Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na středu 1. června 2022

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Biografie

Pojem, výraz, heslo, co je to Biografie?

Biografie je dílo, ve kterém je popisován celý život nějaké důležité postavy, osobnosti. Tento popis vzniká na podkladech – denících, osobní dokumentaci, archivních materiálech, zaznamenaných vzpomínkách a podobně.Životopis se soustředí na průběh života a také na duševní pochody...

Výraz Biografie je v sekci Literatura

Rešerše

Pojem, výraz, heslo, co je to Rešerše?

Rešerše je dokument, který obsahuje výpis nebo soupis hledaných informací ke konkrétnímu tématu. Hlavní funkcí rešerše je umožnění přijatelnější orientace a snadné dohledávání zdrojů, kde lze k danému tématu najít požadované informace. Jedná se tedy o praktický útvar, který je...

Heslo Rešerše je v kategorii Literatura

Ponorková nemoc

Pojem, výraz, heslo, co je to Ponorková nemoc?

Ponorková nemoc je hovorové označení pro náladu a stav v situaci, kdy se menší skupina lidí nachází v uzavřeném prostoru, kde mezi nimi postupně vzniká napětí, pocity odporu, zvýšená citlivost a nesnášenlivost. Uzavřený prostor a nízký počet osob vedou k tomu, že je omezeno množství...

Termín Ponorková nemoc patří do kategorie Psychologie

Paypal

Pojem, výraz, heslo, co je to Paypal?

Paypal je jeden z nejrozšířenějších internetových platebních systémů (tzv. internetová peněženka) umožňující bezpečné odesílání a přijímání plateb v reálném čase. Účet v systému PayPal bývá propojen s platební nebo kreditní kartou (VISA, MasterCard, apod.), kterou se do peněženky...

Termín Paypal je v kategorii Internet

Meteorit

Pojem, výraz, heslo, co je to Meteorit?

Meteorit (také meteoroid) označuje druh kosmického tělesa. Jedná se o menší útvar, který dopadá na povrch planety. Pro to, aby meteorit dopadl na povrch, musí být vytvořeny vhodné podmínky, jinak se meteorit v zemské atmosféře nejdříve roztaví a pak vypaří.U velkých a těžkých...

Výraz Meteorit se nachází v kategorii Příroda

Skype

Pojem, výraz, heslo, co je to Skype?

Program, který umožňuje provozovat telefonické hovory a videohovory přes internet a zároveň také přenášet soubory. Skype umožňuje v rámci své sítě telefonovat zdarma. Do tradičních pevných a mobilních telefonních sítí lze telefonovat za poplatek a stejně tak za poplatek i hovory...

Pojem Skype se nachází v sekci Software

Purismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Purismus?

Purismus je označení, které vychází z latiny, ze slova purus, což znamená čistý. Obecně se jedná o snahu, aby tvorba byla stylově čistá, v jazykovědě a literatuře jde o čistotu jazyka a očištění jazyka národa od cizích slov a vlivů. Puristé se zaměřili také na vyloučení pokleslých...

Termín Purismus je v sekci Literatura

Konformita

Pojem, výraz, heslo, co je to Konformita?

Konformita, slovo s významem podobnost či shodnost, znamená potlačit vlastní názory a projevy a přizpůsobit se pravidlům, názorům a chování, které převládají u většiny společnosti. Člověk žije v určitém společenství lidí a má tendenci chovat se tak, aby se vyhnul konfliktům.Konformita...

Heslo Konformita patří do sekce Psychologie

Vakuum

Pojem, výraz, heslo, co je to Vakuum?

Vakuum neboli vzduchoprázdno je obecně označení pro prostor, ve kterém se nenachází žádná forma hmoty. Z vědeckého a fyzikálního pohledu však žádný prostor nemůže být zcela prázdný.Běžně je však za vakuum považováno takové prostředí, kde je nižší tlak plynu než obvyklý atmosférický...

Heslo Vakuum patří do kategorie Věda

Moringa

Pojem, výraz, heslo, co je to Moringa?

Moringa je jméno stromovité rostliny, která je obrovským zdrojem živin a také antioxidantů. Pochází z Indie, z oblasti Himalájí, a její účinky zaznamenali do svých spisů dávní Hindové již před 5000 let.Celý název rostliny je moringa olejodárná. Strom dosahuje výše až deset metrů....

Heslo Moringa se nachází v sekci Rostliny


Klíčová slova: přesný význam, význam pojmu, vysvětlení, Purismus, odborné názvosloví, Paypal, formulace, co znamená, popis, Skype, Moringa, informace, Konformita, význam, odborný výraz, pojem, termín, synonymum, význam slova, Biografie, Ponorková nemoc, definice, Meteorit, přesný výraz, co to je, heslo, názvosloví, Vakuum, popis

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Vera Farmiga

kdo to je Vera Farmiga?

Vera Farmiga je americká filmová a seriálová herečka, známá zejména díky několika úspěšným hororovým filmům, ve kterých hrála v hlavní roli. Farmiga se narodila v New Jersey ve čtvrti Clifton do rodiny původem z Ukrajiny. Má dalších 7 sourozenců. Anglicky se začala učit až od...

Heslo Vera Farmiga je v sekci Herectví

Nimrod

kdo to je Nimrod?

Slovem nimrod označujeme vášnivého lovce, myslivce. Vychází to ze jména Nimroda, biblické postavy krále a lovce žijícího ve starověké Mezopotámii. ...

Text Nimrod je v kategorii Záliby

Patron

kdo to je Patron?

Patron je označení pocházející z latiny. V antickém Římě byl tímto slovem pojmenován pán, který měl nějaký vztah ke svým propuštěncům či klientům. Patroni byli také původní vojevůdci a úředníci, kteří hájili zájmy dobytých území.Obecně je patronem ten, kdo nějakým způsobem podporuje...

Heslo Patron je v kategorii Historie

Patriarcha

kdo to je Patriarcha?

Slovo patriarcha znamenalo původně "praotec" a v tomto smyslu se s ním lze setkat v Bibli. Starozákonní praotcové byli tři - Jákob, Izák a Abrahám. Dnes se titul patriarcha používá pro nejvýše postavenou osobu v nekatolických, pravoslavných církvích (každá z nich má svého patriarchu)....

Text Patriarcha se nachází v sekci Křesťanství

Prospektor

kdo to je Prospektor?

Prospektor je člověk, který hledá zlato či jiné vzácné kovy. Termín se používal i v minulosti pro hledače drahých kovů, dnes jím můžeme označit například geology, kteří zkoumají místa vhodná pro těžbu.Prospekce znamená vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ale může jít i o jiný...

Heslo Prospektor je v sekci Profese

Veronika Jeníková

kdo to je Veronika Jeníková?

Veronika Jeníková je česká divadelní, filmová a seriálová herečka.Vystudovala pražskou konzervatoř a své první angažmá získala v kladenském divadle. Její první výrazná filmová role byla ve filmu režiséra Kachyni Pozor, vizita! z roku 1981. Následovalo účinkování v komedii Rozpuštěný...

Text Veronika Jeníková patří do kategorie Herectví

Sophia Loren

kdo to je Sophia Loren?

Sophia Loren, rodným jménem Sofia Villani Scicolone, je italská filmová herečka a sexsymbol 60. let 20. století. Loren se narodila v italském hlavním městě Řím do rodiny inženýra. Poté, co její otec opustil matku, vyrůstala Sophia se svými sourozenci u babičky poblíž města Neapol....

Slovo Sophia Loren se nachází v sekci Herectví

Václav Klaus

kdo to je Václav Klaus?

Václav Klaus byl po Havlovi druhým prezidentem ČR. Poprvé byl zvolen v roce 2003 a ve funkci setrval po dvě pětiletá období (více ústava ČR neumožňuje). Před revolucí pracoval Klaus v Prognostickém ústavu, po roce 1989 vstoupil do politiky - byl předsedou Občanského fóra a v...

Heslo Václav Klaus se nachází v sekci Politici

Bazilišek

kdo to je Bazilišek?

Bazilišek je tvor z dávných bájí. Znám byl již v antice, vyskytoval se v řeckých mýtech, kde byl popisován jako had, nesoucí na hlavě bílý diadém. Bazilišek žil na poušti, byl údajně vládcem hadů a na rozdíl od obyčejného hada se pohyboval s hlavou vztyčenou vzhůru.Jednalo se...

Text Bazilišek je v sekci Nadpřirozené

Lukrecius Chang

kdo to je Lukrecius Chang?

Lukrecius Kišš, známý pod pseudonymem Chang, je český raper, zpěvák a kickboxer. Chang se narodil ve Slezsku v Karviné. Od útlého věku ho ovlivňovaly akční filmy a zpěvák Michael Jackson. Následně se začal doma učit sám zpívat. V jedenácti letech se v klubu Casanova seznámil...

Slovo Lukrecius Chang je v kategorii Hudba


Klíčová slova: životopis, Vakuum, Skype, význam pojmu, definice, vysvětlení, formulace, co znamená, Paypal, přesný význam, význam, přesný výraz, lidé, synonymum, Konformita, termín, informace, Biografie, Rešerše, Moringa, význam slova, etymologie, heslo, Ponorková nemoc, popis, osobnosti, co to je, Meteorit, biografie

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 3. července 2022        Tip na sobotu 2. července 2022
Tip na pátek 1. července 2022        Tip na čtvrtek 30. června 2022
Tip na středu 29. června 2022        Tip na úterý 28. června 2022
Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022