Co je to?
Slovník odborných termínů, pojmů, významů slov, výrazů a hesel ze všech oborů

Tip dne na pondělí 22. listopadu 2021

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Extrahovat

Pojem, výraz, heslo, co je to Extrahovat?

Z latiny - extrahovat znamená získat z něčeho výtažek. Tento výraz se používá zejména ve farmacii a kosmetice. Na obalech různých přípravků se můžeme často dočíst, že obsahují výtažek čili extrakt např. z nějaké léčivé byliny.

Výraz Extrahovat se nachází v sekci Latina

Pojištění vkladů

Pojem, výraz, heslo, co je to Pojištění vkladů?

Pojištění vkladů se používá k ochraně peněz, které jsou uloženy v bankách, tedy k ochraně vkladů, které jsou uloženy na běžných nebo spořicích účtech a dalších možných bankovních produktech. Pojištění vkladů zajišťuje klientům, že pokud by došlo ke krachu bank, vrátí se vkladatelům jejich prostředky. Ty jim vyplatí pojistitel. Tímto způsobem jsou chráněni nejen klienti, ale i banky. Udržuje se tak stabilita bankovního trhu. Ve většině vyspělých zemí je pojištění vkladů povinné. Cílem je zabránit poplašným zprávám, které mohu být příčinou pádu banky. Klienti mají jistotu, že jim bude vyplacena alespoň část vkladů. Banka za pojištění platí poplatek, podle jeho výše je pak klientům vyplacena sjednaná částka nebo celý vklad. Toto pojištění provádějí systémy pojištění vkladů, ne běžné pojišťovny. V EU je ze zákona povinné. U nás je uvedeno v zákonu o bankách.

Pojem Pojištění vkladů se nachází v sekci Bankovnictví

Vaskulitida

Pojem, výraz, heslo, co je to Vaskulitida?

Vaskulitida je zánět krevních cév. Může být celkový nebo jen místní. Je základním příznakem mnoha revmatických chorob. Zánětlivé buňky způsobují nahromadění buněk v místech, kde jejich výskyt není obvyklý. V postižených místech se mohou nacházet odumřelé tkáně nebo zjizvení cévních stěn. Vznikají krevní sraženiny, cévy se mohou zužovat nebo i uzavírat. Vaskulitida postihuje všechny druhy krevních cév.

Termín Vaskulitida patří do sekce Nemoce

Pendepon

Pojem, výraz, heslo, co je to Pendepon?

Pendepon je antibiotikum s opožděným vstřebáváním podobné penicilínu. Pendepon se podává injekčně do svalu (nejčastěji do hýždě). Je určeno k léčbě opakovaných infekcí, k prevenci revmatické horečky.

Pojem Pendepon patří do kategorie Lékařství

IronKey

Pojem, výraz, heslo, co je to IronKey?

IronKey je USB disk, který svému majiteli umožní bezpečně používat data i internet v neznámých prostředích, například na veřejných Wi-Fi, v internetových kavárnách a jiných. Data jsou chráněna prostřednictvím HW šifrování. Celý proces probíhá jen přetahováním souborů. IronKey nemá požadavky na software nebo ovladače. Je vybaven aktivním štítem proti malware a virům.

Výraz IronKey je v sekci Software

Torrent

Pojem, výraz, heslo, co je to Torrent?

Torrenty jsou jednoduchým způsobem, jak sdílet vybrané soubory s uživateli po celém světě. Poskytuje rychlý, jednoduchý a efektivní přenos velkých souborů mezi libovolným počtem lidí. Síť funguje na jiném principu, než na němž fungují jiné P2P sítě. Výměna nenastává mezi dvojicí uživatelů, kde jeden musí vlastnit kompletní soubor, ale naopak nastává výměna mezi tzv. roji uživatelů, kde není třeba mít kompletní soubor od jednoho člověka. Komunita využívající torrenty se soustřeďuje na stránkách, kde se nalézají seznamy souborů k dispozici. Pro správné fungování uživatel potřebuje program.

Termín Torrent je v kategorii Internet

Extravilán

Pojem, výraz, heslo, co je to Extravilán?

Extravilán je pojem užívaný v oblasti architektury, územního plánování nebo zeměměřičství. Jde o komplexní pojmenování nezastavěné části katastrálního území obce nebo obce samotné. Do jeho oblasti se započítávají i osaměle stojící budovy. Je větší než zastavěná plocham, většinou se nachází přímo kolem ní a je ohraničen katastrem obce. Extravilán je obvykle tvořen lesy, loukami, poli, pastvinami a dalšími podobnými plochami bez zástavby.

Výraz Extravilán patří do sekce Stavebnictví

Bezlepková dieta

Pojem, výraz, heslo, co je to Bezlepková dieta?

Bezlepková dieta je způsob stravování při onemocněních jako je celiakie nebo Duhringova dermatitida. Znamená naprosté vyloučení lepku z potravy. Není tedy možno jíst takové potraviny, které lepek obsahují – tedy pšenici, žito ječmen a vše, co tyto obilniny obsahuje. Bezlepková dieta chrání pacienta před projevy nemoci, musí však být trvalá a bez výjimek dodržovaná. Dodává tělu všechny potřebné látky, je zcela plnohodnotná.

Výraz Bezlepková dieta je v sekci Jídlo

Plebiscit

Pojem, výraz, heslo, co je to Plebiscit?

Plebiscit je slovo s více významy Svůj původ má v dobách antického Říma. Plebei scitum – rozhodnutí lidu – bylo označením pro výsledek jednání plebejských sněmů. Nejčastěji se toto slovo používá pro pojmenování souhlasu nebo nesouhlasu veřejnosti v různých politických záležitostech. Plebiscit je vlastně referendum, ovšem tento pojem není definován v právních dokumentech státu a neužívá ho ani české právo.

Termín Plebiscit se nachází v sekci Politika

Štukování

Pojem, výraz, heslo, co je to Štukování?

Štukování je proces, při kterém se na stěnu nanáší vrstva štuku, tedy jemné omítky složené ze sádry, pojiva a velmi jemného písku. Slabá vrstva štuku utěsní vzduchové otvory a doplní trhlinky ve stěně, takže po zaschnutí lze stěnu velmi snadno vymalovat. Pro štukování lze využít štukové směsi buď suché nebo polotekuté, které nabízejí různí výrobci. Ty se doplní určeným množstvím vody a lze s nimi pracovat klasickým způsobem.

Pojem Štukování patří do kategorie Stavebnictví


Klíčová slova: Plebiscit, význam pojmu, odborný výraz, Štukování, IronKey, Vaskulitida, synonymum, slovo, slovník, informace, význam slova, Pendepon, význam, termín, přesný význam, názvosloví, co znamená, formulace, Torrent, wiki, Pojištění vkladů, definice, co to je, Extrahovat, přesný výraz, Bezlepková dieta, popis, heslo, vysvětlení

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Skaut

kdo je to Skaut?

Skaut je označení člena organizace věnující se skautingu. Jeho historie je stará zhruba sto let a je spojena se jménem Roberta Baden-Powela, který organizoval první skautský tábor pro chlapce. Slovo "scout" v angličtině znamená "stopař". Hnutí skautingu se postupně šířilo po celém světě, postupně bylo zpřístupněno i dívkám. Hnutí propaguje myšlenky jako spravedlnost, přátelství, spolupráci, jeho členové se učí, jak přežít v přírodě a další dovednosti. V Čechách se tato organizace jmenuje Junák. Její činnost byla za komunismu omezena a opět obnovena v roce 1990. V Junáku tráví v současné době svůj volný čas poměrně dost dětí a teenagerů, populární jsou letní tábory.

Heslo Skaut je v kategorii Záliby

Sabina Slonková

kdo je to Sabina Slonková?

Sabina Slonková je v současnosti vedoucí osobností a šéfredaktorkou investigativního webu Neovlivní.cz. Jako novinářka začala pracovat v roce 1991 v Hospodářských novinách a MF Dnes, později působila v on-line deníku Aktuálně.cz a webu o politice Insider. Sabina Slonková je nositelkou řady novinářských cen, jako je například Cena Ferdinanda Peroutky.

Slovo Sabina Slonková je v sekci Novináři

Daniel Farnbauer

kdo je to Daniel Farnbauer?

Daniel Farnbauer je významný podnikatel a akcionář, který podniká i působí ve vysokých manažerských funkcích a dozorčích radách v různých společnostech a představenstvech vlivných finančních skupin. Pracuje také jako jednatel různých společností – pražský pivovar, developerské firmy. Po rozvodu se brzy znovu oženil a za partnerku si zvolil moderátorku Gábinu Partyšovou. Z předcházejícího manželství má syna a dceru.

Heslo Daniel Farnbauer se nachází v sekci Podnikání

Hillary Clinton

kdo je to Hillary Clinton?

Hillary Clinton je politička, manželka bývalého prezidenta USA Billa Clintona, která působila jako senátorka USA za stát New York a ve vládě prezidenta Baracka Obamy byla ministryní zahraničních věcí. Zúčastnila se také prezidentských voleb, za Demokratickou stranu byla nominována jako první žena v historii USA. V období prezidentské kampaně 2016 byla vyšetřována v případě obcházení zákonů a předpisů pro bezpečnost při zacházení s důvěrnými a tajnými informacemi. Při vyšetřování bylo konstatováno, že se žádného trestného činu nedopustila.

Text Hillary Clinton je v kategorii Politici

Tovaryš

kdo je to Tovaryš?

Tovaryš bylo původně označení takového učně, který úspěšně složil zkoušky mezi tovaryše a poté začal samostatně pracovat ve zvoleném oboru. Mohl se také dále vzdělávat a zdokonalovat a po složení mistrovských zkoušek se stal mistrem. Tovaryš vždy patřil k určitému cechu, který také určoval možný počet tovaryšů. Označení tovaryš se dnes již nepoužívá.

Slovo Tovaryš je v sekci Historie

Martin Konvička

kdo je to Martin Konvička?

Martin Konvička je entomolog, překladatel a politický aktivista, často nazývaný islamofobem. Působí jako docent Jihočeské univerzity, spolupracuje s Entomologickým ústavem Akademie věd ČR. Zabývá se především ekologií a etologií motýlů, důvody jejich ohrožení a možnostmi ochrany. Své výzkumy provádí i v zahraničí. Kromě vědecké práce a výuky vydává také různé populární statě v časopisech a je autorem několika odborných monografií. Martin Konvička patří k vůdčím osobnostem protiislámisticky zaměřených iniciativ jako Blok proti islámu a Islám v České republice nechceme. Ve svých postojích je velmi otevřený a kritický a některé z jeho iniciativ bývají označovány jako extremistické, takže Jihočeská univerzita se od těchto jeho aktivit distancovala. Za ostré výroky v médiích a na facebooku byl obviněn z trestného činu podněcování nenávisti vůči muslimům. Stížnost proti obvinění byla státním zástupcem zamítnuta.

Slovo Martin Konvička se nachází v kategorii Politika

Etymolog

kdo je to Etymolog?

Etymolog je vědec – lingvista, zkoumající původ slov. Získané informace soustředí v etymologickém slovníku. Zkoumá nejrůznější psané texty a způsob, jakým v nich určitá slova byla použita. V současnosti se etymologové orientují především na takové jazyky, ke kterým není zachovaná dokumentace nebo jsou zdokumentovány jen zčásti.

Text Etymolog je v kategorii Věda

Práskač

kdo je to Práskač?

Práskači jsou jednou z nejvíce opovrhovaných sort lidí. Práskač nebo též udavač či bonzák je člověk, který čeká na příležitost, aby mohl nahlásit, že někdo porušil nějaké nařízení, udělal něco, se se nesmí apod. Bonzáky jsou často i školáci, kteří na někoho neustále žalují. Práskačství má v české společnosti bohužel dlouhou a silnou tradici kvůli totalitnímu komunistickému režimu, který měl celou řadu svých věrných udavačů a ti neváhali za nějaký prospěch či odměnu klidně udat i svoje přátele. Zákeřné to bylo v tom, že nikdo si nemohl být zcela jist svými sousedy nebo rodinnými příslušníky. U některých lidí zejména ze starší generace toho chování přetrvalo do dnešní doby a ti pak agilně nahlašují policii či úřadům každé domnělé či skutečné porušení předpisů či zákonů. Zvlášť zákeřní mohou být starší osamělí lidé, kteří celé dny bedlivě sledují dění v okolí domu a nezapomenou napráskat např. každého, kdo nesprávně zaparkoval, i kdyby to mělo být jen na pár minut a v situaci, kdy je nedostatek parkovacích míst zcela běžným jevem.

Text Práskač patří do sekce Hanlivé

Nadčlověk

kdo je to Nadčlověk?

Nadčlověk, pojem z německého Übermensch, je výtvorem filozofa Friedricha Nietzscheho. Ten vycházel z evoluční teorie, kdy člověk, který překonal své předchůdce, překoná i sám sebe. Své současníky vyzýval k aktivní spolupráci na tomto úkolu. Pojem nadčlověk byl využíván již řeckými filozofy v 1. století př. n. l., později další teologové i spisovatel a filozof J. W. Goethe. Přestože Nitzsche byl odpůrcem rasizmu, bylo toto slovo zneužito nacistickými ideology.

Text Nadčlověk je v kategorii Historie

Rekvizitář

kdo je to Rekvizitář?

Rekvizitář se stará o zakoupení, přípravu, upravování a údržbu nejrůznějších rekvizit. Zodpovídá i za jejich aranžmá a správné rozmístění na scénu. Rekvizity musí udržovat ve funkčním stavu, aby odpovídaly požadavkům jednotlivých inscenací. Kromě toho se rekvizitář zabývá obvyklou údržbou a provádí drobnější opravy svěřených věcí. Je přítomen na zkouškách a spolupracuje. Podle toho, co požadují vedoucí inscenací, rekvizity upravuje a doplňuje.

Slovo Rekvizitář je v sekci Profese


Klíčová slova: slovo, Plebiscit, termín, přesný výraz, popis, heslo, Štukování, pojem, slovník, informace, lidé, význam slova, vysvětlení, Bezlepková dieta, Pojištění vkladů, životopis, biografie, co znamená, formulace, význam, wiki, popis, Vaskulitida, co to je, etymologie, osobnosti, synonymum, Extravilán, IronKey

Další, minulé tipy dne

Tip na pondělí 24. ledna 2021        Tip na neděli 23. ledna 2021
Tip na sobotu 22. ledna 2021        Tip na pátek 21. ledna 2021
Tip na čtvrtek 20. ledna 2021        Tip na středu 19. ledna 2021
Tip na úterý 18. ledna 2021        Tip na pondělí 17. ledna 2021
Tip na neděli 16. ledna 2021        Tip na sobotu 15. ledna 2021
Tip na pátek 14. ledna 2021        Tip na čtvrtek 13. ledna 2021
Tip na středu 12. ledna 2021        Tip na úterý 11. ledna 2021