Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 27. července 2022

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

DVTV

Pojem, výraz, heslo, co je to DVTV?

DVTV je název audiovizuálního projektu zaměřeného na zpravodajství a žurnalistiku. Autory projektu jsou moderátoři Martin Veselovský a Daniela Drtinová a editoři Jan Rozkošný a Jan Ouředník. Vysílání obsahuje především různá interview, debaty a duely, v každodenním vysílání jde...

Heslo DVTV je v kategorii Internet

Ležák

Pojem, výraz, heslo, co je to Ležák?

Ležák je název druhu piva, vyráběného spodním kvašením a stabilizovaného při nízké teplotě – mezi 8 až 14 stupni Celsia. Nízké teploty přispívají k jeho stabilizaci. Po vykvašení se ležák nechává alespoň měsíc uležet, odtud pochází i jeho označení.Lze si vybírat mezi tmavými...

Heslo Ležák patří do sekce Nápoje

Orientační biatlon

Pojem, výraz, heslo, co je to Orientační biatlon?

Orientační biatlon je pojmenování sportovní disciplíny. Ta je výsledkem kombinace jiných dvou sportů – tradičního biatlonu a orientačního běhu, tedy střelby a běhu. Má svou letní i zimní verzi. Zemí vzniku orientačního biatlonu je Švédsko, které je sídlem Mezinárodní federace...

Pojem Orientační biatlon patří do sekce Sport

Hydrosféra

Pojem, výraz, heslo, co je to Hydrosféra?

Hydrosféra je název vodního obalu Země. Zahrnuje všechno vodstvo, které k zemi patří, tzn. vodu v živých organizmech, vodu v atmosféře, povrchové i podpovrchové vodstvo. Výzkumem hydrosféry se zabývají různé vědní disciplíny, především hydrologie a hydrogeologie, hydrogeografie...

Termín Hydrosféra je v kategorii Věda

Oidipovský komplex

Pojem, výraz, heslo, co je to Oidipovský komplex?

Oidipovský komplex je pojem z oblasti psychoanalýzy. Často se používá také název Oidipův komplex. Pojem popisuje milostný vztah mezi synem a matkou. Pramenem pojmu je řecká báje o Oidipovi, který zabil svého otce, aniž by věděl, že se o vlastního otce jedná. Později se oženil...

Termín Oidipovský komplex je v kategorii Psychologie

Vřesoviště

Pojem, výraz, heslo, co je to Vřesoviště?

Vřesoviště je otevřený prostor s křovinnou vegetací. Vyskytuje se na velkých plochách na všech kontinentech. Podmínkou pro vznik vřesoviště jsou kyselé neúrodné půdy. Menší vřesoviště lze nalézt ve všech oblastech světa, kde je vhodné klima. České pojmenování vřesoviště je odvozeno...

Termín Vřesoviště se nachází v kategorii Příroda

Erytrocyty

Pojem, výraz, heslo, co je to Erytrocyty?

Erytrocyty je název pro červené krvinky. Tyto krvinky patří k běžným krevním buňkám. Erytrocyty jsou zodpovědné především za přenos kyslíku z plic do dalších tkání těla. Kyslík váže červené krevní barvivo hemoglobin, který je v erytrocytech obsažen.Červené krvinky se tvoří v...

Heslo Erytrocyty je v kategorii Lékařství

Prevenar 13

Pojem, výraz, heslo, co je to Prevenar 13?

Prevenar 13 je název vakcíny určené na ochranu před pneumokokovými infekcemi. Číslo 13 znamená účinnost proti 13 typům bakterií, které jsou příčinou většiny pneumokokových infekcí. K nemocem, které tyto bakterie způsobují, patří například meningitida, zánět plic, ušní infekce,...

Pojem Prevenar 13 patří do sekce Lékařství

Cech

Pojem, výraz, heslo, co je to Cech?

Cech je označení pro sdružení řemeslníků nebo obchodníků, které vzniklo již ve středověku, od 13. století. Úkolem cechu bylo hájit zájmy a práva těch, kteří se stali jeho členy. Cech se staral o kvalitu výroby, stanovoval ceny, dohlížel na způsob výchovy učňů a kontroloval obsah...

Výraz Cech patří do kategorie Ekonomie

Rovník

Pojem, výraz, heslo, co je to Rovník?

Rovník je označení pro nejdelší rovnoběžku. Rovnoběžkou se nazývá pomyslná čára, která by měla být spojnicí mezi body s nulovou zeměpisnou šířkou. Rovník prochází středem Země a zaujímá polohu kolmo vůči zemské ose. Je tedy průsečnicí roviny se zemským povrchem.Rovník jako čára...

Heslo Rovník se nachází v kategorii Věda


Klíčová slova: přesný význam, Orientační biatlon, formulace, slovo, význam slova, popis, co to je, pojem, co znamená, synonymum, význam, Oidipovský komplex, definice, Prevenar 13, Rovník, přesný výraz, popis, heslo, Hydrosféra, odborné názvosloví, informace, odborný výraz, termín, názvosloví, DVTV, slovník, wiki, Vřesoviště, vysvětlení

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Kamala Harrisová

kdo to je Kamala Harrisová?

Kamala Harrisová je americká právnička, politička a od roku 2021 viceprezidentka Spojených států amerických. V mládí působila jako státní zástupkyně. Později se stala senátorkou za Kalifornii. Její politická kariéra je spjata s Demokratickou stranou.V roce 2020 zahájila kampaň...

Text Kamala Harrisová je v kategorii Politika

Advokát

kdo to je Advokát?

Advokát je poskytovatelem právních služeb. Jedná se o svobodné povolání, které je prováděno za úplatu. Advokát své služby poskytuje neustále, patří k nim především zastoupení klienta před soudem nebo úřady, poskytování právních rad či obhajoba klienta v trestních sporech.Významnou...

Slovo Advokát patří do sekce Profese

Paša

kdo to je Paša?

Paša byl dnes již zaniklý titul, který byl užíván v Osmanské říši pro vysoké úředníky či vojenské hodnostáře. Území, které paša spravoval a ovládal, se označovalo jako pašalík. Výraz paša pochází z perského titulu "pádišáh", což je totéž co "vládce". ...

Text Paša se nachází v kategorii Státní správa

Josef Ressel

kdo to je Josef Ressel?

Josef Ludvík František Ressel byl významný český vynálezce, spisovatel, lesník a hlavně vynálezce lodního šroubu. Ressel se narodil v Chrudimi do česko-německé rodiny, odkud po základní škole odešel na gymnázium do rakouského města Linec. Po maturitě roku 1809 začal studovat...

Slovo Josef Ressel patří do sekce Věda

Barbora Kodetová

kdo to je Barbora Kodetová?

Barbora Kodetová je česká herečka.Pochází z herecké rodiny a následovala rodinnou tradici. Vystudovala Pražskou konzervatoř a ve druhé polovině 90. let působila jako členka činohry Národního divadla. Poté vystupovala na dalších divadleních scénách, ať už v Praze nebo například...

Slovo Barbora Kodetová patří do kategorie Herectví

Recidivista

kdo to je Recidivista?

Recidivista je ten, kdo opakovaně páchá trestné činy poté, co byl za předchozí trestné činy pravomocně odsouzen. Jde o označení z oblasti trestního práva. Typ trestného činu zde není důležitý. Toto pravidlo neplatí pouze pro velmi závažné zločiny, které jsou označovány jako zvláště...

Slovo Recidivista se nachází v kategorii Zločin

Psychotik

kdo to je Psychotik?

Psychotik je označení pro jedince trpícího vážnou poruchou duševního stavu. Postižený není schopen reagovat a chovat se přiměřeně k okolnostem. Nemá také normální vztah ke skutečnosti, vnímá ji jinak. Nemá nadhled a chybnému vnímání sám věří.Psychotikem se člověk může stát na...

Slovo Psychotik patří do sekce Psychologie

Donchuán

kdo to je Donchuán?

Donchuán je pojmenování pro záletníka, sukničkáře a obecně milovníka veškeré ženské populace. Označení je odvozeno od umělecké postavy Dona Juana, milovníka, který vystupoval jak v literatuře, tak v divadelních hrách i ve filmu.Obecně jsou donchuáni promiskuitní, někdy jde také...

Slovo Donchuán je v sekci Vlastnosti

Helena Christensen

kdo to je Helena Christensen?

Helena Christensen je dánská supermodelka, fotografka, designérka oblečení. Christensen se narodila v Kodani. Když měla Helena 17 let, zvítězila v dánské soutěži krásy Miss Universe (1986). V následujícím roce se dostala do finále soutěže Look of the Year 1987. Záhy se přestěhovala...

Slovo Helena Christensen je v sekci Modeling

Pythagoras

kdo to je Pythagoras?

Pythagoras byl filosof, matematik a astronom. V mládí hodně cestoval, díky tomu se seznámil s myšlením okolních národů, zejména Egypťanů a Babyloňanů. Nakonec se usadil na jihu Itálie a ve městě Crotone založil vlastní filosofickou školu. Ta brzy získala velký vliv a stala se...

Slovo Pythagoras je v kategorii Filozofie


Klíčová slova: životopis, heslo, formulace, pojem, význam slova, Erytrocyty, co to je, DVTV, co znamená, přesný význam, Rovník, Prevenar 13, informace, popis, Orientační biatlon, synonymum, přesný výraz, osobnosti, Hydrosféra, Oidipovský komplex, vysvětlení, definice, lidé, termín, Ležák, biografie, etymologie, slovník, wiki

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022