Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 10. srpna 2022

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

FTP

Pojem, výraz, heslo, co je to FTP?

Pro anglický výraz File Transfer Protocol se v informatice používá zkratka FTP. FTP je protokol pro přenos souborů mezi počítači za pomoci sítě. Pro přenos se využívá protokol TCP a nezáleží na operačním systému. Původní specifikace pro FTP byla sepsána již v roce 1971, čímž...

Výraz FTP patří do kategorie Internet

Respirátor

Pojem, výraz, heslo, co je to Respirátor?

Respirátor je název zařízení, které filtruje různé částice – od prachu přes mikroorganizmy až po nebezpečné páry či plyny. Chrání tedy proti částicím přicházejícím z vnějšího prostředí. Jsou dva základní druhy respirátorů. Respirátor, který čistí vzduch pomocí filtrace, filtruje...

Termín Respirátor patří do kategorie Lékařství

Agility

Pojem, výraz, heslo, co je to Agility?

Agility znamená v překladu hbitost. Jedná se o pojem z angličtiny, který označuje sportování se psy. Agility je možno přirovnat ke koňskému parkuru. Základem agility je spolupráce člověka a psa a koordinace. Tomuto sportu se může věnovat každý zájemce s jakýmkoli psem. Určitá...

Heslo Agility patří do kategorie Sport

Amygdala

Pojem, výraz, heslo, co je to Amygdala?

Amygdala je část mozku, která se nachází ve střední části spánkového laloku. Amygdala je spojená s emocemi - ovlivňuje chování při radosti a strachu a podílí se na vzniku vzpomínek s emocionálním zabarvením. Reakce na stresové a nepříjemné podněty je rychlejší než myšlení....

Termín Amygdala patří do kategorie Lékařství

Autoevaluace školy

Pojem, výraz, heslo, co je to Autoevaluace školy?

Autoevaluace školy čili sebehodnocení školy nebo vnitřní hodnocení školy je hodnocení, které školy provádějí jednou za tři roky. Zapojují se do ní různé skupiny, které se účastní školního života. Mapuje se složení pedagogického sboru, metody výuky i hodnocení žáků, podmínky školy...

Heslo Autoevaluace školy patří do kategorie Školství

Zdrojový kód

Pojem, výraz, heslo, co je to Zdrojový kód?

Zdrojový kód, source code, je pojem z oblasti informačních technologií. Jedná se o zápis počítačového programu nebo některé z jeho částí. Zápis se provádí v některém z programovacích jazyků. Celý zdrojový kód se ukládá do zdrojových souborů.Se zdrojovým kódem nelze většinou přímo...

Pojem Zdrojový kód patří do sekce Počítače

Šantán

Pojem, výraz, heslo, co je to Šantán?

Zábavní podnik typu kabaretu, malé scény se zábavným humoristickým, hudebním a také tanečním programem. Hrají se tu pěvecké, hudební a taneční výstupy, skeče. Za šantán se považuje hlavně podnik, kde se provozuje lehčí kabaret doprovázený hudebním programem. Slova vzniklo z francouzského...

Pojem Šantán patří do kategorie Kultura

Exkláva

Pojem, výraz, heslo, co je to Exkláva?

Exkláva je mezinárodním právem definována jako díl území nějakého státu, které se nachází uvnitř území jednoho nebo více cizích států. Samotné pojmenování má svůj původ v latině a francouzštině. Vnitrozemskými enklávami mohou být například obce nebo jejich části, sídla či domy.Někdy...

Heslo Exkláva je v kategorii Právo

Kolonáda

Pojem, výraz, heslo, co je to Kolonáda?

Kolonáda je pojem z latiny a italštiny, kterým se označuje sloupořadí. Jedná se tedy o krytou chodbu bez oblouků, která je tvořena sloupy buď z jedné, nebo obou stran. Kolonády jsou známé již z doby starověkého Řecka, Říma a nacházejí se i ve městech Blízkého Východu.Nového rozkvětu...

Heslo Kolonáda je v kategorii Stavebnictví

Skenování

Pojem, výraz, heslo, co je to Skenování?

Skenování je činnost, při které se prostřednictvím zvláštního přístroje přenáší dokument nebo objekt do digitalizované podoby. Předmět je snímán postupně po řádcích, až vytvoří celý obraz.K této činnosti se využívá skener, mobil, tablet a podobně. Skenování má velký význam, který...

Výraz Skenování patří do sekce Počítače


Klíčová slova: definice, pojem, názvosloví, odborné názvosloví, popis, slovo, formulace, slovník, Šantán, co to je, Skenování, FTP, popis, termín, odborný výraz, synonymum, wiki, význam slova, význam, přesný význam, význam pojmu, Respirátor, co znamená, Agility, Amygdala, přesný výraz, Kolonáda, Zdrojový kód, informace

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Archeolog

kdo to je Archeolog?

Archeolog je odborník věnující se archeologii, tj. vědnímu oboru, který zkoumá zachovalé hmotné pozůstatky z minulosti (pravěk, starověk, středověk...). Archeologie má své specifické metody a postupy při výzkumu, provádí jeho dokumentaci a často využívá poznatků z příbuzných...

Heslo Archeolog patří do kategorie Věda

Neomarxista

kdo to je Neomarxista?

Neomarxista je označení pro člověka hlásícího se k moderním krajně levicovým názorům. Neomarxismus navazuje na marxismus a další filozofické směry spadající do levicového spektra.Marxismus, resp. marxismus-leninismus byla politická ideologie, která tvořila páteř socialistických...

Heslo Neomarxista patří do kategorie Politika

Velký bratr

kdo to je Velký bratr?

Slovo velký bratr (anglicky Big Brother) pochází z románu 1984 od George Orwella. V něm je každý občan pod neustálým dokonalým dohledem úřadů, přičemž je mu tento fakt neustále připomínán frází "Velký bratr tě sleduje". Román odkazuje na praktiky totalitních režimů.V přeneseném...

Slovo Velký bratr patří do kategorie Politika

Xavier Baumaxa

kdo to je Xavier Baumaxa?

Lubomír Tichý, známější pod uměleckým jménem Xavier Baumaxa, je český hudební skladatel, písničkář, zpěvák a kytarista. Baumaxa se narodil ve městě Most do rodiny hospodského harmonikáře, po kterém zdědil silný vztah k hudbě. Mládí trávil Xavier v nedalekém Litvínově. V 10 letech...

Slovo Xavier Baumaxa patří do kategorie Hudba

Erik Weisz

kdo to je Erik Weisz?

Erik Weisz, známý pod uměleckým jménem Harry Houdini, byl maďarsko-americký iluzionista, kouzelník, kaskadér, filmový herec, filmový producent a letec. Weisz se narodil v Maďarsku v Budapešti. Jeho bratr Ferenc Weisz (později známý jako Theodore Hardeen) se stal rovněž kouzelníkem....

Slovo Erik Weisz patří do sekce Umělci

Paša

kdo to je Paša?

Paša byl dnes již zaniklý titul, který byl užíván v Osmanské říši pro vysoké úředníky či vojenské hodnostáře. Území, které paša spravoval a ovládal, se označovalo jako pašalík. Výraz paša pochází z perského titulu "pádišáh", což je totéž co "vládce". ...

Heslo Paša patří do kategorie Státní správa

Metráček

kdo to je Metráček?

Metráček je takový člověk, který váhově překročil 100 kg nebo se k nim značně přiblížil, je tedy značně obézní, tlustý. S obezitou jde ruku v ruce i snížené sebevědomí a zdravotní problémy, kterými metráček trpí.Je omezený i v pohybu, nemůže se věnovat některým druhům sportů,...

Slovo Metráček je v kategorii Hanlivé

Běs

kdo to je Běs?

Běs je pojmenování z dob starých Slovanů, kdy se používalo pro označení nejrůznějších démonů a záporných bohů. Původně nemělo označení běs negativní význam, později bylo spojeno s kouzly, věštbami nebo vizemi. V pozdějších dobách byli běsové nahrazováni ďábly a nečistými duchy.Říkalo...

Slovo Běs je v kategorii Mytologie

Ladislav Potměšil

kdo to je Ladislav Potměšil?

Ladislav Potměšil byl český komediální filmový a divadelní herec, dabér. Potměšil se narodil v Praze, kde roku 1969 vystudoval DAMU. Po studiu na DAMU začal působit v angažmá v Realistickém divadle, kde Potměšil hrál do roku 1988. Poté získal angažmá v Divadle S. K. Neumanna...

Text Ladislav Potměšil patří do sekce Herectví

Levičák

kdo to je Levičák?

Levičák je člověk zastávající levicové názory, tedy zastánce systému, který podporuje zájem většiny. Jeho hlavní ideou je solidarita, která bere ohledy na individuální možnosti jedince. Často prosazuje solidaritu i s těmi, kteří se do obtížné situace dostali vlastní vinou.Označení...

Text Levičák se nachází v kategorii Politika


Klíčová slova: Agility, FTP, biografie, definice, Amygdala, pojem, formulace, slovník, význam pojmu, co to je, přesný výraz, etymologie, Šantán, Respirátor, termín, Skenování, wiki, význam slova, Exkláva, životopis, přesný význam, Kolonáda, popis, co znamená, heslo, vysvětlení, informace, osobnosti, slovo

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 28. listopadu 2022        Tip na neděli 27. listopadu 2022
Tip na sobotu 26. listopadu 2022        Tip na pátek 25. listopadu 2022
Tip na čtvrtek 24. listopadu 2022        Tip na středu 23. listopadu 2022
Tip na úterý 22. listopadu 2022        Tip na pondělí 21. listopadu 2022
Tip na neděli 20. listopadu 2022        Tip na sobotu 19. listopadu 2022
Tip na pátek 18. listopadu 2022        Tip na čtvrtek 17. listopadu 2022
Tip na středu 16. listopadu 2022        Tip na úterý 15. listopadu 2022