Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 20. srpna 2022

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Hardware

Pojem, výraz, heslo, co je to Hardware?

Veškeré fyzicky existující komponenty PC se označují anglickým slovíčkem hardware. Bez některých z těchto součástí by počítač nemohl fungovat. Do této kategorie nelze zařadit žádné programy, jelikož těm se říká software. Mezi neopomenutelné součásti počítače z hlediska hardwaru...

Heslo Hardware je v kategorii Hardware

Vlog

Pojem, výraz, heslo, co je to Vlog?

Vlog je zkrácené vyjádření pojmu videoblog. V blogu vyjadřuje autor své myšlenky písemnou formou, ve vlogu ústně – pomocí natáčení, při kterém může zobrazovat i své okolí. K natáčení a zveřejňování se stala oblíbenou platformou YouTube. Autor vlogu je označován jako vloger. Tyto...

Výraz Vlog se nachází v sekci Internet

Hinduismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Hinduismus?

Hinduismus je indické náboženství, které vychází z indického kastovního systému. Jeho vyznavači chtějí vysvobodit duševno od hmotného světa. Toho chtějí dosáhnout potlačením vlastní osobnosti a očištěním od žádostivosti. Hinduismus je zvláštní tím, že nemá jednoho zakladatele,...

Termín Hinduismus se nachází v kategorii Náboženství

Zvyk

Pojem, výraz, heslo, co je to Zvyk?

Zvyk je určitý ustálený způsob chování, ať se již jedná o jedince nebo o nějaké společenství. Důvodem pro takové chování je právě zvyk, protože takto se lidé chovali dlouhou dobu.Zvyky mohou být individuální nebo společenské. Ty individuální slouží k zjednodušení života a úspoře...

Výraz Zvyk patří do kategorie Psychologie

Flattr

Pojem, výraz, heslo, co je to Flattr?

Flattr je druhem tzv. mikroplatební služby a je určen především pro možnost odměny autorům. Uživatelé klikají na tlačítka Flattru na webech a měsíčně si tak rozdělí určitou částku.Flattr se nabíjí hlavně s pomocí platebních karet, popřípadě služby PayPal. Za službu je uživatelům...

Výraz Flattr patří do kategorie Internet

Nostrifikace

Pojem, výraz, heslo, co je to Nostrifikace?

Nostrifikace je termín používaný pro úřední uznání faktu, že i u nás platí oprávnění, které bylo získáno v zahraničí. Latinské slovo nostrum znamená naše. Nejčastěji se využívá, když domácí úřady rozhodují o platnosti zahraničního vysvědčení, diplomu, cenných papírů a podobně....

Výraz Nostrifikace patří do sekce Školství

Stát

Pojem, výraz, heslo, co je to Stát?

Instituce, která může vládnout určité společnosti. Vytváří její zákony a má dovoleno soudit její prohřešky. Stát charakterizuje státní moc a její forma, například demokracie, občané, lidé žijící na jeho území a vymezení tohoto území. Samostatný stát nepodléhá žádné další moci,...

Pojem Stát je v sekci Politika

Bankovní identita

Pojem, výraz, heslo, co je to Bankovní identita?

Bankovní identita čili BankID je označení pro zabezpečenou digitální identitu. Jde o možnost autorizované elektronické komunikace s úřady. Nehodí se pouze pro přihlašování k internetovému bankovnictví. S její pomocí lze komunikovat se státní správou a s dalšími společnostmi,...

Termín Bankovní identita je v kategorii Bankovnictví

Lajkovat

Pojem, výraz, heslo, co je to Lajkovat?

Lajkovat je počeštěná podoba anglického slovesa "to like" s významem "mít rád" nrbo "líbit se". S tímto výrazem, který nemá zažitý běžně používaný český ekvivalent, se nejčastěji setkáme na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo Instagram. Pokud klikneme na tlačítko...

Heslo Lajkovat patří do sekce Internet

Rouhání

Pojem, výraz, heslo, co je to Rouhání?

Rouhání čili blasfemie je pojmenování pro urážku nebo znectění samotného Boha, uctívaných osob, neuctivé používání jmen považovaných za svatá, zlehčování i nevhodné smýšlení.Rouhání se člověk dopouští převážně slovně, může se však jednat i o nevhodné chování, mimiku či gesta....

Heslo Rouhání je v sekci Náboženství


Klíčová slova: heslo, informace, význam, Vlog, slovník, Hardware, Rouhání, přesný význam, Lajkovat, přesný výraz, popis, Flattr, Stát, co to je, co znamená, Zvyk, termín, slovo, význam pojmu, synonymum, názvosloví, Bankovní identita, Nostrifikace, odborný výraz, formulace, pojem, odborné názvosloví, definice, význam slova

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Chantal Poullain

kdo to je Chantal Poullain?

Chantal Poullain je česko-francouzská filmová a divadelní herečka, zpěvačka. Poullain se narodila v jihofrancouzském Marseille. V ranném dětství začala trénovat balet. Po základní škole studovala na gymnáziu a rozhodla se, že poté chce studovat herectví. Po maturitě na gymnáziu...

Slovo Chantal Poullain je v kategorii Herectví

Kamala Harrisová

kdo to je Kamala Harrisová?

Kamala Harrisová je americká právnička, politička a od roku 2021 viceprezidentka Spojených států amerických. V mládí působila jako státní zástupkyně. Později se stala senátorkou za Kalifornii. Její politická kariéra je spjata s Demokratickou stranou.V roce 2020 zahájila kampaň...

Heslo Kamala Harrisová se nachází v sekci Politika

Clint Eastwood

kdo to je Clint Eastwood?

Clint Eastwood je známý americký herec, režisér, scénárista a producent. Ve filmové branži působí téměř půl století a ztvárnil role ve více než stovce filmů. Vytvořil mnoho nezapomenutelných postav jako je detektiv Drsný Harry, tichý pistolník ve filmu Hodný, zlý a ošklivý nebo...

Slovo Clint Eastwood se nachází v kategorii Herectví

Ladislav Županič

kdo to je Ladislav Županič?

Ladislav Županič je český herec. Po absolvování JAMU působil v Hudebním divadle v Karlíně, kde byl také dlouhá léta ředitelem. Známý je především z divadelních rolí, muzikálů a filmů. K nejpopulárnějším patří Kamarád do deště, Vesničko má středisková, Princezna ze mlýna, Obsluhoval...

Heslo Ladislav Županič patří do kategorie Herectví

Peter Sagan

kdo to je Peter Sagan?

Peter Sagan je profesionální slovenský cyklista a podle odborníků patří k největším talentům světové cyklistiky vůbec. Narodil se na Slovensku v Žilině. Jeho starší bratr Juraj je také profesionálním cyklistou. Už v devíti letech patřil do místního cyklistického klubu. V 18 letech...

Heslo Peter Sagan patří do kategorie Sport

Pedagogický pracovník

kdo to je Pedagogický pracovník?

Pedagogický pracovník je termín pevně zakotvený v zákoně. Podle jeho znění jde o osobu, která koná vyučovací, výchovnou, speciálněpedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání.Nejčastěji jde o pracovníka...

Heslo Pedagogický pracovník patří do sekce Školství

Konšel

kdo to je Konšel?

Konšel je historické označení pro městského radního. Konšelů bylo více, rekrutovali se z řad majetných občanů nebo příslušníků cechů a fungovali jako poradní sbor rychtáře či purkmistra (dnes bychom řekli starosty). Ve funkci obvykle setrvávali rok či dva. Jednání městské rady...

Slovo Konšel je v sekci Historie

Matouš Rajmont

kdo to je Matouš Rajmont?

Matouš Rajmont je český divadelní, seriálový a filmový herec, promotér bojových sportů. Rajmont se narodil v Praze do umělecké rodiny. Jeho otcem byl režisér Ivan Rajmont a jeho matkou byla herečka Iva Hüttnerová. Díky rodičům se Matouš dostal na televizní obrazovky už v dětských...

Heslo Matouš Rajmont je v kategorii Herectví

Specialista logistiky

kdo to je Specialista logistiky?

Specialista logistiky je profese, ve které je hlavní náplní práce optimalizace dopravy a využití efektivních dopravních prostředků, zodpovídá za použití nejvhodnějších prostředků pro manipulaci a mechanizaci. Musí také zajistit dostatečný přísun materiálu nebo surovin.Specialista...

Heslo Specialista logistiky patří do sekce Profese

Jaroslav Perner

kdo to je Jaroslav Perner?

Jaroslav Perner byl geolog a paleontolog. Vliv na něj měl hlavně strýc Antonín Frič, který byl přírodovědcem se zájmem o paleontologii a působil jako profesor na Univerzitě Karlově, kam šel studovat také Perner. Po dokončení studií se věnoval terénnímu výzkumu v mnoha evropských...

Text Jaroslav Perner je v sekci Věda


Klíčová slova: Flattr, lidé, Bankovní identita, popis, slovník, etymologie, přesný výraz, životopis, slovo, osobnosti, Stát, popis, význam pojmu, co to je, co znamená, vysvětlení, Vlog, pojem, informace, Lajkovat, Rouhání, biografie, synonymum, význam, termín, formulace, přesný význam, Hardware, definice

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 28. listopadu 2022        Tip na neděli 27. listopadu 2022
Tip na sobotu 26. listopadu 2022        Tip na pátek 25. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022        Tip na středu 23. listopadu 2022
Tip na úterý 22. listopadu 2022        Tip na pondělí 21. listopadu 2022
Tip na neděli 20. listopadu 2022        Tip na sobotu 19. listopadu 2022
Tip na pátek 18. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022
Tip na středu 16. listopadu 2022        Tip na úterý 15. listopadu 2022