Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na sobotu 27. listopadu 2021

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Transparentní účet

Pojem, výraz, heslo, co je to Transparentní účet?

Transparentní účet je název z oblasti bankovnictví. Jedná se o zvláštní typ běžného bankovního účtu. Ten se zakládá kvůli možnosti poskytnout podrobné informace o pohybech na účtu široké veřejnosti, aby je mohl kdokoli kontrolovat. Na transparentním účtu si lze prohlédnout transakce rok zpětně. Tento typ účtu využívají především neziskové organizace, které tak umožňují kontrolu finančního hospodaření všem zájemcům.

Pojem Transparentní účet patří do kategorie Bankovnictví

Nocebo

Pojem, výraz, heslo, co je to Nocebo?

Nocebo je pojmenování efektu, při kterém člověk předpokládá, že způsob a prostředky jeho léčby jeho zdravotní stav spíše zhoršují, než léčí, a v důsledku tohoto přesvědčení pak skutečně dojde ke zhoršení. Nocebo je latinské slovo a jeho význam v překladu je uškodím. Při experimentech s nocebem se pacientům podává neškodná látka, ale jsou informováni o tom, že se budou projevovat vedlejší účinky. Velký počet účastníků pak tyto účinky zaznamená. Proč nocebo takto funguje, není bezpečně prokázáno, ovšem předpokládá se propojení pacientovy mysli s předjímáním na základě předcházejících zkušeností. Lékař pak musí zvážit, kolik informací by měl pacientovi sdělit, aby tento efekt nevyvolával.

Termín Nocebo se nachází v sekci Lékařství

Červená čísla

Pojem, výraz, heslo, co je to Červená čísla?

Červená čísla je název používaný především účetními při hodnocení hospodářského výsledku podniku či firmy. Červená čísla označují ztrátu nebo vyjadřují dluh, který již vznikl. Protože červená obvykle značí varování před něčím, varovný význam má i v této oblasti. Toto označení má původ již v dávné historii, kdy se dlužníkům vydávaly stvrzenky v červené barvě. Červená tedy značí ztrátu či dluh, červená čísla znamenají, že je firma nebo podnik ve ztrátě. Výraz se užívá v managerském slangu.

Pojem Červená čísla se nachází v sekci Účetnictví

PVC

Pojem, výraz, heslo, co je to PVC?

PVC je zkratka pro polyvinylchlorid, jednu z nejpoužívanějších umělých hmot. Jeho výroba je poměrně snadná a využití široké. Neměkčené PVC se nazývá novodur a slouží jako surovina pro výrobu potrubí, desek, profilů apod., kde je nutná tvarová stálost a odolnost. Měkčené PVC (novoplast) se používá na výrobu fólií, různých obalových materiálů, linolea, igelitu a celé řady dalších výrobků.

Heslo PVC se nachází v kategorii Materiály

Parafín

Pojem, výraz, heslo, co je to Parafín?

Parafín je produkt získaný z ropy. Je voděodolný, snadno se taví. Využívá se v celé řadě oborů - jako přísada do svíček, v kosmetice, na výrobu různých druhů vosků (např. lyžařských), ve stavebnictví apod.

Termín Parafín se nachází v sekci Chemie

Cottage

Pojem, výraz, heslo, co je to Cottage?

Cottage je název méně výrazného tvarohovitého sýru. Obsahuje zbytky syrovátky, je vysušený, ale není zpracováván pod tlakem. Protože v průběhu zpracování je potřeba odstranit nakyslou chuť, promývá se a původní chuť se mění v nasládlou. Cottage se nebarví, ani se nenechává uležet. Různost druhů je dána použitím mléka s odlišným obsahem tuku. Pro konzumaci se většinou nijak neupravuje, pouze se přidává cukr nebo sůl pro sladkou variantu s ovocem nebo pro slanou například do salátů lasagní nebo do dezertů. Název Cottage pochází z Anglie a byl takto nazýván tvarohový doma vyráběný sýr. Údajně bylo pro jeh přípravu používáno to mléko, které zbylo po výrobě másla. Má vysoký obsah bílkovin a málo tuku, proto je oblíbený při dietách nebo u kulturistů.

Výraz Cottage je v kategorii Jídlo

COC list

Pojem, výraz, heslo, co je to COC list?

COC list, Certificate of conformity, je technický list vozidla vyvezeného do zahraničí. Jedná se o jeden z povinných dokladů, nutných v EU při registraci nového vozu. Tento dokument potvrzuje splnění norem homologace pro Evropu a vystavuje se k vozům určeným pro vývoz. COC list vydává výrobce a jsou v něm uvedeny všechny údaje, které jsou nutné pro první registraci k provozu na komunikacích. Po první registraci se tento doklad znehodnocuje.

Pojem COC list patří do sekce Právo

Dyskalkulie

Pojem, výraz, heslo, co je to Dyskalkulie?

Dyskalkulie e jednou ze specifických poruch učení, která postihuje více než 5 % populace. Narušena je dovednost počítat a přitom její příčinou není retardace ani nevhodná výuka. Dyskalkulik má potíže se základními početními úkony. Dyskalkulie se dělí na jednotlivé typy podle vývoje matematických schopností. Její druh a stupeň musí určit odborník. Při práci s dyskalkulikem je vždy nutný individuální přístup, správná motivace a možnost zažít úspěch.

Výraz Dyskalkulie se nachází v kategorii Psychologie

Cardio Barre

Pojem, výraz, heslo, co je to Cardio Barre?

Cardio Barre je v současné době velmi oblíbeným druhem cvičení, zvláště v Americe. Cardio barre pracuje s vlastní váhou těla, jedná se o cvičení prováděné u taneční tyče. Spojuje v sobě prvky různých pohybových aktivit, jako je balet, tanec, posilování, strečink, cardio a další. Rychlé cvičení prospívá jak zpevňování a vyrýsování svalů a stejně tak napomáhá rychlému spalování tuků. Začínat s cardio barre je možno ve fitness pod vedením trenéra nebo s pomocí instruktážních videí.

Heslo Cardio Barre patří do sekce Sport

Lynčování

Pojem, výraz, heslo, co je to Lynčování?

Lynčování je druh násilí, které jde nad rámec zákona. Je to trest za nějaký čin, který je považován za výkon rozsudku. Může jít o zbití nebo i o vraždu. Pachatelé ho někdy pojímají jako nutnost pro zdůraznění sociální nadřazenosti. Oběti jsou většinou příslušníci diskriminovaných a utlačovaných sociálních skupin. Lynčování se původně týkalo zločinců, později i proti dalším skupinám obyvatel.

Termín Lynčování je v kategorii Právo


Klíčová slova: Cottage, pojem, Nocebo, přesný význam, Dyskalkulie, slovník, význam, názvosloví, heslo, co znamená, Transparentní účet, termín, slovo, Lynčování, formulace, wiki, Parafín, definice, synonymum, odborné názvosloví, COC list, PVC, vysvětlení, význam pojmu, popis, popis, význam slova, Cardio Barre, co to je

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Jan Kraus

kdo je to Jan Kraus?

Jan Kraus je známý český herec a moderátor. V posledních několika letech ho nejvíce proslavila televizní show Uvolněte se, prosím, kterou nejprve vysílala Česká televize a nyní je v programu televize Prima Family pod názvem Show Jana Krause. Jedná se o talk show se známou červenou pohovkou, kam si Kraus vždy pozve tři hosty, vůči nimž je až sarkastický.

Text Jan Kraus je v kategorii Herectví

Veronika Freimanová

kdo je to Veronika Freimanová?

Veronika Freimanová je divadelní i filmová herečka, vítězka dvou anket TýTý. K jejím nejznámějším rolím patří postavy z filmů Rafťáci, Sněženky a machři, Snowboarďáci nebo v seriálu Vyprávěj. Veronika Freimanová často vystupuje v komediích. Je absolventkou pražské konzervatoře. Hrála především v Činoherním klubu, nyní je členkou souboru Divadla Bez zábradlí.

Slovo Veronika Freimanová se nachází v kategorii Herectví

Jiří Suchý

kdo je to Jiří Suchý?

Jiří Suchý je česká osobnost mnoha uměleckých profesí - divadelník, režisér, textař, básník, hudebník, skladatel, filmař, spisovatel, výtvarník a grafik. Je zakladatelem divadla Semafor a spoluzakladatelem Divadla Na zábradlí Jiřího Suchého. Na uměleckou scénu vstoupil společně s Miroslavem Horníčkem a Ivanem Vyskočilem. Populární osobností se stal v divadle Semafor jako autor ve dvojici s Jiřím Šlitrem. Po úmrtí Jiřího Šlitra spolupracoval především se zpěvačkou Jitkou Molavcovou. Jiří Suchý působí také jako scénárista a herec, je autorem desítek písní a mnoha knih. Je nositelem mnoha řádů a cen, v roce 2013 byl vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka.

Heslo Jiří Suchý je v kategorii Hudba

Justin Bieber

kdo je to Justin Bieber?

Justin Bieber je zpěvák, herec, tanečník skladatel, proslulý nejen uměním, ale i řadou skandálů. Patří k nejprodávanějším hudebním umělcům na světě. Není pouze zpěvákem, ale umí hrát na řadu nástrojů, což mu získalo popularitu především prostřednictvím videí na youtube. Na své popularitě tvrdě pracuje, oblíbený je především u mladé generace. Jeho typická image je mikina s kapucí, svítivé sportovní boty, čepice s kšiltem, rozcuchaný účes a doplňky.

Text Justin Bieber patří do sekce Hudba

Trader

kdo je to Trader?

Trader je aktivní a pro věc zapálený obchodník, jehož cílem není jen rychlý zisk. Obchoduje jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu, spekuluje jak s růsty cen, tak jejich poklesy. Snaží se využít maximální potenciál trhu. Neustále hledá nové příležitosti, sleduje nejnovější vývoj a reaguje na něj. Trader musí znát principy fungování trhu, najít si svou vlastní obchodní metodu a vytvořit si obchodní plán. Ví, že musí podstoupit určitou míru rizika a umí rozumně riskovat. Typickým rysem tradera je systematický přístup k obchodování.

Text Trader patří do sekce Podnikání

Risk manager

kdo je to Risk manager?

Risk manager se ve své práci zabývá riziky. Definuje je, analyzuje, klasifikuje a kontroluje. Patří k vedoucím pracovníkům společnosti v oblasti strategií. Risk manager se musí orientovat v mnoha oborech – právu, matematické analýze, počítačových technologiích, informačních systémech a v oblasti, ve které podniká firma, pro kterou pracuje.

Text Risk manager je v kategorii Profese

Kejklíř

kdo je to Kejklíř?

Kejklíř je pojmenování odvozené od slova kejkle. Jde o člověka, který Tyto kouzelnické triky a udivující kousky provozuje před obecenstvem. Využívá k tomu zručnost a rychlost pohybů prsty, takže jeho triky vypadají jako skutečná kouzla. Slovo kejklíř je však možno použít i v hanlivém významu pro označení člověka, který se nechová čestně, pokouší se o různé podvody a stojí za mnohými pletichami.

Slovo Kejklíř je v sekci Historie

Věra Jourová

kdo je to Věra Jourová?

Věra Jourová, vystudovaná právnička, je novou ministryní pro místní rozvoj (od 29. ledna 2014). Předtím pracovala jako tajemnice městského úřadu v Třebíči, kde měla na starosti kulturu. Pak se věnovala projektům z EU, poté byla zaměstnaná jako vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Nějaký čas působila jako tajemnice na ministerstvu pro místní rozvoj, odkud byla odvolána. V roce 2006 strávila měsíc ve vazbě, ale nic jí nebylo prokázáno, když vyšetřování kauzy Budišov za dva roky skončilo. Bylo jí přiznáno odškodné ve výši 3,6 milionu Kč. Byla členkou ČSSD, v roce 2013 kandidovala do sněmovny za hnutí ANO. Je rozvedená a má dvě děti.

Text Věra Jourová je v kategorii Politika

Karel Šíp

kdo je to Karel Šíp?

Karel Šíp je známý moderátor a bavič, textař, baskytarista a scénárista. I když pochází z umělecké rodiny, absolvoval nejdříve průmyslovou filmovou školu a pak pracoval jako produkční v České televizi. Byl zakladatelem skupiny Faraon, jejímž zpěvákem byl Jiří Schelinger. Po jeho odchodu se Karel Šíp věnoval plně roli baviče. Společně s Jaroslavem Uhlířem vystupoval například v pořadu Hitšaráda. V současnosti je Karel Šíp moderátorem pořadu Všechnopárty.

Heslo Karel Šíp se nachází v sekci Hudba

Archimédés

kdo je to Archimédés?

Archimédés za Syrakus patřil k nejvýznamnějším řeckým vědcům starověku. Byl matematikem, fyzikem, vynálezcem, astronomem a filozofem. Jeho hlavní objevy jsou v oblasti matematiky a fyziky, například Archimédův zákon z oblasti hydrostatiky. Sám Archimédés byl i autorem vynálezů, kterými zlepšil života svého rodiště. Proslulé byly také jím navržené obranné stroje. Byl zabit Římany v průběhu punských válek.

Heslo Archimédés se nachází v sekci Věda


Klíčová slova: význam, Transparentní účet, popis, životopis, synonymum, slovník, Dyskalkulie, biografie, Parafín, co znamená, etymologie, Nocebo, pojem, přesný výraz, formulace, wiki, popis, Červená čísla, Lynčování, definice, informace, význam pojmu, přesný význam, vysvětlení, Cottage, Cardio Barre, PVC, COC list, význam slova

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 24. ledna 2021        Tip na neděli 23. ledna 2021
Tip na sobotu 22. ledna 2021        Tip na pátek 21. ledna 2021
Tip na čtvrtek 20. ledna 2021        Tip na středu 19. ledna 2021
Tip na úterý 18. ledna 2021        Tip na pondělí 17. ledna 2021
Tip na neděli 16. ledna 2021        Tip na sobotu 15. ledna 2021
Tip na pátek 14. ledna 2021        Tip na čtvrtek 13. ledna 2021
Tip na středu 12. ledna 2021        Tip na úterý 11. ledna 2021