Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 7. prosince 2021

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Michelinská hvězda

Pojem, výraz, heslo, co je to Michelinská hvězda?

Michelinská hvězda je způsob hodnocení úrovně a kvality restaurací. Toto ohodnocení pochází již z roku 1900. Výrobce pneumatik Andre Michelin vydal průvodce pro motoristy, který ještě nebyl zaměřen na jídlo. Doporučoval i vhodné restaurace a později se ujal způsob hodnocení hvězdičkou. Postupně počet hvězdiček narostl na tři. Kromě michelinských hvězd může být restaurace oceněna symbolem příborů, hroznů, mincí nebo získat hodnocení za výhled.

Pojem Michelinská hvězda je v kategorii Jídlo

Ikona

Pojem, výraz, heslo, co je to Ikona?

V oblasti počítačů znamená slovo ikona malý obrázek, grafický symbol nějaké aplikace či programu (např. W značí program Microsoft Word).

Pojem Ikona je v kategorii Software

Luxace

Pojem, výraz, heslo, co je to Luxace?

Luxace je pojmenování pro zranění kloubu, při kterém se od sebe zcela oddálí kloubní plochy kostí. Toto zranění bývá následkem úrazu. Takové vykloubení nastane vždy u kosti, která je vnější. Pokud ke kontakt mezi oběma plochami kloubu alespoň zčásti zachován, označuje se tento stav jako subluxace. Pokud je toto vykloubení vrozené, jde o vrozenou luxaci. Příznaky jsou silná bolest a otok, odpor v kloubu a prázdná kloubní jamka. Diagnóza se stanovuje pomocí rentgenu.

Termín Luxace je v kategorii Lékařství

Bílá noc

Pojem, výraz, heslo, co je to Bílá noc?

Bílá noc je označení pro takovou noc, za které zapadne slunce pouze nízko pod obzor. Soumrak je jasný a trvá po celou noc. Nejlépe jsou bílé noci vidět v období okolo letního slunovratu a ve vyšších zeměpisných šířkách. Jde o noci, kdy slunce neklesne mezi západem a východem níž než 6 stupňů pod obzor. Tyto noci se týkají území mezi pólem a zeměpisnými šířkami více než 60 stupňů. V místech, která se nacházejí těsně za hranicí bílých nocí, se vyskytují noci nazývané světlé.

Výraz Bílá noc je v kategorii Kultura

Emoce

Pojem, výraz, heslo, co je to Emoce?

Emoce jsou označení z oblasti psychologie. Emoce neboli city jsou procesy, které patří k prožívání člověka. Emoce je specifický způsob prožívání, který může být doprovázen i tělesnými změnami jako jsou smích, pláč a jiné. Emoci tvoří tři základní složky – cítění, motorika a fyziologické změny. Citové stavy mohou být příjemné nebo nepříjemné. Emoce jsou značně individuální a jejich podstata, funkce a působení nejsou zcela objasněny. Emoce člověku umožňují získat znovu rovnováhu, která byla přechodně narušena.

Výraz Emoce patří do kategorie Psychologie

Lambda sonda

Pojem, výraz, heslo, co je to Lambda sonda?

Lambda sonda je označení pro součástku umístěnou do výfukového potrubí aut vybavených zážehovým motorem a katalyzátorem plynů z výfuku. Jedná se o kyslíkový senzor, jehož úkolem je porovnávat parametry okolního vzduchu a výfukových plynů. Lambda sonda zaznamená údaje a předá je řídící jednotce. Ta pak upravuje poměr paliva a vzduchu ve směsi tak, aby se dalo snížit množství škodlivin ve výfukových plynech. V moderních typech automobilů se používá širokopásmová lambda sonda.

Pojem Lambda sonda je v kategorii Technika

Okopanina

Pojem, výraz, heslo, co je to Okopanina?

Jako okopaniny se souhrnně označují polní plodiny, které se dříve okopávaly manuálně. Je důležité dodržet správné rozmístění rostlin na poli do širokých řádků. Patří sem brambory, cukrová řepa, mrkev, kedlubny, tykve, melouny a podobně. Sklízí se z nich hlízy nebo bulvy. Ty mohou podle druhu rostliny posloužit jako potrevina nebo jako krmivo pro hospodářská zvířata.

Pojem Okopanina se nachází v kategorii Rostliny

Inflace

Pojem, výraz, heslo, co je to Inflace?

V ekonomice sledujeme nárůst cenové hladiny u zboží a služeb za určitý časový úsek. Míra inflace nám stanovuje změnu cenové hladiny. Účinky na ekonomiku jsou rozličné a mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Vysoká míra inflace bývá způsobována velkými zásobami financí ve státě. Za ideální stav většina ekonomů považuje nižší míru inflace.

Pojem Inflace se nachází v kategorii Ekonomie

Retail

Pojem, výraz, heslo, co je to Retail?

Výraz retail (z angličtiny) znamená maloobchod. Jedná se o prodej menšího množství zboží koncovému zákazníkovi. Protikladem je velkoobchod.

Heslo Retail se nachází v kategorii Ekonomie

Kardan

Pojem, výraz, heslo, co je to Kardan?

Kardan neboli Kardanův závěs je druh zařízení, které slouží jako pohyblivé spojení a dává zavěšenému stroji možnost volně se pohybovat ve směru tří os. Kardan je známý již ze starověkých dob, svůj název získalo od vědce, který popsal jeho konstrukci, G. Cardana. Kardan bývá tvořen kovovými prstenci, spojenými otočnými čepy. Kardan se nejčastěji používá tam, kde se jednotlivé části přístrojů vzájemně pohybují. Tomu je tak např. u vozidel a jejich kol.

Termín Kardan je v kategorii Technika


Klíčová slova: význam, slovo, Michelinská hvězda, heslo, Bílá noc, pojem, význam pojmu, vysvětlení, Luxace, odborné názvosloví, význam slova, termín, přesný význam, odborný výraz, co to je, Ikona, definice, wiki, Retail, Inflace, popis, Kardan, informace, co znamená, názvosloví, přesný výraz, Okopanina, popis, slovník

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Manažer kvality

kdo je to Manažer kvality?

Manažer kvality neboli Quality manager je osoba odpovídající za úsek managementu kvality ve firmě. Je tím, kdo tvoří směrnice pro interní potřebu, stanovuje normy kvality a kontroluje a zajišťuje, zda jsou dodržovány. Jeho hlavním úkolem je řídit celý proces vzniku, udržení a další rozvoj systému kvality. Ten se řídí určenými standardy odvětví nebo normami ISO. V tomto duchu vede a řídí zaměstnance, účastní se jednání s dodavateli, popřípadě partnery. Své zprávy a podklady předává vedení podniku. Manažer kvality pracuje s nejmodernějšími způsoby i nástroji managementu kvality.

Heslo Manažer kvality je v kategorii Profese

Herpetolog

kdo je to Herpetolog?

Herpetolog je vědec – zoolog, který se věnuje studiu chování a vzhledu obojživelníků i plazů. Zaměřuje se tedy na studenokrevné živočichy, jako jsou plazi a obojživelníci. V našem pojetí se jedná především o výzkum plazů. Herpetolog tedy zkoumá hady, ještěrky, krokodýly a želvy. Herpetolog studuje také životní procesy a chování, historii, vývoj a dědičnost těchto jedinců. Klasifikuje je vzhledem k příbuzným druhům a zajímá se i o jejich environmentální vztahy.

Heslo Herpetolog se nachází v sekci Věda

Casanova

kdo je to Casanova?

Giacomo Casanova byl italský spisovatel, diplomat, kněz, špion a intrikán. Nejproslulejší je však jako svůdce, a to díky své autobiografii Dějiny mého života, kde bez obalu popisuje svá milostná dobrodružství. Poslední léta svého života strávil na zámku v Duchcově v Čechách, kde také zemřel. Dnes slovem "casanova" označujeme sukničkáře, svůdníka. Podobný význam má výraz "donchuán".

Heslo Casanova je v kategorii Historie

Zjev

kdo je to Zjev?

Zjev je sice mírná nadávka, avšak to, co označuje, je dost nelichotivé: tímto slovem máme na mysli někoho, jehož vzhled vybočuje z obvyklých měřítek. V tomto případě se nebude jednat o někoho, kdo je zanedbaný (to by byl např. šupák), ale o někoho, kdo se chce záměrně vizuálně odlišovat. Většina lidí se módou nijak zvlášť nezabývá a nosí takové oblečení, které je jim pohodlné, často tedy džíny a sportovní oděv. Pro některé ženy jsou módní trendy velmi důležité a holdují jim, což také nevyvolá velkou pozornost. Pak jsou tu ale různé subkultury jako např. vyznavači stylů gothic nebo emo, tedy hlavně mladí lidé. Jejich komunita je jasně identifikovatelná právě podle typické černé barvy, stylu oblékání, účesů, případně piercingu nebo jiných okras (např. tetování). Někdo to vnímá jako běžné, ale spíše střední a starší generace má konzervativnější náhled na věc a může tyto lidi označit jako zjevy. Samostatnou kapitolou jsou pak starší dámy posedlé touhou vypadat mladě. Jestliže se jim to vymkne z rukou, efekt je naprosto opačný a označení zjev či kreatura je pro ně zcela namístě.

Heslo Zjev je v kategorii Hanlivé

Waldemar Matuška

kdo je to Waldemar Matuška?

Waldemar Matuška byl jeden z nejznámějších československých zpěváků. Tento umělec byl populární i jako herec a bandžista. Původním povoláním byl sklář, který vystupoval s různými kapelami, kde zpíval a hrál na nejrůznější nástroje. Umělecké počátky Waldemara Matušky jsou spojeny s divadlem Reduta a později Semafor a Rokoko. Zpíval s dalšími slavnými umělci a vystupoval v řadě filmů. V roce 1986 emigroval i s rodinou do USA. Po sametové revoluci se do Česka vracel na návštěvy. Zemřel na Floridě, pohřben je na Vyšehradském hřbitově.

Text Waldemar Matuška je v kategorii Hudba

Urolog

kdo je to Urolog?

Urolog je lékař - odborník na diagnostiku a léčbu nemocí močového ústrojí a chorob mužských pohlavních orgánů.

Text Urolog je v kategorii Lékařství

Šmejdíř

kdo je to Šmejdíř?

Šmejdíř byl drobný obchodníček, který prodával především méně kvalitní a levné šperky z kovu, ozdoby, spony a knoflíky. Jednalo se o druh kramáře, šmejdířovo zboží se označovalo jako šmejd a šmjdíř ho buď dovážel, nebo sám vyráběl. Tento obchodník patřil do stejného cechu jako šmukýř. Dalšími předměty, se kterými šmejdíř obchodoval, mohly být například přezky, kroužky, lžíce svícny, konvice, moždíře a další drobné kovové předměty.

Text Šmejdíř patří do sekce Profese

Cajzl

kdo je to Cajzl?

Cajzl je nadávka označující brněnského Pražáka nebo Čecha žijícího v Brně. Jazykovědci připouštějí, že původ může mít toto slovo v němčině, ve výrazu Zeisel – Zeisig čili čížek, který byl v žertu přirovnán ke zdrobnělině slova Čech, Číšek – čížek. Přirovnání k čížkovi má také připomínat údajnou zpěvavou mluvu obyvatel Prahy.

Heslo Cajzl se nachází v sekci Hanlivé

Animátor

kdo je to Animátor?

Animátorství je profese, která zažila boom v posledním letech a v nabídkách cestovních kanceláří jsou animátorské služby téměř pravidlem. Animátor je pracovník, jehož úkolem je zabavit účastníky zájezdu nebo jejich děti v průběhu dovolené, aby si jejich rodiče mohli odpočinout. Jako animátoři často pracují studenti, kteří by však měli mít pedagogické vzdělání. Pro své svěřence připravují různé tématické programy, výlety atd. V oblasti filmu jsou animátoři osoby, které se zabývají animací - "oživením" loutek či kreslených postaviček, aby vytvořili dojem pohybu. V současné době je velice rozšířená a oblíbená 3D animace.

Slovo Animátor se nachází v kategorii Profese

Basista

kdo je to Basista?

Basista je zpěvák s hlubokým mužským hlasem zvaným bas, nebo se jedná o hudebníka hrajícího na basu.

Slovo Basista se nachází v kategorii Hudba


Klíčová slova: Inflace, pojem, etymologie, Emoce, vysvětlení, Michelinská hvězda, Retail, přesný význam, Lambda sonda, heslo, definice, význam slova, Ikona, životopis, termín, co to je, popis, Luxace, wiki, slovo, synonymum, informace, Okopanina, přesný výraz, lidé, co znamená, biografie, osobnosti, význam pojmu

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 24. ledna 2021        Tip na neděli 23. ledna 2021
Tip na sobotu 22. ledna 2021        Tip na pátek 21. ledna 2021
Tip na čtvrtek 20. ledna 2021        Tip na středu 19. ledna 2021
Tip na úterý 18. ledna 2021        Tip na pondělí 17. ledna 2021
Tip na neděli 16. ledna 2021        Tip na sobotu 15. ledna 2021
Tip na pátek 14. ledna 2021        Tip na čtvrtek 13. ledna 2021
Tip na středu 12. ledna 2021        Tip na úterý 11. ledna 2021