Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 9. srpna 2022

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Entropie

Pojem, výraz, heslo, co je to Entropie?

Entropie je ve fyzice míra neuspořádanosti, resp. neurčitosti systému....

Pojem Entropie je v kategorii Fyzika

Nekrolog

Pojem, výraz, heslo, co je to Nekrolog?

Nekrolog je druh novinového článku. Je zaměřen na vzpomínku na člověka, který v nedávné době zesnul. Většinou se jedná o článek o nějaké významnější osobnosti. Shrnují se zde nejdůležitější etapy života daného člověka, především takové, které měl vliv na jeho společenský i profesní...

Výraz Nekrolog se nachází v kategorii Literatura

Estragon

Pojem, výraz, heslo, co je to Estragon?

Estragon je druh pelyňku, celým názvem pelyněk estragon či pelyněk kozalec. Není hořký jako pravý pelyněk, chuť je spíše sladkohořká a hřejivá a objevují se v ní i stopy pepře a anýzu. Estragon je ceněn pro pozitivní účinky na trávicí systém a také jako tonikum.Jeho využití je...

Pojem Estragon patří do sekce Jídlo

Dekadence

Pojem, výraz, heslo, co je to Dekadence?

Dekadence je označení pro úpadek či rozpad, nemusí však být použito vždy jen v negativním významu. Původně se jednalo o rozklad společnosti, později se pojem přenesl do oblasti umění a ujal se i jako název uměleckého směru v 19. a počátku 20. století.Jeho podstatou byl rozklad...

Výraz Dekadence se nachází v kategorii Kultura

Emisní povolenka

Pojem, výraz, heslo, co je to Emisní povolenka?

Emisní povolenka vznikla v roce 2005 a jedná se o určitou daň za to, že je znečišťováno životní prostředí. Jde o emisní kvóty na vypouštění skleníkových plynů určené Kjótským protokolem. Povolenka znamená jednu tunu CO2 či oxidu dusného nebo perfluorovaných uhlovodíků, které...

Výraz Emisní povolenka se nachází v kategorii Politika

UNESCO

Pojem, výraz, heslo, co je to UNESCO?

Organizace usilující o mezinárodní spolupráci v oblasti výchovy, vědy a kultury. Spadá pod Organizaci spojených národů a na starosti si bere pět oborů lidské činnosti: vzdělávání, sociální a humanitní vědy, přírodní vědy, kulturu, komunikaci a výměnu informací. Mezinárodní projekty...

Heslo UNESCO patří do sekce Politika

Zirkon

Pojem, výraz, heslo, co je to Zirkon?

Jedním z rozšířených minerálů je zirkon, jehož chemický vzorec je ZrSiO4. Může být bezbarvý, žlutý, modrý, zelený, hnědý nebo hnědočervený. V horninách je zirkon přirozeným nositelem radioaktivity. Odrůdy mají hned tři pojmenování - hyacint, starlit, jargon. Zirkon je též důležitým...

Heslo Zirkon patří do sekce Chemie

Odstupné

Pojem, výraz, heslo, co je to Odstupné?

Odstupné je pojem právní, který se spojuje s výpovědí. V případě odstupného jde o výpověď, kterou dává zaměstnavatel zaměstnanci. Jedná se o určité odškodnění zaměstnance za to, že dostal výpověď z důvodů na straně zaměstnavatele. Může se jednat o zrušení celého zaměstnavatele...

Pojem Odstupné je v sekci Právo

Pleonasmus

Pojem, výraz, heslo, co je to Pleonasmus?

Pleonasmus je pojmenování stylistického útvaru, Pleonasmus je založen na užití většího množství slov pro vyjádření určité ideje. Jedná se o slova, která jsou nadbytečná, jejich užití se však nehodnotí jako chybné. Často bývají využity v literárních dílech, hlavně v poezii.Básníci...

Heslo Pleonasmus patří do sekce Český jazyk

Kasační stížnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Kasační stížnost?

Kasační stížnost je pojmenování z oblasti správního soudnictví. Jedná se o opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. Pomocí kasační stížnosti se účastník řízení domáhá zrušení tohoto rozhodnutí.Důvodem pro kasační stížnost může být nezákonnost, vady řízení,...

Pojem Kasační stížnost je v sekci Právo


Klíčová slova: Dekadence, Zirkon, popis, termín, synonymum, Pleonasmus, slovník, informace, odborné názvosloví, pojem, Kasační stížnost, Odstupné, Estragon, Emisní povolenka, Nekrolog, wiki, co znamená, význam, heslo, formulace, význam pojmu, odborný výraz, přesný význam, význam slova, slovo, názvosloví, přesný výraz, co to je, vysvětlení

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Account manager

kdo to je Account manager?

Account manager je označení zaměstnance určité společnosti, který je zodpovědný za řízení prodeje a zabývá se také vztahy se zákazníky. Podle toho, v jaké oblasti zaměstnavatel podniká, se může náplň práce account managera lišit.Obecně se zaměřuje především na získávání nových...

Text Account manager je v kategorii Profese

Juliette Binoche

kdo to je Juliette Binoche?

Juliette Binoche je francouzská divadelní a filmová herečka, držitelka filmové ceny Romy Schneider (z roku 1985), Oscar a César Awards. Binoche se narodila v Paříži do rodiny divadelního režiséra a divadelní herečky. Po vzoru svých rodičů vystudovala herectví na pařížské konzervatoři...

Text Juliette Binoche se nachází v kategorii Herectví

Štefan Švec

kdo to je Štefan Švec?

Štefan Švec je publicista, absolvent mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Je šéfeditorem ve společnosti Boomerang Publishing. Píše také kritické příspěvky pro Britské listy a články o nejrůznějších společenských problémech a aktuálním dění u nás i ve...

Slovo Štefan Švec patří do sekce Novináři

Choť

kdo to je Choť?

Choť je výraz používaný pro obě pohlaví. U ženatého muže vyjadřuje pojmenování choť vztah k manželce, u vdané ženy vztah k manželovi. Často je místo slova choť používáno pojmenování muž a žena.V současném jazyce již není výraz považován za neutrální, používá se především při...

Text Choť se nachází v kategorii Vztahy

Jan Evangelista Purkyně

kdo to je Jan Evangelista Purkyně?

Jan Evangelista Purkyně byl český biolog, fyziolog, anatom a filozof. Zajímal se například o buňky, jejich stavbu a význam. Nejprve žil a své výzkumy prováděl ve Vratislavi, později se vrátil do Prahy. Jako básník se věnoval lyrice a satirickým epigramům. Je po něm pojmenována...

Text Jan Evangelista Purkyně patří do sekce Věda

Metrolog

kdo to je Metrolog?

Metrolog (nikoliv meteorolog!)je odborník, jenž provádí kalibraci a údržbu technicky komplikovaných a velmi přesných přístrojů. Metrolog dále zajišťuje expertízy, navrhuje kalibrační postupy, stará se o dozorčí činnost a ke všemu vede příslušnou dokumentaci. ...

Slovo Metrolog patří do sekce Profese

Specialista marketingu

kdo to je Specialista marketingu?

Specialista marketingu je absolvent magisterského studijního programu, který je zodpovědný za tvorbu marketingové analýzy. Ta by měla zvýšit ziskovost společnosti. Proto je jeho úkolem sledování konkurence a situace na trhu a nalezení nových možností pro prosazení firmy a jejích...

Heslo Specialista marketingu je v sekci Profese

Performer

kdo to je Performer?

Performer je osoba působící na happeninzích nebo performancích, kde prosazuje použití netradičních prvků a uměleckých forem. Většinou se jedná o prvky výtvarné, hudební nebo výtvarné. Cílem jejich použití je diváky provokovat, okovat a současně je zatahovat do děje jako aktivní...

Slovo Performer patří do sekce Umělci

Aleš Valenta

kdo to je Aleš Valenta?

Aleš Valenta je český bývalý sportovec, závodník v akrobatickém lyžování, moderátor a zlatý medailista ze Zimních Olympijských her v Salt Lake City 2002. Valenta se narodil v Šumperku a od mládí se začal věnovat zimním sportům. Ve Světovém poháru debutoval ve 20 letech roku 1993....

Text Aleš Valenta se nachází v kategorii Sport

Daniel Landa

kdo to je Daniel Landa?

Daniel Landa je známý český umělec, především rockový zpěvák, skladatel, příležitostně také herec a automobilový závodník. Věnuje se také thajskému boxu. Od roku 2012 působí pod pseudonymem Kouzelník Žito. Je spoluzakladatelem kapely Orlík, kterou si oblíbili zastánci hnutí skinheads...

Slovo Daniel Landa je v sekci Hudba


Klíčová slova: vysvětlení, význam pojmu, Zirkon, Nekrolog, Kasační stížnost, slovo, slovník, lidé, definice, Entropie, přesný výraz, synonymum, heslo, popis, popis, wiki, co znamená, Odstupné, Emisní povolenka, přesný význam, formulace, Pleonasmus, termín, životopis, význam slova, pojem, informace, biografie, osobnosti

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022