Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na úterý 23. listopadu 2021

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Armatura

Pojem, výraz, heslo, co je to Armatura?

Armatura je součást potrubí. Jedná se o prvky jako kolena, kohouty, ventily a nejrůznější spojky a zaslepovací materiál. Armatura slouží ke spojení trubek nebo zakončení potrubí. Hlavní funkcí armatury je ovlivnit průtok procházející látky. Řízení průtoku se provádí zavřením nebo otevřením, oddělením nebo jen částečným uzavřením. Armatura funguje také jako pojistka. Armatury lze rozdělit do dvou základních skupin podle toho, jakým způsobem se uzavírají nebo podle toho, jakou mají funkci.

Pojem Armatura patří do sekce Technika

Tryzna

Pojem, výraz, heslo, co je to Tryzna?

Tryzna je vzpomínková slavnostní událost, která se koná na památku zesnulých a na jejich počest. Může mít různé podoby, jako malá soukromá či rodinná slavnost nebo velké smuteční shromáždění, kterého se účastní i veřejnost a významné osobnosti. Pokud se jedná o velké smuteční shromáždění s účastí veřejnosti, bývají podniknuta opatření, aby průběh tryzny nenarušovaly vnější vlivy jako hluk, propaganda, reklama apod. a aby nebyl narušen pietní ráz. Slovo tryzna slouží i jako pojmenování pro předměty, které mají určené trvalé pamětní a pietní místo a které mají uctít památku zesnulých.

Heslo Tryzna patří do kategorie Kultura

Podmiňovací způsob

Pojem, výraz, heslo, co je to Podmiňovací způsob?

Podmiňovací způsob neboli kondicionál je pojmenování slovesného způsobu. Jeho pomocí je možno vyjádřit, že se nějaký děj, popřípadě stav odehraje pouze tehdy, budou-li splněny určité podmínky. Někdy se využívá také pro vyjádření zdvořilejšího způsobu žádosti. Čeština rozeznává podmiňovací způsob přítomný nebo minulý. Podmiňovací způsob minulý navíc určuje, že děj již nebude možno uskutečnit.

Termín Podmiňovací způsob patří do sekce Český jazyk

Bowden

Pojem, výraz, heslo, co je to Bowden?

Bowden je pojmenování pro zvláštní druh kabelu, díky kterému se přenáší energie a mechanická síla. Název získal kabel podle svého vynálezce Bowdena. Kabel je kryt pružným obalem, který má uvnitř pohybující se pevné jádro. Obal se většinou skládá z ocelové spirály pokryté bužírkou. Pevné jádro tvoří drát nebo lanko z oceli. Je užíván hlavně k přenosu posuvného pohybu, někdy i rotačního pohybu, ale pouze na kratší vzdálenost.

Výraz Bowden je v kategorii Technika

Úmor

Pojem, výraz, heslo, co je to Úmor?

Úmor je odborný termín z oblasti bankovnictví. Jde o značení pro splátku jistiny dluhu bez úroků. Splátky různých druhů, anuitní, degresivní i progresivní splátka se skládají ze dvou částí, kdy se zároveň platí i úroky z dluhu a současně se snižuje i samotný dluh. Nejčastěji je úmor velmi nízký a tvoří velmi malou část splátky. Jak se platnost úvěru postupně blíží ke konci, je podíl úmoru stáe vyšší.

Termín Úmor patří do kategorie Ekonomie

Cestovní agentura

Pojem, výraz, heslo, co je to Cestovní agentura?

Cestovní agentura je typ firmy, řadící se k volným činnostem. Jde o prodej konkrétních zájezdů různých cestovních kanceláří a služby s tímto prodejem spojené. Prodej zájezdů tedy pouze zprostředkuje, nesmí však prodávat své vlastní zájezdy složené z více služeb. Zájezdy nemusí být pojištěné a cestovní agentura za ně zcela neodpovídá. I bez cestovní kanceláře může cestovní agentura nabízet některé služby, jako je ubytování v hotelu, pronájem vozu, zajištění letenek a podobně.

Termín Cestovní agentura je v kategorii Cestování

Sloveso

Pojem, výraz, heslo, co je to Sloveso?

Sloveso je ohebný slovní druh, který se používá pro vyjádření činnosti, stavu nebo změny stavu. Ve větě je součástí základní skladební dvojice, přísudkem. Může být plnovýznamové, pomocné, sponové, modální, fázové apod. U sloves v určitém tvaru můžeme určit následující mluvnické kategorie: osobu, číslo, čas, způsob, rod, vid, třídu a vzor. K neurčitým slovesným tvarům patří infinitiv a přechodník.

Pojem Sloveso je v kategorii Český jazyk

Beletrie

Pojem, výraz, heslo, co je to Beletrie?

Beletrie neboli krásná literatura je souhrnné označení pro uměleckou literaturu (poezii, prózu).

Výraz Beletrie je v kategorii Literatura

Floskule

Pojem, výraz, heslo, co je to Floskule?

Floskule je pojem pocházející z latiny, kde označoval kvítek nebo ozdobu. Označení se používalo především pro ozdobu řečnickou a floskule byly zařazovány do sbírek, florilegií, ve kterých vycházely až do doby 19. století. V současnosti se toto slovo používá pro pojmenování takových výrazů, které byly užívány příliš často, takže ztratily svůj obsah a citovost. Označují se jako obraty nadnesené, rčení, fráze průpovědi, slova pouze obecně platná.

Výraz Floskule je v kategorii Český jazyk

Dynamo

Pojem, výraz, heslo, co je to Dynamo?

Dynamo je označení pro stroj poháněný elektřinou a pracující na principu točení. Funguje jako stejnoměrný elektrický generátor, což znamená, že energii, kterou vyrobí rotor hnacího stroje, přemění na energii elektrickou. Dynamo tvoří stator a rotor. Stator je většinou magnet nebo elektromagnet, rotor má vinutí a komutátor. V minulosti byl tento stroj nejdůležitějším zdrojem elektřiny pro dopravní prostředky a průmysl. Na významu ztratilo dynamo o nasazení alternátorů a usměrňovačů. Dynama se odlišují způsobem zapojení statoru. Napětí dynam, která se běžně vyskytují v dopravních prostředcích je 6, 12 nebo 24 V. Existují i speciální dynama s jinou voltáží. Dynama mohou mít problém s prvním startem, potřebují dodat malý impuls od jiného dynama či permanentního magnetu.

Heslo Dynamo patří do kategorie Technika


Klíčová slova: přesný výraz, popis, Armatura, wiki, termín, Cestovní agentura, Beletrie, informace, Bowden, význam, vysvětlení, Podmiňovací způsob, odborné názvosloví, přesný význam, synonymum, Sloveso, Floskule, co to je, pojem, popis, význam pojmu, odborný výraz, co znamená, definice, heslo, Tryzna, Úmor, slovník, názvosloví

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Yvetta Blanarovičová

kdo je to Yvetta Blanarovičová?

Yvetta Blanarovičová je herečka a zpěvačka. Je Slovenka, ale žije v Praze. Absolvovala konzervatoř v Žilině, věnovala se zpěvu a hře na housle. Pak vystudovala i konzervatoř v Praze. Yvetta Blanarovičová natáčí CD, hostuje v muzikálu Malované na skle v Divadle Na Fidlovačce a vyniká i ve filmových rolích. K jejím nezapomenutelným postavám patří čertík z pohádky Princezna ze mlejna a čarodějnice z filmu O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Slovo Yvetta Blanarovičová je v sekci Herectví

Barbar

kdo je to Barbar?

Barbar je hanlivé slovo pocházející z doby řecko - římské. Obyvatelé starověkého Řecka a později římského impéria tak označovali všechny národy, které mluvily jiným (pro Římany nesrozumitelným) jazykem (slovo barbar tedy bylo něco jako "brepta") a byly zpravidla "méně civilizované". V dnešní době označuje slovo barbar nekulturního jedince s primitivním, hrubým až násilnickým chováním.

Heslo Barbar se nachází v sekci Historie

Tomáš Feřtek

kdo je to Tomáš Feřtek?

Tomáš Feřtek je žurnalista, publicista a spisovatel. Ve své práci se orientuje na problematiku vzdělávání, ekologii a problémy venkova. Byl reportérem a pak hlavním reportérem týdeníku Reflex. Pracoval pro televizi Nova ve vývoji pro firmu Media pro Production ve funkci dramaturga, producenta a scénáristy při tvorbě a natáčení seriálů a dalších pořadů. S ČT spolupracoval na tvorbě Případů 1. oddělení a Četnických trampot. Tomáš Feřtek napsal také několik průvodců po České republice. Při svém působení ve společnosti EDUin se intenzivně věnuje problematice vzdělávání.

Heslo Tomáš Feřtek se nachází v sekci Novináři

Osobnost

kdo je to Osobnost?

V psychologii je jako osobnost označován každý jedinec, protože každý má unikátní soubor vlastností, které ho charakterizují. Nejedná se tedy o společensky významnou osobnost (celebritu), ale o jakéhokoliv jedince.

Heslo Osobnost se nachází v sekci Psychologie

Vlasta Chramostová

kdo je to Vlasta Chramostová?

Vlasta Chramostová byla herečkou, absolventkou konzervatoře, která za své názory a podpis Charty 77 po 20 let nemohla hrát. Do roku 1972 ztvárňovala divadelní i filmové role v Divadle na Vinohradech, Divadle Za branou, ve filmech Až přijde kocour, Spalovači mrtvol a dalších. Po zákazu vystupování pořádala společně s manželem kameramanem Stanislavem Milotou bytová divadla. Po revoluci se Vlasta Chramostová stala členkou souboru Činohry Národního divadla. Zahrála si i ve filmech Jak zabít Sekala a Kuře melancholik. Je nositelkou Řádu T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Heslo Vlasta Chramostová je v kategorii Herectví

Hrobník

kdo je to Hrobník?

Hrobník je označení pro pracovníka, který má na starosti správu hřbitova. Pracuje na smlouvu uzavřenou s provozovatelem veřejného nebo neveřejného pohřebiště. Povolené práce jsou ve smlouvě vymezeny. Jedná se většinou o s pohřebnictvím související výkopové práce, pohřbívání ostatků do hrobů nebo hrobek, ukládání, exhumace, vsyp a rozptyl lidského popela, správu a údržbu hrobů, cest a okolí, pronájmy a vedení evidence. Hrobník musí postupovat podle zákona o pohřebnictví a je povinen složit kvalifikační zkoušku.

Slovo Hrobník je v sekci Profese

Scientolog

kdo je to Scientolog?

Scientolog je stoupenec nového náboženského hnutí, které vzniklo v roce 1952. Jeho duchovním otcem je spisovatel L.R. Hubbard, který vytvořil celý soubor myšlenek a postupů, který nazval Dianetikou. Tyto své myšlenky propagoval pomocí stejnojmenné nadace. Ta však zkrachovala, a tak Hubbard své myšlenky ještě zdokonalil a na jejich základě vytvořil organizaci Scientologie. Zachoval většinu nástrojů a metod dianetiky. V ČR není scientologie registrovaným náboženstvím ani církví. Scientolog kromě jiného věří v UFO a považuje je za součást víry.

Slovo Scientolog se nachází v kategorii Náboženství

Ichtyl

kdo je to Ichtyl?

Ichtyl označuje podivínského jedince, tedy člověka nezvykle vypadajícího a chovajícího se neočekávaně. Může být i psychicky nemocný nebo se pohybovat na hranici psychiatrické diagnózy, blízko paranoidního chování či obsese. Výraz ichtyl se často používá i jako nadávka, hanlivý výraz pro označení člověka mdlého rozumu. Název pochází z řečtiny, ichtos je ryba, což může naznačovat souvislost právě s nadávkou.

Text Ichtyl je v kategorii Hanlivé

Vojtěch Dyk

kdo je to Vojtěch Dyk?

Vojtěch Dyk je herec, zpěvák a hudebník, frontman skupiny Nightwork zpěvák swingové kapely B-Side-Band. Působí také v Národním divadle a divadle La Fabrika. Zpěvu se věnoval od dětství a hrál na housle a klavír. Již během studií na DAMU vystupoval s více skupinami a hrál v divadle. Postupně se stával známým a populárním. Hrál i v několika českých pohádkách a také v seriálech (Letiště, Velmi křehké vztahy) a filmech. Vojtěch Dyk je nositelem několika významných ocenění, spolupracuje i s dalšími umělci a vystupuje i sólově. Vysoké pracovní nasazení však z osobních důvodů omezil.

Heslo Vojtěch Dyk je v kategorii Hudba

Karel Voříšek

kdo je to Karel Voříšek?

Karel Voříšek je moderátor a autor knih. Moderuje zpravodajství především v televizi, v TV Nova a později na FTV Prima. Je absolventem FF UK. Již za studia se aktivně zapojil v KSČ. Začínal jako programový hlasatel, později působil jako redaktor. Velmi úspěšný byl Karel Voříšek jako moderátor hlavního zpravodajství na TV Nova. Tato práce mu vynesla několik cen TýTý. Je autorem zatím tří knih.

Text Karel Voříšek je v kategorii Novináři


Klíčová slova: osobnosti, Bowden, etymologie, wiki, Tryzna, význam, synonymum, lidé, vysvětlení, Beletrie, Cestovní agentura, heslo, definice, životopis, Dynamo, přesný význam, význam pojmu, slovo, co to je, Armatura, Sloveso, Floskule, termín, co znamená, informace, Podmiňovací způsob, Úmor, popis, popis

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 24. ledna 2021        Tip na neděli 23. ledna 2021
Tip na sobotu 22. ledna 2021        Tip na pátek 21. ledna 2021
Tip na čtvrtek 20. ledna 2021        Tip na středu 19. ledna 2021
Tip na úterý 18. ledna 2021        Tip na pondělí 17. ledna 2021
Tip na neděli 16. ledna 2021        Tip na sobotu 15. ledna 2021
Tip na pátek 14. ledna 2021        Tip na čtvrtek 13. ledna 2021
Tip na středu 12. ledna 2021        Tip na úterý 11. ledna 2021