Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pátek 25. března 2022

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Keloidní jizva

Pojem, výraz, heslo, co je to Keloidní jizva?

Keloidní jizva, nazývaná též keloid, je druh jizvy který se od obvyklých jizev liší jak vzhledem, tak strukturou. Vypadá nevzhledně, protože ji tvoří nadměrné množství kolagenu, který vytváří hrboly. Keloidní jizva je především problémem estetickým, ne zdravotním. Jako léčba...

Heslo Keloidní jizva je v kategorii Lékařství

Dural

Pojem, výraz, heslo, co je to Dural?

Dural je obchodní název kovové slitiny, která obsahuje asi 96% hliníku a zbytek tvoří měď. Ve srovnání s čistým hliníkem je dural těžší, ale pevnější. Často se využívá v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. Jeho nevýhodou je malá schopnost pohlcovat nárazy....

Termín Dural je v kategorii Materiály

Stockholmský syndrom

Pojem, výraz, heslo, co je to Stockholmský syndrom?

Stockholmský syndrom je pojem z oblasti psychologie. Jedná se o situaci, ve které si zajatec, oběť či rukojmí vytvoří pozitivní vazbu vůči pachateli nebo únosci. Tyto sympatie mohou jít tak daleko, až se oběť stane na pachateli závislou. V některých případech může být navázán...

Termín Stockholmský syndrom je v sekci Psychologie

Bezúčelová hypotéka

Pojem, výraz, heslo, co je to Bezúčelová hypotéka?

Bezúčelová nebo také neúčelová hypotéka, která se také velmi často označuje jako Americká hypotéka, se od klasické hypotéky liší tím, že u ní finanční instituci čili bance nemusíte oznamovat důvod, proč a na co si půjčujete. Tímto způsobem si můžete vypůjčit peníze na různé účely...

Pojem Bezúčelová hypotéka patří do sekce Bankovnictví

Hamr

Pojem, výraz, heslo, co je to Hamr?

Hamr je název stavby, ve které se nachází dílna na zpracování kovu. Oproti kovárně se zde k opracování kovu používá vodní energie, která je pohonem pro buchary a brusky. V hamrech se vyrábělo převážně zemědělské nářadí a nacházely se v průmyslově málo vyspělých krajích.V současnosti...

Heslo Hamr je v sekci Stavebnictví

Artralgie

Pojem, výraz, heslo, co je to Artralgie?

Artralgie je pojem, kterým se nazývá bolest kloubů. Ta je způsobena buď kloubní nebo jinou nemocí, nebo byla zapříčiněna větší fyzickou zátěží, která artralgii předcházela. Někdy se jedná o problémy kloubů, které způsobila chřipka.Artralgie může být velice bolestivá, k nejhorším...

Termín Artralgie je v kategorii Nemoce

Okupace

Pojem, výraz, heslo, co je to Okupace?

Okupace znamená přivlastnění nebo obsazení, většinou se jedná o nějaké cizí území. Nejčastějším druhem okupace je okupace vojenská, kdy dochází k dočasné kontrole cizího území, které nepatří do správy ani vlastnictví okupanta. Jde o časově omezený výkon státní moci, ne trvalý...

Výraz Okupace se nachází v sekci Politika

Obrat

Pojem, výraz, heslo, co je to Obrat?

Obrat je v oblasti účetnictví definován jako čistý výnos, který je snížen o prodejní slevy. Obrat je tedy určitá hodnota, která bývá vyjádřena nejčastěji v penězích, případně v jiných porovnatelných finančních hodnotách.Plusové hodnoty obratu znamenají zisk, pokud má obrat hodnotu...

Výraz Obrat je v sekci Účetnictví

Dlouhodobý majetek

Pojem, výraz, heslo, co je to Dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek, označovaný též zkratkou DM, je takový majetek, jehož doba použití je delší než jeden rok. Ten se postupně opotřebovává. Při jeho zařazování se nebere ohled na vstupní cenu. Pořizovací hranice je důležitá až v momentě, kdy se počítají odpisy. Dlouhodobý majetek...

Výraz Dlouhodobý majetek patří do kategorie Účetnictví

Defragmentace

Pojem, výraz, heslo, co je to Defragmentace?

Defragmentace v obecné rovně znamená opětovné skládání zlomků - fragmentů do jednoho celku. S tím se často setkáme v archeologii, kde je potřeba složit k sobě střepy z rozbité nádoby; v restaurátorství při opravě poškozených uměleckých předmětů; případně v kriminalistice.Nejčastěji...

Termín Defragmentace patří do sekce Počítače


Klíčová slova: formulace, význam slova, vysvětlení, pojem, popis, definice, informace, popis, slovník, Artralgie, slovo, Obrat, přesný význam, Dural, co to je, názvosloví, synonymum, Dlouhodobý majetek, význam, wiki, Stockholmský syndrom, přesný výraz, Hamr, odborné názvosloví, odborný výraz, Okupace, Bezúčelová hypotéka, termín, heslo

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Obchodní referent

kdo to je Obchodní referent?

Obchodní referent je osoba, která se stará o některé odborné práce v oblasti obchodní agendy podniku. Jeho činnost je pestrá, musí připravovat podklady pro jednání s partnery, pro podpisy smluv, vymáhání pohledávek, eviduje zakázky a má podíl na zajištění jejich uskutečnění....

Text Obchodní referent je v kategorii Profese

Sirotek

kdo to je Sirotek?

Sirotek je označení dítěte, které ztratilo oba rodiče. V takovém případě se jedná o sirotka úplného, v případě ztráty jednoho rodiče jde o polosirotka. Pokud jsou oba rodiče naživu, ale nemohou se nebo nechtějí o dítě postarat, označuje se toto jako sociální sirotek.O sirotky...

Text Sirotek je v kategorii Vztahy

Jitka Asterová

kdo to je Jitka Asterová?

Jitka Asterová je herečka a moderátorka, populární jako poradkyně v sexuální oblasti v pořadu Sexy život na Frekvenci 1. Je absolventkou DAMU, v divadelních rolích vystupovala například v Činoherním klubu, Hudebním divadle v Karlíně nebo v Divadle Ungelt. Ztvárnila role v Žebrácké...

Heslo Jitka Asterová je v sekci Herectví

Snob

kdo to je Snob?

Snob je poněkud hanlivé označení pro člověka, často zbohatlíka, který disponuje větším finančním obnosem a své peníze utrácí za módní věci. Nečiní tak z nějakého hlubšího zájmu, ale jenom proto, aby byl "in", aby zapadl do své společenské vrstvy. Snob si pořídí např. módní oděvy...

Text Snob patří do sekce Vlastnosti

Prokop Diviš

kdo to je Prokop Diviš?

Prokop Diviš byl český učenec a vynálezce, známý především svými objevy v oblasti elektřiny a vynálezem bleskosvodu.Vystudoval jezuitské gymnázium a stal se knězem. Teologii se věnoval i nadále, vystudoval ji na univerzitě v Salzburgu. Zároveň ho však zajímaly přírodní vědy a...

Text Prokop Diviš je v kategorii Věda

Mladistvý

kdo to je Mladistvý?

Mladistvý je pojmenování člověka mezi patnáctým a osmnáctým rokem věku. Toto označení se používá hlavně v oblasti trestního práva při určování trestní odpovědnosti. Tam je jako mladistvý označován ten, kdo se dopustil provinění. Mladistvý může dostat trest odnětí svobody maximálně...

Slovo Mladistvý je v sekci Státní správa

Prelát

kdo to je Prelát?

Slovem prelát se v katolické církvi označuje vysoce postavený hodnostář, zpravida biskup nebo jiný úředník s podobnými pravomocemi. Slovo prelát znamená totéž co představený. ...

Text Prelát patří do kategorie Křesťanství

Outsider

kdo to je Outsider?

Outsider je ten, od koho se nečeká žádný velký výkon nebo úspěch, stojí stranou od úspěšných i ostatních jedinců. Označení se používá pro jednotlivce, týmy (např. ve sportu) nebo i zvířata – typické je označení pro závodní koně. Okolí nepřisuzuje outsiderovi žádný význam, nemá...

Heslo Outsider patří do sekce Hanlivé

Immanuel Kant

kdo to je Immanuel Kant?

Immanuel Kant patří k základním evropským myslitelům, je jedním z posledních představitelů směru osvícenství. Tento německý filozof je tvůrcem nového pohled na psychologii, který vysvětlil ve svém spisu Kritika čistého rozumu. Jeho názory měly velký vliv na další filozofy v 19....

Text Immanuel Kant patří do sekce Filozofie

Novak Djoković

kdo to je Novak Djoković?

Novak Djoković je profesionální tenista. Už ve čtyřech letech se začal věnovat tenisu a když mu bylo šest let, objevila ho slavná srbská tenistka Jelena Genčićová. Řekla o něm, že patří mezi největší tenisové talenty, jaké kdy poznala. Následná kariéra Djokoviće tato slova potvrdila....

Slovo Novak Djoković je v kategorii Sport


Klíčová slova: přesný význam, formulace, informace, význam slova, Artralgie, Keloidní jizva, Okupace, Stockholmský syndrom, lidé, Bezúčelová hypotéka, slovník, význam, pojem, synonymum, životopis, popis, co to je, biografie, Defragmentace, slovo, Obrat, wiki, heslo, osobnosti, popis, definice, termín, význam pojmu, vysvětlení

Další, minulé tipy dne

Tip na neděli 3. července 2022        Tip na sobotu 2. července 2022
Tip na pátek 1. července 2022        Tip na čtvrtek 30. června 2022
Tip na středu 29. června 2022        Tip na úterý 28. června 2022
Tip na pondělí 27. června 2022        Tip na neděli 26. června 2022
Tip na sobotu 25. června 2022        Tip na pátek 24. června 2022
Tip na čtvrtek 23. června 2022        Tip na středu 22. června 2022
Tip na úterý 21. června 2022        Tip na pondělí 20. června 2022