Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 17. května 2022

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Hřížení

Pojem, výraz, heslo, co je to Hřížení?

Hřížení je jeden ze způsobů rozmnožování rostlin, Jedná se o vegetativní způsob, při kterém vznikne hříženec, nová rostlina. Základem hřížení je zavedení částečně dřevnatého výhonu do zeminy. V místě, kde se výhon dostane do země, vyrostou z pupenu kořeny další rostliny.Tato...

Termín Hřížení je v kategorii Rostliny

Mez

Pojem, výraz, heslo, co je to Mez?

Mez je pojmenování pro část terénu, která odděluje dvě pole, není obdělávána a má většinou tvar pásu. Meze mají funkci snižování náklonu polí umístěných ve svahovitém terénu. Zemědělci je ponechávali právě za účelem usnadnění práce. Jsou důležité i z hlediska ochrany přírody,...

Heslo Mez je v kategorii Příroda

Benchmark

Pojem, výraz, heslo, co je to Benchmark?

Ukazatel výkonnosti, porovnávání výkonů v různých firmách pomocí provedených ekonomických analýz. Ve výpočetní oblasti výsledek práce počítačového programu hodnotícího výkonnost určitého zařízení, například grafické karty nebo procesoru. V geologii je benchmark bodem, který se...

Pojem Benchmark je v kategorii Počítače

Černá čísla

Pojem, výraz, heslo, co je to Černá čísla?

Černá čísla jsou pojem z oblasti účetnictví. Pojem je z manažerského slangu a byl převzat z anglického spojení být v černých číslech - to be in the black. Významově se jedná o sdělení , že podnik nebo firma má zisk.Účetní těmito slovy nazývají kladný hospodářský výsledek. I...

Pojem Černá čísla je v sekci Účetnictví

NASA

Pojem, výraz, heslo, co je to NASA?

NASA je zkratka pro Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. Samotný název se postupem let stal symbolem amerického vesmírného programu. Vznik této instituce podnítily nejen vědecké cíle, ale také soupeření mezi Amerikou a Ruskem. Mezi největší úspěchy NASA patří vyslání družic,...

Termín NASA je v kategorii Zkratky

CreepyPasta

Pojem, výraz, heslo, co je to CreepyPasta?

CreepyPasta je druh textu, který se kopírováním šíří po internetu. Hlavním cílem tohoto typu textu je šokování nebo vyděšení příjemce.Může se jednat o velmi stručný text, celou povídku, vyprávění doplněné fotografií nebo videem. Creepypasta mívá velmi rozdílnou kvalitu, může...

Termín CreepyPasta je v sekci Internet

Vkladomat

Pojem, výraz, heslo, co je to Vkladomat?

Obdoba bankomatu, které ale neumožňují jenom vybírat hotové peníze jako ze standardních bankomatů, ale také do nich peníze vkládat. Přijímají hotové peníze, které tak můžete podle potřeby vložit přímo na svůj účet. Popisovaným postupem můžete ušetřit poplatky za vkládání peněz...

Výraz Vkladomat se nachází v kategorii Bankovnictví

Buddhismus

Pojem, výraz, heslo, co je to Buddhismus?

Buddhismus je druh náboženství, rozšířený po celém světě (přes 300 miliónů příznivců). Nejvíce vyznavačů buddhismu žije v Asii, v Japonsku a v Tibetu. Základem buddhismu je mírumilovnost a meditace, konání dobrých skutků a soucit s bližními. Základem tohoto náboženství je učení...

Pojem Buddhismus patří do sekce Náboženství

Supervize

Pojem, výraz, heslo, co je to Supervize?

Pojem supervize se využívá hlavně u lidem pomáhajících zaměstnání, kde se jedná o nástroj celoživotního vzdělávání. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Postupem času se začala využívat v různých odvětvích jako školství, sociální práce či zdravotnictví.Smyslem je...

Termín Supervize patří do sekce Psychologie

Pulzní oxymetr

Pojem, výraz, heslo, co je to Pulzní oxymetr?

Pulzní oxymetr je jednoduchý přístroj, který slouží k neinvazivnímu měření okysličení krve. Připevňuje se na některé z dobře prokrvených míst, většinou jde o prst nebo lalůček ucha. Při měření saturace hemoglobinu v arteriální krvi kyslíkem se používají dva základní principy....

Pojem Pulzní oxymetr se nachází v sekci Lékařství


Klíčová slova: popis, Černá čísla, význam slova, přesný význam, Buddhismus, co to je, odborné názvosloví, definice, názvosloví, heslo, Benchmark, formulace, informace, Supervize, Vkladomat, Hřížení, vysvětlení, CreepyPasta, Pulzní oxymetr, slovník, termín, odborný výraz, význam pojmu, přesný výraz, slovo, NASA, význam, popis, synonymum

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Polír

kdo to je Polír?

Polír bylo dříve označení pro vedoucí funkci na stavbě – stavbyvedoucího, dílovedoucího, dozorce nebo předáka. Původní slovo palír označovalo zástupce stavební huti ve středověku. Ta měla realizovat zadanou konkrétní stavbu. Polír mohl být rozhodujícím činitelem, který rozhodoval...

Text Polír je v kategorii Historie

Rychtář

kdo to je Rychtář?

Rychtář je středověké pojmenování představitele vesnice nebo města. Rychtář byl do své funkce volen nebo ho mohl dosadit panovník, funkce často byla i dědičná. Existovala také další pojmenování, jako šoltas, fojt nebo šulc, ta však nejsou tak frekventovaná.Rychtář měl poměrně...

Slovo Rychtář je v kategorii Historie

Patriarcha

kdo to je Patriarcha?

Slovo patriarcha znamenalo původně "praotec" a v tomto smyslu se s ním lze setkat v Bibli. Starozákonní praotcové byli tři - Jákob, Izák a Abrahám. Dnes se titul patriarcha používá pro nejvýše postavenou osobu v nekatolických, pravoslavných církvích (každá z nich má svého patriarchu)....

Slovo Patriarcha je v sekci Křesťanství

Odhadce

kdo to je Odhadce?

Odhadce je odborník s minimálně středoškolským vzděláním, který se věnuje určité oblasti. V ní oceňuje různé předměty, stanovuje tedy jejich hodnotu. Musí být skutečným odborníkem, mít všechna potřebná školení a dokonale se vyznat legislativě a také vývoji cen na trhu.Odhadce...

Text Odhadce je v kategorii Profese

Ivan Lendl

kdo to je Ivan Lendl?

Ivan Lendl je tenisový trenér, nejúspěšnější český tenista všech dob a jeden z nejlepších hráčů tenisové historie. Oba jeho rodiče byli skvělí tenisté, takže měl ideální zázemí pro úspěšnou sportovní kariéru. Už v juniorské kategorii byl výrazným hráčem. Získal titul ve dvouhře...

Slovo Ivan Lendl je v sekci Sport

Referent

kdo to je Referent?

Slovem referent se rozumí odpovědný pracovník, zpravidla v administrativní oblasti, nebo zpravodaj, případně ten, kdo přednáší nějaký příspěvek - referát. ...

Slovo Referent se nachází v kategorii Profese

Všivák

kdo to je Všivák?

Všivák je hanlivé označení pro takového člověka, který je falešný a jeho chování je často podlé. Pojmenování vychází z přirovnání k parazitujícímu hmyzu.Všivák bývá nazýván i ničenou, neřádem, darebákem nebo ještě silnějšími vulgarizmy. Takový člověk nejen že zneužívá ostatní,...

Heslo Všivák patří do sekce Hanlivé

Succubus

kdo to je Succubus?

Succubus je jedním z druhů démonů křesťanských středověkých mýtů. Jedná se o upíra astrálního původu. Jeho úkolem je svádět příslušníky mužského pohlaví, pokoušet je a sexuálně vyčerpávat.Succubus se zaměřuje hlavně na mnichy a svádí je k hříchu, může být příčinou jejich přehnaného...

Slovo Succubus patří do sekce Mytologie

Duch Svatý

kdo to je Duch Svatý?

Termínem Duch Svatý se v křeťanství označuje jedna z osob tzv. Nejsvětější Trojice, tj. Otec, Syn a Duch Svatý. Nějsvější Trojice je tzv. trojjediná, to znamená, že všechny tři osoby, které do ní přísluší, mají stejnou podstatu. ...

Heslo Duch Svatý se nachází v sekci Křesťanství

Justin Bieber

kdo to je Justin Bieber?

Justin Bieber je zpěvák, herec, tanečník skladatel, proslulý nejen uměním, ale i řadou skandálů. Patří k nejprodávanějším hudebním umělcům na světě. Není pouze zpěvákem, ale umí hrát na řadu nástrojů, což mu získalo popularitu především prostřednictvím videí na youtube.Na své...

Text Justin Bieber se nachází v kategorii Hudba


Klíčová slova: Vkladomat, vysvětlení, význam slova, životopis, synonymum, co to je, definice, Benchmark, biografie, NASA, heslo, formulace, lidé, slovo, význam pojmu, etymologie, CreepyPasta, význam, přesný výraz, informace, slovník, Mez, termín, Supervize, osobnosti, pojem, popis, Buddhismus, Černá čísla

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 3. července 2022        Tip na sobotu 2. července 2022
Tip na pátek 1. července 2022        Tip na čtvrtek 30. června 2022
Tip na středu 29. června 2022        Tip na úterý 28. června 2022
Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022