Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 21. srpna 2022

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Troposféra

Pojem, výraz, heslo, co je to Troposféra?

Troposféra je označení pro nejnižší vrstvu atmosféry. Sahá od povrchu Země až k předělu mezi troposférou a nad ní ležící stratosférou. Od stratosféry ji odděluje tropopauza. Na pólech má výšku kolem 9 km, na rovníku přibližně 18 km. Tato šířka se mění, v zimním období je troposféra...

Pojem Troposféra je v kategorii Příroda

Unisex

Pojem, výraz, heslo, co je to Unisex?

Unisex je pojem, se kterým se nejčastěji setkáme v módě. Jako unisex je označován takový styl textilu, který se hodí pro muže i ženy, unisex móda je v tomto smyslu univerzální. Může se jednat o styl streetwear, casualwear nebo o sportovní a volnočasové oblečení. Unisex může být...

Pojem Unisex patří do sekce Kultura

Džambulka

Pojem, výraz, heslo, co je to Džambulka?

Slovo Džambulka je neologismus vytvořený v okurkové sezóně v roce 2013 a s oblibou ho užívá bulvár. Džambulka je označení pro někdejší zpěvačku Ivetu Bartošovou, která už po několik let jakožto vyhaslá star zásobuje bulvár svými úlety, bohužel často zaviněnými její (nepřiznanou,...

Pojem Džambulka se nachází v kategorii Kultura

Eradikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Eradikace?

Eradikace je medicínské označení pro naprosté vymýcení onemocnění i vyhlazení jeho původce z populace. Může se jednat o celosvětové vymýcení, to se pak označuje jako globální eradikace, nebo jde o místní vyhlazení, v tom případě jde o eradikaci lokální. V souvislosti s různými...

Výraz Eradikace je v kategorii Lékařství

Rejsek

Pojem, výraz, heslo, co je to Rejsek?

Rejsek je pojmenování nástroje, který využívají především truhláři nebo koláři a jiní řemeslníci, kteří mají co do činění se dřevem. Slouží k rýsování čar na dřevo. Tyto čáry jsou rovnoběžné s hranou výrobku, například desek nebo různých hranolů. S jeho pomocí se také rýsují...

Pojem Rejsek je v kategorii Nástroje

MeToo

Pojem, výraz, heslo, co je to MeToo?

MeToo je název kampaně, která má upozorňovat na problematiku sexuálního obtěžování. Svůj prostor zde najdou oběti sexuálního napadení i obtěžování.MeToo v překladu znamená já taky a velmi rychle se rozšířila a stala populární prostřednictvím médií a sociálních sítí. Jejím počátkem...

Termín MeToo patří do kategorie Politika

Ohnisková vzdálenost

Pojem, výraz, heslo, co je to Ohnisková vzdálenost?

Ohnisková vzdálenost je ve fyzice vzdálenost čočky od ohniska. U čočky zvané spojka je ohnisková vzdálenost uváděna jako kladná, u rozptylky jako záporná....

Termín Ohnisková vzdálenost je v kategorii Technika

Spyware

Pojem, výraz, heslo, co je to Spyware?

Spyware je jedním ze škodlivých programů, které využívají internetu a odesílají data z uživatelova počítače bez jeho vědomí. Někteří autoři se brání tvrzením, že jejich program využívá pouze data potřebná ke statistickému zkoumání. Tyto spyware nejsou nebezpečné, ale jiné mohou...

Termín Spyware patří do sekce Software

Developer

Pojem, výraz, heslo, co je to Developer?

Developer je člověk, který zajišťuje veškeré nezbytnosti (financování, projektování apod.) k výstavbě komerčních nemovitostí. Slovo developer může být do určité míry vnímáno negativně, což je způsobeno špatnými zkušenostmi s některými developerskými společnostmi, které šly za...

Výraz Developer patří do sekce Stavebnictví

Mandelbrotova množina

Pojem, výraz, heslo, co je to Mandelbrotova množina?

Mandelbrotova množina je nekonečně členitý útvar. Jedná se o fraktál. Po zvětšení jakéhokoli jejího výseku lze získávat stále další a další přesné a složité obrazce.Mandelbrotova množina bývá výchozí množinou bodů pro další fraktály, které se vytvářejí různými matematickými vzorci...

Výraz Mandelbrotova množina je v sekci Matematika


Klíčová slova: přesný význam, informace, slovo, popis, Džambulka, heslo, Spyware, MeToo, význam slova, Rejsek, Eradikace, názvosloví, Mandelbrotova množina, synonymum, význam, definice, vysvětlení, Ohnisková vzdálenost, přesný výraz, odborné názvosloví, wiki, Developer, pojem, odborný výraz, co znamená, co to je, Troposféra, popis, formulace

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Václav Hořejší

kdo to je Václav Hořejší?

Václav Hořejší je český mikrobiolog, biochemik, imunolog a vysokoškolský profesor. Hořejší se narodil v obci zvané Mlýnské Struhadlo. Po gymnáziu odešel do Prahy, kde vystudoval chemii na Přírodovědecké Fakultě Univerzity Karlovy (1968-1973). Poté pracoval jako vědecký aspirant...

Heslo Václav Hořejší je v kategorii Věda

Anna Fialová

kdo to je Anna Fialová?

Anna Fialová je nadějná česká herečka, vnučka herce Karla Fialy. Zajímá se také o módní návrhářství a fotografování. Absolvovala hudebně dramatický obor na konzervatoři, vystupovala v divadle Na rejdišti.Debutovala jako osmiletá ve filmu Román pro ženy. Jako komediantka Rozárka...

Heslo Anna Fialová se nachází v kategorii Herectví

Socialista

kdo to je Socialista?

Socialista je člověk vyznávající ideje socialismu, to jest levicového politicko-ekonomického směru, který stojí na myšlence kolektivního vlastnictví.Socialismus jako myšlenkový směr se začal vyvíjet v 19. století, jeho základy však můžeme hledat už v dobách humanismu, a dokonce...

Text Socialista je v kategorii Politika

Alena Štréblová

kdo to je Alena Štréblová?

Alena Štréblová je česká filmová, divadelní a seriálová herečka. Štréblová se narodila v Praze. Po maturitě na střední škole se přihlásila na DAMU, kde byla přijata. Začala studovat loutkářství na katedře alternativního divadla. Studium úspěšně dokončila v roce 1991. Následně...

Heslo Alena Štréblová je v kategorii Herectví

Jason Derulo

kdo to je Jason Derulo?

Jason Derulo je americký hudebník a tanečník.V hudebním průmyslu se pohyboval od útlého věku, už jako teenager skládal písně pro řadu slavných kolegů. Sám jako zpěvák debutoval v roce 2009 singlem Whatcha Say, který jej proslavil. O rok později vydal první album pod názvem Jason...

Slovo Jason Derulo patří do kategorie Hudba

Seraf

kdo to je Seraf?

Seraf má být jedním z andělů tzv. nebeského kůru. Je zmíněn v Bibli, ve Starém zákoně a měl patřit k nejvýše postaveným andělům v andělském rozdělení. Serafové měli chránit Boží trůn a neustále zpívali chvalozpěvy.Seraf se skládal pouze ze světla takové síly, že by smrtelníka...

Heslo Seraf je v kategorii Náboženství

Jack Frost

kdo to je Jack Frost?

Jack Frost je filmová postava. Povoláním je bluesový zpěvák. Je velmi úspěšný, příliš se však věnuje práci a má málo času na svou rodinu – manželku a syna Charlieho. Charlie je hráčem hokejového družstva, ale není nijak zvlášť úspěšný. Proto se těší, že ho otec přijde podpořit...

Text Jack Frost patří do sekce Nadpřirozené

Entomolog

kdo to je Entomolog?

Entomolog je vědec zabývající se studiem hmyzu. Tento odborník se může věnovat entomologii základní nebo aplikované. Zaměřit se může například na dipterologii, tedy nauku o dvoukřídlém hmyzu, myrmekologii, což je nauka o mravencích, lepidopterologii čili nauku o motýlech, nauku...

Slovo Entomolog je v sekci Věda

Árijec

kdo to je Árijec?

Árijec je označení pro příslušníka indoíránských kmenů, které začaly zhruba ve druhém tisíciletí před naším letopočtem osidlovat asijské oblasti, především území dnešní Indie.19. a 20. století však přineslo nové vnímání tohoto výrazu. V 19. století se rozšířila filozofická teorie...

Text Árijec se nachází v sekci Národnost

Prvotrestaná osoba

kdo to je Prvotrestaná osoba?

Prvotrestaná osoba je osoba, která byla doposud bezúhonná a která zatím nemá záznam v rejstříku trestů.Je zvykem, že soudy při stanovení výše trestu pro takovou osobu přihlížejí k tomu, že dosud žila bezúhonným životem. Prvotrestané osoby tak často odcházejí od soudu s podmíněnými...

Heslo Prvotrestaná osoba patří do kategorie Zločin


Klíčová slova: životopis, lidé, pojem, Eradikace, heslo, Rejsek, synonymum, význam, význam slova, popis, vysvětlení, biografie, přesný výraz, informace, Mandelbrotova množina, Spyware, Džambulka, MeToo, význam pojmu, osobnosti, definice, wiki, přesný význam, slovo, Troposféra, termín, co znamená, co to je, etymologie

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 28. listopadu 2022        Tip na neděli 27. listopadu 2022
Tip na sobotu 26. listopadu 2022        Tip na pátek 25. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022        Tip na středu 23. listopadu 2022
Tip na úterý 22. listopadu 2022        Tip na pondělí 21. listopadu 2022
Tip na neděli 20. listopadu 2022        Tip na sobotu 19. listopadu 2022
Tip na pátek 18. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022
Tip na středu 16. listopadu 2022        Tip na úterý 15. listopadu 2022