Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 1. října 2022

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Factoring

Pojem, výraz, heslo, co je to Factoring?

Factoring je označení pro postoupení pohledávky nebo odkup faktury ještě před datem splatnosti factoringové společnosti. Tato společnost okamžitě vyplatí zálohu za vámi postoupené pohledávky, většinou se jedná o 80 % celkové výše hodnoty a více. Poté co odběratelé pohledávky...

Heslo Factoring je v kategorii Bankovnictví

Svoboda

Pojem, výraz, heslo, co je to Svoboda?

Svoboda je pojem širokého významu, který se v různých dobách vykládal odlišně. Většinou je tak označována určitá možnost nebo schopnost volby, rozhodnutí či jednání podle vlastní vůle, a nutnost poté nést za tyto činy také odpovědnost.Svoboda znamená takový prostor, ve kterém...

Výraz Svoboda je v sekci Filozofie

Hypotéza

Pojem, výraz, heslo, co je to Hypotéza?

Hypotéza je pojem označující tvrzení, které ještě není prokázáno ani vyvráceno. S hypotézou se často setkáváme v logice, kde se využívá při argumentaci a samotná hypotéza je základem argumentu. S hypotézami pracují také vědci, kteří na jejich základě stanovují předpovědi, které...

Heslo Hypotéza se nachází v sekci Matematika

Visegrádská čtyřka

Pojem, výraz, heslo, co je to Visegrádská čtyřka?

Visegrádská čtyřka je název čtyř středoevropských zemí, ČR, Slovenska, Polska a Maďarska z doby těsně po sametové revoluci. Označení je neoficiální, název Visegrádská čtyřka toto seskupení obdrželo podle setkání v Maďarském Visegrádu v roce 1991.Sešli se zde prezidenti a premiér...

Termín Visegrádská čtyřka patří do kategorie Politika

Demonstrace

Pojem, výraz, heslo, co je to Demonstrace?

Demonstrace je pojem s více významy, například ukázka a další. V politice se slovo demonstrace používá pro označení protestu. Jde o shromáždění většího počtu lidí na některém z veřejných prostranství. Cílem předvádění společného názoru, který bývá nejčastěji politicky zaměřen....

Pojem Demonstrace se nachází v sekci Politika

Ketonová dieta

Pojem, výraz, heslo, co je to Ketonová dieta?

Ketonová dieta je známá též pod názvy ketogenní či proteinová dieta. V poslední době se dostala relativně do popředí mezi dietami. Podobá se Atkinsonově dietě, ze které v podstatě vychází. Je založena na konzumaci bílkovin a tuků, stejně jako na omezení přísunu sacharidů do těla....

Heslo Ketonová dieta patří do sekce Jídlo

Římský hrách

Pojem, výraz, heslo, co je to Římský hrách?

Jedná se o luštěninu známější pod názvem cizrna. Plody vzhledem připomínají "náš" hrách setý, nemají však zelenou, ale nažloutlou barvu. Využití cizrny je podobné jako u hrachu. Může posloužit jako surovina pro výrobu salátů, pomazánek, jako příloha k pokrmům atd. V poslední...

Heslo Římský hrách je v kategorii Rostliny

Civilizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Civilizace?

Civilizace, jinak též civilisace, je pojem pocházející z latiny. Civis znamená občan nebo měšťan, odvozeno od slova civilis. Slovo lze používat ve více souvislostech a významech, vždy se však vztahují k společenství lidí. Ten, kdo byl označen jako civilizovaný, měl žít v místě,...

Pojem Civilizace je v kategorii Kultura

Herpes

Pojem, výraz, heslo, co je to Herpes?

Jedním z nejrozšířenějších virových onemocnění na světě je herpes. Jedná se o nakažlivé puchýřnaté onemocnění pro většinu populace známé jako opar. Onemocnění je vyvolané virem jménem Herpes simplex virus.Existují dva typy Herpes simplex viru, typ 1 a typ 2. Typ 1 odpovídá za...

Výraz Herpes je v kategorii Nemoce

Anorexie

Pojem, výraz, heslo, co je to Anorexie?

Anorexie je označení pro poruchu příjmu potravy. Postižený jedinec má odpor k jídlu. Buď nemá vůbec hlad, nebo se mu neustále dělá špatně. Anorektika pak postihuje podvýživa a další onemocnění spojená s hladověním. Sám nepozná, že je nutné přijmout potravu, a proto bývá k jídlu...

Termín Anorexie patří do sekce Nemoce


Klíčová slova: odborné názvosloví, Demonstrace, Herpes, informace, popis, přesný výraz, Svoboda, formulace, Ketonová dieta, Hypotéza, synonymum, definice, Factoring, význam pojmu, význam, heslo, pojem, Visegrádská čtyřka, slovník, co znamená, názvosloví, vysvětlení, popis, co to je, termín, přesný význam, Civilizace, význam slova, Anorexie

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Padělatel

kdo to je Padělatel?

Padělatel je autor padělku neboli falzifikátu. Vyrábí tedy předměty, které jsou vydávány za podobné nebo stejné cennější věci. Může se jednat o nejrůznější falza, například peníze, dokumenty, nejrůznější listiny, starožitnosti nebo umělecké předměty.Padělatel čili falzátor může...

Slovo Padělatel je v kategorii Zločin

Vlastimil Brodský

kdo to je Vlastimil Brodský?

Vlastimil Brodský byl český herec.Jeho herecké začátky se pojí s Hereckou školou při D40 E. F. Buriana. Zde však nemohl zůstat dlouho, neboť divadlo bylo nacistickou okupační garniturou zavřeno. Stal se jedním ze spoluzakladatelů divadla Větrník, ve kterém strávil většinu války....

Heslo Vlastimil Brodský je v sekci Herectví

Ilona Svobodová

kdo to je Ilona Svobodová?

Ilona Svobodová je česká seriálová, filmová, divadelní a dabingová herečka. Svobodová se narodila v Kladně do rodiny inženýra a lékařky. V mládí uměla hrát na klavír, tancovala, zpívala, chodila do dramatického kroužku a trénovala gymnastiku. Poté, co se nedostala na gymnázium,...

Slovo Ilona Svobodová se nachází v sekci Herectví

Mulat

kdo to je Mulat?

Mulat je označení pro potomka rodičů ze smíšeného vztahu bělochů a černochů. Slovo má buď španělský, nebo portugalský původ. Odlišný význam mělo slovo mulat v době kolonizace, kdy tak byli nazývány děti dvou mulatů nebo člověka s africkým původem a Evropana.Užívaný je i název...

Heslo Mulat patří do sekce Vlastnosti

Energetik

kdo to je Energetik?

Energetik je člověk, který se stará o to, aby jemu svěřené objekty měly patřičné dodávky energií, tedy elektřiny, plynu, páry nebo vody. Sleduje průběh dodávek a jejich množství, přitom se stará o to, aby se energie používaly hospodárným způsobem. Kontroluje také kvalitu dodávek.Energetik...

Text Energetik je v kategorii Profese

Jaroslava Hanušová

kdo to je Jaroslava Hanušová?

Jaroslava Hanušová byla česká divadelní, seriálová a filmová herečka. Hanušová se narodila v Praze. Již od mala se věnovala divadlu a navštěvovala dramatický kroužek. Po maturitě na střední škole přemýšlela nad studiem herectví, ale nakonec začala studovat práva. Po tříletém...

Slovo Jaroslava Hanušová je v kategorii Herectví

Tomáš Halík

kdo to je Tomáš Halík?

Tomáš Halík je kněz, teolog, sociolog zabývající se náboženstvím, religionista, psycholog, filozof, pedagog vyučující na vysoké škole (FF UK) a angažuje se i v politice. Kromě toho, že je katolickým knězem, je i farářem a nejvyšším představitelem České křesťanské akademie. Papežem...

Text Tomáš Halík je v kategorii Křesťanství

Fašista

kdo to je Fašista?

Fašista je příznivec politické ideologie vzniklé v Itálii a rozšířené také ve Španělsku. Fašismus byl podobně jako nacismus typický silně nacionalistickými postoji, principem vůdčí autority apod. Fašismus byl krajní pravicovou ideologií. Jeho "reprezentantem" byl italský diktátor...

Slovo Fašista patří do sekce Politika

Bezdomovec

kdo to je Bezdomovec?

Bezdomovec je osoba, která nemá domov nebo přístřeší. Žije tedy na ulici nebo v přírodě svým způsobem života. Bezdomovci se vyskytují především ve velkých městech, sdružují se na určitých místech a typické pro tyto skupiny je strádání po stránce fyzické i psychické a sociální...

Heslo Bezdomovec patří do sekce Vlastnosti

Nefritový císař

kdo to je Nefritový císař?

Nefritový císař, čínsky Jü-chuang, je označení čínského lidového náboženství pro božstvo. Vyskytuje se také v odvětvích buddhizmu, taoizmu, popřípadě korejském bájesloví. Nefritový císař je nejvyšší vládce nebes a slouží mu nebeští úředníci. Jako vládce vynáší rozhodnutí o záležitostech...

Heslo Nefritový císař je v kategorii Mytologie


Klíčová slova: definice, popis, slovo, lidé, Římský hrách, osobnosti, popis, formulace, význam, heslo, Anorexie, Hypotéza, etymologie, Herpes, Civilizace, Demonstrace, Factoring, vysvětlení, slovník, přesný význam, co znamená, biografie, Ketonová dieta, Visegrádská čtyřka, co to je, Svoboda, životopis, synonymum, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na úterý 29. listopadu 2022        Tip na pondělí 28. listopadu 2022
Tip na neděli 27. listopadu 2022        Tip na sobotu 26. listopadu 2022
Tip na pátek 25. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022
Tip na středu 23. listopadu 2022        Tip na úterý 22. listopadu 2022
Tip na pondělí 21. listopadu 2022        Tip na neděli 20. listopadu 2022
Tip na sobotu 19. listopadu 2022        Tip na pátek 18. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022        Tip na středu 16. listopadu 2022