Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 11. září 2022

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Variabilní náklady

Pojem, výraz, heslo, co je to Variabilní náklady?

Variabilní náklady, anglicky variable cost, je odborný název používaný v mikroekonomii. Jde o takové náklady, které zvětšují svůj objem a výši společně s tím, jak roste objem výroby. Jsou tak součástí něčeho, co je svázáno s výrobky nebo službami.Klasickými variabilními náklady...

Heslo Variabilní náklady je v kategorii Ekonomie

Promoření

Pojem, výraz, heslo, co je to Promoření?

Promoření neboli přirozená imunizace obyvatelstva je označení, které se běžně používá v souvislosti s bojem proti epidemii Covid-19. Jako jeden z prvních použil toto slovo epidemiolog Roman Prymula při hodnocení možnosti získání kolektivní odolnosti proti koronaviru. U promoření...

Pojem Promoření patří do sekce Lékařství

Hyponymum

Pojem, výraz, heslo, co je to Hyponymum?

Hyponymum je jazykovědný pojem původem z řečtiny a označuje slovo konkrétnějšího významu než jiné slovo. Jedná se o podstatné jméno rodu středního. Odborně se nazývá také slovo významově podřazené neboli podpojem. Je významově užší než jiné podobné slovo (například vlastnost...

Výraz Hyponymum patří do kategorie Český jazyk

Idiom

Pojem, výraz, heslo, co je to Idiom?

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum...

Výraz Idiom je v sekci Český jazyk

Denzitometrie

Pojem, výraz, heslo, co je to Denzitometrie?

Denzitometrie je metoda, která se používá ke zjištění osteoporózy čili řídnutí kostí. Stanovuje se při ní hustota kostní tkáně a určuje se obsah minerálů v kostech. Přístroj pro provádění denzitometrie se jmenuje denzitometr a pracuje na principu ultrazvuku či rentgenu. Za základní...

Heslo Denzitometrie patří do kategorie Lékařství

Kombinované úročení

Pojem, výraz, heslo, co je to Kombinované úročení?

Kombinované úročení je termín z finanční oblasti. Jedná se o takové úročení, kdy se úrokovací doba skládá z více celých úrokovacích období a k nim se připočítá ještě další část úrokovacího období buď na začátku či na konci úrokovací doby.Kombinuje se zde jednoduché a složené...

Termín Kombinované úročení se nachází v kategorii Ekonomie

Otoneurologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Otoneurologie?

Otoneurologie je speciální lékařské odvětví, které se zaměřuje na ušní problémy, které mají původ v nervech, především závratě. Spojuje neurologii a ORL.Otoneurologie tato onemocnění diagnostikuje a léčí, často na ambulantní úrovni. Otoneurologické vyšetření se zakládá na podrobné...

Pojem Otoneurologie je v sekci Lékařství

Gnóze

Pojem, výraz, heslo, co je to Gnóze?

Gnóze je pojem pocházející z řečtiny, používá se jako celkové označení pro filozofický proud založený na náboženství a mystice. Největší vliv měl tento směr myšlení v antické době a ovlivnil i kulturu na dalších územích. Jeho základem je to, že člověk má možnost odpoutat se od...

Termín Gnóze patří do sekce Filozofie

Adiktologie

Pojem, výraz, heslo, co je to Adiktologie?

Adiktologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí a léčbou nejrůznějších závislostí. V užším smyslu se týká především závislosti na návykových látkách, tedy na drogách, alkoholu a nikotinu. Změny v životním stylu, moderní technika a stále větší míra stresu s sebou nesou...

Heslo Adiktologie je v kategorii Lékařství

Home Office

Pojem, výraz, heslo, co je to Home Office?

Home Office je jednou z možností flexibilní práce. Jejím základem je to, že zaměstnanec má možnost pracovat z domova na plný nebo částečný úvazek. Předpokladem tohoto způsobu zaměstnání je plná důvěra mezi oběma stranami, zaměstnanci i zaměstnavateli.Home Office je náročnější...

Heslo Home Office se nachází v kategorii Ekonomie


Klíčová slova: co to je, pojem, informace, definice, odborný výraz, Home Office, význam pojmu, popis, Otoneurologie, Variabilní náklady, popis, přesný význam, odborné názvosloví, význam, Adiktologie, Hyponymum, vysvětlení, heslo, slovník, termín, Gnóze, wiki, Denzitometrie, Promoření, Kombinované úročení, Idiom, formulace, názvosloví, synonymum

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Mirai Navrátil

kdo to je Mirai Navrátil?

Mirai Navrátil je český kytarista a zpěvák kapely Mirai. Navrátil se narodil v japonském městě Ógaki do japonsko-české rodiny (otec Čech, matka Japonka). V japonském Ógaki žil s rodiči do svých tří let a poté se přestěhovali do České republiky, do Frýdku-Místku ve Slezsku, kde...

Heslo Mirai Navrátil je v kategorii Hudba

Superpřenašeč

kdo to je Superpřenašeč?

Superpřenašeč je označení, které se v medicíně používá pro člověka, který je schopný nakazit určitým virem či bakterií velké množství lidí.Superpřenašeč sám může, ale také nemusí vykazovat znaky daného onemocnění. Jeho tělo však konkrétní virus vylučuje do okolí s vysokou intenzitou,...

Text Superpřenašeč patří do sekce Lékařství

Padělatel

kdo to je Padělatel?

Padělatel je autor padělku neboli falzifikátu. Vyrábí tedy předměty, které jsou vydávány za podobné nebo stejné cennější věci. Může se jednat o nejrůznější falza, například peníze, dokumenty, nejrůznější listiny, starožitnosti nebo umělecké předměty.Padělatel čili falzátor může...

Heslo Padělatel patří do kategorie Zločin

Jan Perner

kdo to je Jan Perner?

Jan Perner byl známý projektant i stavitel, který se zaměřil na stavbu železničních tratí. Absolvoval polytechnická studia, studijní cestu po Německu, Anglii a Belgii a pracoval na stavbách tratí v Rusku. K jeho nejznámějším pracím patří stavba úseků na Severní dráze císaře Ferdinanda...

Slovo Jan Perner je v sekci Historie

Kovotepec

kdo to je Kovotepec?

Kovotepec je příslušník řemesla, které se řadí mezi umělecké. Ručně obrábí kovy, vytváří z nich různé výrobky jako zdobené nádoby, náboženské předměty, ozdoby, sošky a další. Jeho práce je podobná činnosti zlatníka, klempíře, kotláře, mědikovce apod.Kovotepec pracuje nejvíce...

Text Kovotepec patří do kategorie Profese

Prezident

kdo to je Prezident?

Prezident je nejvyšší představitel republiky. Též může jít o vrcholného představitele obchodní společnosti nebo jiné organizace.Prezident je v republice volen - buď přímou, nebo nepřímou volbou. Míra jeho pravomocí záleží na tom, zda je systém v republice prezidentský, semiprezidentský...

Text Prezident se nachází v kategorii Politika

Roman Prymula

kdo to je Roman Prymula?

Roman Prymula je vědec, vojenský lékař a politik. Po vystudování gymnázia v Pardubicích šel na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde studoval obor všeobecné lékařství. Studoval rovněž na univerzitě v Birminghamu, kde získal mezinárodní atestaci v řízení nemocnic....

Slovo Roman Prymula je v sekci Politici

Hans Kammler

kdo to je Hans Kammler?

Hans Friedrich Karl Franz Kammler byl německý stavební inženýr a důstojník (nejvyšší hodnost generál) Waffen SS za druhé světové války. Kammler se narodil ve Štětíně do rodiny pruského plukovníka. V mládí se učil na školách ve městech Bromberg, Ulm a Gdaňsk, kde roku 1919 dokončil...

Text Hans Kammler patří do sekce Zločin

Michael Douglas

kdo to je Michael Douglas?

Michael Kirk Douglas, narozen ve městě New Brunswick, je americký herec a producent. Je synem známého amerického herce Kirka Douglase a britské herečky Diany Dill. Nedokončil studia na univerzite v Yale a odjel studovat herectví do kalifornské Santa Barbary. Studia nakonec dokončil...

Text Michael Douglas se nachází v kategorii Herectví

David Bowie

kdo to je David Bowie?

David Bowie byl především zpěvák a skladatel, multiinstrumentalista, producent, herec a malíř. Ve své hudbě razil vždy nové hudební směry. Jeho vlastní jméno bylo David Robert Jones. V originální tvorbě i projevu se vždy snažil posouvat umění stále dopředu a propojovat hudbu...

Slovo David Bowie je v kategorii Hudba


Klíčová slova: co to je, Variabilní náklady, lidé, Hyponymum, termín, přesný výraz, Adiktologie, Idiom, přesný význam, význam pojmu, etymologie, Otoneurologie, životopis, definice, Gnóze, slovo, heslo, Kombinované úročení, informace, Denzitometrie, slovník, Promoření, synonymum, wiki, popis, popis, význam, vysvětlení, formulace

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 28. listopadu 2022        Tip na neděli 27. listopadu 2022
Tip na sobotu 26. listopadu 2022        Tip na pátek 25. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022        Tip na středu 23. listopadu 2022
Tip na úterý 22. listopadu 2022        Tip na pondělí 21. listopadu 2022
Tip na neděli 20. listopadu 2022        Tip na sobotu 19. listopadu 2022
Tip na pátek 18. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022
Tip na středu 16. listopadu 2022        Tip na úterý 15. listopadu 2022