Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 9. září 2022

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Skydrive

Pojem, výraz, heslo, co je to Skydrive?

Skydrive je původní název služby OneDrive poskytované společností Microsoft. Jedná se o cloudové úložiště, k němuž má uživatel přístup ze všech připojených zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon apod.). Nahrané soubory mohou být i veřejně přístupné. Uživatel služby OnoDrive...

Výraz Skydrive je v sekci Internet

IMAP

Pojem, výraz, heslo, co je to IMAP?

Internet Message Access Protocol, internetový protokol umožňující uživateli vzdálený přístup k jeho mailové schránce. Na rozdíl od POP3, dalšího protokolu pro práci s mailovou poštou, umožňuje IMAP práci jak v online, tak i v offline režimu a nabízí i další možnosti při vzdálené...

Výraz IMAP patří do sekce Internet

ICT

Pojem, výraz, heslo, co je to ICT?

ICT je zkratka s významem informační a komunikační technologie z anglického Information and Communication Technologies. Patří sem veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi, tedy hardware (počítače), software (internetové vyhledávače, operační...

Heslo ICT patří do kategorie Zkratky

Submisivita

Pojem, výraz, heslo, co je to Submisivita?

Slovo submisivita je převzaté z latiny a znamená podřízenost autoritě, poddajnost v chování. S pojmem submisivita se setkáme zejména v psychologii a ve všem, co nějak souvisí s problematikou mezilidských vztahů. Submisivní člověk snadno ustoupí druhému, podřídí se. Opakem submisivity...

Termín Submisivita je v kategorii Psychologie

Nacionalismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Nacionalismus?

Nacionalismus je jednou z novějších ideologií, označovaných jako kolektivní. Užívá se i výraz národovectví. Nacionalismus vznikl v 18. století a k jeho hlavnímu rozvoji došlo v 19. století.Předchůdcem nacionalismu byl patriotismus, ale nacionalismus se vyvíjel jiným směrem –...

Heslo Nacionalismus je v kategorii Politika

HDP

Pojem, výraz, heslo, co je to HDP?

Když se rozloží kratka HDP, dostaneme slovní spojení hrubý domácí produkt. Tento ekonomický pojem vyjadřuje celkovou finanční hodnotu statků a služeb, která vznikla na území zkoumaného státu ve stanoveném období. Často se tento ukazatel používá pro určování kvality ekonomiky...

Pojem HDP se nachází v sekci Ekonomie

CBD

Pojem, výraz, heslo, co je to CBD?

CBD neboli kanabidiol je jeden z kanabinoidů, který obsahuje rostlina konopí. Na rozdíl o neblaze proslulého kanabinolu THC, který způsobuje omámení a je psychoaktivní, vykazuje CBD terapeutické účinky. Váže se na receptory lidského těla a je zodpovědný za spuštění některých...

Výraz CBD se nachází v sekci Chemie

Ergometrie

Pojem, výraz, heslo, co je to Ergometrie?

Ergometrie je název lékařské metody, jejíž podstatou je sledování práce srdce při určité zátěži. Pro vyvolání zátěžového stavu se využívá buď běžecký pás nebo bicyklový ergometr. Pacientovi jsou na hrudník a končetiny umístěny elektrody, které snímají tepovou frekvenci a EKG.Jde...

Výraz Ergometrie je v kategorii Lékařství

Kýla

Pojem, výraz, heslo, co je to Kýla?

Kýla (latinsky hernie) je vychlípení podbřišnice, tj. blány, která kryje orgány uložené v břišní dutině. Kýla část těchto orgánů obsahuje a vychlípenina má vakovitý tvar. Vzniká v místě oslabení břišní stěny. Příčinou vzniku kýly může být zvýšený vnitrobřišní tlak způsobený fyzickou...

Heslo Kýla patří do kategorie Nemoce

CRP

Pojem, výraz, heslo, co je to CRP?

CRP je zkratka pro C – reaktivní protein. Tento protein je příznakem zánětu a značí riziko aterosklerózy. Při rozboru se sleduje jeho koncentrace. Ta je důležitá pro rozhodnutí, zda pro léčbu použít antibiotika. Díky sledování hodnot CRP lze odhalit včas i riziko pooperační infekce....

Termín CRP je v sekci Chemie


Klíčová slova: ICT, IMAP, význam slova, slovo, Submisivita, Nacionalismus, pojem, popis, význam pojmu, CRP, Ergometrie, Skydrive, odborné názvosloví, CBD, odborný výraz, vysvětlení, synonymum, slovník, význam, definice, HDP, co to je, co znamená, wiki, přesný výraz, termín, informace, heslo, Kýla

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Fundamentalista

kdo to je Fundamentalista?

Fundamentalista je označení pro člověka, který lpí na základních principech. Toto pojmenování bývá často využíváno v náboženství.Zde je fundamentalista člověk, který trvá na doslovném výkladu základních náboženských textů a v tomto znění je chce i aplikovat do života. Je přesvědčen...

Text Fundamentalista je v sekci Politika

Jan Evangelista Purkyně

kdo to je Jan Evangelista Purkyně?

Jan Evangelista Purkyně byl český biolog, fyziolog, anatom a filozof. Zajímal se například o buňky, jejich stavbu a význam. Nejprve žil a své výzkumy prováděl ve Vratislavi, později se vrátil do Prahy. Jako básník se věnoval lyrice a satirickým epigramům. Je po něm pojmenována...

Heslo Jan Evangelista Purkyně patří do sekce Věda

Advokát

kdo to je Advokát?

Advokát je poskytovatelem právních služeb. Jedná se o svobodné povolání, které je prováděno za úplatu. Advokát své služby poskytuje neustále, patří k nim především zastoupení klienta před soudem nebo úřady, poskytování právních rad či obhajoba klienta v trestních sporech.Významnou...

Heslo Advokát je v kategorii Profese

Perníkář

kdo to je Perníkář?

Perníkář je hanlivé označení pro obyvatele Pardubic. Přeneseně se užívá také pro fanoušky pardubických hokejistů. Původ pojmenování je poměrně jasný, Pardubice jsou tradičním městem výroby perníku, a tedy sídlem řemeslníků – perníkářů.Fanoušci i hokejisté bývají ostatními příznivci...

Heslo Perníkář je v kategorii Hanlivé

Čarodejnice

kdo to je Čarodejnice?

Čarodějnice je osoba, nejčastěji žena, která ovládá magii a tzv. temné síly. Dokáže např. věštit, kouzlit, někoho uhranout nebo proklít. Čaroděnice bývají spojovány spíše se zlou magií. Inkvizice je tvrdě pronásledovala a mnoho nevinných žen bylo upáleno při čarodějnických procesech...

Heslo Čarodejnice se nachází v sekci Nadpřirozené

Školní asistent

kdo to je Školní asistent?

Školní asistent je nepedagogický pracovník ve školství. Jeho úkolem je poskytovat žákům nepedagogickou podporu, pracovat s komunitou na škole i s prostředím v rodinách a spolupracovat na organizaci volnočasových aktivit.Často dochází k záměně s profesí asistent pedagoga. Asistent...

Heslo Školní asistent se nachází v sekci Školství

Milan Hnilička

kdo to je Milan Hnilička?

Milan Hnilička je politik, sportovní manažer a bývalý hokejový brankář. Jako celá řada slavných českých hokejistů, také Hnilička začínal na Kladně. Tam jeho talent ocenili a do ligového zápasu mohl zasáhnout už v 16 letech. V roce 1992 se poprvé dostal na reprezentační soupisku....

Text Milan Hnilička je v kategorii Sport

Filantrop

kdo to je Filantrop?

Pojem filantropie pochází z řečtiny a doslova znamená lásku k lidem. Filantrop je člověk, který se věnuje dobročinnosti, přispívá na charitu a snaží se o zlepšení kvality života všech. Velmi blízkým pojmem je výraz altruista. ...

Slovo Filantrop je v sekci Záliby

Luboš Xaver Veselý

kdo to je Luboš Xaver Veselý?

Luboš Xaver Veselý, vlastním jménem Lubomír Veselý, je známý jako novinář. Veselý je vnímán kontroverzně, má řadu příznivců i odpůrců.Veselý je absolventem bakalářského oboru sociální a mediální komunikace na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského. Veselého kvalifikační práce...

Text Luboš Xaver Veselý se nachází v kategorii Novináři

Rentiér

kdo to je Rentiér?

Rentiér je člověk, který žije z renty, například majitel větší nemovistosti nebo několika nemovitostí, který má zisk z toho, že je pronajímá. Jako majitel nemovitostí se o ně musí starat, zajišťovat opravy atd. ...

Heslo Rentiér je v kategorii Podnikání


Klíčová slova: heslo, popis, význam slova, pojem, vysvětlení, popis, Skydrive, CBD, Kýla, přesný výraz, synonymum, etymologie, definice, význam pojmu, termín, HDP, CRP, slovník, Ergometrie, ICT, význam, co to je, co znamená, wiki, osobnosti, IMAP, lidé, Nacionalismus, informace

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 28. listopadu 2022        Tip na neděli 27. listopadu 2022
Tip na sobotu 26. listopadu 2022        Tip na pátek 25. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022        Tip na středu 23. listopadu 2022
Tip na úterý 22. listopadu 2022        Tip na pondělí 21. listopadu 2022
Tip na neděli 20. listopadu 2022        Tip na sobotu 19. listopadu 2022
Tip na pátek 18. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022
Tip na středu 16. listopadu 2022        Tip na úterý 15. listopadu 2022