Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 4. října 2022

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Botox

Pojem, výraz, heslo, co je to Botox?

Botox je název produktu vyráběného z jedu botulinu. Jedná se o název obchodního produktu, který se masově používá, a proto se stal i názvem pro injekční vyhlazování vrásek botulinovým jedem.Při kosmetické aplikaci se botulotoxin injekčně vstříkne do určených míst obličeje, a...

Heslo Botox se nachází v sekci Lékařství

Tečkovací strojek

Pojem, výraz, heslo, co je to Tečkovací strojek?

Tečkovací strojek patří mezi kamenické nástroje. Používá se při kopírování modelů v měřítku1:1. Strojek se upevňuje k dřevěnému základu ve tvaru kříže. Na něm jsou tři bodce. Na modelu musejí být vyznačené základní body modelu, což se dělá většinou sádrou. Aby se zabránilo jejich...

Heslo Tečkovací strojek je v kategorii Nástroje

Vasektomie

Pojem, výraz, heslo, co je to Vasektomie?

Vasektomie je jednou z možností mužské antikoncepce. Jde o metodu, při které jsou přerušeny oba chámovody. Spermie se tak už nikdy nemohou dostat do vyroněného semene. Spermie se sice i nadále tvoří, ale zůstanou ve varlatech a samovolně se rozloží a následně vstřebají. Tato...

Termín Vasektomie je v kategorii Lékařství

Klinická studie

Pojem, výraz, heslo, co je to Klinická studie?

Klinická studie je pojem z oblasti výzkumu a vývoje nových léků a rozvoje moderního lékařství. Při klinických studiích se ověřuje, prokazuje účinnost a bezpečnost možných léčiv. Ta byla nejdříve důkladně testována v laboratořích, za daných podmínek. Před schválením registrace...

Heslo Klinická studie je v sekci Lékařství

Pyrolýza

Pojem, výraz, heslo, co je to Pyrolýza?

Pyrolýza je pojmenování pro pracovní postup, při němž se zvolený materiál tepelně zpracovává. Při pyrolýze je vyloučen přístup vzduchu, kyslíku a obecně jakýchkoli látek, označovaných jako zplyňovací.Podle teploty, při které tento proces probíhá, se pyrolýza dělí do tří stupňů-...

Termín Pyrolýza je v kategorii Chemie

Diadém

Pojem, výraz, heslo, co je to Diadém?

Diadém je název čelenky nebo korunky, která slouží jako ozdoba hlavy. Jako diadém může být označen i zdobený předek čelenky. Někdy bývá jako diadém označen i drahokam.Takto tvarované čelenky jsou známy již od pradávných dob. V době starověkého Egypta, Persie nebo antiky se kombinovaly...

Heslo Diadém se nachází v kategorii Kultura

Žardiniéra

Pojem, výraz, heslo, co je to Žardiniéra?

Žardinéra je druh nádoby určené k pěstování květin. Používá se i název žardinka. Může se jednat jak o květinový stolek, tak přímo o nádobu. V tom případě jde o nízký květináč, který se od spodní části značně rozšiřuje do tvaru polokoule.Největší popularity dosáhla žardiniéra...

Termín Žardiniéra se nachází v kategorii Rostliny

Životní pojištění

Pojem, výraz, heslo, co je to Životní pojištění?

Životní pojištění je jednou z možností pojištění, které ochraňuje pojištěného a jeho blízké před finančními následky neočekávaných životních situací. V rámci životního pojištění se lze pojistit proti riziku smrti, trvalé invalidity nebo smrti úrazem.Na výběr jsou dva základní...

Výraz Životní pojištění se nachází v kategorii Bankovnictví

Firmware

Pojem, výraz, heslo, co je to Firmware?

Firmware je termín z oblasti elektroniky a výpočetní techniky. Firmware znamená něco malého, stálého, jedná se buď o programy nebo datové struktury. Jejich účelem je vnitřní ovládání nejrůznějších elektronických zařízení.Typickými výrobky jsou například kalkulačky, dálkové ovládání,...

Heslo Firmware patří do kategorie Počítače

Obezita

Pojem, výraz, heslo, co je to Obezita?

Obezita je považována za civilizační chorobu. Jedná se o stav, kdy je v těle výrazně nadbytečná tuková zásoba. Nadbytek tukové tkáně způsobuje vyšší riziko srdečně cévních a dalších onemocnění a další zdravotní potíže. Obecně se o obezitu jedná v případě BMI (váha v kg/ výška...

Heslo Obezita je v kategorii Lékařství


Klíčová slova: Životní pojištění, synonymum, přesný výraz, Diadém, Pyrolýza, Tečkovací strojek, wiki, termín, přesný význam, co to je, odborné názvosloví, definice, odborný výraz, Vasektomie, Obezita, Žardiniéra, význam, slovník, slovo, názvosloví, popis, co znamená, Klinická studie, Botox, pojem, formulace, Firmware, heslo, popis

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Jan Evangelista Purkyně

kdo to je Jan Evangelista Purkyně?

Jan Evangelista Purkyně byl český biolog, fyziolog, anatom a filozof. Zajímal se například o buňky, jejich stavbu a význam. Nejprve žil a své výzkumy prováděl ve Vratislavi, později se vrátil do Prahy. Jako básník se věnoval lyrice a satirickým epigramům. Je po něm pojmenována...

Slovo Jan Evangelista Purkyně je v kategorii Věda

Novinář

kdo to je Novinář?

Novinář neboli žurnalista je název profese spočívající ve sbírání, ověřování, třídění a šíření informací prostřednictvím médií. Původně novináři psali články pouze do tištěných novin, dnes se však označení novinář používá i pro lidi pracující v televizi, rozhlase nebo pro internetové...

Heslo Novinář je v kategorii Profese

Zpěvák

kdo to je Zpěvák?

Zpěvák je umělec, který využívá svého hlasu ke zpěvu. Umělce zpívajícího klasickou hudbu (například operu) nazýváme pěvec. Na základě výšky hlasu dělíme klasické zpěváky na kontratenoristy, tenoristy, barytonisty, basbarytonisty nebo baristy. Zpěváky dále dělíme podle žánru -...

Heslo Zpěvák je v sekci Hudba

Lizzo

kdo to je Lizzo?

Lizzo je americká zpěvačka a hudebnice.Zpočátku kariéry Lizzo vystupovala s hudebními skupinami - v pubertě to byla Cornrow Clique, kde získala i svůj pseudonym, později působila se skupinou The Chalice, s níž také vydala své první album.Po zkušenostech v kapele se Lizzo pokusila...

Text Lizzo se nachází v kategorii Hudba

Supervizor

kdo to je Supervizor?

Supervizor je člověk odpovědný za poskytnutí zpětné vazby k práci sledované osoby. Jeho úkolem je rozvoj profesních dovedností, posilování vztahů v týmu a řešení obtížných a problémových pracovních situací. Supervizor se zaměřuje na cíle práce, zkoumá její průběh a snaží se zvyšovat...

Heslo Supervizor se nachází v kategorii Profese

Bohuslav Martinů

kdo to je Bohuslav Martinů?

Bohuslav Martinů byl český komponista, světoznámý představitel hudební moderny. Jeho díla se postupně inspirovala různými moderními směry jako impresionizmus, neoklasicizmus nebo jazz. Nakonec si vytvořil svůj vlastní styl. Jako student pražské konzervatoře se věnoval hře na...

Text Bohuslav Martinů patří do kategorie Hudba

Janek Kroupa

kdo to je Janek Kroupa?

Janek Kroupa je český novinář, specializující se na investigativní žurnalistiku. Je blízkým spolupracovníkem dalšího známého investigativního žurnalisty Josefa Klímy, s nímž také v reportážích vystupuje. Své reportáže uváděl v TV Nova a v České televizi, nyní je investigativním...

Text Janek Kroupa je v kategorii Novináři

David Rath

kdo to je David Rath?

David Rath je lékař a politik. Po studiu na pražském Gymnáziu Nad Štolou vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Jako doktor pracoval ve Všeobecné fakultní nemocnici, poté ve Fakultní nemocnici v Motole. Působil ve vedoucích pozicích občanského sdružení Asociace...

Slovo David Rath se nachází v kategorii Politici

Syčák

kdo to je Syčák?

Syčák je negativní pojmenování člověka, který se chová drze a nečestně, nemá zábrany škodit ostatním kolem sebe a ještě je na své chování hrdý. Je nespolehlivý a dá se od něj očekávat podraz.Syčák je kritický k ostatním lidem a svou nadřazenost jim umí dávat najevo. Proto je...

Text Syčák se nachází v sekci Hanlivé

Balistik

kdo to je Balistik?

Balistik je odborník, který se zabývá pohybem a účinností střely na základě fyzikálních zákonů. Velmi často se pohybuje v oblasti kriminalistiky nebo vojenství. Balistik se věnuje balistice vnější, která se zabývá drahou střely od chvíle, kdy opustí hlaveň, do doby, kdy skončí...

Heslo Balistik je v kategorii Věda


Klíčová slova: synonymum, Obezita, osobnosti, informace, význam, popis, popis, wiki, Tečkovací strojek, životopis, co to je, definice, Vasektomie, termín, heslo, přesný výraz, význam pojmu, Životní pojištění, slovník, pojem, biografie, přesný význam, Klinická studie, co znamená, vysvětlení, etymologie, Botox, formulace, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022