Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 3. října 2022

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Kickbox

Pojem, výraz, heslo, co je to Kickbox?

Kickbox je název bojového sportu využívajícího různých technik pocházejících jak z východních, tak západních bojových umění. Zápasení v kickboxu probíhá vstoje, dostane – li se některý ze zápasníků na zem, dojde k přerušení zápasu a odpočítávání do doby, než zápasník vstane nebo...

Heslo Kickbox je v sekci Sport

Kramle

Pojem, výraz, heslo, co je to Kramle?

Kramle je lidový název tesařské skoby. Pojmenování pochází z němčiny, ze slova Klammer, čili svorka. Jde o spojku, která se zhotovuje obvykle z ocelového profilu. Může mít kulatý nebo čtyřhranný tvar. Oba konce má zahnuté jako u písmene U a opracované do špičky tak, aby se daly...

Heslo Kramle se nachází v sekci Nástroje

Nezisková organizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Nezisková organizace?

Nezisková organizace je takový druh organizace, která nevytváří zisk, nemůže tedy sloužit k obohacení majitelů, zakladatelů či správců. Pokud zisk vytvoří, je povinna využít ho pro další rozvoj organizace a naplňování stanovených cílů.Nejedná se tedy o podnikatelský subjekt ani...

Pojem Nezisková organizace je v kategorii Politika

Emeritní

Pojem, výraz, heslo, co je to Emeritní?

Emeritní je přídavné jméno s širším významem, jako je zasloužilý, vysloužilý, čestný nebo bývalý. Nejčastěji se toto pojmenování využívá ve spojení s přestárlými vzdělanými lidmi, penzisty, např. emeritní učitel, profesor a podobně.Nemusí to však nutně znamenat, že emeritní osoba...

Termín Emeritní je v kategorii Latina

Akcent

Pojem, výraz, heslo, co je to Akcent?

Akcent čili slovní přízvuk zdůrazňuje konkrétní slabiku nějakého slova. Většinou se jedná o zvýšení hlasu a také jeho zesílení. Akcent je zařazován k zvukovým vlastnostem jazyka, k suprasegmentálním prvkům. Jeho umístění může v některých jazycích ovlivnit výslovnost celé slabiky...

Výraz Akcent se nachází v kategorii Český jazyk

Soucit

Pojem, výraz, heslo, co je to Soucit?

Soucit je termín označující takový pocit, při kterém soucítící jedinec pociťuje určitou spoluúčast s útrapami nebo bolestmi jiných osob.Pocit soucitu probíhá v několika fázích. Nejdříve je rozpoznán pocit utrpení někoho druhého, poté se propojí city zúčastněných jedinců a je...

Pojem Soucit patří do kategorie Psychologie

Deviace

Pojem, výraz, heslo, co je to Deviace?

Jako deviace se uvádí jakákoliv odchylka od sociální, kulturní nebo morální normy skupiny nebo jednotlivce. Pojem deviace se začal používat ve dvacátém století v sociologii a většinou měl hodnotící náboj. Deviace se netýká pouze jednotlivců, ale jsou známé celé deviantní skupiny...

Termín Deviace se nachází v kategorii Psychologie

Aristokracie

Pojem, výraz, heslo, co je to Aristokracie?

Aristokracie je pojem pocházející z řečtiny ze dvou slov – aristos a kratos, nejlepší a vláda. Jedná se o vládní uspořádání, kdy moc je v rukou určité společenské skupiny. Tou je v případě aristokracie vláda urozených, tedy společenské elity.Od starověku až do novověku tato forma...

Heslo Aristokracie se nachází v kategorii Politika

Rektifikovaná dlažba

Pojem, výraz, heslo, co je to Rektifikovaná dlažba?

Rektifikovaná dlažba je druh dlažby, která byla dodatečně upravována. Touto úpravou se zajišťuje minimální odchylka v barevnosti a geometrické přesnosti.Rektifikovaná dlažba je volena především u pokládání velkých formátů, když jsou požadovány co nejmenší spáry. To je zajištěno...

Pojem Rektifikovaná dlažba je v kategorii Stavebnictví

Růžovka

Pojem, výraz, heslo, co je to Růžovka?

Růžovka je zánětlivé kožní onemocnění, tzv. dermatóza, podobné akné. Příčiny vzniku tohoto onemocnění zatím nejsou zcela objasněny. Růžovka postihuje více ženy než muže, nejčastěji po 40. roce života. Projevuje se především v obličeji, na bradě, středu čela, tvářích a na nose.Rizikovými...

Heslo Růžovka se nachází v sekci Lékařství


Klíčová slova: pojem, přesný výraz, odborné názvosloví, informace, Emeritní, význam, odborný výraz, slovník, Deviace, význam slova, Rektifikovaná dlažba, popis, názvosloví, přesný význam, Soucit, Akcent, Aristokracie, vysvětlení, Kramle, slovo, co to je, formulace, co znamená, význam pojmu, Růžovka, synonymum, heslo, wiki, Kickbox

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Marek Benda

kdo to je Marek Benda?

Marek Benda je politik a člen ODS, poslanec, ve straně je zastáncem křesťanského zaměření a konzervatizmu. Byl také předsedou poslaneckého klubu ODS. Vysokoškolská studia dokončil dálkově, byl však obviněn ze závažných nedostatků diplomové práce, takže titul nezískal.Marek Benda...

Text Marek Benda je v sekci Politici

Alfred Strejček

kdo to je Alfred Strejček?

Alfred Strejček je český filmový a divadelní herec, moderátor, recitátor. Strejček se narodil v Praze do rodiny úředníka a dělnice. Na střední školu dojížděl do Kutné Hory, kde se učil na strojní průmyslové škole. Během studií se začal také věnovat zpěvu a divadlu. Po maturitě...

Slovo Alfred Strejček se nachází v sekci Herectví

Alessandro Volta

kdo to je Alessandro Volta?

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta byl italský fyzik a chemik. Mezi jeho největší vynálezy patří bezesporu elektrická baterie. Volta působil téměř 40 let na univerzitě v Pavii, kde zastával místo ředitele fakulty fyziky a matematiky až do roku 1819. Na rozdíl od spousty...

Text Alessandro Volta je v kategorii Věda

Zbojník

kdo to je Zbojník?

Zbojník je termín používaný především pro označení lupičů a loupežníků používaný v 16. - 18. století na Moravě a Slovensku.Nejznámějším zbojníkem byl Juraj Jánošík, který dle pověstí "bohatým bral a chudým dával". Podobný mýtus o "ušlechtilém zločinci" nalezneme po celém světě....

Slovo Zbojník se nachází v kategorii Historie

Stomik

kdo to je Stomik?

Stomik je osoba, která má dočasný nebo trvalý vývod dutého orgánu na tělní povrch. Většinou se jedná o střevní vývody tlustého nebo tenkého střeva. Někdy jde o vývod cest dýchacích nebo močových.Stomie se vytváří chirurgicky, důvodem bývá poškození nebo onemocnění příslušného...

Heslo Stomik se nachází v kategorii Lékařství

David Prachař

kdo to je David Prachař?

David Prachař je český herec.Vystudoval na DAMU, následně prošel několika divadly (Divadlo S.K. Neumanna, Činoherní klub aj.) až nakonec zakotvil na prknech Národního divadla.David Prachař je především divadelní herec - proslulé je jeho ztvárnění Hamleta. Zahrál si i Macbetha...

Slovo David Prachař se nachází v sekci Herectví

Arnold Schwarzenegger

kdo to je Arnold Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger je herec, podnikatel, režisér, politik, aktivista a filantrop. Začínal jako profesionální kulturista, je vítězem soutěže Mr. Universe a Mr. Olympia. Je také autorem knih a článků o sportu. Byl jedním z nejvýznamnějších kulturistů, jeho jméno nese i Arnold...

Text Arnold Schwarzenegger patří do kategorie Herectví

Zbabělec

kdo to je Zbabělec?

Zbabělec je pojmenování takového člověka, který má nedostatek odvahy. Bývá označován také jako bázlivec, nesmělec, strašpytel, třasořitka, bačkora, vulgárně například jako posera. Někdy se o něm říká, že má plné kalhoty nebo nadělán v kalhotách.Zbabělec se nedokáže prosadit,...

Heslo Zbabělec patří do kategorie Vlastnosti

Hastrman

kdo to je Hastrman?

Hastrman je označení pro vodního muže, který měl různou podobu – muže, starce či menšího mužíka se zelenými vlasy a vousy. Typickým znakem vodníka byl kapající šos. Oblečení bylo většinou zelené s červenými doplňky. Mohl se měnit v člověka nebo zvíře. Jeho hlavní činností bylo...

Text Hastrman se nachází v kategorii Nadpřirozené

Jiří Adamíra

kdo to je Jiří Adamíra?

Jiří Adamíra byl český herec.Začínal jako ochotník, brzy se však dopracoval k profesionálním angažmá. Z nich nejvýznamnější je v Realistickém divadle, na jehož prknech strávil téměř třicet let, a samozřejmě v Národním divadle, kde však působil až na sklonku života. Exceloval...

Heslo Jiří Adamíra je v kategorii Herectví


Klíčová slova: Kickbox, osobnosti, definice, lidé, vysvětlení, Aristokracie, informace, přesný význam, termín, slovník, význam pojmu, význam slova, slovo, Emeritní, biografie, životopis, význam, popis, synonymum, Soucit, popis, pojem, co to je, formulace, co znamená, Rektifikovaná dlažba, přesný výraz, Růžovka, Akcent

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022