islám považují peklo za věčné, jiná náboženství, která věří na reinkarnaci,...

Pojem Peklo se nachází v sekci Náboženství


Klíčová slova: popis, Natura 2000, význam, přesný výraz, slovník, význam slova, odborné názvosloví, názvosloví, Tajga, co to je, definice, pojem, Almanach, odborný výraz, vysvětlení, Tourettův syndrom, formulace, heslo, slovo, termín, co znamená, Tumor, synonymum, wiki, popis, informace, přesný význam, Webový prohlížeč, význam pojmu

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Hejtman

kdo to je Hejtman?

Slovo hejtman má více významů. Historicky existoval hejtman jako vojenská hodnost či jako funkce zástupce panovníka. V současné době jako hejtmana označujeme nejvyššího představitele kraje v ČR. Hejtmani jsou voleni v krajských volbách. Doba trvání funkce je 4 roky. Hejtmanem...

Heslo Hejtman patří do kategorie Politika

Petra Pecková

kdo to je Petra Pecková?

Petra Pecková je česká komunální a krajská politička. V roce 2020 se stala hejtmankou Středočeského kraje.Pecková vystudovala mediální studia, žurnalistiku a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a následně obor Veřejná a sociální politika na pražské Karlově univerzitě....

Text Petra Pecková je v kategorii Politici

Sylvester Stallone

kdo to je Sylvester Stallone?

Sylvester Stallone, celým jménem Sylvester Gardenzio Stallone, je herec, režisér a scénárista italského původu. Často je oslovován přezdívkou Sly. Je absolventem College ve Švýcarsku. Začínal rolemi v erotických a nezávislých snímcích a v komparzu. Jeho kariéru zcela změnila...

Slovo Sylvester Stallone je v kategorii Herectví

Alzheimer

kdo to je Alzheimer?

Alois Alzheimer byl německý psychiatr a neuropatolog, jehož jméno máme spojené s nemocí dementia praecox, jejíž příznaky poprvé popsal. Nemoc byla později nazvána Alzheimerovou chorobou. Jedná se o jednoho z největších strašáků současnosti. Počet nemocných Alzheimerovou chorobou...

Heslo Alzheimer se nachází v kategorii Lékařství

Jan Cina

kdo to je Jan Cina?

Jan Cina je herec, zpěvák, dabér a moderátor. Ve filmu si zahrál již jako dítě (film Smradi), v roce 2011 jednu z hlavních rolí ve filmu Místa. Hrál i v seriálech, např. Ordinace v růžové zahradě, televizních zábavních pořadech, vystupuje i v divadelních hrách a dabuje. Občas...

Text Jan Cina patří do sekce Herectví

Matěj Hádek

kdo to je Matěj Hádek?

Matěj Hádek je český herec.Vystudoval Pražskou konzervatoř a herectví se věnoval od velmi mladého věku.První filmové role získával už od počátku 90. let, nicméně do podoby české kinematografie začal výrazněji promlouvat až po roce 2000. V roce 2004 získal roli v komedii Non Plus...

Text Matěj Hádek je v kategorii Herectví

Jaroslav Svěcený

kdo to je Jaroslav Svěcený?

Jaroslav Svěcený je český houslista.Je jedním z nejznámějších českých houslistů a interpretů klasické hudby. Vystudoval Pražskou konzervatoř a AMU a stal se houslovým virtuozem.Má za sebou řadu koncertních turné u nás i v zahraničí a desítky vysoce ceněných a hojně prodávaných...

Heslo Jaroslav Svěcený patří do kategorie Hudba

Badalisc

kdo to je Badalisc?

Badalisc je bytost z lidových pověr, typická především pro severoitalské regiony.Jeho jméno zřejmě pochází z výrazu bazilišek, tato bytost je však spíše podobná čertu - má například rohy či rudě žhnoucí oči.Badalisc je spojen s vánočními svátky, respektive se Třemi králi. Během...

Slovo Badalisc je v kategorii Mytologie

Afrodita

kdo to je Afrodita?

Afrodita byla ve starověkém Řecku bohyní lásky a krásy. Bývala často zobrazována nahá, jen se šperky. Byla manželkou ošklivého, kulhajícího boha kovářů Héfaista. Podle antické tradice měla několik potomků a zdaleka ne všechny zplodil její manžel. Po ovládnutí Řecka Římané Afroditu...

Text Afrodita je v sekci Mytologie

Benjamin Roll

kdo to je Benjamin Roll?

Benjamin Roll je český aktivista. Je spoluzakladatelem spolku Milion chvilek, který také v letech 2020-2021 vedl.Vystudoval evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.V roce 2017 stál u vzniku akce Milion chvilek pro demokracii, která se později...

Slovo Benjamin Roll se nachází v sekci Politici


Klíčová slova: Pólo, popis, Tajga, osobnosti, slovník, význam slova, definice, biografie, přesný význam, synonymum, co to je, Tourettův syndrom, Recese, vysvětlení, termín, informace, Webový prohlížeč, heslo, formulace, Habakuk, pojem, Natura 2000, co znamená, slovo, Peklo, wiki, Almanach, lidé, životopis

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022
Tip na pátek 25. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022
Tip na středu 23. listopadu 2022        Tip na úterý 22. listopadu 2022
Tip na pondělí 21. listopadu 2022        Tip na neděli 20. listopadu 2022
Tip na sobotu 19. listopadu 2022        Tip na pátek 18. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022        Tip na středu 16. listopadu 2022