Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 13. července 2022

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Přečin

Pojem, výraz, heslo, co je to Přečin?

Přečin je právní pojem užívaný k označení pro určitý druh trestních činů. Slovo přečin bylo užíváno již v době Rakousko- Uherska, a sloužilo k označení trestného činu, který měl větší závažnost než přestupek, ale byl méně závažný než zločin.Právní pojem přečin byl na nějakou...

Termín Přečin je v sekci Právo

Zeolit

Pojem, výraz, heslo, co je to Zeolit?

Zeolit je název minerálu s pórovitou strukturou. Tento hlinitokřemičitý minerál má vulkanický původ. Jeho struktura je podobná včelímu plástu. Je ojedinělý uspořádáním atomů, které vytváří pravidelné kanálky a dutiny. V nich se mohou zachytávat různé látky.Se zeolitem se lze...

Výraz Zeolit patří do sekce Chemie

Fyzioterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Fyzioterapie?

Fyzioterapie je obor zabývající se léčbou pohybového aparátu. Dokáže nejen léčit obtíže s klouby, svaly a šlachami, ale zmírňuje také bolesti břicha, hlavy a částečně odstraňuje potíže pocházející ze stresu a psychické zátěže.Preventivně se fyzioterapie zaměřuje také na regeneraci...

Výraz Fyzioterapie patří do sekce Lékařství

Přitažlivost

Pojem, výraz, heslo, co je to Přitažlivost?

Přitažlivost je součástí života každé osoby. Může se jednat o přitažlivost k jedné osobě nebo více osobám, skupině. Jedná se o pocit blízkosti, sounáležitosti, přitažlivá osoba disponuje vlastnostmi, které by jiné osobě mohly být určitou odměnou.Přitažlivost má značný vliv na...

Heslo Přitažlivost se nachází v kategorii Psychologie

CRP

Pojem, výraz, heslo, co je to CRP?

CRP je zkratka pro C – reaktivní protein. Tento protein je příznakem zánětu a značí riziko aterosklerózy. Při rozboru se sleduje jeho koncentrace. Ta je důležitá pro rozhodnutí, zda pro léčbu použít antibiotika. Díky sledování hodnot CRP lze odhalit včas i riziko pooperační infekce....

Termín CRP je v sekci Chemie

Muzikoterapie

Pojem, výraz, heslo, co je to Muzikoterapie?

Muzikoterapie neboli hudební terapie je metoda, která používá hudbu k jiným než jen estetickým účelům, především jako prevenci nebo součást léčby. Základem je vědecky podložený poznatek, že hudba má uklidňující kladný vliv jak na fyzické, tak na duševní problémy a nemoci. Muzikoterapii...

Pojem Muzikoterapie patří do kategorie Školství

Špalda

Pojem, výraz, heslo, co je to Špalda?

Jako špalda se označuje typ pšenice. Tato rozpadavá pšenice je velice stará a v Evropě byla pěstována již před osmi tisíci lety. Špalda byla pěstována Germány, Kelty, ale i Egypťany. V pozdějších dobách musela špalda ustoupit náporu šlechtěné pšenice, která pěstitelům vynášela...

Heslo Špalda patří do kategorie Jídlo

Legenda

Pojem, výraz, heslo, co je to Legenda?

Legenda (z lat. legere - to, co má být čteno) je epický (dějový) literární útvar. Legendy pojednávají o životě světců, o zázracích apod. Jejich účelem bylo vytvořit věřícím nějaký vzor hodný následování. Historické pravdy je v legendách velmi málo. Na pravdivé jádro legendy byly...

Výraz Legenda patří do kategorie Literatura

Capín

Pojem, výraz, heslo, co je to Capín?

Capín je pojmenování ručního nástroje, který je typický pro pracovníky se dřevem v lese. Lesní dělníci s jeho pomocí manipulují především s objemnou kulatinou. Capín se využívá hlavně při vykládání a nakládání. Má podobný tvar jako motyka nebo páčidlo.Násada bývá stejná jako...

Heslo Capín je v kategorii Nástroje

Mamon

Pojem, výraz, heslo, co je to Mamon?

Mamon je původem hebrejské slovo, které se používá pro označení bohatství nebo majetku. V současnosti se tak vyjadřuje až chorobná touha po vlastnictví, majetku. Ve stejném významu bylo slovo mamon využito i ve výkladech Bible již ve 2. století.Někdy byl mamon považován za ztělesnění...

Pojem Mamon patří do kategorie Náboženství


Klíčová slova: Fyzioterapie, termín, význam, odborné názvosloví, synonymum, heslo, informace, popis, vysvětlení, definice, popis, co znamená, CRP, formulace, Muzikoterapie, co to je, Přitažlivost, odborný výraz, význam pojmu, Špalda, Capín, slovo, wiki, pojem, Legenda, názvosloví, přesný význam, slovník, Zeolit

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Tomáš Holý

kdo to je Tomáš Holý?

Tomáš Holý byl český nejznámější dětský herec sedmdesátých let. Narodil se v Praze a k hraní se dostal díky svému strýci, který pracoval jako rekvizitář. Doporučil Tomáše Holého pro krátkou scénu ve známém českém filmu Marečku, podejte mi pero! I přes to, že byla scéna krátká,...

Heslo Tomáš Holý patří do sekce Herectví

Filantrop

kdo to je Filantrop?

Pojem filantropie pochází z řečtiny a doslova znamená lásku k lidem. Filantrop je člověk, který se věnuje dobročinnosti, přispívá na charitu a snaží se o zlepšení kvality života všech. Velmi blízkým pojmem je výraz altruista. ...

Slovo Filantrop je v sekci Záliby

David Sinclair

kdo to je David Sinclair?

David Andrew Sinclair je australský biolog, vědec a profesor genetiky na Harvard Medical School v Bostonu v USA. Sinclair se narodil ve městě Sydney ve státě Nový Jižní Wales v Austrálii. Po střední škole začal studovat University of New South Wales, kde získal bakalářský titul....

Text David Sinclair patří do kategorie Věda

Nunvář

kdo to je Nunvář?

Nunvář - dříve a nepřesně též nazývaný zvěrokleštič, je osoba, která kastrovala hospodářská zvířata, tedy zbavovala je pohlavních žláz. Nunva bylo označení vykleštěné samice prasete, proto byl tedy odvozen název nunvář.Toto slovo se používalo hlavně v oblasti Čech, v moravských...

Text Nunvář patří do kategorie Historie

Bloggerka

kdo to je Bloggerka?

Bloggerka je žena, která provozuje a přidává obsah (články, texty, fotografie, obrázky, ankety, videa apod.) na své (případně firemní) internetové stránky typu blog. Bloggerka může mít všeobecné zaměření nebo se úzce zaměřuje pouze na jeden obor, například na módů, gastronomii...

Text Bloggerka patří do kategorie Záliby

Pavel Sedláček

kdo to je Pavel Sedláček?

Pavel Sedláček je český filmový a divadelní herec, rocker, hudebník, skladatel a zpěvák a jeden z průkopníku big beatu a rock and rollu v dobách Československa. Sedláček se narodil v Praze, kde se na střední průmyslové škole vyučil jako strojní zámečník (obor spalovací motory)....

Heslo Pavel Sedláček je v kategorii Hudba

Bůh

kdo to je Bůh?

V různých náboženstvích je bůh vnímán jako mocná (až všemocná) nadlidská, nadpřirozená a většinou také nesmrtelná bytost. Bůh je předmětem náboženské úcty, lidé se k němu modlí nebo mu přinášejí oběti. Konkrétní podoby uctívání boha nebo bohů se liší podle typu a charakteru náboženství...

Text Bůh patří do kategorie Křesťanství

Kate Middleton

kdo to je Kate Middleton?

Kate Middleton, nyní Její královská výsost vévodkyně z Cambridge, je manželkou vévody z Cambridge, prince Williama. Nepochází z královské ani šlechtické rodiny a neměla tedy vlastní titul. Vystudovala dějiny umění a hodně pěstovala i sport. Při studiu na univerzitě se seznámila...

Text Kate Middleton je v sekci Politika

Jindřich Zelený

kdo to je Jindřich Zelený?

Jindřich Zelený byl český filosof, profesor filosofie, pedagog, publicista. Zelený se narodil v Bítovanech a navštěvoval reálné gymnázium v nedaleké Chrudimi. Po maturitě roku 1941 pokračoval ve studiu na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, kde úspěšně složil také doplňovací...

Heslo Jindřich Zelený patří do kategorie Filozofie

Usáma bin Ládin

kdo to je Usáma bin Ládin?

Usáma bin Ládin se narodil v bohaté saudsko-arabské rodině. V 80. letech 20 století bojoval jako mudžáhid proti sovětské armádě v Afgánistánu. V roce 1988 zde založil organizaci al-Káida se kterou posléze bojoval v bývalé Jugoslávii (v Bosně, Kosovu a Makedonii). V roce 1996...

Text Usáma bin Ládin se nachází v kategorii Zločin


Klíčová slova: heslo, Zeolit, Legenda, definice, Mamon, CRP, lidé, přesný význam, Přitažlivost, Muzikoterapie, Fyzioterapie, Špalda, co znamená, popis, formulace, význam, co to je, vysvětlení, termín, Capín, význam pojmu, slovo, pojem, wiki, Přečin, synonymum, biografie, životopis, slovník

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022