Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 11. června 2022

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Reparace

Pojem, výraz, heslo, co je to Reparace?

Reparace je označení pro odškodné, náhradu újmy. Stanoví se tak forma odčinění škody, kterou některý ze subjektů mezinárodního práva způsobil tím, že porušil uzavřené dohody a mezinárodní normy. Jde o náhradu škody, většinou v penězích. Ta je poskytnuta poškozenému subjektu....

Výraz Reparace patří do kategorie Politika

Privatizace

Pojem, výraz, heslo, co je to Privatizace?

Změna vlastnictví majetku. V ekonomice jde o převod do té doby veřejného nebo státního majetku do soukromého vlastnictví. Cílem je, aby stát získal prostředky, protože pokud jde o privatizaci formou prodeje, stát z privatizace bohatne. Opakem privatizace je výkup majetku státem...

Pojem Privatizace je v kategorii Ekonomie

Galangal

Pojem, výraz, heslo, co je to Galangal?

Galangal je označení pro kořen, který se podobá zázvoru a je jeho příbuzným. Má růžovější barvu, ostřejší chuť a pronikavou vůni. Roste v Asii a je typický pro místní kuchyni, především pro thajskou. Přidává se hlavně do polévek, smažených jídel nebo do různých past.Je přínosný...

Pojem Galangal je v kategorii Jídlo

Devizový příslib

Pojem, výraz, heslo, co je to Devizový příslib?

Devizový příslib je pojem užívaný v době socializmu. Šlo o povolení k čerpání devizových prostředků zahraničních měn, které byly nutné pro výjezd do jiných zemí, nepatřících k socialistickému táboru. Šlo o písemné povolení, které bylo podmínkou, ale neznamenalo automaticky povolení...

Pojem Devizový příslib patří do kategorie Ekonomie

Arytmie

Pojem, výraz, heslo, co je to Arytmie?

Arytmie je pojmenování poruch srdečního rytmu, způsobených chybnou tvorbou vzduchů nebo jejich šíření v srdečním svalu. Arytmii vyvolávají například jizvy v srdečním svalu, poruchy převodního systému nebo změny hladin hormonů a minerálů.Arytmie nejvíce ohrožuje lidi s poškozením...

Pojem Arytmie je v kategorii Lékařství

Sklářská píšťala

Pojem, výraz, heslo, co je to Sklářská píšťala?

Sklářská píšťala patří k nejvýznamnější pracovním nástrojům sklářů. S její pomocí sklář fouká sklo. Rozžhavené sklovina se nabírá na konec píšťaly a pak se fouká baňka. S tou se pak pracuje dále, buď se fouká do formy, nebo se pomocí dalšího nářadí tvaruje.Sklářská píšťala se...

Heslo Sklářská píšťala je v kategorii Nástroje

Přísloví

Pojem, výraz, heslo, co je to Přísloví?

Přísloví je útvar lidové slovesnosti. Je to výrok, který je zažitý a ustálený, přináší jistá mravní ponaučení, předává zkušenosti nebo zdůrazňuje obecně platné zásady. Tyto zásady a zkušenosti podává přísloví buď přímým způsobem nebo jen obrazně.Přísloví bývá často rýmované....

Výraz Přísloví se nachází v sekci Literatura

Monokultura

Pojem, výraz, heslo, co je to Monokultura?

Monokultura je označení pro porosty, ve kterých převládá jeden druh rostliny. Nemusí se jednat o úplné pokrytí plochy, stačí výrazná dominance, cca 90 %. Monokultury jsou vytvořeny přirozeně v přírodě, příkladem jsou rákosí, ostřice, bučiny nebo olšiny. Jejich převaha může být...

Výraz Monokultura patří do kategorie Příroda

Energetický štítek

Pojem, výraz, heslo, co je to Energetický štítek?

Energetický štítek je pojem používaný k označení energetické náročnosti spotřebičů. Barevným symbolem znázorňuje zařazení spotřebiče do třídy energetické náročnosti. Stupeň spotřeby energie je na energetickém štítku vyjádřen písmenem.Pojem energetický štítek se často používá...

Termín Energetický štítek je v kategorii Stavebnictví

Konsenzus

Pojem, výraz, heslo, co je to Konsenzus?

Konsenzus znamená vzájemný souhlas. Jedná se o určité společenství, které dojde ke shodě v projednávané otázce. Jedná se i o právnický pojem, týkající se především smluv, které platí již souhlasem zúčastněných stran.Podstatou konsenzu není jen rozumový výsledek, ale do rozhodování...

Heslo Konsenzus se nachází v kategorii Politika


Klíčová slova: odborné názvosloví, popis, termín, co to je, přesný výraz, Přísloví, heslo, slovník, Monokultura, pojem, názvosloví, Sklářská píšťala, Konsenzus, význam slova, definice, odborný výraz, význam, Galangal, přesný význam, vysvětlení, Reparace, význam pojmu, wiki, slovo, synonymum, Arytmie, Privatizace, formulace, Energetický štítek

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Opat

kdo to je Opat?

Opat je funkce církevního hodnostáře. Jedná se o vůdce mnišské komunity nějakého církevního řádu - představeného mužského kláštera. U ženských klášterů plnila stejnou roli abatyše. ...

Slovo Opat patří do kategorie Křesťanství

Spasitel

kdo to je Spasitel?

Jako spasitele označujeme osobu, která lidi v určité situaci spasí - tj. zachrání. Typicky výraz spasitel souvisí s náboženstvím. Pro křesťany je spasitelem Ježíš Kristus, pro vyznavače jiné náboženské víry představuje spasitele některý z jejich bohů, zpravidla ten hlavní (pokud...

Slovo Spasitel je v kategorii Křesťanství

Bob Frídl

kdo to je Bob Frídl?

Bob Frídl byl český písničkář a hudebník.Hudbě se začal věnovat na konci 60. let poté, co musel kvůli zranění zapomenout na kariéru profesionálního fotbalisty. Od začátku jej to táhlo k písničkářství, jeho vzorem byl Bob Dylan. Zároveň však v jeho hudbě můžeme najít i vlivy chansonu,...

Heslo Bob Frídl je v kategorii Hudba

Dalajláma

kdo to je Dalajláma?

Dalajláma je politický a světský vůdce Tibeťanů. Každý dalajláma je považován za převtělení svého předchůdce. Současný 14. dalajláma se jmenuje Tändzin Gjamccho. Od roku 1959 žije v exilu v Dharamsale v Indii, protože Tibet je od roku 1959 okupován Čínou. Ve světě je dalajláma...

Text Dalajláma patří do kategorie Panovníci

Sexuolog

kdo to je Sexuolog?

Sexuolog je pracovník v oblasti vědy, který studuje lidskou sexualitu a sexuální chování. Zaměřuje se na pohlavní život ze všech stran, bere v úvahu hlediska lékařská, fyziologická, pedagogická, psychologická, etická i jiná.Předmětem sexuologova zkoumání je vývoj i fungování...

Slovo Sexuolog je v kategorii Lékařství

Tomáš Vorel

kdo to je Tomáš Vorel?

Tomáš Vorel je český filmový režisér, scénárista, divadelní a filmový herec. Vorel se narodil v Praze. Po maturitě na střední škole začal studovat režii na pražské FAMU. Po dokončení studií pracoval od roku 1976 v divadle (satirické) Sklep, kde byl členem skupiny Mimóza (pantomima).Jako...

Text Tomáš Vorel je v kategorii Herectví

Chris Brown

kdo to je Chris Brown?

Chris Brown je americký zpěvák.Hudbě se věnoval už od mládí. Své první album, které nese jeho jméno, vydal už v šestnácti letech (2005). Už svým debutem zaujal širokou veřejnost. Objevily se na něm hity Run It, Say Goodbye nebo Gimme that, které byly přijímány velmi kladně a...

Heslo Chris Brown patří do kategorie Hudba

John Stuart Mill

kdo to je John Stuart Mill?

John Stuart Mill byl filosof, ekonom a politik. Jeho otec byl ekonom a zajistil mu kvalitní vzdělání. Díky tomu se Mill naučil řecky nebo latinsky a získal základní poznatky z vědy, matematiky, ekonomie i filosofie. Otec na něj kladl velké nároky, z čehož se Mill nakonec psychicky...

Text John Stuart Mill se nachází v kategorii Filozofie

Radovan Richta

kdo to je Radovan Richta?

Radovan Richta byl český filosof a sociolog. Richta se narodil v Praze do rodiny úředníka. Studoval na Vančurově reálném gymnáziu a odmaturoval za druhé světové války roku 1943. Následně začal pracovat v továrně Avia v Praze jako administrativní pracovník. Za druhé světové války...

Heslo Radovan Richta je v kategorii Filozofie

Švejk

kdo to je Švejk?

Švejk je hlavním hrdinou románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk měl být původně duševně slabý voják, který obrací hloupost důstojníků a představitelů vojenského systému Rakouska – Uherska proti nim samým především tím, že rozkazy plní doslova...

Heslo Švejk patří do sekce Fikce


Klíčová slova: definice, Devizový příslib, Privatizace, co to je, osobnosti, význam pojmu, Arytmie, slovník, synonymum, Reparace, biografie, význam, přesný výraz, informace, význam slova, Galangal, termín, Monokultura, heslo, životopis, Sklářská píšťala, etymologie, Energetický štítek, wiki, pojem, Konsenzus, popis, popis, formulace

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 3. července 2022        Tip na sobotu 2. července 2022
Tip na pátek 1. července 2022        Tip na čtvrtek 30. června 2022
Tip na středu 29. června 2022        Tip na úterý 28. června 2022
Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022