Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 3. května 2022

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Tvrz

Pojem, výraz, heslo, co je to Tvrz?

Tvrz je stavba, jejíž podoba se v průběhu času měnila. Původně se jednalo o sídlo drobnějšího šlechtice, které bylo opevněno a nacházelo se v blízkosti venkovských stavení a hospodářských budov.Později se jako tvrz označovaly samostatné vojenské body s opevněním. V dalších dobách...

Pojem Tvrz je v kategorii Stavebnictví

Minaret

Pojem, výraz, heslo, co je to Minaret?

Minaret je štíhlá věžička v průměrné výši od 15 do 200 metrů, která bývá součástí mešity. Hlavním účelem minaretu je svolávání věřících k modlitbě. K tomu sloužil ochoz s malou stříškou ozdobenou půlměsícem symbolizujícím islám.Minarety se budovaly většinou z kamene, mohly být...

Heslo Minaret se nachází v kategorii Náboženství

Parodie

Pojem, výraz, heslo, co je to Parodie?

Parodie je název literárního žánru, který napodobuje a zesměšňuje jiné umělecké dílo tím, že zvýrazní a zveličí jeho typické rysy. Slovo má původ v řečtině, kde paródia označovala přezpívání. Původní obsah se tak pomocí satirické formy přemění na komické. Imitace originálního...

Heslo Parodie se nachází v kategorii Literatura

Státní příslušnost

Pojem, výraz, heslo, co je to Státní příslušnost?

Státní příslušnost znamená příslušnost občana k určitému státu. Státní příslušnost zaručuje plné využívání výhod státního občanství. Na rozdíl od národnosti, kterou si můžeme zvolit sami, je jako státní příslušnost nutné uvést stát, ve kterém máte občanství.Je to pojem širší...

Výraz Státní příslušnost patří do sekce Právo

Loajalita

Pojem, výraz, heslo, co je to Loajalita?

Loajalita je vlastnost ceněná ve vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel, případně dříve vrchnost - poddaný. Znamená věrnost, oddanost. Loajalita vůči firmě a "sdílení hodnot" se u zaměstnanců očekávává. Pokud je ale někdo loajální příliš, pak to zavání spíše podlézavostí a patolízalstvím...

Pojem Loajalita je v kategorii Filozofie

Pryskyřice

Pojem, výraz, heslo, co je to Pryskyřice?

Pryskyřice, také smůla, je produkt některých rostlin, především jehličnatých stromů jako borovice či smrk. Tento výměšek je tekutý a lepkavý, později tvrdne. Obsahuje především uhlovodíky. Vyskytuje se na kmenech a větvích stromů, u některých druhů je obsažena přímo v jehlicích.Pryskyřice...

Termín Pryskyřice je v sekci Materiály

Křížová klenba

Pojem, výraz, heslo, co je to Křížová klenba?

Křížová klenba je jedním z nejčastěji používaných typů klenby ve středověku. Její náznaky se objevují už v románském období, kdy klenbu odlehčují žebra. Pro křížovou klenbu jsou typické pouze čtyři křížové podpěry na průsečíku křížové a hlavní lodi stavby. Klenba je tak tvořena...

Pojem Křížová klenba je v kategorii Stavebnictví

Investigativní

Pojem, výraz, heslo, co je to Investigativní?

"Investigativní" je pojem spojený s novinařinou. Často se vyskytuje sousloví investigativní žurnalistika. Jedná se o snahu novinářů rozkrýt nejrůznější politické a hospodářské kauzy, přičemž tak trochu nahrazují nebo dublují práci policie, finanční správy a dalších úřadů, které...

Termín Investigativní se nachází v kategorii Politika

Okupace

Pojem, výraz, heslo, co je to Okupace?

Okupace znamená přivlastnění nebo obsazení, většinou se jedná o nějaké cizí území. Nejčastějším druhem okupace je okupace vojenská, kdy dochází k dočasné kontrole cizího území, které nepatří do správy ani vlastnictví okupanta. Jde o časově omezený výkon státní moci, ne trvalý...

Výraz Okupace se nachází v sekci Politika

Státní dluh

Pojem, výraz, heslo, co je to Státní dluh?

Státní dluh je označení pro závazky vlády a s dalšími dluhy je součástí veřejného dluhu. Státní dluh vznikne deficitem financí ve státním rozpočtu.Finance jsou pak získávány různými způsoby, jako jsou státní dluhopisy, pokladniční poukázky, přímé půjčky nebo půjčky od různých...

Pojem Státní dluh se nachází v sekci Ekonomie


Klíčová slova: synonymum, Okupace, Loajalita, Minaret, heslo, wiki, význam pojmu, odborné názvosloví, definice, informace, co to je, přesný význam, odborný výraz, názvosloví, co znamená, Křížová klenba, popis, Tvrz, Investigativní, přesný výraz, termín, pojem, vysvětlení, Pryskyřice, formulace, Státní příslušnost, Státní dluh, Parodie, význam

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Leonhard Euler

kdo to je Leonhard Euler?

Leonhard Euler byl švýcarský fyzik a jeden z největších matematiků v historii. Narodil se v Basileji, ale brzy po jeho narození se rodina přesídlila do Riehenu. Už od malička měl vlohy pro matematiku. Talent v něm viděl i přítel Eulerova otce Johann Bernoulli (uznávaný matematik)....

Heslo Leonhard Euler je v kategorii Věda

Tlučhuba

kdo to je Tlučhuba?

Tlučhuba je pojmenování pro toho, kdo neustále mluví jen proto, aby mluvil, aniž by jeho projev přinášel něco nového nebo důležitého.Jde tedy o typického mluvku, žvanila. Umí vést silácké řeči, ale sám nic neudělá, o všem pouze hovoří, případně zdůrazňuje význam své osoby. Tlučhuba...

Slovo Tlučhuba se nachází v kategorii Hanlivé

Předseda vlády

kdo to je Předseda vlády?

Předseda vlády neboli premiér je představitel nejvyšší výkonné moci ve státě. Stojí v čele vlády a většinou je i předsedou strany, která zvítězila ve volbách. To platí pro země s parlamentním systémem. Předseda vlády může být označován také jako ministerský předseda či premiér....

Heslo Předseda vlády se nachází v kategorii Politika

Simona Krainová

kdo to je Simona Krainová?

Simona Krainová je dlouholetá topmodelka, moderátorka a také herečka. Působí i jako ředitelka a současně i patronka Czechoslovak TopModel, soutěže v modelingu. Byla také ambasadorkou soutěže Elite Model Look. Simona Krainová ovládá slovenštinu, angličtinu, francouzštinu a polštinu.Jako...

Heslo Simona Krainová patří do sekce Herectví

Frida Kahlo

kdo to je Frida Kahlo?

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, známá pod uměleckým jménem Frida Kahlo, byla významná mexická malířka. Kahlo se narodila v Mexico City v části zvané Coyoacán do rodiny maďarského emigranta židovského původu a Mexičanky indiánského původu. V mládí bojovala s dětskou obrnou...

Heslo Frida Kahlo je v sekci Umělci

Platón

kdo to je Platón?

Platón byl filosof, matematik a učitel. Pocházel z athénské aristokratické rodiny a získal díky tomu kvalitní vzdělání ve filosofii, matematice, gymnastice a hudbě. Už v této době byl považován za nadějného a talentovaného studenta. Zdá se, že na Platóna mělo zásadní vliv setkání...

Heslo Platón je v kategorii Filozofie

Moderátor

kdo to je Moderátor?

Moderátor je osoba, která pracuje například v rozhlase nebo v televizi, popřípadě na konferencích nebo při uměleckých vystoupeních. Jeho úkolem je moderovat různě zaměřené relace nebo pořady či sestavovat texty pro vysílání rádia. Je také tvůrcem scénářů k diskusím, ty musí umět...

Text Moderátor se nachází v kategorii Profese

Sopranistka

kdo to je Sopranistka?

Sopranistka je zpěvačka se sopránem, vysokým ženským hlasem, lidově "ječákem". ...

Heslo Sopranistka se nachází v sekci Hudba

Psychotik

kdo to je Psychotik?

Psychotik je označení pro jedince trpícího vážnou poruchou duševního stavu. Postižený není schopen reagovat a chovat se přiměřeně k okolnostem. Nemá také normální vztah ke skutečnosti, vnímá ji jinak. Nemá nadhled a chybnému vnímání sám věří.Psychotikem se člověk může stát na...

Text Psychotik patří do kategorie Psychologie

Horymír

kdo to je Horymír?

Horymír je jméno, které bývá významově vykládáno jako člověk, který se snaží o sjednání míru s horníky. Může se jednat o slovo keltského nebo slovanského původu. U nás je Horamír proslulý z pověsti o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi.Mělo se jednat o vladyku, který byl odsouzen...

Text Horymír patří do kategorie Mytologie


Klíčová slova: Státní dluh, slovo, popis, popis, Loajalita, wiki, informace, Okupace, definice, Parodie, lidé, co to je, životopis, termín, biografie, co znamená, význam pojmu, přesný význam, Křížová klenba, etymologie, synonymum, osobnosti, Minaret, Tvrz, Pryskyřice, význam, formulace, vysvětlení, přesný výraz

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 3. července 2022        Tip na sobotu 2. července 2022
Tip na pátek 1. července 2022        Tip na čtvrtek 30. června 2022
Tip na středu 29. června 2022        Tip na úterý 28. června 2022
Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022