Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 7. října 2022

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Trestný čin

Pojem, výraz, heslo, co je to Trestný čin?

Trestný čin je označení pro závažné úmyslné protiprávní jednání. Může se jednat o trestný čin z podstaty věci, kterým je například vražda, nebo o jednání, které by nebylo trestné, kdyby je nezakazoval zákon.Trestné činy se dělí podle závažnosti na přestupy, které jsou nejméně...

Pojem Trestný čin patří do sekce Právo

Polemika

Pojem, výraz, heslo, co je to Polemika?

Polemika je slovo pocházející z řečtiny, v doslovném překladu znamená válečnické umění. V širším významu se jednalo o umění vést spor, později se přeneslo spíše do oblasti názorové a řečnické.Hlavním smyslem polemiky sice zůstalo zpochybnění nebo vyvrácení názorů protivníka,...

Termín Polemika se nachází v sekci Psychologie

Elementární

Pojem, výraz, heslo, co je to Elementární?

Elementární je pojem pocházející z latiny. Označuje cosi základního, jednoduchého, z čeho se složitější předměty, jevy nebo skutečnosti skládají či odvozují.Slovo se používá v mnoha oborech, elementární jsou například chemické prvky, živly, funkce, částice, buňky a další. Je...

Pojem Elementární patří do kategorie Latina

Check in

Pojem, výraz, heslo, co je to Check in?

Check in lze přeložit jako odbavení na letišti. Check in znamená registraci cestujícího a jeho zavazadel pro určitý konkrétní let. Pokud cestující vlastní papírovou podobu letenky, musí ji předložit společně s osobními doklady.Vlastník elektronické letenky předkládá při check...

Pojem Check in patří do sekce Cestování

Totalita

Pojem, výraz, heslo, co je to Totalita?

Totalita je jeden z nedemokratických způsobů vlády, která je typická ideologickou propagandou, terorem a brutalitou.Totalita znamená ovládnutí ekonomiky státem, potlačení svobody slova a nemožnost kritiky režimu. Zasahuje veřejný i soukromý život a popírá svobodu jedince. Tento...

Pojem Totalita patří do sekce Politika

Viróza

Pojem, výraz, heslo, co je to Viróza?

Viróza je onemocnění, které způsobují patogenní viry. Touto chorobou mohou onemocnět živočichové, rostliny, popřípadě může zasáhnout i bakterie. Viróza je příčinou mnohých závažných onemocnění, například chřipek, průjmových onemocnění, spalniček a podobně.Pro člověka či živočichy...

Termín Viróza je v sekci Nemoce

Okopanina

Pojem, výraz, heslo, co je to Okopanina?

Jako okopaniny se souhrnně označují polní plodiny, které se dříve okopávaly manuálně. Je důležité dodržet správné rozmístění rostlin na poli do širokých řádků. Patří sem brambory, cukrová řepa, mrkev, kedlubny, tykve, melouny a podobně. Sklízí se z nich hlízy nebo bulvy. Ty mohou...

Pojem Okopanina se nachází v kategorii Rostliny

Šestinedělí

Pojem, výraz, heslo, co je to Šestinedělí?

Šestinedělí nebo latinsky puerperium je období následující bezprostředně po porodu. Je to doba, kdy se hojí poporodní zranění a ženské orgány se vrací do stavu, v jakém byly před těhotenstvím a porodem. Ženy jsou v tomto období označovány jako šestinedělky. Šestinedělí je pro...

Heslo Šestinedělí je v sekci Lékařství

Eradikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Eradikace?

Eradikace je medicínské označení pro naprosté vymýcení onemocnění i vyhlazení jeho původce z populace. Může se jednat o celosvětové vymýcení, to se pak označuje jako globální eradikace, nebo jde o místní vyhlazení, v tom případě jde o eradikaci lokální. V souvislosti s různými...

Heslo Eradikace se nachází v kategorii Lékařství

Imobilizér

Pojem, výraz, heslo, co je to Imobilizér?

Imobilizér je elektronické zařízení, které se nachází v automobilu. Brání nastartování motoru, pokud do zámku není vložen správný klíč. Jedná se o způsob ochrany před zloději. Imobilizér může využívat čipu v klíči nebo jiného šifrovaného kódu (u vyspělejších systémů)....

Heslo Imobilizér je v sekci Technika


Klíčová slova: Polemika, Viróza, popis, heslo, definice, přesný význam, odborný výraz, přesný výraz, Imobilizér, význam pojmu, význam, Eradikace, význam slova, Šestinedělí, co to je, Elementární, synonymum, formulace, slovník, názvosloví, vysvětlení, pojem, co znamená, odborné názvosloví, termín, wiki, Trestný čin, Check in, informace

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Geograf

kdo to je Geograf?

Geograf je vědec – zeměpisec, který se zaměřuje na krajinné oblasti země, její vývoj a interakci různých jevů. Studuje změny společnosti a vliv těchto změn na krajinu. Je specialistou v oblasti přírody, techniky i společnosti.Geograf se může věnovat kartografii, regionální geografii,...

Heslo Geograf patří do sekce Věda

Alfons Mucha

kdo to je Alfons Mucha?

Alfons Maria Mucha byl český malíř, grafik a designér. Mucha se narodil na Moravě v Ivančicích u Brna do rodiny soudního zaměstnance. Měl dalších 5 sourozenců. Od malička jej bavilo kreslení, řemeslné práce, hraní na housle a zpěv. Kvůli nedostatku peněz rodičů nemohl Mucha po...

Heslo Alfons Mucha patří do sekce Umělci

Tlumočník

kdo to je Tlumočník?

Tlumočník, jinak označovaný také jako překladatel, je osoba, která se profesionálně zabývá překlady a tlumočením z cizích jazyků a naopak. Zvládá překlady a tlumočení různých testů a projevů rozdílné úrovně obtížnosti i odbornosti. Může překládat i simultánně.Tlumočník na vyšší...

Text Tlumočník se nachází v kategorii Profese

Idealista

kdo to je Idealista?

Idealista je zastánce filozofického směru idealizmu. Z filozofického hlediska je idealista člověk, který vyznává přesvědčení, že odpovědí na filozofickou otázku, co bylo prvotní, zda duch nebo hmota, je duch. Přemýšlí často o věcech, které nelze nahmatat nebo vidět očima.Idealista...

Slovo Idealista je v sekci Vlastnosti

Vývojář

kdo to je Vývojář?

Pojem vývojář se využívá především v oblasti IT při tvorbě softwaru. Vývojář se podílí na vytváření aplikací a programů. Úloha vývojáře je širší a obecnější než samotného programátora. Součástí práce vývojáře je kromě programování kódu i analýza problematiky, testování nebo tvorba...

Text Vývojář se nachází v kategorii Profese

Mahdí

kdo to je Mahdí?

Mahdí je pojmenování pocházející z arabštiny a označuje člověka „Bohem správně vedeného“. Šíité takto označují významné imámy, které povyšují na osoby, jejichž posláním je obnovení víry a spravedlivého uspořádání na zemi.Příchod mahdího ještě před samotným soudným dnem očekávají...

Text Mahdí je v sekci Náboženství

Velkostatkář

kdo to je Velkostatkář?

Zemědělský termín velkostatkář označuje osobu vlastnící statek s výměrou přes 100 hektarů zemědělské plochy (velkostatek). Ve středověku velkostatky patřily šlechtě, která měla soudní a správní moc nad poddanými, kteří na území velkostatku žili. To platilo až do roku 1848 kdy...

Text Velkostatkář je v sekci Historie

Jaromír Jágr

kdo to je Jaromír Jágr?

Jaromír Jágr je český hokejista, útočník, v současnosti hraje v zámořské NHL za klub Calgary Flames. Svými výkony se zařadil mezi nejlepší hokejové hráče celého světa. Působil v řadě klubů NHL a opakovaně získal mnoho významných ocenění – Stanley Cup, vítěz kanadského bodování,...

Slovo Jaromír Jágr se nachází v kategorii Sport

Úchylák

kdo to je Úchylák?

Úchylák je pejorativní označení pro člověka s takovými sexuálními touhami či představami, které jsou výrazně odlišné od toho, co je vnímáno jako normální. Úchylákem v běžném hovoru můžeme nazvat jak skutečného sexuálního devianta, jež by naplněním svých erotických představ mohl...

Slovo Úchylák se nachází v kategorii Hanlivé

Záchranář

kdo to je Záchranář?

Záchranář je označení pro člověka, jehož úkolem je zachraňovat osoby, zvířata i věci před nebezpečím nebo poškozením. Pojmenování záchranář je i názvem pracovního zařazení, tyto osoby působí především ve složkách integrovaného záchranného systému jako hasiči, potápěči, v horské...

Heslo Záchranář patří do sekce Profese


Klíčová slova: popis, význam, Okopanina, Totalita, Elementární, životopis, termín, osobnosti, přesný význam, přesný výraz, Eradikace, Šestinedělí, slovo, význam slova, synonymum, co to je, heslo, Imobilizér, formulace, slovník, biografie, Viróza, Trestný čin, co znamená, definice, Polemika, wiki, etymologie, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022