Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 9. května 2022

Vybrané odborné pojmy, termíny a slova

Zabijačka

Pojem, výraz, heslo, co je to Zabijačka?

Zabijačka je název pro domácí porážku vepře, kterou může provádět řezník nebo se činí svépomocí. Po porážce se tělo vepře naporcuje a maso se dále zpracovává. K zabijačce je většinou potřeba více pomocníků, účastní se jí rodinní příslušníci i známí, takže se stává i setkáním...

Výraz Zabijačka je v kategorii Jídlo

Parkán

Pojem, výraz, heslo, co je to Parkán?

Parkán je stabilizační prvek patřící k opevnění hradeb. Tento název označuje místo, které se nachází před hradbami a je zepředu chráněno jinou zdí nebo náspem. Je zde dostatečný prostor nebo přímo cestička, po které se mohou přemisťovat obránci.Takto je chráněno opevnění i samotný...

Heslo Parkán se nachází v kategorii Stavebnictví

Workshop

Pojem, výraz, heslo, co je to Workshop?

Forma vzdělávání, kdy se účastníci s určitými teoretickými vědomostmi aktivně na společném setkání dozvídají nové informace z daného oboru. Přednášející nebo moderátor není učitelem, který diktuje, co mají studenti dělat, ale formou praktických příkladů a ukázek je pobízí, aby...

Termín Workshop je v kategorii Školství

Karnitin

Pojem, výraz, heslo, co je to Karnitin?

Karnitin je látka, která je důležitá pro transport mastných kyselin do buněčných mitochondrií. Existují dvě varianty - D-karnitin a L-karnitin. L-karnitin se používá jako potravinový doplněk pro hubnutí (bývá často přezdíván jako "spalovač tuku") nebo pro lepší výkonnost při...

Pojem Karnitin patří do sekce Chemie

Skener

Pojem, výraz, heslo, co je to Skener?

Skener (též scanner) je hardware, který umožňuje převedení fyzické předlohy do elektronické podoby, s níž lze v počítači dále pracovat například pomocí technologie OCR, která umožňuje digitalizaci textů. Běžné skenery dokáží převést obraz z papírové předlohy, speciální skenery...

Pojem Skener je v sekci Hardware

Tetralogie

Pojem, výraz, heslo, co je to Tetralogie?

Tetralogie je druh uměleckého díla, obvykle se jedná o dílo literární. Má čtyři části, které mohou existovat i samostatně, ale nějakým způsobem spolu souvisejí. Může se jednat o společný motiv, námět nebo řešený problém.Tetralogie v umění figurují již od starověku, velmi oblíbené...

Pojem Tetralogie se nachází v kategorii Literatura

Amfetamin

Pojem, výraz, heslo, co je to Amfetamin?

Amfetamin je stimulační droga. V mozku zvyšuje hladinu dopaminu a serotoninu, což způsobuje příjemné pocity a dobrou náladu, což ovšem nejsou jeho jediné účinky a neprojevují se zdaleka u každého. Amfetamin bývá zneužíván jako rekreační droga pod názvem Speed. Kromě uvedeného...

Heslo Amfetamin je v kategorii Chemie

Mandátní smlouva

Pojem, výraz, heslo, co je to Mandátní smlouva?

Mandátní smlouva je jinými slovy smlouva o zastoupení. Mandátní smlouvou mandant (tj. osoba. která někoho pověřuje, aby za ni jednal) pověřuje mandatáře (právníka, který jedná jménem mandanta), aby ho zastupoval a jednal jeho jménem (na účet mandanta - klienta a na klientovo...

Pojem Mandátní smlouva se nachází v sekci Právo

Hvězda

Pojem, výraz, heslo, co je to Hvězda?

Pod slovem hvězda si můžeme vybavit hned několik pojmů. Z hlediska astronomického se jedná o kosmický objekt, v němž vzplanula termonukleární reakce. Hvězdy jsou viditelné i ze Země a představují nejvíce svítící hmoty ve vesmíru.Další význam pojmu Hvězda najdeme v geografii....

Heslo Hvězda patří do kategorie Věda

FUP

Pojem, výraz, heslo, co je to FUP?

FUP je zkratka dobře známá především uživatelům internetového připojení. Pochází z anglického Fair User Policy. Používá se u bezdrátového připojení i u pevných linek. Datové pásmo je v takovém případě sdíleno více uživateli a každý z nich má nastavený limitní objem pro stahování...

Heslo FUP se nachází v sekci Zkratky


Klíčová slova: wiki, odborný výraz, význam pojmu, vysvětlení, odborné názvosloví, FUP, Skener, co znamená, Hvězda, význam, synonymum, přesný význam, názvosloví, definice, informace, slovník, co to je, význam slova, Amfetamin, Zabijačka, termín, Parkán, slovo, pojem, přesný výraz, heslo, formulace, Mandátní smlouva, popis

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Honorární konzul

kdo to je Honorární konzul?

Honorární konzul je čestná diplomatická funkce. Osoba zastávající tuto funkci pracuje ve prospěch státu, který zastupuje, a to dobrovolně a bez nároku na honorář.Honorárním konzulem se obvykle stává člověk, který se v podmínkách dané země dobře vyzná, orientuje se ve zdejší administrativě...

Text Honorární konzul je v kategorii Politika

Grace Slick

kdo to je Grace Slick?

Grace Slick (vlastním jménem Grace Barnett Wing) je americká umělkyně a bývalá zpěvačka a skladatelka. Narodila se na předměstí Chicaga v Highland Parku. S rodiči se často v dětství stěhovala. Bydlela v San Franciscu, Los Angeles a nakonec se na začátku 50. let rodina usadila...

Slovo Grace Slick se nachází v kategorii Hudba

Vezír

kdo to je Vezír?

Vezír je titul spojený s arabským světem. Toto slovo může označovat buď někoho, kdo by byl v naší terminologii nazván ministrem či jiným vysoce postaveným politikem, nebo sultána. ...

Text Vezír je v kategorii Státní správa

Vekslák

kdo to je Vekslák?

Vekslák je pojmenování, odvozené od německého slova Wechsel, směna nebo výměna. Jedná se o speciální slang, typický pro komunistické Československo.Vekslák nelegálně obchodoval s cizími valutami nebo bony, za které pak bylo možno nakoupit nedostatkové zboží v prodejnách Tuzex....

Slovo Vekslák patří do sekce Zločin

Vlasta Parkanová

kdo to je Vlasta Parkanová?

Vlasta Parkanová je politička, absolventka Právnické fakulty UK. Má titul JUDr., pracovala především jako podniková právnička. Dříve patřila do ODA a KDU-ČSL, nyní je členkou TOP 09. Byla poslankyní Parlamentu ČR, 1. místopředsedkyní vlády, ministryní obrany, ministryní spravedlnosti...

Slovo Vlasta Parkanová je v sekci Politici

Meghan Trainor

kdo to je Meghan Trainor?

Meghan Elizabeth Trainor je americká zpěvačka, skladatelka a producentka. Narodila se ve městě Nantucket ve státě Massachusetts. Již od 11 let si skládala vlastní písně. Poprvé o sobě dala Meghan Trainor vědět vítězstvím v pěvecké soutěži Tennessee Concerts Song Contest s písní...

Text Meghan Trainor se nachází v kategorii Hudba

Adiktolog

kdo to je Adiktolog?

Adiktolog je absolvent magisterského nebo bakalářského studia adiktologie, který se věnuje problematice závislostí, především chování a rizikového prostředí, které s užíváním návykových látek souvisí.Adiktolog dává tuto problematiku do souvislosti s pohledem dalších oborů jako...

Heslo Adiktolog je v kategorii Lékařství

Dalibor Dědek

kdo to je Dalibor Dědek?

Dalibor Dědek je podnikatel, spolumajitel Jablotronu a jeden z nejbohatších Čechů. Je absolventem elektrotechniky na ČVUT, po studiu pracoval v podniku Liaz. Po sametové revoluci se stal spoluzakladatelem firmy Jablotron. Za doby jeho vedení se z této firmy stala špička mezi...

Heslo Dalibor Dědek se nachází v sekci Podnikání

Protestant

kdo to je Protestant?

Protestant je zastánce náboženského reformního hnutí, které vznikalo především v západní Evropě v době středověku a novověku. Jednalo se o křesťanské směry, z nichž nejvýznamnější byla reformace, kterou svým vystoupením zahájil Martin Luther. Jako protestanté byli původně označováni...

Heslo Protestant patří do kategorie Křesťanství

Éterická bytost

kdo to je Éterická bytost?

Éterická bytost je bytost pro lidský zrak většinou neviditelná, přesto se kolem lidí vyskytující. Může se jednat například o duchy zemřelých nebo andělské bytosti, které lidem pomáhají a ochraňují je.Kromě nich jsou éterické bytosti také přírodního původu, mezi něž patří skřítkové,...

Text Éterická bytost se nachází v sekci Vlastnosti


Klíčová slova: wiki, termín, Hvězda, Tetralogie, definice, přesný výraz, informace, popis, co znamená, slovo, Mandátní smlouva, FUP, životopis, biografie, Workshop, lidé, slovník, co to je, význam slova, význam pojmu, etymologie, Parkán, popis, pojem, Zabijačka, osobnosti, Skener, formulace, synonymum

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 3. července 2022        Tip na sobotu 2. července 2022
Tip na pátek 1. července 2022        Tip na čtvrtek 30. června 2022
Tip na středu 29. června 2022        Tip na úterý 28. června 2022
Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022