Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 16. srpna 2022

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Hashtag

Pojem, výraz, heslo, co je to Hashtag?

V počítačové terminologii označuje výraz "hashtag" klíčové slovo nebo frázi, před níž je křížek #. Jedná se o významné klíčové slovo spojené s článkem. Může se jednat o jméno člověka, o název města, přezdívku apod. Podle hashtagů lze jednoduše nalézt další články týkající se...

Pojem Hashtag se nachází v sekci Internet

Den Země

Pojem, výraz, heslo, co je to Den Země?

Den Země je označení pro 22. duben. Tento den je věnován Zemi, původně se o měsíc dříve slavil příchod jara a jarní rovnodennost. V současnosti jde spíše o svátek s ekologickou motivací, který má varovat lidstvo před následky neustálého znečišťování a ničení životního prostředí.Den...

Termín Den Země patří do sekce Politika

Obelisk

Pojem, výraz, heslo, co je to Obelisk?

Obelisk je název pro sloup, který stojí jako samostatná dominanta a má tvar čtyřbokého komolého jehlanu. Je štíhlý a na jeho špici se nachází další velmi nízký jehlan.Obelisk má dávnou historii, pochází ze starověkého Egypta. Byl vytesán z jediného kusu žuly a většinou se na...

Pojem Obelisk patří do sekce Stavebnictví

Idiom

Pojem, výraz, heslo, co je to Idiom?

Idiom je odborný termín označující jazykovou zvláštnost. Jedná se o ustálený výraz složený z více slov, u kterého není možno odvodit význam z těch slov, ze kterých se skládá. Může jít i také o obměnu obvyklého výrazu, například nářeční. Jinak se idiom nazývá také frazém. Na výzkum...

Výraz Idiom je v sekci Český jazyk

Datová schránka

Pojem, výraz, heslo, co je to Datová schránka?

Pojem datová shránka zná český právní řád od roku 2009. Jedná se o elektronické úložiště určené ke komunikaci mezi orgány veřejné moci a právnickými a fyzickými osobami. Orgány veřejné moci doručují do datových schránek elektronické dokumenty. Datová schránka je ze zákona povinná...

Výraz Datová schránka je v sekci Internet

Výstružník

Pojem, výraz, heslo, co je to Výstružník?

Výstružník je název pro jeden z druhů upínacích nástrojů, jejichž pomocí se upřesňuje opracování otvorů, které již byly vyvrtány. Nerozlišuje se druh materiálu. Díky výstružníku se dokončují různé druhy otvorů, válcovité nebo kuželovité. Po použití výstružníku je možné otvory...

Heslo Výstružník se nachází v kategorii Nástroje

Hamr

Pojem, výraz, heslo, co je to Hamr?

Hamr je název stavby, ve které se nachází dílna na zpracování kovu. Oproti kovárně se zde k opracování kovu používá vodní energie, která je pohonem pro buchary a brusky. V hamrech se vyrábělo převážně zemědělské nářadí a nacházely se v průmyslově málo vyspělých krajích.V současnosti...

Heslo Hamr se nachází v kategorii Stavebnictví

Piperin

Pojem, výraz, heslo, co je to Piperin?

Piperin je látka, která je obsažena v pepři a je příčinou jeho štiplavosti. Je v něm obsažen alkaloid zodpovědný za stimulaci histaminových receptor v žaludku. Piperin zrychluje metabolizmus zvýšením produkce žaludečních šťáv. Dochází k rychlejšímu okysličení tukové vrstvy a...

Termín Piperin patří do kategorie Jídlo

Hedvábná stezka

Pojem, výraz, heslo, co je to Hedvábná stezka?

Hedvábná stezka je název starobylé a velmi důležité obchodní cesty, která propojovala Čínu a Středomoří. Vznikla ve starověku a využívána byla i ve středověku. Byla velmi dlouhá (udává se až 8000 km) a místy vedla náročným terénem (hory, pouště). Absolvovat ji zabralo mnoho času....

Výraz Hedvábná stezka patří do sekce Politika

Sútra

Pojem, výraz, heslo, co je to Sútra?

Sútra je výraz ze sanskrtu. Jde o označení pro aforizmus, tedy formuli nebo pravidlo, poučnou řeč. Může jít i o celý soubor aforizmů. Sútra byla produktem hinduistického náboženství a již v nejstarších dobách sloužila k lehkému zapamatování nejdůležitějších obsahů jak filozofie,...

Pojem Sútra je v kategorii Náboženství


Klíčová slova: Výstružník, synonymum, Den Země, co znamená, slovník, popis, význam, heslo, formulace, Piperin, Hamr, co to je, informace, termín, Datová schránka, názvosloví, Idiom, přesný význam, wiki, Obelisk, pojem, Hashtag, význam slova, přesný výraz, odborné názvosloví, slovo, vysvětlení, význam pojmu, Hedvábná stezka

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Krakonoš

kdo to je Krakonoš?

Krakonoš je označení pro ducha nebo pána hor. Byl nazýván také Rýbrcoul, což je zkomolenina z německého označení. Jeho úkolem j ochrana hor – Krkonoš, především před různými nepoctivci, hledači pokladů, pytláky, škůdci a chamtivci. V původní podobě byl Krakonoš osoba zlá a trestající,...

Heslo Krakonoš se nachází v sekci Nadpřirozené

John Rawls

kdo to je John Rawls?

John Rawls byl americký liberál, politický filosof, spisovatel a profesor na Harvardově univerzitě. Rawls se narodil v Baltimoru ve státě Maryland v USA. Po střední škole vystudoval během let 1939-43 filosofii na univerzitě Princeton. Poté narukoval do armády a sloužil u tichomořské...

Slovo John Rawls patří do sekce Filozofie

Johannes Brahms

kdo to je Johannes Brahms?

Johannes Brahms byl významný německý skladatel 19. století.Narodil se do německé hudební rodiny, již v útlém věku se naučil hrát na klavír, s nímž zůstala jeho tvorba spjata po celý život.V mládí pracoval jako klavírista, dirigent a učitel hudby, jeho zlomová skladatelská díla...

Slovo Johannes Brahms patří do sekce Hudba

Jan Perner

kdo to je Jan Perner?

Jan Perner byl známý projektant i stavitel, který se zaměřil na stavbu železničních tratí. Absolvoval polytechnická studia, studijní cestu po Německu, Anglii a Belgii a pracoval na stavbách tratí v Rusku. K jeho nejznámějším pracím patří stavba úseků na Severní dráze císaře Ferdinanda...

Slovo Jan Perner je v sekci Historie

Svatý Gorazd

kdo to je Svatý Gorazd?

Svatý Gorazd byl učenec a patřil mezi tzv. Svaté Sedmipočetníky. Narodil se do bohaté rodiny poblíž slovenského města Nitra. Později se v roce 868 dostal do Říma, kde se stal žákem učenců Cyrila a Metoděje. Poté byl Gorazd vysvěcen na kněze spolu s dalšími učedníky. Patří mezi...

Text Svatý Gorazd se nachází v kategorii Křesťanství

Jude Law

kdo to je Jude Law?

Jude Law je herec, režisér a producent. Angažuje se jak v divadle, tak ve filmu. Protože divadlo bylo koníčkem jeho rodičů, věnoval se studiu herectví již od dětství. Křestní jméno Jude bylo inspirováno písní Beatles. Jude Law byl označen za nejvíce sexy muže roku 2014.Jako herec...

Text Jude Law se nachází v kategorii Herectví

Štěpán Cháb

kdo to je Štěpán Cháb?

Štěpán Cháb je publicista a komentátor, autor pracující krom jiných pro Krajské listy. Vyjadřuje se ke žhavým společenským tématům, komentuje domácí i zahraniční události. Pro jeho tvorbu je typická ironie, často používá humor.Štěpán Cháb je také externím redaktorem internetových...

Slovo Štěpán Cháb patří do kategorie Novináři

Etymolog

kdo to je Etymolog?

Etymolog je vědec – lingvista, zkoumající původ slov. Získané informace soustředí v etymologickém slovníku. Zkoumá nejrůznější psané texty a způsob, jakým v nich určitá slova byla použita.V současnosti se etymologové orientují především na takové jazyky, ke kterým není zachovaná...

Text Etymolog patří do sekce Věda

Aleš Chmelař

kdo to je Aleš Chmelař?

Aleš Chmelař je český ekonom a vysoký státní úředník.Studoval ekonomické obory ve Francii a ve Velké Británii na London School of Economics. Získal titul MSc.Po studiích působil na různých pozicích v Bruselu (například v Radě Evropské unie). Začal se specializovat na ekonomická...

Heslo Aleš Chmelař je v kategorii Politika

Lumen

kdo to je Lumen?

Ve fyzice je lumen jednotkou fyzikální veličiny zvané světelný tok. Slovo "lumen" latinsky znamená světlo. Dostalo se však i do českého slangu - lumen je totéž co výlupek, jedinec, který v něčem vyniká, ovšem zpravidla v negativním smyslu....

Slovo Lumen je v sekci Hanlivé


Klíčová slova: význam, Sútra, popis, co znamená, slovník, Idiom, přesný význam, Piperin, Datová schránka, formulace, synonymum, význam pojmu, co to je, lidé, Den Země, informace, popis, biografie, vysvětlení, životopis, wiki, heslo, Hashtag, etymologie, význam slova, osobnosti, definice, pojem, Výstružník

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 28. listopadu 2022        Tip na neděli 27. listopadu 2022
Tip na sobotu 26. listopadu 2022        Tip na pátek 25. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022        Tip na středu 23. listopadu 2022
Tip na úterý 22. listopadu 2022        Tip na pondělí 21. listopadu 2022
Tip na neděli 20. listopadu 2022        Tip na sobotu 19. listopadu 2022
Tip na pátek 18. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022
Tip na středu 16. listopadu 2022        Tip na úterý 15. listopadu 2022