Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na neděli 5. prosince 2021

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Kyfóza

Pojem, výraz, heslo, co je to Kyfóza?

Kyfóza pochází z řeckého slova kyfos, tedy přední ohyb. Pojem kyfóza znamená ohnutí nebo zaokrouhlení páteře. Kyfóza je přirozené ohnutí, onemocněním se stává až tehdy, když se zvětšuje a prohlubuje a má tak vliv na celé tělo. Člověk s kyfózou má vadné držení těla a hrb na zádech, může mít i předsunutou hlavu. Mění se krční a bederní páteř, postižený trpí bolestí zad, zhoršeným dýcháním a svalovou únavou. Dochází až ke stlačení míchy a ovlivnění činnosti vnitřních orgánů. Pomoci může posilování svalů a kompenzační cvičení.

Pojem Kyfóza patří do sekce Lékařství

NASA

Pojem, výraz, heslo, co je to NASA?

NASA je zkratka pro Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. Samotný název se postupem let stal symbolem amerického vesmírného programu. Vznik této instituce podnítily nejen vědecké cíle, ale také soupeření mezi Amerikou a Ruskem. Mezi největší úspěchy NASA patří vyslání družic, přistání sond na jiných planetách a také přistání prvního člověka na Měsíci. Program průzkumu vesmíru pokračuje nadále s pomocí nejnovější techniky – Hubbleova teleskopu, robotických vozítek a sond, které se dostávají až na hranice sluneční soustavy. NASA zpětně i zkoumá děje na Zemi při pohledu z vesmíru a do budoucna se bude zabývat i komerčními lety.

Výraz NASA patří do sekce Zkratky

Pelota

Pojem, výraz, heslo, co je to Pelota?

Pelota je varianta tenisu, založená na výměně míče mezi dvěma hráči nebo družstvy. Odpaluje se proti zdi, míček se dotkne země jen jednou a pak musí být odehrán. Pokud hráč neodehraje nebo odpálí míček jinak, získává jeho soupeř bod. Hraje se v rozmezí 25 až 50 bodů. Pelota se může hrát holýma rukama, upravenou tenisovou raketou, dřevěnou raketou nebo prohnutým košíkem.

Termín Pelota je v kategorii Sport

Hmotný majetek

Pojem, výraz, heslo, co je to Hmotný majetek?

Hmotný majetek může být buď movitý nebo nemovitý. K nemovitému majetku se řadí to, co je spojeno s půdou, tedy různé budovy, pozemky a prostory. Do movitého majetku se zařazují předměty fyzické, například zařízení, stroje, auta či materiál. Pozemky a stavby se do hmotného majetku zařazují bez ohledu na cenu, u samostatných movitých věcí a zvířat se na ocenění bere ohled. Do hmotného majetku dále patří i technické zhodnocení, zálohy na tento majetek nebo oceňovací rozdíl k majetku.

Termín Hmotný majetek je v kategorii Účetnictví

Biftek

Pojem, výraz, heslo, co je to Biftek?

Biftek je označení masového pokrmu, které pochází z anglického beefsteak čili hovězí steak. Připravuje se z hovězího masa, střední části svíčkové, která se musí nechat patřičně odležet. Zraje po dobu 3-4 týdnů při teplotách kolem 1 stupně. Maso pochází z volů nebo mladších býčků plemen, která se označují jako masná. Podle druhu použitého masa může biftek nést ještě další označení.

Pojem Biftek se nachází v sekci Jídlo

Předdůchod

Pojem, výraz, heslo, co je to Předdůchod?

Důchod, který může získat člověk už 5 let před termínem odchodu do řádného starobního důchodu tím, že si na něj sám našetří ve třetím důchodovém pilíři. Příspěvek na předdůchod si odečítá z daňového základu. Na rozdíl od předčasného důchodu nedochází ke krácení výše předdůchodu. Měsíční výplata předdůchodu také musí dosáhnout alespoň 30 % průměrné mzdy.

Výraz Předdůchod je v sekci Politika

Životospráva

Pojem, výraz, heslo, co je to Životospráva?

Životospráva je širší pojem, do kterého se řadí správná výživa, dostatek odpočinku, rozložení zátěže, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek a patřičné rodinné zázemí. Pro životosprávu je důležitá regenerace organizmu, kdy si musí odpočinout i nervový systém, a spánek ve vysoké kvalitě. Stravování musí být pravidelné, jídlo v odpovídajícím množství a složení. Práce a odpočinek mají být v rovnováze, soukromý život harmonický. Tělu prospěje také pohybová aktivita a sport, ty posilují také psychiku a sociální vazby.

Výraz Životospráva je v kategorii Lékařství

Urbi et orbi

Pojem, výraz, heslo, co je to Urbi et orbi?

Urbi et Orbi, tedy Městu a světu, je označení požehnání, kterým papež doprovází svůj projev z balkónu baziliky Sv. Petra v Římě. Je pronášeno při speciálních příležitostech, tj. na Velikonoce, na Vánoce a při papežské inauguraci. "Městem" je samozřejmě míněn Řím. Toto požehnání často vysílají v přímém přenosu televizní stanice a sledují ho stovky přihlížejících na Svatopetrském náměstí.

Výraz Urbi et orbi je v kategorii Latina

Rozpočítadlo

Pojem, výraz, heslo, co je to Rozpočítadlo?

Rozpočítadlo je název lidového slovesného útvaru malého rozsahu. Nejčastěji se jedná o říkanky nebo říkadla, používaná při hře nebo společenské události při náhodném výběru z přítomných osob. V říkadlech se užívají slova bez určitého významu, s nejasným původem, zkomolená, cizí slova. Důležitý je rytmus, ten zde má hlavní úlohu. Tato lidová slovesnost se šíří ústním podáním, tedy od člověka k člověku. Rozpočitadlo se předává z generace na generaci, stejně jako další útvary lidové slovesnosti.

Heslo Rozpočítadlo je v sekci Literatura

Advent

Pojem, výraz, heslo, co je to Advent?

Slovo advent pochází z latiny, ze slova adventus, příchod. Slaven byl již koncem 4. století a znamenal čas příprav na příchod Ježíše Krista, tedy na vánoční svátky. Od 11. století se advent slaví poslední 4 týdny před Štědrým dnem. V čase adventu se lidé měli postit a rozjímat. Přesto, že k adventu patří některé lidové obřady, platil zákaz zábavy, především zpěvu a tance. K adventu patří také barvy – fialová a růžová – a lidové názvy – neděle železná, bronzová, stříbrná a zlatá.

Výraz Advent je v sekci Náboženství


Klíčová slova: co znamená, formulace, slovník, synonymum, Biftek, Pelota, informace, odborné názvosloví, co to je, Životospráva, přesný výraz, Předdůchod, slovo, definice, názvosloví, Kyfóza, termín, popis, NASA, Advent, odborný výraz, pojem, heslo, popis, význam, význam slova, vysvětlení, Rozpočítadlo, Hmotný majetek

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Markytánka

kdo je to Markytánka?

Markytánka je historické označení civilní osoby, ženy, která směla prodávat vojákům potraviny a nejnutnější předměty (např. tkaničky do bot), a to za rozumné ceny. Markytánky obvykle táhly s vojskem do boje, ale nebojovaly. Někdy nabízely i sexuální služby.

Slovo Markytánka je v sekci Profese

Stavebník

kdo je to Stavebník?

Stavebník je osoba, která zadává stavbu, sama staví, stavbu objednává či je zákazníkem stavební firmy. Stavbu financuje a stane se jejím uživatelem – pokud ji nestaví pro někoho jiného. Osobu stavebníka definuje stavební zákon a normy, jde tedy o člověka, který ve stavebním řízení žádá o povolení stavby. Někdy bývá zaměňován za investora, stavebník je však se stavbou spjat i jinak, než finančně.

Heslo Stavebník je v kategorii Profese

Čuňák

kdo je to Čuňák?

Čuňák je muž nemravného chování. Je chlípný, chová se k ženám nevhodně zejména v oblasti sexu, sexuálně haraší, vede nemravné řeči. Čuňák většinou nemá příliš mnoho zábran, jde si přímo za svým "cílem". V dnešní době, kdy se šíří iniciativy jako MeToo a ženy ztrácejí ostych hovořit otevřeně o sexuálním zneužívání, se mohou čuňáci velmi snadno dostat nejen do problémů, ale i přímo do konfliktu se zákonem. I slušně se chovající muži často přemýšlejí, co si k ženám ještě mohou dovolit a co už by mohlo být vnímáno jako překročení hranice přijatelnosti. Čuňák tedy snadno narazí a velmi pravděpodobně ani neuspěje. Jiným výrazem pro čuňáka je též prasák.

Text Čuňák patří do sekce Hanlivé

Záletník

kdo je to Záletník?

Záletník neboli holkař, děvkař, donchuán je taková osoba mužského pohlaví, která neustále vyhledává nové kontakty s osobami ženského pohlaví, svádí je a neustále partnerky střídá. Záletník nedokáže být věrný, i když se ožení, ponechává si své milenky a stále vyhledává nová sexuální dobrodružství. Je citově nestálý a pro trvalý a kvalitní partnerský vztah nevhodný.

Slovo Záletník se nachází v kategorii Vlastnosti

Jirka Král

kdo je to Jirka Král?

Jirka Král je velmi úspěšný český youtuber. Známým se stal také jako soutěžící v reality show Farma. Po absolvování střední školy odešel do Prahy, kde pracoval v reklamní administrativě. V roce 2012 se zúčastnil reality show Farma a po návratu do zaměstnání zveřejnil na YouTube své video ze zákulisí soutěže. Začal natáčet vlastní videa ze života a videa z hraní videoher s odhalováním triků a herních postupů. Videa měla úspěch, vysoká sledovanost (více než 5 milionů zhlédnutí za měsíc) a odběr v počtu téměř půl milionu ho přiměly k odchodu ze zaměstnání, aby se mohl věnovat pouze této činnosti. Na svém účtu vydělává až čtyřikrát větší částku než v zaměstnání. Natáčení videí se věnuje denně, každý měsíc má alespoň dvě reklamní videa. Aktivně působí i na sociálních sítích. Pořádá také velmi úspěšné charitativní akce, prostředky věnuje například na dětská oddělení nemocnic.

Slovo Jirka Král je v sekci Umělci

Patolog

kdo je to Patolog?

Patolog je lékař, jehož úkolem je zkoumat těla zemřelých. Patolog určuje příčinu smrti v nejasných případech (klinický patolog) nebo v případě obětí trestných činů či dopravních nehod (soudní patologie), zkoumá projevy a změny tkání způsobené nemocemi apod. Získané poznatky jsou využitelné při léčbě dalších pacientů.

Heslo Patolog je v kategorii Lékařství

Brigádník

kdo je to Brigádník?

Brigádník je pojmenování pro člověka, který vykonává nějakou drobnou práci, sloužící jako výpomoc. Taková práce není dlouhodobá ani systematická, může být vykonávána i svépomocí. Brigádník může práci vykonávat dobrovolně zdarma nebo jen za malou odměnu. Placená brigáda je prací za smluvní mzdu. Tento způsob práce byl často využíván v době totality, kdy byli brigádníci nasazováni na sezónní nebo nárazové činnosti, jako je sklizeň brambor, sázení a sklízení chmele, sběr mandelinky nebo výsadba lesních stromků.

Slovo Brigádník je v sekci Profese

Ludwig van Beethoven

kdo je to Ludwig van Beethoven?

Ludwig van Beethoven patřil k nejvýznamnějším německým skladatelům klasické hudby. Vytvořil si vlastní hudební styl založený na prvcích klasicismu a otevřel tak cestu romantizmu, novému hudebnímu období. Za nejpopulárnější díla Ludwiga van Beethovena bývají považovány symfonie, např. Osudová, Devátá a další, mše Missa solemnis, houslové koncerty a klavírní skladby, sonáty i opery (Fidelio aj.).

Text Ludwig van Beethoven patří do sekce Hudba

Notorik

kdo je to Notorik?

Notorik čili hovorově "závislák" je člověk, který opakovaně podléhá určitému zlozvyku, může to být jedinec trpící závislostí na nějaké návykové látce, především na alkoholu. Mluvíme ale třeba i notorickém lháři - o člověku, který opakovaně podléhá zlozvyku lhaní.

Slovo Notorik je v sekci Poruchy

Manekýn

kdo je to Manekýn?

Manekýn je muž, který propaguje určitou módu nebo módní směr, věnuje se reklamě a působí i na různých významných akcích. Populární manekýn bývá označován také jako supermodel a mnohdy se stává sexuálním symbolem. Významní manekýni často rozšiřují své pole působnosti i do dalších oblastí a stávají se například herci.

Slovo Manekýn je v sekci Profese


Klíčová slova: přesný význam, co znamená, formulace, slovník, Advent, popis, informace, heslo, lidé, definice, co to je, význam pojmu, osobnosti, význam, pojem, Pelota, biografie, etymologie, NASA, Životospráva, popis, přesný výraz, termín, Kyfóza, Biftek, Hmotný majetek, Urbi et orbi, význam slova, Předdůchod

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 24. ledna 2021        Tip na neděli 23. ledna 2021
Tip na sobotu 22. ledna 2021        Tip na pátek 21. ledna 2021
Tip na čtvrtek 20. ledna 2021        Tip na středu 19. ledna 2021
Tip na úterý 18. ledna 2021        Tip na pondělí 17. ledna 2021
Tip na neděli 16. ledna 2021        Tip na sobotu 15. ledna 2021
Tip na pátek 14. ledna 2021        Tip na čtvrtek 13. ledna 2021
Tip na středu 12. ledna 2021        Tip na úterý 11. ledna 2021