Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 20. června 2022

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Umělý spánek

Pojem, výraz, heslo, co je to Umělý spánek?

Umělý spánek je název lékařské metody, kdy se do těla pacienta dodávají látky, které utlumí činnost mozku tak, že navodí určitý stupeň bezvědomí.Do umělého spánku se pacienti přivádějí tehdy, je-li potřeba snížit námahu, která je nutná pro zvládnutí nějakého náročného stavu –...

Pojem Umělý spánek je v sekci Lékařství

Fotobanka

Pojem, výraz, heslo, co je to Fotobanka?

Fotobanka je název úložiště fotografií na internetu. Takové úložiště většinou není možno využívat zdarma a je chráněno určitými licenčními právy. Služeb fotobank využívají zákazníci místo složitého pořízení vlastních fotografií nebo využití služeb profesionálního fotografa.Za...

Heslo Fotobanka je v sekci Internet

Evangelium

Pojem, výraz, heslo, co je to Evangelium?

Evangelium je text, který je součástí Bible a popisuje život a skutky Ježíše Krista. Základní čtyři evangelia nesou jména apoštolů – Matouš, Marek, Lukáš, Jan. V evangeliích vystupuje Ježíš Kristus jako reálná postava a události jsou popisovány tak, jako by se skutečně staly.Evangelia...

Heslo Evangelium je v kategorii Náboženství

Překotný porod

Pojem, výraz, heslo, co je to Překotný porod?

Překotný porod je označení pro takový porod, který se odehrává v době kratší než tři hodiny od odtoku plodové vody nebo počátku pravidelných stahů. Nejvíce se zkracuje první doba porodní. Pro překotný porod je typická také intenzivní bolest, riziko většího krvácení a nižší hladina...

Pojem Překotný porod se nachází v sekci Lékařství

Melancholie

Pojem, výraz, heslo, co je to Melancholie?

Melancholie je slovo vzniklé spojením řeckých termínů černý a žluč, kdy převaha této tekutiny v těle sloužila k vymezení typu lidského temperamentu jako melancholika. V současnosti se takto nazývá duševní stav, při kterém postižený jedinec trpí nečinností, trudnomyslností nebo...

Výraz Melancholie patří do sekce Psychologie

Schizofrenie

Pojem, výraz, heslo, co je to Schizofrenie?

Mezi velice závažné duševní onemocnění patří i schizofrenie, která se projevuje porušeným vnímáním reality, poruchami myšlení a nezvyklým chováním. Mezi hlavními příznaky najdeme halucinace, zhoršení pozornosti a vůle nebo ztrátu sociálních dovedností.Diagnostikovaný výskyt v...

Heslo Schizofrenie je v kategorii Nemoce

Kinesiotaping

Pojem, výraz, heslo, co je to Kinesiotaping?

Kinesiotaping je metoda používaná při bolestech šlach, kloubů či svalů. Jedná se o terapii, při které se na kůži lepí pružné pásky, chráníc před zraněním při sportovním výkonu nebo jako podpora probíhajícího hojení.Kinesiotaping může přispět i k nápravě ortopedických vad a nesprávného...

Výraz Kinesiotaping patří do kategorie Lékařství

Próza

Pojem, výraz, heslo, co je to Próza?

Próza je označení pro (umělecké) sdělení psané formou souvislého textu. Díla psaná v próze (povídky, romány, pohádky apod.) jsou většinou epická (mají děj). ...

Termín Próza patří do kategorie Literatura

Porucha osobnosti

Pojem, výraz, heslo, co je to Porucha osobnosti?

Porucha osobnosti je označením pro nevyváženost jedince, u kterého se některé rysy dostávají příliš do popředí, zatímco jiné jsou potlačeny. To je příčinou negativního chování a myšlení, což pro postiženého znamená obtížné zařazení do společnosti. Jedinec s poruchou osobnosti...

Heslo Porucha osobnosti je v kategorii Psychologie

Vlastenectví

Pojem, výraz, heslo, co je to Vlastenectví?

Oddanost zemi, v níž se člověk narodil, vyrostl, žije v ní a je jeho domovem. Projevuje se silnou osobní náklonností k dané zemi a jejím symbolům a osobním ztotožněním s ní. Vlastenec usiluje o blaho své země, obětuje se pro ni a všemi dostupnými prostředky podporuje její všestranný...

Termín Vlastenectví je v kategorii Politika


Klíčová slova: význam, termín, Melancholie, formulace, odborný výraz, Vlastenectví, přesný význam, význam pojmu, synonymum, slovo, Fotobanka, vysvětlení, Porucha osobnosti, popis, definice, slovník, co znamená, Próza, odborné názvosloví, Schizofrenie, popis, pojem, Kinesiotaping, co to je, informace, wiki, Evangelium, význam slova, heslo

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Tomáš Kašpar

kdo to je Tomáš Kašpar?

Tomáš Kašpar je jedním ze současných českých spisovatelů., zaměřujících se především na humoristické a satirické prózy. K zatím vydaným dílům patří Strašidla, lidi, a tak nějak podobně (1998), napsaná ve stylu Saturnina nebo Tří mužů ve člunu, dále Jak jsem se bál prezidenta...

Heslo Tomáš Kašpar je v sekci Umělci

Lupič

kdo to je Lupič?

Lupič je pachatel trestného činu, který bývá považován za zvláště závažný zločin. Jeho spácháním se lupič snaží nabýt cizí věci buď pod hrozbou násilí, nebo přímo násilím, spáchaném na nevinné oběti. Své konání činí úmyslně a vědomě.Ze zákonného hlediska není důležité, zda lupič...

Heslo Lupič je v kategorii Zločin

Alanis Morissette

kdo to je Alanis Morissette?

Alanis Nadine Morissette je známá kanadská zpěvačka, skladatelka a hudební producentka. Narodil se v hlavním městě Kanady (Ottawa). Alanis se začala věnovat hře na klavír v šesti letech. Když ji bylo deset let, napsala vlastní píseň Fate Stay With Me. O dva roky později (1986),...

Heslo Alanis Morissette se nachází v sekci Hudba

Heterosexuál

kdo to je Heterosexuál?

Heterosexuál je jedinec sexuálně zaměřený na osoby opačného pohlaví. Projevuje vůči nim touhou po fyzické i psychické blízkosti, zamilováním, potřebou sexuálních aktivit. V heterosexuálním vztahu jsou preferovány i projevy heterosexuálního chování jako jsou přátelství, něha,...

Text Heterosexuál je v kategorii Vlastnosti

Čuňák

kdo to je Čuňák?

Čuňák je muž nemravného chování. Je chlípný, chová se k ženám nevhodně zejména v oblasti sexu, sexuálně haraší, vede nemravné řeči. Čuňák většinou nemá příliš mnoho zábran, jde si přímo za svým "cílem". V dnešní době, kdy se šíří iniciativy jako MeToo a ženy ztrácejí ostych hovořit...

Text Čuňák patří do kategorie Hanlivé

Nymfa

kdo to je Nymfa?

Slovem nymfy byly v mytologii antického Řecka označovány bohyně nebo polobohyně vod, hor a lesů, něco jako víly nebo přírodní božstva. Byly popisovány jako krásné a přívětivé k lidem, jejich posláním byly zábava, zpěv a tanec. ...

Heslo Nymfa je v kategorii Mytologie

Defraudant

kdo to je Defraudant?

Defraudant je osoba, která se dopustila zpronevěry (defraudace). Defraudant je dle trestního zákoníku České republiky č. 40/2009 Sb. ten, který si přisvojí cizí majetek nebo majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak škodu nikoli nepatrnou. Za trestný čin defraudace...

Slovo Defraudant je v kategorii Zločin

Ivo Valenta

kdo to je Ivo Valenta?

Ivo Valenta, známý podnikatel a také politik, je majitelem firmy podnikající v herním průmyslu Synot, kde z rodinné firmy vybudoval silnou mezinárodní skupinu. Ivo Valenta je také spoluvlastníkem akciové společnosti Our media, která vydává Parlamentní listy. O roku 2014 je senátorem,...

Slovo Ivo Valenta patří do sekce Politici

Lampasák

kdo to je Lampasák?

Lampasák bylo pojmenování důstojníka. Dnes je považováno za zastaralé a má hanlivý nádech. Toto označení vzniklo podle pruhů odlišné barvy, které jsou na vnějších švech uniformy. Tyto pruhy se nazývaly lampasy, proto tedy označení lampasák. Jako hanlivé označení se slovo používalo...

Heslo Lampasák je v kategorii Hanlivé

Morana

kdo to je Morana?

Morana je figurína zpodobňující zimu či smrt, která se v minulosti vynášela při oslavách jara za ves či město a byla nejčastěji házena do vody nebo upalována. Rituál vynášení Morany doprovázel zpěv písní a řada pověr.Někdy bývá jako Morana označována také slovanská bohyně smrti,...

Slovo Morana je v kategorii Mytologie


Klíčová slova: Próza, Fotobanka, popis, formulace, termín, přesný výraz, životopis, Porucha osobnosti, Vlastenectví, pojem, popis, Schizofrenie, slovo, Kinesiotaping, Evangelium, slovník, co znamená, synonymum, definice, význam, Překotný porod, Umělý spánek, význam pojmu, přesný význam, co to je, lidé, wiki, heslo, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022
Tip na neděli 19. června 2022        Tip na sobotu 18. června 2022
Tip na pátek 17. června 2022        Tip na čtvrtek 16. června 2022
Tip na středu 15. června 2022        Tip na úterý 14. června 2022